Hiến pháp hợp chủng quốc hoa kì Điều VIItải về 115.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích115.3 Kb.
#3202

HIẾN PHÁP HỢP CHỦNG QUỐC HOA KÌ

d:\600px-us-greatseal-obverse.svg.png d:\us_map.gif d:\800px-flag_of_the_united_states.svg.png

Điều VII

Sự phê chuẩn do các hội nghị tiểu bang của 9 tiểu bang sẽ được coi là đủ điều kiện cần thiết để các bang tham gia phê chuẩn thiết lập bản Hiến pháp cho Liên bang.Chữ ký

Làm tại Hội nghị Lập hiến với sự đồng thanh chấp thuận của các tiểu bang có mặt vào ngày 17 tháng Chín năm Thiên chúa Giáng sinh thứ 1787, và là năm độc lập thứ 12 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ðể chứng thực, chúng tôi, những người có mặt tại đây, đã đồng ý và ký tên.Go. Washington - Chủ tịch Hội nghị, Ðại biểu Bang Virginia

Bang New Hampshire - John Langdon, Nicholas Gilman

Bang Massachusetts - Nathaniel Gorham, Rufus King

Bang Connecticut - Wm Saml Johnson, Roger Sherman

Bang New York - Alexander Hamilton

Bang New Jersey - Wil Livingston, David Brearley, Wm Paterson, Jona. Dayton

Bang Pennsylvania - B Franklin, Thomas Mifflin, Robt Morris, Geo. Clymer, Thos FitzSimons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouv Morris

Bang Delaware - Geo. Read, Gunning Bedford jun, John Dickinson, Richard Bassett, Jaco. Broom

Bang Maryland - James McHenry, Dan of St Tho Jenifer, Danl Carroll

Bang Virgina - John Blair, James Madison Jr.

Bang Bắc Carolina - Wm Blount, Richd Dobbs Spaight, Hu Williamson

Bang Nam Carolina - J. Rutledge, Charles Cotesworth Pinckney, Charles Pinckney, Pierce Butler

Bang Georgia - William Few, Abr Baldwin

Người làm chứng: William Jackson, Thư ký   

Chú thích cuối trang

  1. Habeas Corpus là lệnh của tòa án buộc phải đem người bị bắt ra tòa để làm sáng tỏ tính hợp pháp của việc giam giữ người đó. Đạo luật này cho phép tòa án có quyền thẩm định lý do bắt giam là hợp pháp hay không.

Bản dịch này có thông tin cấp phép khác với văn kiện gốc. Tình trạng bản dịch áp dụng cho phiên bản này.
tải về 115.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương