Hình 4 Cấu trúc lấy mẫu theo chuẩn 4: 4: 4tải về 18.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích18.6 Kb.

Các tiêu chuẩn lấy mẫu video thành phần: có nhiều tiêu chuẩn lấy mẫu theo thành phần, điểmkhác nhau chủ yếu ở tỷ lệ giữa tần số lấy mẫu và phương pháp lấy mẫu tín hiệu chói và tín hiệu màu (hoặc hiệu màu): đó là các tiêu chuẩn 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0, 4:1:1.

Tiêu chuẩn 4:4:4: Tín hiệu chói và màu được lấy mẫu tại tất cả các điểm lấy mẫu trên dòng tích cực của tín hiệu video. Cấu trúc lấy mẫu trực giao:mt2.jpg

Hình 1.4 Cấu trúc lấy mẫu theo chuẩn 4:4:4

Tiêu chuẩn lấy mẫu 4:4:4 cho chất lượng hhình ảnh tốt nhất,thuận tiện cho việc xử lý tín hiệu video số. Tuy nhiên, với phương pháp lấy mẫu này, tốc độ dòng dữ liệu video số sẽ tương đối cao, ví dụ khi số hóa tín hiệu video có độ phân giải 720x576 (hệ PAL), 8 bít lượng tử /điểm ảnh, 25 ảnh/s luồng dữ liệu số nhận được sẽ có tốc độ : 3x720x576x8x25=249Mbits/s

-Tiêu chuẩn 4:2:2: Tín hiệu chói được lấy mẫu tại tất cả các điểm lấy mẫu trên dòng tích cực của tín hiệu video. Tín hiệu màu trên mỗi dòng được lấy mẫu với tần số bằng nửa tần số lấy mẫu tín hiệu chói .

mt3.jpg

Hình 1.5 Cấu trúc lấy mẫu theo chuẩn 4:2:2

-Tiêu chuẩn 4:2:0: Tín hiệu chói được lấy mẫu tại tất cả các điểm lấy mẫu trên dòng tích cực của tín hiệu video. Cách một điểm lấy mẫu một tín hiệu màu. Tại dòng chẵn chỉ lấy mẫu tín hiệu màu CR, tại dòng chẵn lấy mẫu tín hiệu CB. Như vậy, nếu tần số lấy mẫu tín hiệu chói là fD, Thì tần số lấy mẫu tín hiệu màu sẽ là fD/2.mt4.jpg

Hình 1.6 Cấu trúc lấy mẫu theo chuẩn 4:2:0

-Tiêu chuẩn 4:1:1: Tín hiệu chói được lấy mẫu tại tất cả các điểm lấy mẫu trên dòng tích cực của tín hiệu video. Tín hiệu màu trên mỗi dòng được lấy mẫu với tần số bằng một phần tư tần số lấy mẫu tín hiệu chói (Hình 2.1.32) Như vậy, nếu tần số lấy mẫu tín hiệu chói là fD, thì tần số lấy mẫu tín hiệu màu CR và CB sẽ là fD/4.mt5.jpg

Hình 1.7 Cấu trúc lấy mẫu theo chuẩn 4:1:1

Như vậy Ảnh Video là một chuỗi các ảnh tĩnh xuất hiện liên tiếp tạo cảm thụ chuyển động theo thời gian, gọi là chuỗi các Frame ảnh ( Khung Hình) . Tốc độ xuất hiện các khung hình và độ phân giải ảnh là các nhân tố quan trọng của chất lượng video. Vì thế, quá trình tìm hiểu Nén tín hiệu và quá trình số hóa cần được làm rõ, cũng như các bước Lượng tử hóa.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương