HưỚng dẫN ĐẠi hội chi đOÀNtải về 202 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích202 Kb.
#4630

CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM

I. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Chuẩn bị các văn bản của Đại hội:

1.1- Báo cáo Đại hội:

Báo cáo Đại hội là nội dung chính và quan trọng hàng đầu của Đại hội. Do đó cần phải được chuẩn bị tốt và bảo đảm đúng quy trình nguyên tắc của Đại hội Đoàn.


Cách viết một báo cáo Đại hội Đoàn như sau:

- Tiêu đề báo cáo: Nếu chi đoàn có Ban chấp hành (BCH) thì ghi tiêu đề là: Báo cáo của BCH chi đoàn............tại Đại hội lần thứ.......nhiệm kỳ 200.... đến 200...; Nếu chi đoàn không có BCH thì ghi tiêu đề là: Báo cáo của chi đoàn tại Đại hội lần thứ....... nhiệm kỳ 200...đến 200...

- Bố cục báo cáo có 2 phần chính: Phần đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên công nhân (TNCN) nhiệm kỳ qua; Phần phương hướng nhiệm kỳ tới. Nếu chi đoàn có BCH nên gắn luôn phần kiểm điểm BCH thành một mục trong phần đánh giá tình hình.

- Cơ cấu báo cáo cần bảo đảm cân đối giữa phần đánh giá tình hình và phần phương hướng, tránh tình trạng phần đánh giá thì dài mà phương hướng lại ngắn.

Cách viết từng phần cơ bản như sau:

* Phần đánh giá tình hình:

+ Tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị.

+ Tình hình thanh niên và đặc điểm của chi đoàn.

+ Kết quả đạt được trên các mặt chính, bao gồm: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; các phong trào hành động cách mạng; công tác cũng cố, xây dựng tổ chức; công tác thiếu niên nhi đồng.

+ Nêu những hạn chế, tồn tại, yếu kém, khuyết điểm và những kinh nghiệm.


* Phần phương hướng và nhiệm vụ: Cách viết cũng theo từng mặt công tác nói trên nhưng không nên dàn trải mà cần có trọng tâm, xây dựng được mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả.

1.2 - Diễn văn khai mạc Đại hội :

Nội dung của một bài khai mạc Đại hội phải cần có những nội dung cơ bản sau đây:

+ Những căn cứ tiến hành Đại hội (thường gọi là tuyên bố lý do).

+ Giới thiệu đại biểu.

+ Những nhiệm vụ chính của Đại hội.

+ Nêu trách nhiệm, ý thức của đại biểu Đại hội.

+Tuyên bố khai mạc Đại hội.

1.3- Diễn Văn bế mạc:

Cần có các ý chính sau: Khái quát tinh thần và kết quả các nội dung công việc đã làm được của Đại hội; Kêu gọi tinh thần của cán bộ đoàn viên, thanh, thiếu nhi ra sức thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội; Cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự giúp đỡ, hổ trợ của các ban, ngành vv... đối với Đại hội.1.4- Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết Đại hội khác với biên bản Đại hội. Nghị quyết Đại hội là văn bản ghi tóm tắt những nội dung chính sau đây:

+ Thời gian diễn ra Đại hội.

+ Đại hội đã thống nhất báo cáo của BCH chi đoàn trình Đại hội.

+ Đại hội nhấn mạnh hoặc bổ sung những vấn đề gì.

+ Đại hội xác định những mục tiêu, chỉ tiêu nào.

+ Đại hội giao cho BCH khóa mới hoàn chỉnh theo tinh thần thảo luận của Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết.

+ Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ và các đoàn viên, thanh, thiếu nhi thực hiện thắng lợi nghị quyết.(Nghị quyết Đại hội chi đoàn chỉ nên viết trong phạm vi 1 trang giấy)

Ngoài báo cáo, diễn văn khai mạc, bế mạc, văn bản trong Đại hội chi đoàn cần chuẩn bị gồm: Chương trình Đại hội, biên bản kiểm phiếu, vv...

2 - Chuẩn bị nhân sự BCH, Bí thư, Phó bí thư:

+Chi đoàn:

- Có dưới 9 đoàn viên: Có Bí thư, nếu cần thiết thì có thể có 01 Phó Bí thư.

- Có từ 9 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 3 đến 5 uỷ viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.

+ Đoàn cơ sở: Ban Chấp hành có từ 5 đến 15 uỷ viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 9 uỷ viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 9 uỷ viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các Uỷ viên thường vụ; trường hợp cần thiết, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp Ban Chấp hành có thể bầu 2 Phó Bí thư.3 - Tổ chức hội nghị BCH hoặc toàn thể chi đoàn lần cuối để thống nhất nội dung, công việc Đại hội:

Vì BCH là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ Đại hội nên trước khi Đại hội nhất thiết phải họp BCH hoặc họp toàn thể chi đoàn để thông qua các nội dung, chương trình, điều kiện tiến hành Đại hội. Nội dung hội nghị gồm: Thông qua dự thảo báo cáo Đại hội; dự kiến nhân sự BCH khóa mới; chương trình Đại hội; dự kiến chủ tịch; thư ký Đại hội; phân công điều hành Đại hội và các công việc khác cần thiết trong Đại hội.Lưu ý: Số lượng chủ tịch Đại hội (thường gọi là chủ tọa), tùy theo số lượng đoàn viên, chi đoàn dưới 15 đoàn viên chỉ cần 1 người; trên 15 đoàn viên có thể bố trí 3 người. (Không được bố trí chủ tịch Đại hội = 2 hoặc 4 người)

- Thư ký Đại hội bố trí 1 người vừa ghi biên bản vừa dự thảo nghị quyết Đại hội.4 - Duyệt Đại hội:

Sau khi họp BCH lần cuối, Bí thư phải chuẩn bị kỹ các nội dung sau đây để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của chi ủy và Đoàn cấp trên:

+ Toàn văn báo cáo Đại hội.

+ Chương trình Đại hội.

+ Danh sách trích ngang dự nguồn nhân sự BCH, trong đó nêu rõ từng chức danh dự kiến.

Khi duyệt Đại hội ở cấp ủy và Đoàn cấp trên, nếu cơ bản thống nhất như dự kiến của chi đoàn thì không cần họp chi đoàn. Nếu có ý kiến khác, nhất là về nhân sự thì phải họp BCH hoặc chi đoàn để thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên.5. Trang trí Đại hội:

Trang trí Đại hội chi đoàn cần được coi trọng để thể hiện tính nghiêm túc của tổ chức Đoàn. Cách thức trang trí như sau:

- Trên cùng có khẩu hiệu: Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Phông chính giữa: (nhìn từ dười lên), bố trí như sau: Ở giữa là tượng, hoặc ảnh Bác Hồ. Bên trái trên ảnh (hoặc tượng) là cờ Đảng; bên phải ảnh (hoặc tượng) Bác là cờ Tổ quốc (nếu có cờ xếp thì búa liềm thay cờ Đảng, sao vàng thay cờ tổ quốc). Bên phải (treo thấp hơn) là huy hiệu Đoàn (hay cờ Đoàn). Dười huy hiệu Đoàn (hay cờ Đoàn) là hàng chữ:ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN...........LẦN THỨ.................

NHIỆM KỲ 200.....- 200.......

- Phía dưới phông trang trí bố trí bàn chủ tọa chính giữa, bàn thư ký chếch về ban trái

- Đại biểu ngồi dưới nhìn lên, không được bố trí ngồi theo hình chữ U. Dù trong điều kiện phòng họp không phù hợp cũng phải vận dụng bố trí ngồi sao cho cùng một hướng.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ NHẤT THIẾT PHẢI THỰC HIỆN ĐÚNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐẠI HỘI.

1 - Việc bầu cử BCH :

- Theo điều lệ Đoàn quy định, việc bầu cử BCH, hoặc BTV, bầu Bí thư, Phó bí thư nhất thiết phải bầu bằng bỏ phiếu kín.

- Do đó, Đại hội chi đoàn bầu BCH hoặc bầu Bí thư, Phó bí thư đều phải bầu bằng bỏ phiếu kín.

- Đối với Đại hội chi đoàn bầu BCH thì bầu BCH trước, sau đó BCH họp phiên thứ nhất để bầu Bí thư, Phó bí thư.

- Đối với chi đoàn chỉ bầu Bí thư và Phó bí thư thì Đại hội bầu xong Bí thư, bầu tiếp Phó bí thư. (không nên bầu Bí thư và Phó bí thư trong 1 phiếu bầu)

- Đối với những chi đoàn đạt loại khá trở lên, nếu được Đại hội tán thành, được cấp ủy và Đoàn cấp trên đồng ý cho phép bầu Bí thư chi đoàn trực tiếp tại Đại hội thì có 2 hình thức bầu cử như sau:

+ Bầu BCH xong, bầu Bí thư trong số ủy viên BCH đó.

+ Bầu Bí thư trước, sau đó bầu số ủy viên BCH còn lại.2 - Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

Đối với chi đoàn, phiếu bầu cử thường dùng bằng phiếu viết tay, nên hướng dẫn như sau:a, Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban tổ chức Đại hội chi đoàn phát ra.

- Phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng định bầu.

(Ví dụ: Danh sách bầu cử có 5 người để chọn 3 người thì viết tên 3 người trong danh sách đó, hoặc chỉ viết tên 1 người cũng được coi là phiếu hợp lệ).

- Phiết viết rõ ràng tên người bầu, không có ký tên, không đánh dấu ký hiệu.

- Phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có 1 người thì bỏ phiếu trắng (không ghi tên trong phiếu bầu) vẫn được coi là phiếu hợp lệ. (Ví dụ: Bầu Bí thư hay Phó bí thư, danh sách bầu cử có 1 người thì phiếu trắng vẫn được coi là hợp lệ).b, Phiếu không hợp lệ:

Có 6 trường hợp dưới đây được coi là phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếư phát ra (phiếu giả).

- Phiếu bầu thừa so với số lượng định bầu.

- Phiếu bầu không rõ tên ai (Viết sai tên hoặc sai lỗi chính tả mà Ban kiểm phiếu không xác định rõ bầu ai).

- Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử.

- Phiếu không bầu ai cả (gọi là phiếu trắng). Trường hợp danh sách bầu cử chỉ có 1 người thì được coi là hợp lệ.

- Phiếu ký tên, đánh dấu ký hiệu, phiếu viết chung chung, như: Tôi nhất trí bầu toàn bộ danh sách vv...- Cách tính kết quả bầu cử:

Người trúng cử phải có số phiếu được bầu hợp lệ quá 1/2 so với số người tham gia bầu cử (tính theo số phiếu thu vào, nhưng phải tính từ cao xuống thấp).

Ví dụ: Chi đoàn có 20 đoàn viên. Dự Đại hội có 19 đoàn viên tham gia bầu cử. Danh sách bầu cử có 5 người; số lượng BCH định bầu là 3 người.

Kết quả kiểm phiếu là:

Số phiếu phát ra = 19; số phiếu thu vào 18. (vì có thể 1 đoàn viên nhận phiếu nhưng vì lý do đột xuất nào đó lại không bỏ).

Số phiếu hợp lệ =16; phiếu không hợp lệ = 2

Như vậy, người trúng cử phải có số phiếu hợp lệ ghi tên người đó tối thiểu phải có 10/18. Còn phiếu không hợp lệ có ghi tên ai thì cũng không được tính. Tuy vậy, phiếu không hợp lệ vẫn có ảnh hưởng tới kết quả vì nó vẫn nằm trong tổng số để tính tỷ lệ. (Ví dụ có người được 10 phiếu bầu nhưng lại nằm ở 2 phiếu không hợp lệ thì chỉ được (tính 8/18 phiếu, như vậy không trúng cử).

Tuy nhiên, dù được 10/18 phiếu bầu, nhưng cũng có thể không trúng của khi thứ tự số phiếu của người này dưới số lượng định bầu. (ví dụ: Danh sách bầu của 5 người để lấy 3 người. Mặc dù đã trúng quá 1/2 (10/18) nhưng lại xếp thứ 4 nên vẫn không trúng cử).- Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định bầu, thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội, hội nghị quyết định.

- Nếu đại hội, hội nghị tiến hành bầu lần thứ 2 mà vẫn thiếu số lượng định bầu thì không tiến hành bầu tiếp nữa. Nếu là bầu các chức danh chủ chốt của Đoàn thì báo cáo với cấp uỷ và Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định, nếu là bầu đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên thì báo cáo để Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội quyết định.

III. TRÌNH TỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN:

Đại hội chi đoàn thông thường không tiến hành họp trù bị, nên trình tự như sau:


+ Ôn định tổ chức.

+ Nghi lễ chào cờ (hát Quốc ca, và bài ca chính thức của Đoàn: Bài Thanh niên làm theo lời Bác - Nhạc là lời: Hoàng Hòa).

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Bí thư thực hiện)

+ Bầu chủ tịch Đại hội và giới thiệu thư ký. (Bầu bằng biểu quyết giơ tay).

+ Đọc báo cáo Đại hội và phương hướng nhiệm kỳ đến (do Bí thư trình bày, trường hợp đặc biệt có thể Phó bí thư nhưng phải là chủ tịch Đại hội).

+ Đại hội thảo luận báo cáo và phương hướng đại hội.

+ Đại biểu chi ủy và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Cấp ủy phát biểu trước, Đoàn cấp trên phát biểu sau. Mỗi ý kiến phát biểu xong, Bí thư chi đoàn đáp từ từng người một).

+ Tổng kết phần thảo luận của chi đoàn.

+ Bầu BCH khóa mới (hướng dẫn cụ thể ở tiểu mục 1, mục IV)

+ BCH mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

+ Thông qua nghị quyết Đại hội.

+ Chủ tịch Đại hội lấy biểu quyết nghị quyết.

+ Đọc lời bế mạc.

+ Chào cờ bế mạc (không hát quốc ca)Lưu ý: Để tạo không khí tươi trẻ, cần bố trí văn nghệ xen kẽ trong chương trình Đại hội.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.
1. Phương pháp điều hành bầu cử BCH:

Khi Đại hội chuyển sang phần bầu cử BCH, Bí thư là người điều hành phải công bố BCH củ hết nhiệm kỳ, báo cáo tiêu chuẩn, dự kiến cơ cấu, số lượng BCH khóa mới. Lấy biểu quyết Đại hội về số lượng BCH (không lấy biểu quyết cơ cấu và tiêu chuẩn). Sau đó tiến hành ứng cử, hết ứng cử chuyển sang đề cử.


* Lưu ý:

- Những đoàn viên vắng mặt có lý do thì đại biểu của Đại hội vẫn có quyền đề cử người đó vào BCH và bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

- Khi người được đề cử có ý kiến rút tên khỏi danh sách đề cử (hoặc người đề cử xin rút ý kiến đề cử người vắng mặt) thì việc rút tên hay không rút tên khỏi danh sách bầu cử sẽ do chủ tịch Đại hội hội ý và thông báo. Nếu chủ tịch Đại hội có 1 người thì cần xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên. Việc cho rút tên hay không cho rút không cần phải lấy biểu quyết Đại hội.

- Chỉ nên cho rút những người ngoài nguồn nhân sự chuẩn bị của BCH khóa củ. Tuy nhiên những người trong nguồn vẫn cố ý xin rút thì xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên.

- Sau khi chốt danh sách ứng cử, đề cử, phải lấy biểu quyết Đại hội về danh sách bầu cử. Sau đó chủ tịch Đại hội dự kiến lập Ban kiểm phiếu và lấy biểu quyết Đại hội về Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu làm việc, chỉ tịch Đại hội nên rời vị trí chuyển xuống dưới cùng ngồi với đại biểu.

- Ban kiểm phiếu thông báo nguyên tắc, thể lệ bầu cử, nói rõ như thế nào là phiếu hợp lệ, không hợp lệ để đại biểu khỏi mắc phải, thực hiện việc phát phiếu, sau đó thu phiếu. Đại biểu bỏ phiếu xong, kiểm tra lại để thông báo với Đại hội về tổng số phiếu phát ra, phiếu thu vào, sau đó mang phiếu đến nơi khác kiểm phiếu. Kiểm phiếu xong trở lại thông báo kết quả bầu cử.

2. Các bước thực hiện sau Đại hội:

- BCH mới họp phiên thứ nhất để bầu Bí thư, Phó bí thư và phân công nhiệm vụ đối với từng ủy viên. (cuộc họp này phải mời cấp ủy và Đoàn cấp trên dự chỉ đạo)

- Gửi hồ sơ lên Đoàn cấp trên để Đoàn cấp trên công nhận BCH. Hồ sơ gồm: Biên bản Đại hội; Biên bản kiểm phiếu bầu BCH; Biên bản họp phiên thứ nhất của BCH và biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư và Phó bí thư; danh sách trích ngang BCH.

- BCH và các chức danh mới được bầu có quyền điều hành công việc ngay sau khi được phân công và được công nhận chính thức khi có quyết định chuẩn y của Đoàn cấp trên.


* Biểu mẫu văn bản phục vụ đại hội: Xem các trang sau.

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐại hội chi đoàn.....lần thứ........

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ...............

Ngày.../..../ 200...., chi đoàn............ tiến hành Đại hội lần thứ......., nhiệm kỳ 200..... - 200....

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Đ/c: ........................Trưởng ban.

1. Đ/c: ........................ Ủy viên.

3. Đ/c: ........................ Ủy viên.

Đã kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn khóa ....., như sau:

- Số phiếu phát ra:...........................

   Số phiếu thu vào..........................

- Số phiếu hợp lệ:............................

Số phiếu không hợp lệ:...................

Số phiếu bầu đủ số lượng định bầu..., phiếu.

Kết quả như sau:

1.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.... )

2.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....)

3.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....)

4.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....) 5.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....)

6.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....)

Theo nguyên tắc, thể lệ bầu cử, các đồng chí sau đây trúng cử vào BCH chi đoàn khóa......:

1.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....)

2.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....)

3.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....)

4.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....)

5.Đ/c... (số phiếu bầu.../tổng số phiếu.....)

Ban kiểm phiếu chúng tôi lập biên bản báo cáo trước đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

      TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH                                            TM/BAN KIỂM PHIẾU


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đại hội chi đoàn.....lần thứ......

 

NGHỊ QUYẾTĐại hội chi đoàn... lần thứ..nhiệm kỳ......

 

Ngày..../ .../ 200... , chi đoàn.... tiến hành Đại hội lần thứ....., nhiệm kỳ 200...- 200.....Sau khi nghe báo cáo tổng kết côngtác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục  tiêu trong nhiệm kỳ tới; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chi ủy và Đoàn cấp trên; nghe các ý kiến tham luận của Đại hội;

Đại hội quyết nghị:1. Tán  thành báo cáo của BCH chi đoàn trình đại hội và bổ sung những vấn đề sau đây:

............................................................................................2. Tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của...............................

3. Đại hội giao cho BCH chi đoàn khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

 

                                      TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ ĐẠI HỘIĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đại hội chi đoàn.....lần thứ......

Đà Nẵng, ngày tháng năm 200…
BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ...............................................

NHIỆM KỲ 200… - 200…..
Đại hội Chi đoàn ........................................... nhiệm kỳ 200…. – 200… đã họp từ .....giờ.... đến ....giờ..... ngày ...../....../200…...

Đại hội có mặt ..... Đoàn viên trên tổng số ........ Đoàn viên được triệu tập.

Đại biểu khách mời gồm có:

1. ..................................................., chức vụ:....................................................

2. ..................................................., chức vụ:....................................................

3. ..................................................., chức vụ:....................................................

Đại hội bầu Đoàn chủ tịch gồm có các đồng chí:

1. ......................................................, Chủ tịch đoàn.

2. ......................................................, Thư ký.

I. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng công tác nhiệm kỳ tới do đồng chí .......................................................... trình bày trước đại hội.

- Về nhiệm kỳ vừa qua có ..... đồng chí phát biểu ý kiến với các nội dung sau:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới có ...... đồng chí phát biểu ý kiến với các nội dung sau:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

II. Đại hội BCH nhiệm kỳ 200… – 200….:

- Đại hội quyết định số lượng BCH khóa tới là ..... đồng chí

- Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm ..... đồng chí (họ tên xếp theo ABC)

1.............................................................................................................................

2.............................................................................................................................

3.............................................................................................................................

4.............................................................................................................................

5.............................................................................................................................

- Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề nghị gồm:

Trưởng ban: ..........................................................................................................

Ủy viên: ...............................................................................................................

- Tình hình bầu cử: số phiếu phát ra:......, số phiếu thu vào......, số phiếu hợp lệ:....., số phiếu không hợp lệ ........, lý do:.......................................................................

Kết quả bầu cử (xếp theo số phiếu bầu từ thấp đến cao):

1........................................................................................số phiếu........................

2........................................................................................số phiếu........................

3........................................................................................số phiếu........................

4........................................................................................số phiếu........................

5........................................................................................số phiếu........................

- Căn cứ Điều 9 Điều lệ Đoàn, những đồng chí sau đây trúng cử vào BCH mới nhiệm kỳ 2008 – 2009

1........................................................................................số phiếu........................

2........................................................................................số phiếu........................

3........................................................................................số phiếu........................

III. Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội với 100% đoàn viên tán thành

Đại hội bế mạc hồi ..... giờ ..... ngày …../…../200….

TM. Đoàn Chủ tịch TM. Đoàn thư ký


THỂ LỆ BẦU CỬ

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ……(NHIỆM KỲ 200… - 20…)

***

- Căn cứ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội Chi đoàn …… lần thứ ….., hướng dẫn đại biểu Đại hội tiến hành bầu cử theo trình tự sau:

1. Những quy định chung về phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu phát ra.

 Danh sách bầu cử được xếp theo thứ tự A, B, C và được Đại hội biểu quyết thông qua.

 Phiếu bầu được in sẵn, có đóng dấu BCH Chi Đoàn……………………...

2. Đại biểu không bầu người nào trong danh sách bầu cử thì gạch bỏ cả họ và tên của người đó trong danh sách, rồi bỏ vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu cử được phân ra làm 2 loại:

Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng phải bầu.

Phiếu bầu không hợp lệ: Là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định, phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử, phiếu có đánh dấu, ký tên hoặc viết thêm, phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử.

4. Người trúng cử phải đạt số phiếu tín hiệp hợp lệ trên 1/2 so với tổng số phiếu (kể cả phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ).

 Trường hợp số người đạt số phiếu tín nhiệm trên 1/2 số phiếu bầu, nhiều hơn số lượng cần bầu thì danh sách trúng cử lấy theo thứ tự từ người có số phiếu cao cho đến người có số phiếu thấp, cho đến khi đủ số lượng quy định.

 Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người ngang phiếu nhau và nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại số người ngang phiếu đó để lấy người có số phiếu cao hơn theo số lượng quy định, nhưng số phiếu tín nhiệm lần này không cần quá 1/2 trên tổng số phiếu bầu.

 Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn ngang nhau thì có bầu nữa hay không là do Đại hội quyết định.

5. Bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng quy định có bầu thêm nữa hay không thì do Đại hội quyết định.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH CHI ĐOÀN…….. Đà Nẵng, ngày tháng năm 20….

***

ĐỀ ÁN


Xây dựng Ban chấp hành Chi đoàn…….

Khoá …… nhiệm kỳ 20….- 20….***

Tại Hội nghị lần thứ của Ban chấp hành Chi Đoàn ….. khóa ….. ngày đã thống nhất xây dựng Đề án Ban chấp hành Chi Đoàn …. khoá … - nhiệm kỳ 20.. – 20….như sau:I. YÊU CẦU :

1. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ do Chi bộ – Đoàn khối và Nghị quyết Đại hội Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng lần thứ III đề ra.

2. Là ĐVTN tại đơn vị có uy tín trong thanh niên được đoàn viên thanh niên tín nhiệm, có trình độ và năng lực, nhiệt tình và tâm huyết với công tác thanh niên, có tinh thần đoàn kết cao và thật sự là hạt nhân nòng cốt trong việc lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

3. Ban chấp hành có độ tuổi bình quân và có tỉ lệ nữ chiếm hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và cân đối giữa các cụm thi đua trong toàn khối.


II. TIÊU CHUẨN:


1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực tham gia công cuộc đổi mới đất nước.

2. Có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu; có ý thức tổ chức kỷ luật, có phong cách và phương pháp công tác tốt.

3. Có trình độ học vấn, có năng lực, kiến thức công tác xã hội, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; tiếp thu và cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên vào lĩnh vực công tác mình phụ trách.

4. Nhiệt tình và có khả năng vận động thanh niên; được cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tín nhiệm.III. ĐỊNH HƯỚNG CƠ CẤU BCH ĐOÀN KHỐI KHOÁ III:

Căn cứ vào tiêu chuẩn, yêu cầu và đặc điểm tình hình của đơn vị, Ban chấp hành chi Đoàn……. khoá …… định hướng cơ cấu Ban chấp hành khoá ….. như sau:

1. Ban chấp hành có độ tuổi bình quân dưới 30 tuổi, tỉ lệ nữ chiếm khoảng ….., số lượng ủy viên BCH khoá ….. được giữ lại chiếm khoảng ….. và có ít nhất từ …. có trình độ đại học trở lên.

2. Số lượng uỷ viên Ban chấp hành khoá …. gồm …. đồng chí, trong đó có … Bí thư, … phó bí thư và ….UV BCH, mục II, phần thứ hai của hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

3. Về hướng cơ cấu vào Ban chấp hành được phân bổ như sau :

……………………


Trên đây là Đề án xây dựng Ban chấp hành chi Đoàn khoá …. - Nhiệm kỳ 20…. – 20…. do Ban chấp hành chi Đoàn khoá …. dự thảo trình Đại hội xem xét, quyết định.

TM. BAN CHẤP HÀNH

Bí thư

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ...................................

NHIỆM KỲ 200… - 200…
Thời gian: ......h....... ngày ......./......./200…

Địa điểm : .......................................................................................................................
TT

Nội dung

Điều hành

Ghi chú

1

Chào cờ, hát Quốc ca2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu3

Bầu Đoàn chủ tịch

Đoàn thư ký


Giới thiệu người đã chuẩn bị và cho biểu quyết

4

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước và phương hướng nhiệm kỳ đến
- Đoàn chủ tịch ( Bí thư hoạc phó bí thư đọc báo cáo và phương hướng)

5

Thảo luận báo cáo và phương hướng nhiệm kỳ đến
- Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận

6

Phát biểu chỉ đạo của cấp ủy

Phát biểu chỉ đạo Đoàn cấp trên

7

BCH cũ báo cáo kiểm điểm và tuyên bố hết nhiệm kỳ8

Thông qua đề án nhân sự và giới thiệu cơ cấu BCH mới
- Chủ tịch đàon giới thiệu

- ĐVTN giới thiệu9

Bầu ban kiểm phiếu
Giới thiệu người đã chuẩn bị và cho biểu quyết

10

Tiến hành bầu cử, thông báo kết quả11

Ra mắt BCH mới12

Thông qua nghị quyết13

Chào cờ ( Không hát Quốc ca – Đoàn ca) Mẫu trang trí Đại hội:


tải về 202 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương