Hưng Yên, tháng 05 năm 2012tải về 0.56 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích0.56 Mb.
#509
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

LỜI CẢM ƠN


Trong thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp dại học vừa qua, tôi đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên là thầy Hoàng Hải Bắc. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy, thầy đã chỉ bảo tận tình, định hướng và giúp đỡ tôi trong việc hoàn thiện khóa luận.

Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ phần Mirae Fiber đã tạo điều kiện cho tôi thực tập tại công ty, cung cấp những thông tin cần thiết giúp tôi có thể hoàn thiện bài viết này.

Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa Kinh tế, trường Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đã tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cung cấp những thông tin cần thiết giúp tôi hoàn thành bài luận văn theo đúng yêu cầu. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè đã luôn quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi hoàn thành bài luận văn này !

Hưng Yên, tháng 05 năm 2012

Tác giả

Lê Thị ThủyMục lục

LỜI CẢM ƠN 1

Danh mục Bảng biểu 3

TÓM TẮT KHÓA LUẬN 4

LỜI MỞ ĐẦU 5

1. Tính cấp thiết của đề tài 5

2. Mục đích nghiên cứu đề tài 5

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5

4. Phương pháp nghiên cứu 6

5. Kết cấu khóa luận 6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING 7

1.1. Khái quát về marketing 7

1.1.1. Các khái niệm về marketing 7

1.1.2. Vai trò, chức năng của marketing 8

1.1.2.1. Vai trò của marketing 8

1.1.2.2. Chức năng 9

1.2. Môi trường marketing 10

1.2.1. Khái niệm môi trường marketing 10

1.2.2. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động marketing 11

1.2.2.1. Các lực lượng bên trong công ty 11

1.2.2.2. Những người cung ứng 12

1.2.2.3. Các trung gian marketing 12

1.2.2.4. Khách hàng 12

1.2.2.5. Công chúng trực tiếp 13

1.2.3. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing 13

1.2.3.1. Môi trường nhân khẩu học 14

1.2.3.2. Môi trường kinh tế 14

1.2.3.4. Môi trường tự nhiên 15

1.2.3.5. Môi trường công nghệ kỹ thuật 15

1.2.3.6. Môi trường chính trị 16

1.2.3.7. Môi trường văn hóa 17

1.3. Thị trường mục tiêu 17

1.3.1. Thị trường người tiêu dùng 17

1.3.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng 18

1.3.2.1. Những nhân tố thuộc về văn hóa: 19

1.3.2.2. Những nhân tố mang tính chất xã hội: 19

1.3.2.3. Các nhân tố thuộc về bản thân: 21

1.3.2.4. Những nhân tố thuộc về tâm lý: 21

1.3.3. Cách xác định thị trường mục tiêu 22

1.4. Các công cụ của marketing 24

1.4.1. Chính sách sản phẩm 24

1.4.2. Chính sách giá 28

1.4.3. Chính sách phân phối 34

1.4.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 37

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MAREKTING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE FIBER 39

2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Mirae Fiber 39

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 39

2.1.1. Tình hình tài chính của Công ty 40

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của công ty 42

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 42

2.1.2.2. Nguồn nhân lực 46

2.1.3. Công nghệ của Công ty 47

2.1.4. Hoạt động nghiên cứu phát triển của Công ty 49

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt dộng marketing của công ty 50

2.3.1. Đặc điểm của thị trường chăn ga gối đệm 50

2.3.2. Đối thủ cạnh tranh 50

2.3.2.1. Công ty Cổ phần Everpia: 51

2.3.2.2.Công ty TNHH Hàn Việt ( Hanvico): 52

2.3.2.3. Công ty Cổ phần may Sông Hồng: 53

2.3.2.4. Công ty TNHH Kona: 54

2.3.3. Nhà cung cấp 55

2.3.4, Các nhân tố khác 56

2.4. Thị trường mục tiêu của công ty 57

2.4.1. Nghiên cứu thị trường mục tiêu 57

2.4.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 58

2.5. Thực trạng hoạt động marketing tại công ty Cổ phần Mirae Fiber 59

2.5.1. Chính sách về sản phẩm của Công ty 59

2.5.1.1. Danh mục và đặc điểm sản phẩm của Công ty 59

2.5.1.2. Chất lượng và hoạt động quản lý chất lượng 64

2.5.1.3. Bao gói và bảo hành sản phẩm 65

2.5.2. Chính sách về giá cho các sản phẩm của Công ty 66

2.5.2.1. Phương pháp định giá cho các sản phẩm của Công ty 66

2.5.2.2. Chính sách giá cho các sản phẩm của Công ty 67

2.5.3. Chính sách phân phối 70

2.5.3.1. Đặc điểm kênh phân phối của Công ty. 70

2.5.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của kênh 75

2.5.4. Truyền thông marketing 76

2.5.4.1. Xúc tiến bán (khuyến mại) 76

2.5.4.2. Bán hàng cá nhân 76

2.5.4.3. Marketing trực tiếp 76

2.5.4.4. Các công cụ khác 76

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM CHĂN, GA, GỐI, ĐỆM MANG NHÃN HIỆU VIVABON CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN MIRAE FIBER 78

3.1. Phương hướng phát triển, thị trường mục tiêu của Công ty trong thời gian tới 78

3.1.1. Phương hướng phát triển 78

3.1.2. Định hướng thị trường mục tiêu 79

3.2. Một số giải pháp marketing 79

3.2.1. Hoàn thiện chính sách về sản phẩm 79

3.2.2. Chính sách về giá 80

3.2.3. Chính sách phân phối 81

3.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 82

3.2.4.1. Quảng cáo 82

3.2.4.2. Bán hàng trực tiếp 82

3.2.4.3. Quan hệ quần chúng và tuyên truyền 82

3.2.4.4. Marketing trực tiếp 83

3.3. Một số giải pháp hỗ trợ 83

3.3.1. Thành lập phòng nghiên cứu, phát triển 83

3.3.2. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực 83

3.3.4. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 83

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85

Kết luận 85

Kiến nghị 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

Danh mục Bảng biểu


tải về 0.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương