Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở


Điều 4. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sởtải về 0.55 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.55 Mb.
#100535
1   2   3

Điều

4. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:Lớp 6STT


Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01

Ngữ văn T1

Bài 1. Văn bản: Con Rồng cháu Tiên

Trang 5

Nêu lịch sử dựng nước và giữ nước của cha, ông

Bài 2. Văn bản: Thánh Gióng

Trang 19

Ví dụ về cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo của nhân dân trong chiến tranh: gậy tre, chông tre…

Bài 4. Văn bản: Sự tích Hồ Gươm

Trang 39

Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…).

Ngữ văn T2

Bài 23. Văn bản: Đêm nay Bác không ngủ

Trang 63

Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và dân tộc Việt Nam

Bài 24. Văn bản: Lượm

Trang 72

Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

Bài 26. Văn bản: Cây tre Việt Nam

Trang 95

Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

02

Địa lý

Từ bài 03 trang 12 đến bài 05 trang 18

Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

03

Giáo dục công dânBài 5: Giữ luật lệ chung

Trang 12

Tấm gương của lãnh tụ về chấp hành luật lệ giao thông

Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông

Trang 35

Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề an toàn giao thông

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Trang 42

Ví dụ đơn giản về các quyền bảo hộ tính mạng, bất khả xâm phạm… để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớBài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Trang 44

Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Trang 46

04

Âm nhạc và Mĩ thuật

Tiết 1. Âm nhạc: Bài hát Quốc ca

Trang 5

Ý nghĩa của ca khúc Quốc ca

Tiết 7: Làng tôi

Trang 21

Hình ảnh làng quê Việt Nam qua các cuộc kháng chiến

Bài 13: Đề tài bộ đội

Trang 111

Biết ơn công lao của anh bộ đội Cụ Hồ

Lớp 7STT


Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01


Ngữ văn T1

Bài 5: Bài thơ Sông núi Nước Nam

Trang 62

Khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược

Bài 12: Bài thơ Cảnh khuya

Trang 140

Kể một số câu chuyện hoặc bằng hình ảnh minh họa trên đường kháng chiến của Bác

Ngữ Văn T2

Bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Trang 24

Kể chuyện về những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo trong kháng chiến của dân tộc

02

Giáo dục công dân

Bài 4: Đạo đức và kỷ luật

Trang 12

Nêu một số tấm gương tận tụy, hi sinh lợi ích cá nhân tất cả vì lợi ích tập thể.

Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Trang 26

Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới

Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trang 42

Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường

Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Trang 47

Nêu những tấm gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Trang 51

Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trang 54

Hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 30-4-1975

03

Âm nhạc và Mĩ thuật

Bài 1. Tiết 3: Nhạc rừng, Trang 10

Ý nghĩa của từng bài hát và hình ảnh minh họa cho các bài hát

Bài 3. Tiết 10: Hành quân xa

Trang 26

Bài 7. Tiết 28: Đường chúng ta đi

Trang 56

Bài 10: Cuộc sống quamh em

Trang 102

Tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ sau trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước

04

Địa lý

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng

Trang 33

Ví dụ về sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến đời sống, vật chất và môi trường tại một số thành phố lớn ở nước ta


Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Trang 36

Ví dụ để chứng minh sự bùng nổ đô thị làm gia tăng các tệ nạn xã hội, từ đó phá vỡ môi trường tự nhiên và xã hội

Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Trang 33

Ví dụ để giải thích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường


Lớp 8STT


Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

01


Ngữ văn T1

Bài 12. Phần luyện tập: Ngã ba Đồng Lộc

Trang 129

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam

Bài 15: Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” trang 146 và “Đập đá ở Côn Lôn” Trang 148

Ví dụ minh họa về hình ảnh của các nhà yêu nước, chiến sỹ cộng sản trong các nhà lao đế quốcNgữ văn T2

Bài 22: Chiếu dời đô

Trang 48

Tầm nhìn chiến lược của Vua Lý Công Uẩn về quân sự

Bài 23: Hịch Tướng sĩ

Trang 55

Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta

Bài 24: Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại cáo)

Trang 66

Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm

Bài 26: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Trang 95

Tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng tạo nên sức mạnh dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

02

Địa lý


Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Trang 87

- Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

- Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảoBài 30: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam

Trang 100

03

Giáo dục công dân

Bài 5: Pháp luật và kỷ luật

Trang 1

Ví dụ để chứng minh nếu kỷ luật nghiêm thì pháp luật được giữ vững

Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội

Trang 18

Ví dụ về tấm gương thanh thiếu niên tích cực trong việc gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội

Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội

Trang 34

Ví dụ để chứng minh những tác hại của các tệ nạn xã hội đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Trang 41

Ví dụ bằng hình ảnh về các vụ tai nạn, cháy nổ gây ra

Bài 17: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Trang 44

Đưa ra các ví dụ để chứng minh

Bài 17: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Trang 50

Bài 18: Quyền tự do ngôn luận

Trang 52

Bài 20: Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam

Trang 54

Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép


Bài 21: Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

Trang 57

04

Âm nhạc và Mĩ thuật

Tiết 6: Bài hát Hò kéo pháo

Trang 16

Đưa một số hình ảnh minh họa


Tiết 21: Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu

Trang 43


Lớp 9STT


Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01

Ngữ văn T1

Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh

Trang 5

Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Trang 17

Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử

Bài 5: Trích đoạn Hoàng Lê nhất thống chí

Trang 64

Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Bài 10: Bài thơ Đồng chí ; Tiểu đội xe không kính

Trang 131

Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh

Ngữ Văn T2

Bài 23: Viếng Lăng Bác

Trang 58

Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài 28: Những ngôi sao xa xôi

Trang 113

Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung phong trong kháng chiến

02

Địa lí

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Trang 50

Ví dụ về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng và an ninh

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo

Trang 135

Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển


Bài 39 (Tiếp theo): Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo

Trang 140

Bài 40: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Trang 144

03

Giáo dục công dân

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

Trang 9

Ví dụ để chứng minh dân chủ phải có kỷ luật trong điều kiện xã hội hiện nay

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Trang 12

Ví dụ chứng minh có môi trường hòa bình mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Trang 23

Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc

Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên

Trang 34

Kể chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Trang 52

Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào

Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Trang 57

Lấy các ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Trang 61

Trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Bài 18: Sống và làm việc theo pháp luật

Trang 66

Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật


04

Âm nhạc và Mĩ thuật

Phần Phụ lục: Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa

Trang 45

Ôn tập một số bài hát đã học:

“Vì nhân dân quên mình”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Giải phóng Điện Biên” và một số bài hát về truyền thống công an như: “Chúng ta là chiến sĩ Công an”, “Bài ca người Công an”…
Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở mục tiêu và nội dung bài học, giáo viên cấp tiểu học lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh một cách truyền cảm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, tự nhiên, hợp lý, phù hợp với đặc điểm và trình độ học sinh; tránh tản mạn, ảnh hưởng đến nội dung bài học; trong từng bài giảng, chú trọng kết hợp các hình ảnh minh họa; tổ chức cho học sinh tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử cách mạng, nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian.

2. Trên cơ sở mục tiêu và nội dung bài học, kinh nghiệm thực tế, giáo viên cấp trung học cơ sở lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh vào bài giảng, tập trung vào các kiến thức nâng cao kỹ năng sống thông qua hình ảnh lịch sử, các hiện vật mang tính giáo dục, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức hội thi, hội thao tìm hiểu kiến thức quốc phòng và an ninh. Phương pháp giảng dạy truyền cảm, ngắn gọn, xúc tích phát huy được tính sáng tạo và kỹ năng sống của học sinh.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Hội đồng quốc giáo dục và PTNL;

- Hội đồng GDQPAN Trung ương;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- UBND Tỉnh, thành phố trực thộc TW;

- Công báo;

- Như Điều 3;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ PC.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký


Bùi Văn GaMột số vấn đề chung về dạy học lồng ghép kiến thức

Giáo dục Quốc phòng và An ninh qua nội dung môn học

trong chương trình Tiểu học và THCS

PGS.TS.Nguyễn Thành Vinh
TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh


I. Mục tiêu

Qua hoạt động lồng ghép nội dung giáo dục QP-AN vài chương trình dạy học giáo dục cho học sinh Tiểu học và THCS nhằm:

1. Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách con người VN, yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc VN; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu tổ quốc, yêu đồng bào.

2. Giáo dục QPAN trong trường TH, THCS phải phù hợp với điều kiện tâm sinh lý lưa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học có trong chương trình, SGK và thông qua các hoạt động ngoiaj khóa: tham quan lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị vũ trang, hội thi tìm hiểu về QPAN.

II. Tích hợp và Dạy học tích hợp là gì?

1. Tích hợp là một hoạt động mà ở đó cần phải kết hợp, liên hệ, huy động các yếu tố, có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực để giải quyết một vấn đề, qua đó đạt được nhiều mục tiêu khác nhau.

2. Dạy học tích hợp là định hướng dạy học trong đó GV tổ chức, hướng dẫn để HS biết huy động tổng hợp KT, KN,… thuộc nhiều lĩnh vực (môn học/HĐGD) khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ HT; thông qua đó hình thành những KT, KN mới; phát triển được những NL cần thiết, nhất là NL giải quyết vấn đề trong HT và thực tiễn cuộc sống.

3. "Tích hợp" là nói đến mục tiêu của hoạt động dạy học còn "liên môn" là đề cập tới nội dung dạy học.3.1. Ở mức độ thấp (nhẹ nhàng. Đơn giản): lồng ghép những nội dung gd có liên quan vào quá trình dạy học một môn học. ( mức độ nhận biết, nghi nhớ)

Ví dụ: thực hiện tích hợp GD đạo đức, HT và làm theo tấm gương đạo đức HCM; GD pháp luật; GD quốc phòng an ninh ; GD chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; GD an toàn giao thông,…

3.2. Mức độ tích hợp cao: xử lí các nội dung KT trong mối liên quan với nhau, bảo đảm cho HS vận dụng tổng hợp các KT để giải quyết các vấn đề trong HT, trong cuộc sống, đồng thời tránh việc HS phải học lại nhiều lần cùng một nội dung KT ở các môn học khác nhau.

Chủ đề tích hợp liên môn là những chủ đề có nội dung KT liên quan đến hai hay nhiều môn học, thể hiện ở sự ứng dụng của chúng trong cùng một hiện tượng, quá trình trong TN hay XH.Ví dụ: KT Vật lí và CN trong động cơ, máy phát điện; KT Vật lí và Hóa học trong nguồn điện hóa học; KT Lịch sử và Địa lí trong chủ quyền biển, đảo; KT Ngữ văn và GDCD trong GD đạo đức, lối sống…

III. Ưu điểm của dạy học tích hợp liên môn

1. Các chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú HT cho HS.

2. HS được tăng cường vận dụng KT tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ KT máy móc.

3. HS không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung KT ở các môn học khác nhau, gây quá tải, nhàm chán, không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của KT tổng hợp vào thực tiễn.

4. Giảm tải cho GV trong việc dạy các KT liên môn trong môn học của mình; góp phần phát triển ĐNGV bộ môn hiện nay đủ năng lực dạy học KT liên môn, tích hợp trong CT-SGK mới.

IV. Xác định nội dung dạy học tích hợp liên môn

Rà soát chương trình các môn học có liên quan với nhau trong CT GDPT hiện hành, tìm ra những KT chung để xây dựng thành các chủ đề dạy học tích hợp liên môn.Ví dụ: Trong CT các môn tiếng Việt, Địa, lịch sử, giáo dục công dân... có các nội dung KT chung về ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. Rà soát CT các môn học này, có thể xác định được một số KT liên môn như sau:

+ KT về “Bài Tre Ngà“( lớp 1), tích hợp thông qua kể chuyện Thánh gióng để có thể nêu bật ý nghĩa chống giặc ngoại xâm

+ KT về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta thông qua bài “Con rồng cháu tiên” ở lớp 6

V. Xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn

1. Bộ đã giao quyền tự chủ xây dựng và thực hiện KHGD, phát huy vai trò sáng tạo của NT và GV; chỉ đạo các cơ sở GD, tổ chuyên môn và GV chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng KHGDĐHPTNLHS phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của HS.

2. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, nhà trường có thể xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn phù hợp.

3. Trước mắt, để tránh sự xáo trộn nhiều gây khó khăn cho việc thực hiện KHGD chung, có thể chọn các nội dung KT liên môn nằm trong CTGD của một lớp để xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn, đảm bảo hoàn thành CT môn học của khối đó trong năm học.

Vấn đề này đối với GD QP-AN đã có trong thông tư 01/2017

VI. Nội dung trình bày một chủ đề tích hợp liên môn

1. Tên chủ đề

Căn cứ vào nội dung KT và các ứng dụng của chúng trong thực tiễn để xác định tên chủ đề sao cho phù hợp, thể hiện được nội dung tích hợp liên môn( trên cơ sở hướng dẫn của TT 01/2017).

Nội dung trong CT các môn học được tích hợp trong chủ đề

- Trình bày về nội dung KT thuộc CT các môn học được dạy học tích hợp trong chủ đề; nêu rõ yêu cầu cần đạt; tên bài (tiết), thời lượng phân phối CT hiện hành và thời điểm dạy học theo CT hiện hành;

- Phương án/KH dạy học môn học sau khi đã tách riêng phần nội dung KT được dạy học theo chủ đề đã xây dựng;

2. Nội dung trong CT các môn học được tích hợp trong chủ đề

- Trình bày nội dung dạy học trong chủ đề; phân tích về thời lượng, thời điểm thực hiện chủ đề trong mối liên hệ phù hợp với CT dạy học các môn học liên quan;

- Trình bày ý tưởng/câu hỏi của chủ đề nhằm giải quyết một vấn đề nào đó để qua đó HS học được nội dung KT liên môn và các KN tương ứng đã được tách ra từ CT các môn học nói trên, có thể là vấn đề theo nội dung dạy học hoặc vấn đề cần giải quyết trong thực tiễn;

- Ý nghĩa của việc thực hiện chủ đề trong dạy học các môn học liên quan/HĐGD đối với việc hình thành KT-KN-TĐ và phát triển NL, PC của HS.

3. Mục tiêu của chủ đề

a) Về kiến thức: Trình bày về nội dung KT mà HS sẽ học được thông qua chủ đề.

b) Về kĩ năng: Trình bày về những KN của HS được hình thành thông qua thực hiện các hoạt động học theo chủ đề. Sử dụng động từ hành động để ghi các loại KN và NL mà HS được phát triển qua thực hiện chủ đề.

c) Về thái độ: Trình bày về những tác động của việc thực hiện các hoạt động học theo chủ đề đối với nhận thức, giá trị sống và định hướng hành vi của HS.

d) Các NL chính hướng tới: HS được học thông qua thực hành, sáng tạo và tạo ra sản phẩm học tập có ý nghĩa cho bản thân; có thể thiết kế, xây dựng, sáng tạo ra một sản phẩm hoặc thực hiện một việc nào đó. Các năng lực đọc, viết, suy luận khoa học… được phát triển trong việc tạo ra sản phẩm học tập.

4. Sản phẩm cuối cùng của chủ đề

Mô tả rõ sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành về nội dung và hình thức thể hiện (bài báo báo, bài trình chiếu, tập tranh ảnh, video, mô hình, vật thật, dụng cụ thí nghiệm, phần mềm…); nêu rõ tên và yêu cầu của sản phẩm cùng với tiêu chí đánh giá sản phẩm.VII. Xây dựng kế hoạch dạy học

1. Xây dựng KHDH của các bộ môn có liên quan sau khi đã tách một số KT ra để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn. KHDH của mỗi môn học cần phải tính đến thời điểm dạy học các chủ đề tích hợp liên môn đã được xây dựng, đảm bảo sự phù hợp và hài hòa giữa các môn học.

2. Lựa chọn thời điểm tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn phù hợp với KHDH của các môn học liên quan. Căn cứ vào nội dung KT và thời lượng dạy học được lấy ra từ các môn học tương ứng, các tổ/nhóm chuyên môn cùng thống nhất các thời điểm trong năm học để tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỒNG GHÉP NÔI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VÀ GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2015 – 2016

- Căn cứ vào công văn số …

- Căn cứ tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ năm học của trường …và tổ nhóm chuyên môn, Nhóm Ngữ Văn … xây dựng kế hoạch dạy lồng ghép nội dung giáo dục QP-AN, chủ quyền biên giới, biển đảo và giáo dục địa phương năm học 2018-2019 với nội dung như sau:

I. Mục tiêu:

- Tuyên truyền, giáo dục yêu tổ quốc, tự tôn dân tộc, chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo…. thực hiện học đi đôi với hành, gắn kiến thức lí thuyết của các môn học với tìm hiểu thực tiễn địa phương, góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung của học sinh trong nhà trường.

- Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn về AN-QP, chủ quyền biên giới, biển đảo và đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước và năng lực ứng xử của học sinh trước những vấn đề mang tính thời sự của thành phố và đất nước.II. Kế hoạch cụ thể:

1.     Học kì I

Tháng

Tuần CM

Tiết PPCT

Tên bài

Môn

tích hợp

Nội dung lồng ghép,

tích hợp liên môn

Tháng 8/2018

1

Tiết 1, 2


2

Tiết 5, 6


Tháng 9/2018

3

Tiết

9, 10
4

Tiết 13, 145

Tiết 17

Sông núi Nước Nam

Lịch sử 7

 

GDCD 9- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

- Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
tải về 0.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương