Hướng dẫn và đăng ký tài trợtải về 77.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích77.63 Kb.Hướng dẫn và đăng ký tài trợ


Chào mừng bạn đến với Văn phòng Nghệ thuật và Văn hóa của Thị trưởng

Văn phòng Nghệ thuật và Văn hóa của Thị trưởng (MOAC) hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, nền kinh tế và thiết kế của thành phố thông qua nghệ thuật. Vai trò của nghệ thuật trong mọi khía cạnh cuộc sống tại Boston được củng cố thông qua việc tiếp cận công bằng tới nghệ thuật và văn hóa trong mọi cộng đồng, các tổ chức công và những nơi công cộng. Hỗ trợ cho ngành văn hóa thông qua các khoản tài trợ và các chương trình là những phương pháp chủ yếu mà MOAC sử dụng để thực hiện sứ mệnh này.Hội đồng Văn hóa Boston

Hội đồng Văn hóa Boston (BCC), dưới sự bảo trợ của Văn phòng Nghệ thuật và Văn hóa của Thị trưởng, giúp đảm bảo rằng việc cấp tài trợ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng văn hóa và việc làm theo những thực hành tốt nhất về gây quỹ tài trợ, xem xét tài trợ và giải ngân. BCC hàng năm phân bổ kinh phí được cấp bởi Thành phố Boston và Hội đồng Văn hóa Massachusetts, một cơ quan nhà nước, để hỗ trợ nghệ thuật sáng tạo, nhân văn học và thiết kế chương trình khoa học diễn giải nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống trong thành phố của chúng ta.

Các thành viên hội đồng là cư dân Boston và được bổ nhiệm bởi Thị trưởng Martin J. Walsh có tối đa hai nhiệm kỳ ba năm liên tiếp. Các thành viên hội đồng được lựa chọn trên cơ sở cam kết được thể hiện của họ đối với cộng đồng văn hóa Boston và kiến thức của họ về các chuyên môn nghệ thuật khác nhau. BCC xem xét lại các đơn đăng ký nhằm đánh giá chất lượng của việc thiết kế chương trình được đề xuất và lợi ích tiềm năng cho các đối tượng đa dạng ở Boston.

Tuyên bố về công bằng của Hội đồng Văn hóa Boston

Để thực sự phát triển thịnh vượng, Boston phải là một thành phố công bằng. Đối với Hội đồng Văn hóa Boston, công bằng có nghĩa là sự tiếp cận bình đẳng tới các nguồn lực và giá trị bình đẳng của tất cả truyền thống và biểu hiện văn hóa. Công bằng hoạt động như là một quá trình to lớn về hoạt động bao gồm phản ánh cũng như khen thưởng tích cực cho sự đa dạng về văn hóa, kinh tế và chủng tộc trong nghệ thuật.

BCC tích cực khuyến khích sự sáng tạo và tham gia của tất cả mọi người. Chúng tôi làm điều này thông qua việc tài trợ của chúng tôi theo hướng dẫn trong kế hoạch văn hóa của Boston Creates. Các khoản tài trợ của chúng tôi nhấn mạnh vào cơ hội, khả năng tiếp cận và hiểu biết công bằng về nghệ thuật và cộng đồng văn hóa của Boston. Tài nguyên về chương trình, tài chính và thông tin của chúng tôi cũng tích cực khuyến khích sự công bằng và bao quát trong các tổ chức mà chúng tôi hỗ trợ.

Tại sao chúng tôi cung cấp tài trợ

BCC cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống, nền kinh tế và thiết kế của thành phố thông qua nghệ thuật bằng cách đầu tư vào các tổ chức văn hóa và các chương trình văn hóa. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ thông qua các khoản tài trợ phản ánh được mục tiêu của kế hoạch văn hóa Boston Creates, đó là: 1. Tạo ra mảnh đất màu mỡ cho một hệ sinh thái văn hóa và nghệ thuật sôi nổi và bền vững.

 2. Giữ chân các nghệ sĩ ở lại Boston và thu hút những nghệ sĩ mới tại đây, công nhận và ủng hộ những đóng góp thiết yếu của nghệ sĩ vào việc tạo và duy trì một thành phố phát triển thịnh vượng, lành mạnh và sáng tạo.

 3. Nuôi dưỡng một thành phố nơi tất cả truyền thống và biểu hiện văn hóa được tôn trọng, thúc đẩy, và lưu giữ một cách công bằng, và là nơi mà mọi người đều có thể tiếp cận các cơ hội tham gia với nghệ thuật và văn hóa.

 4. Lồng ghép nghệ thuật và văn hóa vào mọi khía cạnh của đời sống cư dân, truyền cảm hứng cho tất cả người Boston để trân trọng, thực hành và gặt hái được những lợi ích của sự sáng tạo trong cuộc sống cá nhân và trong cộng đồng của họ.

 5. Huy động các đối tác tiềm năng và không tiềm năng, sự cộng tác giữa các tổ chức và các ngành, để tạo ra sự thích thú, nhu cầu và nguồn lực cho ngành nghệ thuật và văn hóa của Boston.

Danh mục tài trợ


Hỗ trợ điều hành chung: Các tổ chức có ngân sách dưới 1 triệu đô la nằm trong Thành phố Boston có thể đăng ký để được hỗ trợ điều hành chung.

Hỗ trợ dự án: Các tổ chức có ngân sách trên 1 triệu đô la có thể đăng ký để được hỗ trợ cho dự án cụ thể. Các tổ chức có ngân sách dưới 1 triệu đô la nằm bên ngoài Thành phố Boston, nhưng cung cấp các chương trình tại Thành phố Boston có thể đăng ký để được hỗ trợ chương trình cụ thể cho những chương trình tại Boston của họ.

Các đơn đăng ký Field Trip sẽ không còn sử dụng cơ hội tài trợ này nữa. Vui lòng đăng ký vớiQuỹ Cơ hội.

Hướng dẫn:

 • Các khoản tài trợ có thể lên đến 5.000 đô la.

 • Các tổ chức có thể yêu cầu tối đa bằng 10% ngân sách của họ (không vượt quá 5.000 đô-la) hoặc 1.000 đô-la, tùy theo mức nào cao hơn.

 • Các tổ chức không có trụ sở tại Thành phố Boston, nhưng việc thiết kế chương trình chính đang diễn ra tại Boston, cũng đủ điều kiện.

 • Các tổ chức có thể nhận tài trợ trong nhiều năm liên tiếp.

 • Chuyên môn không còn được luân chuyển hàng năm nữa.

 • Các tổ chức với sứ mệnh chính không phải là nghệ thuật và văn hóa, nhưng đăng ký một dự án hoàn toàn liên quan tới nghệ thuật và văn hóa đều đủ điều kiện nhận tài trợ.

 • Các tổ chức phi lợi nhuận có chỉ định L3C đủ điều kiện đăng ký.

Mẫu đơn đăng ký và đệ trình

Tất cả các đề xuất phải được gửi trực tuyến (Mặc dù chúng tôi muốn tất cả các đề xuất được gửi trực tuyến, chúng tôi cũng chấp nhận các bản in được viết tay). Đơn đăng ký phải được nhận vào đúng hoặc trước Ngày 15 tháng 10 năm 2018 vào lúc 11:59 tối. Đơn đăng ký trễ sẽ không được chấp nhận.Quá trình đánh giá

Sau khi nhận được, đầu tiên các đơn xin tài trợ sẽ được đánh giá về tính hợp lệ và tính chất trọn vẹn. Nếu đủ điều kiện và hoàn thiện, chúng sẽ được đọc và đánh giá bởi nhân viên MOAC cũng như các thành viên của BCC và được chấm điểm dựa trên phiếu đánh giá. Sau đó điểm số được kiểm tra, tính toán và đơn đăng ký được thảo luận trong các cuộc họp trong mùa thu và mùa đông. Những người được nhận tài trợ sẽ được thông báo về quyết định tài trợ của BCC vào tháng Giêng.Xem xét lại

Người nộp đơn có thể yêu cầu xem xét lại quyết định về đơn đăng ký của mình nếu người nộp đơn có thể chứng minh rằng BCC không tuân theo các thủ tục đăng ký và đánh giá đã được công bố. Những yêu cầu này phải được gửi bằng văn bản tới Hội đồng Văn hóa Boston trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày thông báo. Không thể xem xét lại số tiền hoặc quyết định về chất lượng nghệ thuật hoặc các ưu tiên về việc thiết kế chương trình.Cấp tiền tài trợ

Trong suốt chu kỳ tài trợ 2019, tất cả các khoản tài trợ của Hội đồng Văn hóa Boston sẽ được thực hiện đầy đủ và rõ ràng. Ứng viên phải tham gia ít nhất một cuộc thi đấu 1:1. Cuộc thi đấu có thể bao gồm bằng hiện vật (quà tặng hàng hóa và dịch vụ phi tiền tệ) hoặc các khoản đóng góp được quyên tặng. Những người được nhận tài trợ có một năm từ ngày thông báo về giải thưởng để gửi báo cáo cuối cùng hoặc sẽ không đủ điều kiện nhận tài trợ trong năm tới.Xung đột lợi ích

Hội đồng Văn hóa Boston theo dõi Chính sách về xung đột lợi ích của Hội đồng Văn hóa Đại chúng liên quan đến các bảng đánh giá. Để đảm bảo rằng tất cả các bảng đánh giá không có xung đột về quyền lợi, người đánh giá phải tiết lộ bất kỳ liên kết hiện tại hoặc tương lai nào mà họ hoặc thành viên ruột thịt trong gia đình của họ có với người đang và có thể nộp đơn. "Liên kết" có nghĩa là người làm thuê, thành viên hội đồng quản trị, quan hệ hợp đồng độc lập, quan hệ về tư vấn hoặc chính sách, mối quan hệ cộng tác đáng kể hoặc các mối quan hệ tài chính khác. Ngoài ra, người đánh giá được yêu cầu tiết lộ bất kỳ mối quan hệ đối kháng nào trong quá khứ hoặc hiện tại với người đã và có thể sẽ nộp đơn. Người đánh giá sẽ không được phép tham gia vào các cuộc thảo luận hoặc bỏ phiếu liên quan đến người nộp đơn mà họ có liên kết hoặc quan hệ.Tính hợp lệ

Ai đủ điều kiện để đăng ký? • Các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận có sứ mệnh và thiết kế chương trình tập trung vào các lĩnh vực sau: Âm nhạc, Phim và video, Nghệ thuật dân gian và truyền thống, Nghệ thuật thị giác, Kịch, Múa, Nhân văn học, Nghệ thuật văn học, Biểu diễn hoặc nghệ thuật theo thời gian, Thực hành xã hội và dân sự, Nghệ thuật đa ngành.

 • Các tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh không phải chủ yếu về nghệ thuật và văn hóa, nhưng đang tìm kiếm tài trợ cho các chương trình nghệ thuật và văn hóa cũng được hoan nghênh đăng ký.

 • Nhóm các nghệ sĩ, nhà nhân văn học và/hoặc các nhà khoa học giải thích tại thành phố Boston cùng làm việc với mục tiêu chung, sử dụng một cơ quan tài chính ở Thành phố Boston, với công việc chủ yếu tập trung vào các ngành nêu trên, có thể đăng ký một gói tài trợ cho chương trình diễn ra tại Thành phố Boston.

 • Các tổ chức chỉ có thể gửi một đề xuất cho mỗi chu kỳ tài trợ.

Hạn chế của quỹ tài trợ

Quỹ tài trợ được nhận không được sử dụng cho các mục sau đây: • Trả lương hoặc các khoản phụ cấp cho nhân viên của hệ thống trường học, thư viện, khu công viên, hoặc chính quyền thành phố.

 • Trả chi phí vốn cho các trường học, thư viện, các cơ quan thành phố khác.

 • Về việc thiết kế chương trình có phân biệt đối xử hoặc khuyến khích sự tham gia trên cơ sở chủng tộc, giới tính, tín ngưỡng tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.

Tiêu chí đánh giá 

Khi đáp ứng đủ tính hợp lệ cơ bản, các đề xuất sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau đây. Bản tường thuật đề xuất tập trung vào càng nhiều mục trong số những mục này thì bản tường trình càng thích đáng: • Tổ chức có chứng minh được khả năng quản lý và năng lực để thực hiện các công việc hoặc chương trình đã đề xuất không?

 • Sự bao quát của tổ chức về tính đa dạng, công bằng, và sự bao quát khi nó liên quan đến lãnh đạo, hội đồng quản trị, nhân viên và thiết kế chương trình của họ có ý nghĩa như thế nào?

 • Tổ chức có phục vụ một cách có ý nghĩa một quần thể dân cư chưa được mô tả đúng đắn về mặt lịch sử không?

 • Dự án được đề xuất có mang lại lợi ích công cộng và đóng góp vào sức sống văn hóa của toàn thể cộng đồng không?

 • Người nộp đơn có chứng minh được sự miêu tả có ý nghĩa của các cộng đồng đa dạng tại Boston không?

 • Dự án có một danh sách tiêu chuẩn gồm các nghệ sĩ, nhà nhân văn, các nhà khoa học diễn giải hoặc các tổ chức đối tác chính sẵn sàng hướng dẫn việc triển khai của dự án không?

 • Tổ chức hoặc dự án có phản ánh một cách có ý nghĩa lý tưởng và mục tiêu của Boston Creates không?

Các câu hỏi phải được gửi tới bcc@boston.gov.

Đơn đăng ký hỗ trợ điều hành chung

Tôi là một tổ chức có trụ sở tại Thành phố Boston. Có hoặc Không
Nếu không, vui lòng mô tả các chương trình của bạn mà sẽ diễn ra tại Thành phố Boston.

Nếu có:
Tên:
Địa chỉ:
Thành phố:
Tiểu bang:
Mã bưu chính:
Người liên hệ:
Số điện thoại:
Địa chỉ email:
Mã số thuế liên bang:
Bạn đang sử dụng một Đại diện tài chính? Có hoặc Không
Nếu có, tên Đại diện tài chính của bạn là gì?
Địa chỉ của cơ quan Đại diện tài chính:
Thành phố:
Tiểu bang:
Mã bưu chính:
Người liên hệ của cơ quan Đại diện tài chính:
Số điện thoại cơ quan Đại diện tài chính:
Địa chỉ email của cơ quan Đại diện tài chính:
Số ID thuế liên bang của cơ quan Đại diện tài chính:
Tổng số tiền tài trợ yêu cầu (Không thể vượt quá 5.000 đô la. Khoản tài trợ không được vượt quá 10% ngân sách của bạn hoặc 1.000 đô la, tùy theo mức nào lớn hơn.):
Trước đây bạn đã nhận được tài trợ từ BCC trong chưa? Có hoặc Không
Bạn có nhận được tài trợ khác từ Thành phố Boston không? Có hoặc Không
Ai khác từ Thành phố Boston tài trợ tổ chức của bạn?
Bạn nhận được bao nhiêu tiền từ họ?
Làm thế nào bạn nghe được về cơ hội tài trợ này? Chọn tất cả lựa chọn đúng.

 • Trang web Boston.gov

 • Mạng xã hội

 • Bản tin Nghệ thuật trong Thành phố

 • Bản tin Artist Resource Desk

 • Đài

 • Ti-vi

 • Quảng cáo MBTA

 • Tờ rơi

 • Biển quảng cáo kỹ thuật số

 • Truyền miệng

 • Khác (vui lòng nêu rõ)


Chuyên môn (vui lòng chọn tất cả câu trả lời đúng):
___Âm nhạc

___Phim và video

___Nghệ thuật truyền thống và dân gian

___Nghệ thuật thị giác

___Kịch

___Múa


___Nhân văn học

___Nghệ thuật văn học

___Nghệ thuật trình diễn

___Thực hành xã hội/dân sự___Đa ngành

Vui lòng nêu rõ sứ mệnh của tổ chức của bạn:


Vui lòng mô tả tổ chức của bạn:


Vui lòng mô tả khả năng của tổ chức để thực hiện khoản tài trợ này.


Sứ mệnh của tổ chức của bạn có bao gồm việc phục vụ các nhóm cụ thể chưa được miêu tả đúng đắn không?
Nếu có, vui lòng liệt kê tất cả các nhóm chưa được miêu tả đúng đắn mà tổ chức của bạn muốn hỗ trợ:

BCC cam kết một mô hình phân bổ tài trợ phản ánh hồ sơ nhân khẩu học đa dạng của thành phố và ủng hộ cho sự công bằng cùng bao quát trong lĩnh vực văn hóa địa phương.


 • Tổ chức của bạn phản ánh sự đa dạng trong lãnh đạo và đội ngũ nhân viên như thế nào?


 • Tổ chức của bạn phản ánh sự đa dạng của các đối tượng khán giả như thế nào? • Tổ chức của bạn phản ánh sự đa dạng trong việc thiết kế chương trình như thế nào?

Tổ chức của bạn phản ánh được mục tiêu của Boston Creates như thế nào?


Vui lòng đính kèm danh sách nhân viên chủ chốt hoặc sơ đồ tổ chức.
Vui lòng đính kèm danh sách thành viên hội đồng quản trị.
Vui lòng đính kèm ngân sách được hội đồng quản trị chấp thuận cho năm tài chính hiện tại.
Đừng ngần ngại đính kèm tài liệu bổ sung mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi về tổ chức hoặc dự án của bạn.

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ DỰ ÁN

Nếu bạn đang nộp đơn xin tài trợ dự án, vui lòng tóm tắt dự án đề xuất:

Đối tượng mục tiêu của dự án này là ai?
Chi phí tham gia (nếu có) cho người tham dự là bao nhiêu?


Dự án đề xuất cung cấp lợi ích công cộng và đóng góp vào sức sống văn hóa của cộng đồng như thế nào?


Sứ mệnh của tổ chức của bạn có bao gồm việc phục vụ các nhóm cụ thể chưa được miêu tả đúng đắn không?
Nếu có, vui lòng liệt kê tất cả các nhóm chưa được miêu tả đúng đắn mà tổ chức của bạn muốn hỗ trợ:

BCC cam kết một mô hình phân bổ tài trợ phản ánh hồ sơ nhân khẩu học đa dạng của thành phố và ủng hộ cho sự công bằng cùng bao quát trong lĩnh vực văn hóa địa phương.


 • Tổ chức của bạn phản ánh sự đa dạng trong lãnh đạo và đội ngũ nhân viên như thế nào? • Tổ chức của bạn phản ánh sự đa dạng của các đối tượng khán giả như thế nào?


 • Tổ chức của bạn phản ánh sự đa dạng trong việc thiết kế chương trình như thế nào?


Vui lòng mô tả trình độ của các nghệ sĩ, nhà nhân văn học, các nhà khoa học diễn giải hoặc tổ chức chủ chốt có liên quan đến việc hướng dẫn các thành phần văn hóa của dự án này.


Nếu có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác sẽ tham gia dự án với tư cách là nhà lập kế hoạch, đối tác hoặc cộng tác viên, vui lòng liệt kê bên dưới. (Nếu có thể, hãy phân biệt giữa những người đã cam kết chắc chắn với dự án và những người dự kiến hoặc có tiềm năng tham gia.)Bạn sẽ quảng bá dự án tới cộng đồng và đối tượng mục tiêu của mình như thế nào?

Vui lòng đính kèm ngân sách dự án đã được hội đồng quản trị phê duyệt.
Vui lòng đính kèm ngân sách tổ chức được hội đồng quản trị phê duyệt.
Số tiền yêu cầu từ LCC này:
Vui lòng liệt kê bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ bằng hiện vật nào mà bạn dự đoán sẽ nhận được cho dự án này (không gian được mượn, tài liệu được quyên tặng, v.v.). (Dù không bắt buộc, nếu bạn muốn bao gồm cả giá trị đô-la của các khoản đóng góp bằng hiện vật, bạn có thể làm như vậy tại đây, hoặc trong phần Ngân sách dự án ở trên.)


Bạn sẽ điều chỉnh dự án như thế nào nếu hội đồng không thể tài trợ toàn bộ số tiền bạn yêu cầu? (Ví dụ, bạn sẽ gây thêm quỹ bổ sung hoặc thu nhỏ quy mô chương trình như thế nào?)
Nếu bạn đã nộp đơn cho các Hội Đồng Văn Hóa Địa Phương khác để xin tài trợ cho dự án cụ thể này, vui lòng liệt kê tên của các hội đồng đó vào dưới đây.

Đừng ngần ngại đính kèm tài liệu bổ sung mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi về tổ chức hoặc dự án của bạn.
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương