HưỚng dẫN ĐIỀu chỉnh kinh phí trên mimosa 2019 Trường hợp thực chi Vào Nghiệp vụ => Tổng hợp => chọn Chứng từ nghiệp vụ kháctải về 90.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2020
Kích90.48 Kb.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ TRÊN MIMOSA 2019

Trường hợp thực chi
Vào Nghiệp vụ => Tổng hợp => chọn Chứng từ nghiệp vụ khác

=> Chọn Thêm => chọn Chứng từ nghiệp vụ khác:=> Điền đầy đủ thông tin => Điền Ngày CT, ngày HT: là ngày muốn điều chỉnh

=> Làm 2 dòng hạch toán như sau:

-Dòng 1: Nợ 6111../Có 5111 với nguồn KP thường xuyên, Nợ 6112../Có 5112 với nguồn kinh phí không thường xuyên => Chọn Nguồn cũ/ Khoản cũ/ Tiểu mục cũ đã rút và chi, Nghiệp vụ: Thực chi; Số tiền âm (-)

-Dòng 2: Nợ 6111../Có 5111 với nguồn KP thường xuyên, Nợ 6112../Có 5112 với nguồn kinh phí không thường xuyên => Chọn Nguồn mới/ Khoản mới/ Tiểu mục mới muốn điều chỉnh sang ; Nghiệp vụ: Thực chi ; Số tiền dương

=> Cập nhập hạch toán đồng thời => PM sẽ tự sinh 2 dòng 008 và âm số tiền.=> Chọn Cất để lưu chứng từ và vào In để in phiếu điều chỉnh là xong.
Ví dụ: Muốn điều chỉnh 5.000.000 từ Nguồn tự chủ – TM 6001 => Sang Nguồn Không tự chủ – TM 6003

dòng 1: 61111/5111 Nguồn Tự chủ – TM 6001 : -5.000.000 , nghiệp vụ Thực chidòng 2: 61121/5112 Nguồn Không tự chủ – TM 6003: 5.000.000 , nghiệp vụ Thực chi

=> Cập nhập hạch toán đồng thời => PM sẽ tự sinh 2 dòng 008 và âm số tiền.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương