Hội nghệ SĨ SÂn khấUtải về 59.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2020
Kích59.94 Kb.

HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014


KỊCH BẢN

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI VIII

HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU VN

(Từ 15 – 17/12/2014)
I – NGÀY 15/12/2014 (Thứ Hai):

- 13h00 (ngày 15/12/2014): Ban tổ chức đón các Đại biểu từ các địa phương về, bố trí nơi ở.

Chương trình làm việc của Hội nghị Đảng viên:

- 19h30 (ngày 15/12/2014): là Hội nghị Đảng viên (Đại biểu chính thức của Đại hội là Đảng viên).

Địa điểm họp: Nhà hát Kịch Việt Nam (sau Nhà hát Lớn Hà Nội).

1. Đoàn Chủ tịch:

  1. Nhà thơ Hữu Thỉnh - Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT VN,

Chủ tịch UB Liên hiệp VHNT VN, Chủ tịch Hội Nhà văn, Thành viên Ban chỉ đạo TW về Đại hội các Hội VHNT chuyên ngành TW.

  1. Nhà văn Tùng Điển - Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội VHNT VN, Phó chủ tịch UB Liên hiệp các Hội VHNT VN

3. NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội NSSKVN.

2. Khách mời: là thành viên Ban chỉ đạo TW về Đại hội các Hội VHNT:

1. TS. Vũ Ngọc Hoàng - UV TW Đảng.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TW

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Trưởng ban Ban tổ chức TW.

3. PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo TW.

4. NSƯT Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTTDL3. Nội dung:

1. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu.

Mời Đoàn chủ tịch làm việc.(Đ/c Lê Chức – Trưởng ban Tổ chức Đại hội)

2. Ban Điều hành làm việc.

2.1 Mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Hội NSSKVN

- Nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp VHNT VN – Thành viên Ban Chỉ đạo: Phát biểu chỉ đạo.2.2 Báo cáo hoạt động của Hội (tóm tắt)

- Hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2014 – 2019.- Chương trình làm việc Đại hội VIII từ 16 đến 17/12/2014.

- Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ 2014 – 2019.2.3 Mời đại diện Đảng viên Phát biểu ý kiến.

Các Đảng viên phát biểu ý kiến3. Đ/c Tùng Điển phát biểu.

4. Đ/c Hữu Thỉnh phát biểu ý kiến.

5. Mời Đ/c Vũ Ngọc Hoàng phát biểu chỉ đạo.

6. Tiếp thu ý kiến

(Đ/c Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội).

7. Tuyên bố kết thúc Hội nghị

(Đ/c Lê Chức – Phó chủ tịch)

II – NGÀY 16/12/2014 (thứ Ba)

ĐẠI HỘI (PHIÊN THỨ NHẤT)

Buổi sáng (Từ 8h00 – 11h30)

7h45 – 8h30: Chiếu phim tư liệu: “Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội”.

8h30: 1. Chào cờ.

2. Tưởng niệm các nghệ sĩ sân khấu đã mất trong nhiệm kỳ vừa qua.

3. Tuyên bố lý do. Giới thiệu Đại biểu

4. Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Đoàn thư ký

(biểu quyết bằng giơ tay).

- Mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc.(Điều hành buổi khai mạc: NSUT Lê Chức.)

* Đoàn Chủ tịch làm việc.

1. Thông báo chương trình làm việc của Đại hội.

- Chủ tịch Hội tham gia trong Đoàn Chủ tịch đưa ra chương trình làm việc 3 phiên Đại hội từ ngày 16 đến ngày 18/12/2014 để xin ý kiến và thông qua(biểu quyết bằng giơ tay).

- Đoàn Chủ tịch phân công người điều hành buổi sáng 16/12/2014.

Người được phân công điều hành công việc:

2. Thông qua các Qui chế làm việc của Đại hội

Người điều hành mời Đ/c Đại diện lực lượng vũ trang trong Đoàn chủ tịch đọc quy chế:- Đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

- Thảo luận.

- Biểu quyết.

(Biểu quyết thông qua bằng giơ tay)

3. Bầu Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

(Người điều hành đọc danh sách Ban kiểm tra tư cách Đại biểu gồm)

1. Ông Trần Đình Sanh – Trưởng ban Kiểm tra

2. Ông Trần Minh Ngọc – UV Ban kiểm tra

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Trầm – Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội.(Xin ý kiến Đại hội và biểu quyết giơ tay).

(Ban Kiểm tra tư cách đại biểu làm việc)

4. Nghe báo cáo kiểm điểm của BCH

- Mời Chủ tịch Hội đọc kiểm điểm

- Góp ý.

- Biểu quyết5. Báo cáo của Ban Kiểm tra

- Mời trưởng ban Kiểm tra đọc báo cáo.

- Góp ý.

- Biểu quyết.6. Thông qua phương án nhân sự BCH khóa VIII.

- Đọc phương án nhân sự.

- Góp ý.

- Biểu quyết của Đại hội thông qua phương án nhân sự.7. Thông qua Quy chế bầu cử:

- Đọc quy chế.

- Góp ý.

- Biểu quyết8. Chốt danh sách đề cử để bầu BCH khóa VIII

- Thảo luận phương án bầu cử

+ Phương án 1: Chốt danh sách 50 người có số phiếu của cơ sở tín nhiệm để bầu vòng 1. Sau đó chọn 25 – 30 người có phiếu cao nhất để đưa vào bầu vòng 2.

+ Phương án 2: Chốt danh sách 30 người có số phiếu của cơ sở tín nhiệm và tham khảo phiếu tín nhiệm của BCH khóa VII để bầu 1 lần.

- Biểu quyết9. In danh sách BCH để bầu cử theo phương án 1 bầu 50 người để bầu vòng 2.

10. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu

+ Thảo luận.

+ Biểu quyết.

11. Ban Bầu cử làm việc.

Trưởng ban bầu cử đưa ra những quy định về công tác bầu cử theo quy chế hiện hành.

- Phát phiếu.

- Thu phiếu.

- Công bố trước Đại hội số phiếu thu được

BUỔI TRƯA:

Ban bầu cử kiểm phiếu

(Nếu) buổi sáng đã bầu cử để chọn ra 50 người có số phiếu thăm dò cao từ cơ sở đưa lên, thì buổi trưa Ban Kiểm phiếu làm việc để kiểm phiếu tìm ra số phiếu bầu cử của Đại hội để công bố vào buổi chiều 16/12 làm cơ sở cho bầu BCH vòng 2.

(Nếu) Đại hội buổi sáng đồng ý để chọn ra danh sách bầu cử 1 vòng, thì buổi trưa Ban tổ chức in danh sách phiếu bầu, để buổi chiều 16/12 bầu cử BCH theo biểu quyết của Đại hội.

BUỔI CHIỀU: (Từ 14H00 – 17H00)

1. Nghe báo cáo sửa đổi Điều lệ. (lãnh đạo Hội trình bày).

- Thảo luận.

- Thông qua Điều lệ Hội NSSKVN Khóa VIII (2014-2019)

- Biểu quyết.2. Bầu cử BCH vòng 2

- Ban bầu cử làm việc.

- Thông báo danh sách bầu cử vòng 1 những người có số phiếu từ cao xuống thấp đến số lượng quy định mà Đại hội đã biểu quyết để chốt danh sách đưa vào bầu cử ở vòng 2.

- Chốt danh sách bầu BCH vòng 2.

- Phát phiếu

- Thu phiếu

- Công bố số phiếu thu được.

3. Thông báo chương trình phiên họp thứ hai ngày 17/12/2014.

4. Đoàn NSND, nghệ sĩ được Giải thưởng HCM, giải thưởng Nhà nước về VHNT đi gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

17h15 Đoàn lên xe trước Nhà hát Lớn đi vào Phủ chủ tịch(Ban tổ chức bố trí xe theo danh sách đã báo cáo với VP Chủ tịch nước).

BUỔI TỐI (Từ 19h30 – 23h00):

Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu làm việc.

(Văn phòng và các Tiểu ban chuẩn bị chương trình hoạt động ngày 17/12/2014)

20h00: Xem biểu diễn vở Chèo: “Bão táp trong đầm sen” (Nhà hát Chèo Việt Nam) biểu diễn tại rạp Kim Mã .

III. NGÀY 17/12/2014 (Thứ Tư):

ĐẠI HỘI (PHIÊN THỨ HAI)

Buổi sáng (từ 8h00 – 11h30)

(Thành phần dự Đại hội đại biểu chính thức và đại biểu khách mời.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Ban - Bộ - Ngành TW, Hà Nội…)

- Từ 7h30 đến 8h00: Đón khách (có dàn cờ, trống chào mừng ở trước sảnh Nhà hát lớn do Nhà hát Tuồng thực hiện).- Từ 8h00 đến 11h30:

1/. Chào cờ.

2/. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc các điện chúc mừng, hoa tặng và mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên vị trí làm việc (Trưởng ban tổ chức thực hiện).

* Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

1. Đọc lời khai mạc (Chủ tịch hội)

2. Công bố chương trình làm việc phiên thứ hai ngày 17/12/2014 (Đoàn chủ tịch)

3. Đọc báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VII (2009-2014) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2014-2019) (Đoàn Chủ tịch mời đại diện lãnh đạo Hội đọc tóm tắt báo cáo thời gian: 15p)

4. (Dự kiến) Đọc các tham luận. (mời các Chủ tịch, Phó chủ tịch các Hội Sân khấu và Trưởng ban chuyên môn, Liên chi hội, Chi hội đọc tham luận).

(Dự kiến mời): - Hà Nội

- Tp. Hồ Chí Minh.

- Ban sáng tác.

- Liên chi hội Đồng bằng Sông Cửu Long.

- ITI quốc tế

- Và một số Liên, Chi hội khác…5. Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Đại hội.

6. Đáp từ, nhận nhiệm vụ và cám ơn (Chủ tịch Hội)

7. Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật VN.

8. Đáp từ và cám ơn (lãnh đạo Hội)

9. (Dự kiến) Tiếp tục tham luận: các đơn vị, cá nhân.

10. Công bố danh sách trúng cử BCH mới

(Trưởng ban bầu cử công bố)

11. Công bố chương trình làm việc buổi chiều (bế mạc buổi sáng)

BUỔI TRƯA:

BCH mới họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh BCH khóa VIII(Chủ tịch Hội khóa VII thông báo địa điểm, thời gian họp tới các BCH mới trúng cử)

BUỔI CHIỀU: (Từ 14H00 – 17H00)

* Từ 14h00 – 15h30:

1. Đọc tham luận của các đại biểu.

2. Công bố kết quả bầu cử các chức danh của BCH khóa VIII

(Chủ tịch, BCH khóa VIII công bố)

3. BCH mới ra mắt.

4. Tặng hoa các Ủy viên BCH khóa VII không tham gia BCH khóa VIII

5. Giải đáp các vấn đề Đại hội thảo luận (Điều lệ Hội, Phương hướng và những vấn đề khác…)

6. Nghị quyết Đại hội.

(Đại diện Đoàn Thư ký Đại hội đọc)

7. Biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội góp ý và thông qua Nghị quyết8. Chủ tịch BCH khóa VIII đọc lời phát biểu bế mạc.

9. Liên hoan.

17h00: (Liên hoan bế mạc được diễn ra tại tiền sảnh Nhà hát lớn Hà Nội)

BUỔI TỐI:

20h00: Chương trình biểu diễn nghệ thuật

Vở diễn:Số đỏ” (Sân khấu Kịch Phú Nhuận – Tp.HCM)

Do NSND Hồng Vân tổ chức biểu diễn.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương