HộI ĐỒng đỘI – phòng gd&ĐT – nhà thiếu nhitải về 33.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích33.19 Kb.
#4274

QUẬN 5

HỘI ĐỒNG ĐỘI – PHÒNG GD&ĐT – NHÀ THIẾU NHI

***


Số: 06/KHLT-HĐĐ-PGDĐT-NTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 5, ngày 08 tháng 9 năm 2015


KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Tổ chức thực hiện Công trình Măng non Quận 5 Năm học 2015 – 2016

________

Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 5 năm học 2015 – 2016 với chủ đề “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn”, Hội đồng Đội Quận 5 xây dựng kế hoạch liên tịch với Phòng Giáo dục – Đào tạo, Nhà thiếu nhi Quận 5 về việc tổ chức thực hiện Công trình măng non Quận 5 năm học 2015 – 2016 với nội dung cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Thiết thực thực hiện chương trình “Măng non sẵn sàng vì biển đảo quê hương”, nhằm chung tay góp sức cùng cả nước khẳng định chủ quyền và bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo cho con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển, đảo Tổ quốc.

Tăng cường sự chăm lo của các cấp bộ Đoàn và tạo nguồn lực trong công tác đồng hành, chăm lo, giáo dục cho các em Đội viên, thiếu nhi tại các Liên Đội trên địa bàn Quận 5 trong năm học 2015 – 2016.

Đồng thời tạo sân chơi, giao lưu cho Đội viên – học sinh thông qua sân chơi giao lưu về văn hóa văn nghệ, tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc, giao lưu giữa các Câu lạc bộ Trống kèn trên địa bàn.2. Yêu cầu:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc thực hiện Công trình măng non cấp Quận trong toàn thể Đội viên – Học sinh.

Công tác tổ chức phải bảo bảo tính an toàn, vui tươi và thực sự ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả nhằm làm tốt công tác giáo dục đối với các em Đội viên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức chương trình “Điểm hẹn Đội viên học sinh Quận 5”

- Thời gian: Ngày chủ nhật tuần cuối cùng của tháng (Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016)

- Địa điểm: Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Quận 5

- Nội dung: các đơn vị đăng ký lịch và nội dung tham gia biểu diễn như: biểu diễn nhạc cụ dân tộc, biễu diễn chương trình “Tiếng kèn Đội ta”, biểu diễn Aerobic, Nhịp điệu măng non,…

- Thể lệ: có thông báo kèm theo

2. Tổ chức Hành trình “Kết nối yêu thương”:

- Thời gian: Ngày 15/5/2016

- Nội dung: tổ chức trao học bổng cho Đội viên – học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 5

3. Tổ chức “Hành trình Đội viên Quận 5 với chiến sĩ hải quân”

- Thời gian dự diến: từ ngày 27/5 – 29/5/2016 (thứ 6, 7, chủ nhật)

- Địa điểm: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

- Đối tượng – Số lượng tham gia:

+ Đại biểu lãnh đạo, khách mời : 25 người

+ Đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của Quận 5 : 75 em

+ Bí thư Chi đoàn – Tổng phụ trách Đội : 50 người

+ Con em CBCS Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân : 50 em

- Nội dung:

+ Tham quan, tìm hiểu về việc học tập và sinh hoạt hàng ngày của cán bộ - chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

+ Tổ chức giao lưu, sinh hoạt lửa trại, hội thi hóa trang, văn nghệ, tổ chức mừng sinh nhật cho các em.

+ Tổ chức tiệc thân mật và đêm gala dành cho các em Đội viên, thiếu nhi tiêu biểu giữa các đơn vị.

+ Trao học bổng, tặng quà cho thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN:

- Hội đồng Đội Quận 5 phát động trong toàn thể các em Đội viên, học sinh tại các Liên Đội trường Tiểu học, THCS trên địa bàn Quận 5 tiết kiệm đóng góp 1.000 đồng/ em/ tháng x 8 tháng (bắt đầu từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016) thông qua nhiều hình thức như: nuôi heo đất, đóng góp sách báo cũ,.. để tham gia thực hiện công trình măng non cấp Quận năm học 2015 – 2016.

- Tiến hành vận động tài trợ đối với các đơn vị doanh nghiệp, các mạnh thường quân tham gia đồng hành cùng chương trình.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Đ/c Quách Trung Hiếu, Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch HĐĐ Quận 5 - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Trang, UVTV, Phó Chủ tịch TT HĐĐ Quận 5 - Phó ban TT

- Đ/c Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch HĐĐ, Phó Giám đốc NTN Quận 5 - Phó ban

- Đ/c Huỳnh Thanh Tuấn, Trợ lý thanh niên Phòng GD&ĐT Quận 5 - Phó ban

- Đ/c Ngô Duy An, UVTV, Trưởng Ban MT-ANQP – ĐBDC Quận Đoàn - Thành viên

- Đ/c Võ Minh Triết, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận Đoàn - Thành viên

- Đ/c Võ Thị Thu Thảo, UVTV, Trưởng ban Thanh niên Quận Đoàn - Thành viên

- Đ/c Nguyên Nghiêm Quốc Cường, UVBCH,Phó Chánh văn phòng - Thành viên

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Phòng Nghiệp vụ NTN Quận 5 - Thành viên2. Phân công thực hiện:

2.1. Hội đồng Đội – Nhà Thiếu nhi Quận 5:

- Xây dựng kế hoạch liên tịch, lấy ý kiến các đơn vị phối hợp.

- Phụ trách chính xây dựng nội dung ký kết liên tịch giữa các đơn vị và nội dung công tác tổ chức của chuyến hành trình.

- Triển khai việc thực hiện Công trình măng non đến các Liên Đội.

- Phụ trách khảo sát các địa điểm tổ chức chuyến hành trình.

- Liên hệ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về địa điểm và nội dung tham gia hành trình.

- Chịu trách nhiệm lập dự trù và quyết toán kinh phí tổ chức.

- Phụ trách vận động kinh phí các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.

- Liên hệ báo đài, truyền hình HTV ghi hình và thực hiện chuyên đề phóng sự về việc thực hiện Công trình măng non.

- Phối hợp các đơn vị xét danh sách các em Đội viên – học sinh tiêu biểu tham gia chuyến hành trình.

- Phát hành thư mời và chuyển thư mời các đơn vị phối hợp.

2.2. Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 5:

- Phối hợp Hội đồng Đội xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia ký liên tịch với các đơn vị.

- Phối hợp Hội đồng Đội tham mưu lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận về cơ chế tổ chức hành trình.

- Triển khai đến Ban giám hiệu các trường quan tâm, tạo điều kiện cho Liên Đội tham gia thực hiện hiệu quả Công trình măng non cấp Quận.

- Báo cáo Sở Giáo dục – Đào tạo và mời lãnh đạo Sở cùng tham gia chuyến hành trình.

- Phối hợp các đơn vị xét danh sách các em Đội viên – học sinh tiêu biểu tham gia chuyến hành trình.

- Phối hợp Hội đồng Đội tiếp xúc, vận động kinh phí và tham gia hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức hành trình.

2.3. Các Liên Đội trực thuộc:

- Triển khai, phát động đến các em Đội viên, học sinh hiểu và tham gia thực hiện tốt Công trình măng non cấp Quận năm học 2015 – 2016.

- Đề xuất danh sách các em Đội viên, thiếu nhi tiêu biểu tại đơn vị (có thành tích cụ thể) để tham gia chuyến hành trình.

- Phát động hội thu tại đơn vị, gửi kinh phí và danh sách về Bộ phận tài vụ Quận Đoàn 5 theo 03 đợt:

+ Đợt 1: trước ngày 30/12/2016

+ Đợt 2: trước ngày 29/02/2016

+ Đợt 3: trước ngày 05/5/2016

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

- Từ 31/8 – 10/9/2015: Xây dựng Kế hoạch, lấy ý kiến các đơn vị.

- Từ 10/9 – 30/9/2015: Triển khai kế hoạch đến cơ sở.

- Từ 01/10 – 05/5/2016: Các Liên đội phát động việc thực hiện tại đơn vị.

- Từ 20/02 – 01/03/2016: Tổng hợp danh sách các em tham gia hành trình.

- Từ 25/10 – 30/5/2016: Tổ chức thực hiện.

- Ngày 01/6/2016: Họp Ban tổ chức rút kinh nghiệm.

Trên đây là Kế hoạch liên tịch triển khai thực hiện Công trình măng non Quận 5 năm học 2015 – 2016, Ban tổ chức rất mong Ban Giám hiệu các trường quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ Tổng phụ trách Đội, Ban Chỉ huy Liên đội thực hiện các nội dung theo tinh thần Kế hoạch đã đề ra.


NHÀ THIẾU NHI

GIÁM ĐỐCNơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban MT – ANQP – ĐBDC;

- Hội Đồng Đội, Nhà Thiếu nhi TP;

- Quận ủy – UBND Quận 5: TT, VP, Ban Dân vận;

- Ban Thường vụ Quận Đoàn;

- Phòng GD-ĐT Quận 5;

- NTN Quận 5;

- Ban Tổ chức hành trình;

- BGH 25 trường Tiểu học, THCS;

- Liên Đội 25 trường Tiểu học, THCS;

- Lưu (VP, Ban TN, website).
Đặng Ngọc Phương


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNGNguyễn Thị Mai Hương


TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI

CHỦ TỊCH


Quách Trung Hiếu

tải về 33.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương