HộI ĐỒng nhân dân huyện sa thầy cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 68.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.06.2020
Kích68.83 Kb.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN SA THẦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TB-HĐND

Sa Thầy, ngày 27 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện

khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 24/6/2016, tại Hội trường 19/5 huyện, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất. Có 30/31 đại biểu HĐND huyện về dự kỳ họp.

Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Tô Văn Tám – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Y Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Rơ Châm Giáo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND, UB MTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021(1); nghe Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X; thảo luận về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện. Ngoài ra, các đại biểu đã tiến hành bầu cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban và Phó trưởng Ban HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện; Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả như sau:I. Kết quả bầu các chức danh của HĐND huyện

1. Ông Đoàn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa X được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện.

2. Ông Thiều Quang Văn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa IX, đại biểu HĐND huyện khóa X Ông Lê Tuấn Thuân - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện.

3. Ông Nguyễn Viết Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa X được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ông Đinh Trọng Lịch - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

4. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa X được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và bà Y Din - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

5. Bà Rơ Châm Lan - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa X được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện và bà Nguyễn Thị Tám - Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND huyện:

- Ban Kinh tế - Xã hội:

+ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó trưởng Phòng Kế toán - Ngân quỹ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Sa Thầy, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐND xã Sa Nghĩa, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông A Ten - Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông Rơ Châm Klỷ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Tăng, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông Nguyễn Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sa Nhơn, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông A Đinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Rờ Kơi, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông A Wên - Phó Chủ tịch HĐND xã Hơ Moong, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Bà Phạm Thị Sáu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Ly, đại biểu HĐND huyện khóa X.
- Ban Pháp chế:

+ Bà Lê Thị Thu Nhạn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Sa Thầy, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông Lê Thanh Hải - Phó trưởng Công an huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Bà Hoàng Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐND xã Sa Sơn, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Bà Thiều Thị Dũng - Chánh án Tòa án nhân dân huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Bà Phạm Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sa Bình, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông Rơ Châm Huệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mô Rai, đại biểu HĐND huyện khóa X.

- Ban Dân tộc:

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông Trần Văn Khánh - Chính trị viên BCH Quân sự huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông Lò Minh Thống - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Xiêr, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông A Liêu - Trưởng ban Bảo vệ dân phố làng Kleng, thị trấn Sa Thầy, đại biểu HĐND huyện khóa X;

+ Ông Bùi Văn Quang - Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, đại biểu HĐND huyện khóa X.II. Kết quả bầu các chức danh của UBND huyện

1. Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa IX, đại biểu HĐND huyện khóa X được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

2. Bà Y Sâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa IX, đại biểu HĐND huyện khóa X và ông Nguyễn Hữu Thạnh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa IX được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện.

3. Các ông, bà sau được bầu giữ chức Ủy viên UBND huyện:

- Ông Trần Đình Huân - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Bà Tống Thị Nghĩa - Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;

- Ông Lê Đình Dục - Trưởng Phòng Tư pháp huyện;

- Ông Đào Duy Hiến - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;

- Ông Giả Tấn Đạt - Trưởng phòng Nội vụ huyện;

- Ông A Thiu - Trưởng phòng Dân tộc huyện;

- Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường;

- Ông Đinh Duy Tiên - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện;

- Ông Trần Văn Tiên - Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện;

- Bà Nguyễn Thị Hương - Chánh Thanh tra huyện;

- Ông Trần Văn Quyết - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện;

- Ông Phạm Thanh Thủy - Trưởng Công an huyện.III. Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân huyện đã bỏ phiếu kín bầu 17 vị vào Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, gồm:

1. Ông A Dao - Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện;

2. Ông Phạm Minh Ca - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;

3. Bà Trần Thị Chinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện;

4. Ông Phạm Thanh Luyến - Bí thư Đoàn xã Sa Nhơn;

5. Ông Nguyễn Đăng Sao - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên;

6. Ông Trần Đình Xứng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Sa Sơn;

7. Bà Hồ Thị Mai Châu - Huyện ủy viên, Phó trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo;

8. Bà Lê Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;

9. Ông Trương Quốc Hương - Bí thư Đoàn xã Sa Nghĩa;

10. Ông Đỗ Hiền Lương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện;

11. Bà Đỗ Thị Hải Lý - Cán bộ hưu trí;

12. Bà Trần Thị Tâm - Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội;

13. Ông Nguyễn Đình Thi - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn;

14. Bà Bùi Thị Thư - Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch;

15. Ông Dương Văn Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Sa Bình;

16. Ông Bùi Tiến Thành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Sa Thầy;

17. Ông A Then - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Rờ Kơi.

IV. Phân Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó

Thường trực HĐND huyện đã phê chuẩn thành lập 08 Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó như sau:1. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại thị trấn Sa Thầy bao gồm:

- Bà Lê Thị Thu Nhạn Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Tổ phó

- Ông Đoàn Văn Minh

- Ông Nguyễn Ngọc Sâm

- Ông A Liêu2. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Rờ Kơi bao gồm:

- Ông A Đinh Tổ trưởng

- Ông Trần Văn Khánh Tổ phó

- Ông Nguyễn Viết Hùng3. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Mô Rai bao gồm:

- Ông Rơ Châm Huệ Tổ trưởng

- Ông A Ten Tổ phó

- Ông Nguyễn Kim Thái4. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Hơ Moong bao gồm:

- Ông A Wên Tổ trưởng

- Ông Bùi Văn Quang Tổ phó

- Bà Y Sâm

- Bà Nguyễn Thị Tám

5. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Ya Xiêr bao gồm:

- Ông Lò Minh Thống Tổ trưởng

- Bà Y Din Tổ phó

- Ông Thiều Quang Văn6. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Sa Sơn và xã Sa Nhơn bao gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Khánh Tổ trưởng

- Bà Hoàng Thị Nga Tổ phó

- Ông Lê Tuấn Thuân

- Bà Thiều Thị Dũng

7. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Sa Nghĩa và xã Sa Bình bao gồm:

- Bà Phạm Thị Thủy Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Tổ phó

- Ông Nguyễn Đăng Khoa

- Ông Lê Thanh Hải

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa8. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Ya Tăng và xã Ya Ly bao gồm:

- Ông Rơ Châm Klỷ Tổ trưởng

- Bà Phạm Thị Sáu Tổ phó

- Bà Rơ Châm Lan

- Ông Đinh Trọng Lịch

Các đại biểu đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐND huyện Sa Thầy khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch HĐND huyện Sa Thầy khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

3. Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện;

4. Nghị quyết về việc thống nhất số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

5. Nghị quyết bầu Trưởng Ban, Phó trưởng Ban các Ban HĐND huyện Sa Thầy khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

6. Nghị quyết bầu Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

7. Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

8. Nghị quyết bầu Ủy viên UBND huyện Sa Thầy khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

9. Nghị quyết bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

10. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 02 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp; phối hợp với các vị đại biểu HĐND xã, thị trấn mới được bầu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, phát huy dân chủ cơ sở, tập trung trí tuệ, sức lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện nhà đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn góp phần đưa huyện Sa Thầy ngày càng ổn định và phát triển./.


Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp; Sở Nội vụ

- TT Huyện uỷ;

- Đại biểu HĐND huyện khoá IX;

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Các ban, ngành, đoàn thể của huyện;

- Lưu: VT - LT.DTM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thiều Quang Văn
1() Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cùng với cử tri toàn tỉnh, cử tri huyện Sa Thầy đã bầu ra 03 đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, cử tri toàn huyện đã bầu ra 05 đại biểu HĐND tỉnh, 31 đại biểu HĐND huyện và 278 đại biểu HĐND cấp xã. Số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, huyện trúng cử đảm bảo đúng số lượng quy định, riêng đại biểu HĐND cấp xã giảm 02 người so với số lượng ấn định trước đó (xã Sa Sơn). Quá trình bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, không có trường hợp nào vi phạm các quy định về bầu cử. Trước, trong và sau khi công bố kết quả bầu cử, không có đơn thư hoặc ý kiến phản ánh của cử tri về phẩm chất đạo đức, năng lực, lối sống… của các đại biểu trúng cử.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương