Hội thi sáng tác chủ đề “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thân yêu” lần thứ 16 chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trườngtải về 21.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.03.2018
Kích21.3 Kb.
#15814

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

THỂ LỆ

Hội thi sáng tác chủ đề “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thân yêu

lần thứ 16 chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường

và 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa


(Kèm theo Kế hoạch số: 228/ĐHSPHN2-CTCTHSSV ngày 17 tháng 4 năm 2017)

I. Yêu cầu tác phẩm dự thi

1. Về nội dung

1- Viên chức và sinh viên sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường và 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa;

2- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”, “Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động;

3- Tình yêu nghề nghiệp, yêu cuộc sống, phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

4- Phản ánh truyền thống, thành tích, triển vọng của nhà trường và đơn vị; xây dựng nhà trường vững mạnh;

5- Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, hoạt động khoa học công nghệ;

6- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong trường học”;

7- Gương người tốt, việc tốt, tổ chức vững mạnh và đơn vị xuất sắc;

8- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; phê phán tiêu cực và tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường sư phạm văn minh, xanh - sạch - đẹp, nhà trường không có ma tuý.

2. Về nghệ thuật

1- Tác phẩm có tính chân thực lịch sử, thể hiện sâu sắc tình cảm và trí tuệ tác giả;

2- Có sức hấp dẫn, động viên viên chức và sinh viên say mê học tập, nghiên cứu, công tác và phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nhà trường;

3- Có giá trị thẩm mỹ, tính nhân văn sâu sắc.II. Loại hình nghệ thuật

1- Âm nhạc : Ca khúc hoặc viết lời cho các làn điệu dân ca, có cả phần lời và phần nhạc tương ứng và viết trên một mặt khổ giấy A4. Ca khúc không được sử dụng giai điệu đã có, làn điệu dân ca phải nói rõ tên làn điệu và xuất xứ của miền, vùng hay dân tộc;

2- Hội hoạ: Tranh bố cục, tranh cổ động..., được vẽ trên khổ giấy tiêu chuẩn (A0- A1 - A2 - A3);

3- Nhiếp ảnh: Ảnh phong cảnh, ảnh hoạt động của đơn vị và nhà trường; có kích thước không nhỏ hơn cỡ 9 x 12;

4- Văn học: Thơ, truyện, ký, tuỳ bút, kịch bản hay tiểu phẩm; viết trên một mặt khổ giấy A4, khoảng từ 50 đến 5000 từ.

III. Quy định khác

1- Tác phẩm được phong kín, ghi rõ họ tên tác giả và đơn vị công tác, học tập ở ngoài bì (không ghi tên trong tác phẩm), nộp cho Ban Tổ chức Hội thi (qua Phòng CTCT-HSSV) trong thời gian quy định;2- Tác phẩm dự thi là tác phẩm của chính người dự thi, chưa công bố, chưa gửi đăng, xuất bản, chưa gửi dự thi đến các hội thi khác;

3- Tác phẩm đạt giải được nhà trường công bố theo các hình thức khác nhau, tác phẩm không đạt giải không gửi trả lại./.


BAN TỔ CHỨC

tải về 21.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương