Hỏi và ĐÁp lịch sử ĐẢng cộng sản việt namtải về 177.23 Kb.
trang1/61
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích177.23 Kb.
#136
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

HỎI VÀ ĐÁP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


HỎI VÀ ĐÁP
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


(Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng)

(Tái bản lần thứ ba)TS. NGUYỄN THỊ THANH – ThS. PHẠM ĐỨC KIÊN

LỜI GIỚI THIỆU

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một kho lịch sử bằng vàng. Học tập và nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp với việc giáo dục lịch sử là một nhiệm vụ vẻ vang không chỉ cho người dạy mà điều đó còn mang ý nghĩa quan trọng với người học, nhất là trong giai đoạn Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW trong đó có yêu cầu về việc đánh giá tình hình công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền Lịch sử Đảng trong những năm qua.

Trong hệ thống giáo dục, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học mang tính bắt buộc, chiếm một thời lượng đáng kể trong các chương trình đào tạo từ trung cấp, cao đẳng, đại học đến hệ đào tạo sau đại học, đặc biệt là các hệ đào tạo lý luận chính trị. Từ khi thành lập, lịch sử của Đảng đã gắn liền với lịch sử dân tộc, trải dài cùng quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta. Chính vì vậy, khi học tập môn học này, sinh viên và học viên thường gặp nhiều khó khăn trong việc ghi nhớ các sự kiện, các biến cố, khái quát các nội dung cơ bản của từng thời điểm lịch sử, từng giai đoạn cách mạng của Đảng ta…

Để giải quyết những khó khăn nêu trên và giúp các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên giảng dạy môn học cùng đông đảo bạn đọc có được tài liệu tham khảo quan trọng, hữu ích và tiện dụng. Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính xuất bản cuốn sách “Hỏi & đáp Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”. Nội dung của cuốn sách được biên soạn dưới dạng Hỏi & Đáp, theo nguyên tắc kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trước đây đồng thời cập nhật, giới thiệu những thành tựu nghiên cứu mới nhất về Lịch sử Đảng theo tinh thần Đại hội X của Đảng; bám sát khung chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo trình của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều trường đại học khác. Các câu hỏi và phần trả lời được kết cấu ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; cung cấp những thông tin cơ bản nhất, quan trọng nhất về nội dung của môn học. Tất cả được hệ thống hoá, cô đọng trong câu hỏi kèm theo phần giải đáp được giới thiệu rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu.

Mặc dù các tác giả cố gắng tìm tòi trong quá trình biên soạn và trong cách thể hiện. Nhà xuất bản đã rất công phu trong các khâu thẩm định về nội dung cũng như hình thức trình bày, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý quý báu của đông đảo bạn đọc, các nhà nghiên cứu để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.TẬP THỂ TÁC GIẢ
tải về 177.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương