Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở



tải về 0.55 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.55 Mb.
#100535
  1   2   3




BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 01 /2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

THÔNG TƯ

Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh

trong trường tiểu học, trung học cơ sở

­­­­

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở ngày 14 tháng 12 năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.

2. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở; tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu

1. Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

2. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh.
Điều

3. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các bài trong các môn học Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý tập trung vào một số chủ đề chính sau: tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; truyền thống lịch sử của quân đội và công an; một số kỹ năng sống phù hợp với sự phát triển của xã hội; giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:


Lớp 1



STT


Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01


Tiếng Việt T1

Bài 26: Tre Ngà

Trang 54

Kể chuyện Thánh Gióng; nêu bật ý nghĩa chống giặc ngoại xâm; cây chông tre…

Bài 36. Máy bay

Trang 74

Giới thiệu hình ảnh một số loại máy bay dân sự và máy bay quân sự (bằng hình ảnh hoặc phim…)

Bài 70. Cột cờ

Trang 142

Giới thiệu và nêu ý nghĩa của Cột cờ Hà Nội, Cột cờ Lũng Cú (bằng hình ảnh hoặc phim…)

Tiếng Việt T2

Bài 93. Oan khoan, “Khôn ngoan . . .Gà… đá nhau”

Trang 22

Tại sao phải đoàn kết

Bài 95. Oanh, doanh

Trang 26

Giới thiệu tranh doanh trại bộ đội và giải thích từ “doanh trại” (bằng hình ảnh hoặc phim…)

Bài 101. Uyết, duyệt binh

Trang 38

Giới thiệu tranh một số hình ảnh hoặc phim về duyệt binh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam

Chủ điểm. Gia đình: Quà của bố

Trang 85

Đọc một bức thư có thật của bạn Nguyễn Hải Đăng có bố là bộ đội hải quân đóng ở đảo Trường Sa

Chủ điểm. Gia đình: Dê con nghe lời mẹ

Trang 117

Giáo viên cung cấp một số kinh nghiệm phòng trẻ lạc

Chủ điểm. Thiên nhiên đất nước: Hồ Gươm

Trang 118

Giáo viên kể sự tích Hồ Gươm và ca ngợi công lao của Vua Lê Lợi chống giặc ngoại xâm

Chủ điểm. Nhà trường

Trang 128

Giới thiệu tranh trang phục của các chú bộ đội, công an: Quần, áo, mũ, quân hiệu…

Lớp 2



STT


Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01


Tiếng Việt T1

Tuần 3. Tập đọc:

Bạn của Nai Nhỏ

Trang 22

Kể chuyện nói về tình bạn là phải biết giúp đỡ, bảo vệ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn

Tiếng Việt T2

Tuần 19. Tập đọc:

Thư Trung thu

Trang 09

Kể chuyện về hình ảnh Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu

Tuần 20. Tập đọc: Mùa nước nổi

Trang 19

Mọi học sinh phải tập bơi và biết bơi, ví dụ một số vụ việc đuối nước để giúp các em học sinh tránh được tai nạn có thể xảy ra

Tuần 23. Tập đọc: Bác sĩ Sói

Trang 41

Kể chuyện nói về xã hội hiện nay còn những kẻ xấu hay đi lừa gạt người khác nên các em phải cảnh giác

Tuần 24. Tập đọc: Quả tim khỉ

Trang 50

Kể chuyện nói về lòng dũng cảm và mưu trí để thoát khỏi nguy hiểm

Tuần 24. Tập làm văn: Sông, biển

Trang 59

Kể một câu chuyện về Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu…

Tuần 25. Tập đọc: Sơn Tinh - Thủy Tinh

Trang 60

Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu thiên tai

Tuần 30. Tập làm văn: Qua suối

Trang 106

Kể chuyện sự chịu đựng khó khăn gian khổ của Bác Hồ và chú bộ đội trong kháng chiến

Tuần 31. Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt

Trang 113

Giải nghĩa thêm từ “tổ tiên, dân tộc anh em” để học sinh có niềm tự hào dân tộc

Tuần 32. Tập đọc: Chuyện quả bầu

Trang116

Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược

Tuần 33. Tập đọc: Bóp nát quả cam

Trang 124

Giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi

Tuần 33. Tập đọc: Lá cờ

Trang 128

Giới thiệu hình ảnh lá cờ Tổ quốc, giải thích ý nghĩa lá cờ Tổ quốc có nền màu đỏ, ở giữa ngôi sao 5 cánh màu vàng

Tập viết. Lượm

Trang 130

Ca ngợi tinh thần mưu trí, dũng cảm của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chống giặc ngoại xâm

Tuần 34. Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Trang 139

Nêu cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là lúc khó khăn hoạn nạn


Lớp 3



STT


Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01

Tiếng Việt T1

Tuần 13. Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Trang 103

Kể chuyện ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

Tuần 13. Luyện từ và câu: Cá heo ở vùng biển Trường Sa

Trang 108

Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định là của Việt Nam

Tuần 13. Tập đọc: Cửa Tùng

Trang 109

Nêu sự kiện chiến đấu của quân và dân ta ở Cửa Tùng trong chiến tranh chống Mỹ


Tuần 14. Tập đọc: Người liên lạc nhỏ Trang 112

Kể thêm các tấm gương dũng cảm, yêu nước của thiếu niên Việt Nam mà học sinh biết

Tiếng Việt T2

Tuần 19. Tập đọc: Hai Bà Trưng

Trang 04

Nêu gương những người Mẹ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Tuần 19. Tập đọc: Bộ đội về làng

Trang 07


Ca ngợi tình cảm của nhân dân dành cho các chú bộ đội khi hành quân qua làng trong kháng chiến

Tuần 19. Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

Trang 10

Kể các chế độ trong ngày các chú bộ đội, công an thực hiện.

Tuần 19. Chính tả: Trần Bình Trọng

Trang 11

Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm

Tuần 19. Chính tả: Người con gái anh hùng Võ Thị Sáu

Trang 11

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử


Tuần 19. Chính tả: Tiếng bom Phạm Hồng Thái

Trang 12

Ca ngợi tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo tuổi trẻ Việt Nam

Tuần 20. Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Trang 13

Giới thiệu vị trí và vai trò của chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến

Tuần 20. Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Trang 16

Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự

Tuần 20. Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Trang 18

Nêu những câu chuyện về sự chịu đựng khó khăn, gian khổ của các chú bộ đội vượt dãy Trường Sơn vào Nam đánh giặc

Tuần 20. Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Trang 28

Nêu những tấm gương lao động sáng tạo của người thầy thuốc bộ đội trong chiến đấu

Tuần 23. Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Trang 47

Giáo viên nêu ý nghĩa Quốc ca

Tuần 25. Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Trang 60

Kể chuyện voi tham gia vận chuyển hàng hóa cho bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên

Tuần 34. Tập đọc:

Trên con tàu vũ trụ

Trang 136

Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ đồng thời cũng là phi công bắn rơi máy bay B52 của Mỹ

02

Tự nhiên và Xã hội

Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà

Trang 44

Lấy ví dụ để chứng minh cho học sinh thấy hậu quả của những vụ cháy (nhà, kho, rừng…)

Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

Trang 56

Nêu tác dụng của thông tin liên lạc trong cuộc sống


Lớp 4



STT


Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01


Tiếng Việt T1

Tuần 5. Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Trang 50

Phải có tinh thần cảnh giác mới có thể phòng và tránh được nguy hiểm

Tuần 7. Tập đọc: Trung thu độc lập

Trang 66

Ca ngợi tình cảm của các chú bộ đội, công an dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn nghĩ về các cháu thiếu niên và nhi đồng

Tuần 12. Chính tả: Người chiến sĩ giàu nghị lực

Trang 116

Ca ngợi tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của các chú bộ đội và công an

Tiếng Việt T2

Tuần 21. Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

Trang 21

Nêu hình ảnh các nhà khoa học Việt Nam đã cống hiến trọn đời phục vụ Tổ quốc

Tuần 25. Tập đọc: Bài thơ Tiểu đội xe không kính

Trang 71

Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh


Tuần 27. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Trang 69

Nêu những tấm gương chú bộ đội, công an quên mình cứu dân trong thiên tai, hỏa hoạn….

02

Lịch sử và Địa lý

Phần Mở đầu. Bài 2: Làm quen với bản đồ, trang 4; Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

Trang 7

Giới thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Phần Địa lý. Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

Trang 70

Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm

Phần Địa lý. Bài 5: Tây Nguyên

Trang 82

Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ

Phần Địa lý. Bài 29: Biển, đảo và quần đảo

Trang 149

Phân tích và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

03

Đạo Đức

Bài 1. Trung thực

Trang 3

Nêu những tấm gương nhặt được của rơi trả lại người mất

Bài 3. Biết bày tỏ ý kiến

Trang 8

Biết nhận khuyết điểm, biết phê bình cái xấu là tốt

Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng

Trang 34

Giải thích cho học sinh hiểu được lợi ích của việc bảo vệ tài sản chung

Bài 13. Tôn trọng Luật Giao thông

Trang 40

Ý nghĩa của việc tôn trọng Luật Giao thông, giữ gìn được tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng

Bài 14. Bảo vệ môi trường

Trang 42

Nêu tác hại ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


Lớp 5



STT


Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01


Tiếng Việt T1

Tuần 1. Kể chuyện Lý Tự Trọng

Trang 9

Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tuần 3. Tập đọc: Lòng dân

Trang 24

Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Tuần 6. Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-Thai

Trang 54

Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979


Tuần 13. Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Trang 124

Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm

Tuần 13. Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia, Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường

Trang 127

Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường

Tiếng Việt T2

Tuần 19. Chính tả: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Trang 6

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

Tuần 20. Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Trang 20

Công lao to lớn của những người yêu nước trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam


Tuần 22. Tập đọc: Lập làng giữ biển

Trang 36

Giáo viên cung cấp thông tin về một số chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ để ngư dân vươn khơi bám biển

Tuần 23. Tập đọc: Chú đi tuần

Trang 51

Giới thiệu những hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai bão lũ của bộ đội, công an Việt Nam

Tuần 25. Tập đọc: Phong cảnh Đền Hùng

Trang 68

Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước

Tuần 31. Tập đọc: Bầm ơi

Trang 130

Sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

02

Lịch sử và

Địa lý


Phần Địa lí. Bài 1: Việt Nam đất nước chúng ta

Trang 66

Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Bài 5: Vùng biển nước ta

Trang 77

Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh

03

Đạo đức

Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình

Trang 6

Dũng cảm nhận trách nhiệm khi làm sai một việc gì đó, quyết tâm sửa chữa trở thành người tốt

Bài 11: Yêu Tổ quốc Việt Nam

Trang 34

Kể chuyện những tấm gương bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Bài 12: Em yêu hòa bình

Trang 37

Học sinh kể những hoạt động, việc làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam



tải về 0.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương