HưỚng dẫn phát triển chưƠng trình giáo dụCtải về 0.87 Mb.
trang1/37
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2022
Kích0.87 Mb.
#12286
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình: Kỹ thuật tàu thủy

(Naval Architecture and Marine Engineering)

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy

(Naval Architecture and Marine Engineering)

Hình thức đào tạo: Chính quy


I. Mục tiêu đào tạo

I.1 Mục tiêu chung

Chương trình giáo dục đại học ngành Kỹ thuật tàu thủy trang bị cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.I.2 Mục tiêu cụ thể:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục đại học ngành Kỹ thuật tàu thủy có khả năng: 1. Hiểu biết các vấn đề về văn hóa - xã hội, kinh tế, pháp luật, có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức trách nhiệm công dân, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

 2. Năng lực tự học, tự nghiên cứu, ý thức học tập để nâng cao năng lực, có ý thức và phương pháp rèn luyện thân thể để không ngừng nâng cao sức khỏe.

 3. Hiểu và vận dụng hiệu quả kiến thức Toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, tin học và kiến thức cơ sở trong các lĩnh vực về vật liệu kỹ thuật, cơ học kết cấu, điện, điện tử, kỹ thuật chế tạo vào ngành đào tạo.

 4. Đạt trình độ ngoại ngữ nhất định để giao tiếp và phục vụ chuyên môn (ngôn ngữ Anh: TOEIC 350 điểm hoặc tương đương, ngôn ngữ Pháp: DELF (A1) 75 điểm hoặc tương đương, ngôn ngữ Trung: HSK 130 điểm hoặc tương đương).

 5. Đạt trình độ thợ bậc II trong các nghề cơ khí cơ bản như tiện, hàn, phay, gò v..v…

 6. Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có liên quan đến ngành Kỹ thuật tàu thủy và học sau đại học ngành Kỹ thuật tàu thủy.

I.2.1. Chuyên ngành Đóng tàu thủy

 1. Tham gia thiết kế và xét duyệt thiết kế phần thân tàu thủy.

 2. Tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng quá trình đóng sửa và thử nghiệm phần thân tàu thủy.

 3. Lập và kiểm tra quy trình hàn, kiểm tra thợ hàn, nguyên vật liệu, kiểm tra không phá hủy kết cấu thân tàu thủy.

I.2.2. Chuyên ngành Động lực tàu thủy

 1. Tham gia thiết kế, xét duyệt, kiểm tra, giám sát quá trình thi công, thử nghiệm phần máy và thiết bị tàu thủy.

 2. Tổ chức lắp đặt, sửa chữa, thử nghiệm phần máy và thiết bị tàu thủy.

 3. Tổ chức vận hành, khai thác hệ động lực tàu thủy.


Каталог: Portals -> 104 -> BM%20KTTT -> Documents
BM%20KTTT -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy chưƠng trình học phần thông tin chung về học phần
BM%20KTTT -> T phụ LỤC 2 RƯỜng đẠi học nha trang
BM%20KTTT -> TrưỜng đẠi học nha trang khoa/Viện: Kỹ thuật giao thông Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
BM%20KTTT -> TrưỜng đẠi học nha trang khoa/Viện: Kỹ thuật Giao thông Bộ môn : Kỹ thuật tàu thủy chưƠng trình giảng dạy học phầN
BM%20KTTT -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Bộ môn: Kỹ thuật Tàu thuỷ chưƠng trình giảng dạy học phần thông tin về học phần
BM%20KTTT -> TrưỜng đẠi học thuỷ SẢN
BM%20KTTT -> Trường Đại học Thủy sản Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
BM%20KTTT -> Khoa: Kỹ thuật Giao Thông Bộ môn: Kỹ thuật Tàu Thủy LỊch trình và phưƠng pháp giảng dạY

tải về 0.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương