Hội chữ thậP ĐỎtải về 21.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích21.87 Kb.
#4731

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
TRƯỜNG THPT THANH HÒA
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  /KH-TĐ

Bù đốp, ngày tháng  năm 2014

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG THPT THANH HÒA
NĂM HỌC 2014 - 2015
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học” và Hướng dẫn số 141/HD – TƯHCTĐ ngày 07/8/2014 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “Về hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2014 - 2015”;
Căn cứ Chương trình phối hợp số /CTPH, ngày 28/6/2011 giữa Hội Chữ thập đỏ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước trong công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ giai đoạn 2011 – 2016;
Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Thanh Hòa lập kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ tại trường THPT Thanh Hòa theo đúng tinh thần Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Củng cố và phát triển các hình thức hoạt động Chữ thập đỏ có hiệu quả và tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong trường học; quản lý tốt thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam.
3. Tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ mang tính thiết thực, phù hợp với thanh, thiếu niên và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền 
- Phổ biến nội dung Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tới đội ngũ giáo viên và giáo viên phụ trách công tác Chữ thập đỏ trong trường học.
- Tiếp tục tuyên truyền trong thanh, thiếu niên trường học về Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Luật nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thông qua hoạt động chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp.  Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội để tổ chức toạ đàm, trao đổi thảo luận, thông qua các cuộc thi, chương trình văn nghệ, tiểu phẩm... nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Ngày thành lập Hội, Đoàn, Đội...
2. Tham gia chăm sóc sức khỏe học đường
- Tuyên truyền và cung cấp các kiến thức vệ sinh sức khỏe học đường, kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó thảm họa, dịch bệnh.
- Tham gia tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, về phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo (đối với thanh niên)...
- Xây dựng, củng cố, phát triển "Tủ thuốc Chữ thập đỏ - y tế".
3. Thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong và ngoài trường học
- Tổ chức khảo sát, thống kê các em học sinh và thầy, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở đó vận động các thầy, cô giáo, các em học sinh ủng hộ, trợ giúp thường xuyên với hình thức phù hợp.
- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức hoạt động trợ giúp ”Địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn dân cư theo tinh thần Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
- Phát triển các mô hình vận động ủng hộ, gây quỹ Hội trong từng lớp học và trường học, như: nuôi lợn đất, quyên góp sách vở, áo trắng tặng bạn,...
4. Phát triển kỹ năng hoạt động Chữ thập đỏ.
- Tập trung phổ biến kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu; tuyên truyền, làm việc nhóm; phòng chống tai nạn thương tích; phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ...
- Huấn luyện các đội trưởng thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ về kỹ năng tổ chức và quản lý các hoạt động thanh, thiếu niên; xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý và kỹ năng hoạt động, sổ tay công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.
- Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường học để tổ chức chương trình tập huấn đầu năm học về các kỹ năng hoạt động Chữ thập đỏ cho thanh thiếu niên và các đội trưởng thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.
5. Đổi mới hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong Nhà trường.
- Đánh giá thực trạng lực lượng thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ về số lượng, chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; xác định vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác quản lý thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ để tìm giải pháp khắc phục.
- Củng cố và phát triển các Đội Thanh niên Chữ thập đỏ về số lượng và chất lượng hoạt động gắn với các hoạt động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội, phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ, sơ cấp cứu, văn hoá, thể thao, gây quỹ Chữ thập đỏ.
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý thanh thiếu niên Chữ thập đỏ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam; sổ quản lý công tác Hội;

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong Nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CÔNG VIỆC CHI TIẾT

LỰC LƯỢNG THAM GIA

Tháng  9

Kiện toàn tổ chức, lập danh sách học sinh và giáo viên, cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

- Họp Ban chấp hành, kiểm tra hồ sơ, sổ sách.
 
- Tổ chức khảo sát, thống kê, lập danh sách học sinh và giáo viên, cán bộ công nhân viên học sinh và thầy, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở đó vận động các thầy, cô giáo, các em học sinh ủng hộ/trợ giúp thường xuyên với hình thức phù hợp.
 - Bổ sung các đối tượng ngoài chính sách có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ.

Ban chấp hành chi hội.
 
BCH phối hợp với Đ/c P.Hận lấy danh sách.
 
 
Kết hợp với Giáo viên chủ nhiệm các lớp .

Tháng  10

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục lòng nhân ái và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên
 
 
 
 
 
 Thu quỹ hội theo quy định.
 

- Tuyên truyền và cung cấp các kiến thức vệ sinh sức khỏe học đường, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS.
 - Thành lập các đội sơ cứu, cấp cứu trong trường học.
 - Hiến máu tình nguyện
Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng sống trong tình huống khẩn cấp, ứng phó thảm họa, dịch bệnh Tổ chức các hoạt động diễn tập sơ cứu, cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó khi có thảm họa, thiên tai xảy ra.
 - Thu quỹ hội:
        Giáo viên, cán bộ, nhân viên, Học sinh: 12.000đ/năm

Y tế nhà trường + GVCN.
 
 
 
 Các thành viên
Y tế nhà trường
  
Y tế nhà trường
Đoàn TN
 
  GVCN, Đ/c Phương 

Tháng 11

Tuyên truyền, Tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2014)

- Tuyên truyền trong thanh, thiếu niên trường học về Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Luật nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông qua hoạt động chào cờ sáng thứ 2, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 - Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Đoàn TN, Hội LHTN
 
GVCN + GV phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 
Đoàn, hội LHTN và các GVCN Tháng 12

Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu, giám sát việc giữ gìn vệ sinh trường học.
 

Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho giáo viên phụ trách công tác chữ thập đỏ, học sinh toàn trường.
 Giám sát việc giữ gìn vệ sinh trong trường học.
 Phối hợp với Giáo dục an ninh quốc phòng để nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu.

Cán bộ phụ trách y tế trường học + GV dạy GDQP
 
 Đoàn TNCS HCM + Y tế nhà trường
Các GV dạy ANQP

Tháng 1

 Hoạt động trợ giúp ”Địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn dân cư

 Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức Hoạt động trợ giúp ”Địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn dân cư theo tinh thần Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. 

- Hiến máu tình nguyện.

 Theo phân công của Thành hội.
 

Tháng 2

Tổ chức các hoạt động nhân đạo trong trường học, hưởng ứng Tết trồng cây.
 

Tặng quà nhân dịp Tết Ất Mùi cho học sinh nghèo vượt khó và cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
 Phát triển “Tủ thuốc Chữ thập đỏ - y tế”, trường học.

Nhà trường và Đoàn TN
 
 GVCN + HS các lớp

Tháng 3

Tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền bằng về Luật giao thông đường bộ, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường.

Đoàn, hội LHTN 

Tháng 4

Vận động ủng hộ, gây quỹ Hội.
 

Phát triển các mô hình vận động ủng hộ, gây quỹ Hội trong từng lớp học và trường học, như: quyên góp sách vở, áo trắng, đồ dùng học tập tặng bạn nghèo,...

GVCN, Đoàn TN.
 

Tháng 5

- Tặng quà cho các học sinh nghèo hiếu học.
- Tổng kết công tác Hội
 

Lựa chọn theo danh sách, ưu tiên các em ngoài diện chính sách hoặc chưa được nhận khen thưởng trong năm học 2013 – 2014 và 2014 – 2015
 Tổng kết hoạt động CTĐ năm học, rút kinh nghiệm, tuyên dương những cá nhân, tập thể tích cực có nhiều đóng góp cho phong trào.
Tổng hợp hồ sơ, sổ sách.

- Hiến máu tình nguyện

BCH và GVCN

Trong năm học

 
Thực hiện chi phụ cấp cho các cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác Chữ thập đỏ
 

 Chi theo phê duyệt của nhà trường theo nghị quyết phối hợp số 527NQ/CTĐ-GDĐT-TWĐ ngày 9/5/2006 giữa Bộ giáo dục đào tạo và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
 

  Ban Giám hiệu


Ngoài các nội dung chủ yếu theo kế hoạch hoạt động trên, Hội CTĐ còn thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của Tỉnh hội, Huyện hội và Nhà trường.
Trên đây là kế hoạch hoạt động của Hội Chữ thập đỏ của trường THPT Thanh Hòa năm học 2014 - 2015. Rất mong toàn thể hội viên của trường tham gia tổ chức, thực hiện và hưởng ứng trên tinh thần Tự nguyện – Nhân ái.
 
Nơi nhận:                                                                 TM/ BAN CHẤP HÀNH HỘI
- SGD-ĐT, Huyện hội: b/c                                                                Chủ tịch
- Chi bộ, BGH: b/c
- Đoàn TN: p/ hợp
- TT tổ hội;

- Lưu VP.                                                                          NGUYỄN NGỌC HUÂN

tải về 21.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương