Hoc360. Net tài liệu học tập miễn phí kiểm tra cuối kì IItải về 33.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.07.2020
Kích33.2 Kb.

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍKIỂM TRA CUỐI KÌ II

Năm học : 2010 - 2011MÔN : Toán

Thời gian 40 phút
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ)
Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là:

a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

a- Thứ tư b- Thứ sáu c- Thứ năm d- Chủ nhậtCâu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm :

a- 9600cm b- 96cm c- 906cm d- 960cmCâu 4: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là

a- 86cm b- 43cm c- 128cm d- 32cmCâu 5: (0.5đ) Cạnh hình vuông có chu vi 96cm là

a- 48 cm b- 8 cm c- 6 cm d- 24 cmCâu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là :

a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.II. Tự luận (7đ)
Câu 1: Đặt tính rồi tính : (2 đ)
7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9

......................... ........................ ...................... ......................

......................... ........................ ...................... ......................

......................... ........................ ...................... ......................Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232

…………………………. ……………………………

…………………………. ……………………………Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm

Bài giải

……………………………………..……

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


Câu 4:(2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng.Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền ?

Bài giải :

…………………..…………………………

………………………………………...........

………………………………………………

………………………………………………


Câu 5: (0.5đ)

An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó.Bài giải :

…………………………………………………..…………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ)
Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là :

c- 79000Câu 2: (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy ?

c- Thứ nămCâu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm :

d- 960cm


Câu 4: (0.5đ) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 23cm, chiều rộng 20cm là:

a- 86cm


Câu 5: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là

d- 24 cm


Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là :

b- 560 .II. Tự luận (7đ)

Câu 1 : Đặt tính rồi tính : (2đ)
7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9


7386

6732

4635

6336 9

036 704
009548

4528

6

16934

11260

27810
- Kết quả đúng, đặt tính thẳng cột,

mỗi phép đạt 0.5 điểm

  • Kết quả đúng, đặt tính

không thẳng cột, mỗi phép tính trừ 0.25điểm


Câu 2: Tìm X: (1.5 đ) a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232

X = 2864 : 8 (0.25đ) X = 1232 x 5 (0.25đ)

X = 358 (0.5đ) X = 6160 (0.5đ)Câu 3:(1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 117 m2 (0.25đ)Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu

tiền ?


Bài giải :

Giá tiền 1 bút chì: (0.25đ)

54000 : 9 = 6000 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 bút chì thì hết: (0.25đ)

6000 x 6 = 36000 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 36000 đồng (0.5đ)Câu 5: (0.5đ)
An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất

Bài giải :

Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4 (0.25đ)

Vậy số An nghĩ ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)Đáp số: 24


Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương