HưỚng dẫn mục -5 sẽ được hoàn thành bởi nhân viên nhà trường. Mục sẽ được hoàn thành bởi cha mẹ hoặc người giám hộtải về 43.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích43.55 Kb.
#3169
MẪU XẾP CHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH HỌC ANH NGỮ (ELL)
HÔM NAY NGÀY ____________________


HƯỚNG DẪN

Mục 1-5 sẽ được hoàn thành bởi nhân viên nhà trường. Mục 6 sẽ được hoàn thành bởi cha mẹ hoặc người giám hộ.
1. Xin vui lòng ký tên và hoàn trả mẫu này đến

NGÀY NGƯỜI/ĐỊA CHỈ


DỊCH VỤ ĐANG CÓ CHO HỌC SINH HỌC ANH NGỮ (ELL)


2. Con quý vị được ghi danh vào Lớp

tại trường đã được xác định là có đủ điều kiện để hưởng nhận Dịch vụ Học Anh Ngữ (Giáo dục Song ngữ hoặc Học Anh Ngữ như Một Ngôn Ngữ Mới).

Giáo Dục Song Ngữ (Giáo Dục Song Ngữ Chuyển Tiếp Hoặc Song ngữ) là chương trình trong đó học sinh sẽ được xếp vào nếu có đủ số sinh viên trong trường và/hoặc trong cấp huyện (school district) để thực hiện Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ với ngôn ngữ của họ. Nếu số sinh viên không có đủ để thực hiện Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ tại trường mà sinh viên đang học, sinh viên sẽ có xe đưa đón để có thể đến học một trường học trong huyện nơi có một chương trình song ngữ. Nếu Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ không thể có do số lượng sinh viên quá ít, con của quý vị sẽ được xếp vào chương trình Anh Ngữ Như Một Ngôn Ngữ Mới (English as a New Language program viết tắt ELN).

3. Các chương trình ELL sau đây hiện đang có tại trường này:
 Giáo dục Song ngữ  Tiếng Anh như Một Ngôn Ngữ Mới *

_____ Giáo dục Song ngữ Chuyễn Tiếp (Transitional Bilingual Education)

_____ Song ngữ (Dual Language)
4. Các chương trình giáo dục song ngữ sau đây hiện đang có ở những trường khác trong các quận:
 Giáo Dục Song Ngữ Chuyễn Tiếp tại trường

 Song ngữ tại trường

* Tất cả các trường công lập ở tiểu bang New York nơi học sinh Học Anh ngữ (ELL) đang ghi tên luôn có tối thiểu Chương trình Tiếng Anh như Một Ngôn Ngữ Mới.


XẾP CHƯƠNG TRÌNH HỌC5. Con của quý vị đã được tạm thời xếp vào chương trình

ở trường .
Được Hoàn Thành Bởi Phụ Huynh / Người Giám Hộ:
6. Nếu con của quý vị đã tạm thời được xếp vào Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ Chuyển Tiếp hoặc Chương Trình Song Ngữ, quý vị phải hoàn thành một trong những điễm sau (chọn MỘT):


  • Tôi đã nhận được thông báo về chương trình ELL và chấp thuận sự xếp chương trình học cho con của tôi tại trường mà con tôi đang ghi danh học. Con của tôi sẽ học chương trình:

 Giáo Dục Song Ngữ Chuyển Tiếp (Transitional Bilingual Education) hoặc

 Song ngữ (Dual Language).  • Tôi đã nhận được thông báo về chương trình ELL và chấp thuận sự xếp chương trình học cho con của tôi tại trường / huyện (school district) đã nêu ở trên. Con của tôi sẽ học chương trình:

 Giáo Dục Song Ngữ Chuyển Tiếp hoặc

 Song ngữ  • Tôi đã nhận được thông báo về chương trình ELL, và với quyền được lựa chọn, tôi xin chọn cho con tôi được học:

 Chương Trình Anh Ngữ Như Ngôn Ngữ Mới (ENL)

Tôi hiểu rằng nếu tôi không gửi lại mẫu đơn này vào ngày ____________ con tôi có thể được xếp học trong Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ (Giáo dục Song ngữ Chuyễn Tiếp hoặc Song ngữ) tại trường mà con tôi ghi danh, nếu có đủ sinh viên; hoặc Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ tại một trường khác trong huyện. Nếu không, con tôi sẽ được xếp học trong chương trình Anh Ngữ như Một Ngôn Ngữ Mới (ENL).

Tên Phụ Huynh / Người Giám Hộ:

Địa Chỉ Nhà:

Điện thoại Ban Ngày:

Điện thoại Ban Đêm:

Địa Chỉ Email:

Chữ ký:

Ngày:

CHỨNG NHẬN

To be completed by school officials (Được hoàn thành bởi nhân viên nhà trường):
I certify that I have reviewed the above information and that the parent or guardian is fully informed regarding ELL programs and the student has been placed in the appropriate program.


Print Name:


Print Title:

Signature:


Date:
Maintain this form in student’s cumulative record 10/6/2015
ELL STUDENT PLACEMENT FORM - VIETNAMESE


tải về 43.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương