Hồi 19 : trong quán trà chạm trán người giỏitải về 235 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2018
Kích235 Kb.
#29632
  1   2   3   4   5

Hồi 19 : trong quán trà chạm trán1 người giỏi


Mọi người2 nghe lão bán hoành thánh la lên như vậy thì giật mình3 sợ hãi4 . Cao Căn Minh vội hỏi :

- Phải chăng5 Dư Thượng Hải đã tới nơi ?Lão bán hoành lời bĩu môi chứ không trả lời6 . Lão lại cầm mảnh tre gõ lách cách .

Mọi người7 nhìn ra ngoài đường thì thấy dưới làn mưa lớn có đến hơnmười người đang chạy tới nơi . Tuy họ chạy rất lẹ mà tiếng bước chân rất khẽ . Những người này đều mặc áo vải dầu .

Khi bọn họ chạy gần tới nơi thì ra một lũ ni cô8 . Người đi đầu là một vị ni cô già người cao nghễu cao nghều . Mụ đứng trước quán trà cất tiếng oang oang gọi :

- Lệnh Hồ Xung ra đây mau !

Bọn Lao đức Nặc vừa thấy ni cô già liền đứng cả dậy cùng lúc kính nấp chào .

Lao đức Nặc dõng dạc9 nói :

- Sư điệt xin gặp sư thúc10 .

Nguyên ni cô già này tên trong đạo là Ðịnh Dật , em cùng học của Ðịnh Nhàn , chưởng môn11 trường Hằng Sơn và chủ chùa Chùa Bạch Vân . Trường Hằng Sơn tiếng oai rất lớn , bọn người võ lâm12 ai cũng có phần sợ mụ .

Ðịnh Dật lại lớn tiếng13 hơn hỏi :

- Lệnh Hồ Xung trốn tránh14 ở chỗ nào ? Ra đây ta bảo !

Tiếng mụ ồm ồm thô hơn cả tiếng đàn ông . Lao đức Nặc đáp :

- Anh Lệnh Hồ không có ở đây . Thưa sư thúc ! Bọn học trò15 cũng đang chờ y mà chưa thấy y đến .

Lâm Bình Chi ngồi bên nghe tiếng , nghĩ thầm16 :

- Té ra bọn này nói hàng nửa ngày đến đại cư ca của chúng thì ra hắn tên gọi Lệnh Hồ Xung . Không hiểu tại sao17 lão lại phạm lỗi18 với ni cô già này ?

Ðịnh Dật đảo mắt nhìn khắp quán trà không thấy Lệnh Hồ Xung . Mắt mụ chợt nhìn tới mặt cô gái19 liền hỏi :

- Phải chăng20 ngươi là Bé Ninh ? Tại sao21 ngươi lại thay đổi quần áo22 thành bộ mặt ghê gớm23 thế kia ?

Cô gái24 cười đáp :

- Có kẻ ác theo đuổi Bé Ninh để làm khó dễ , nên Bé Ninh phải thay đổi quần áo25 , để lánh mặt hắn .

Ðịnh Dật hỏi :

- Kẻ ác nào mà lớn mật26 dám đến vuốt râu27 cọp ? Ngươi bảo hắn hết thảy mọi sự đều do Ðịnh Dật sai bảo . Hắn có muốn gây sự thì đến tìm ta !

Cô gái28 tên gọi Bé Ninh cười nói :

- Con xin cám ơn nhiều sư thúc . Sư thúc ơi ! Không hiểu đại cư ca đã có điều chi phạm lỗi29 với ngài30 ? Con xin dập đầu xin lỗi31 và xin ngài đừng nổi nóng32 .

Ðịnh Dật giơ tay ra phất áo bào ngăn lại không cho Bé Ninh quỳ xuống . Mụ hắng giọng nói33 :

- Lề luật34 trường Hoa Sơn các ngươi mỗi ngày một lỏng lẻo , để cho bọn học trò35 ra ngoài quấy phá36 . Vụ này ở đây xong rồi , ta còn tự mình37 lên núi Hoa Sơn để bàn cãi38 .

Bé Ninh vội nói :

- Sư thúc ! Sư thúc chớ đi . Ðại sư ca mới đây vừa bị cha đánh ba mươi gậy rất nặng đến nỗi không lê nổi . Bây giờ39 sư thúc còn cáo lên cha , thế nào40 cũng y bị sáu chục gậy thì còn sống làm sao được ?

Ðịnh Dật tức tối nói :

- Tên thú vật đó đánh chết càng sớm càng hay . Bé Ninh ! Ngươi đừng nói dối ta . Tại sao41 Lệnh Hồ Xung bị đánh què lê què lết . Gã đã què lê què lết mà sao còn cướp một tên học trò42 nhỏ ta đem đi ?

Bọn học trò43 trường Hoa Sơn nghe mụ nói câu này đều cả kinh xanh mặt . Bé Ninh càng nóng nẩy không yên như thể44 phát khóc . Cô nói :

- Sư thúc ! Sai lại kỳ vậy ? Ðại sư ca dù có lớn mật45 đến đâu cũng không dám lếu láo46 đến nỗi đụng chạm vào các vị sư tỷ bên quý phái . Chắc là có kẻ nói láo để chọc giận sư thúc .

Ðịnh Dật lớn tiếng47 hỏi :

- Ngươi còn chống đỡ cho gã chăng ? Nghi Quang đâu ! Lúc ở Hành Sơn ngươi thấy thế nào48 ? Nói cho y nghe !

Một cô vào hạng đứng tuổi49 tiến ra một bước nói :

- Lúc con ở thành Hành dương đã trông rõ Lệnh Hồ Xung sư huynh cùng Nghi Lâm sư muội phe ta uống rượu trên lầu Túy tiên . Em Nghi Lâm bị anh Lệnh Hồ bắt ép không uống không được , vẻ mặt y . . . Thật là khổ sở .

Ðịnh Dật đã biết chuyện này , bây giờ50 mụ nghe kể lại lần thứ hai , mà vẫn còn nổi giận đùng đùng . Mụ đập tay xuống bàn một cái thật mạnh . Mấy bát hoành thánh nhảy lên , nhưng lần này không một ai dám thò tay ra đỡ , đành để cho rớt xuống đất loảng xoảng . Bát vỡ tan tành .

Bọn học trò51 trường Hoa Sơn gã nào cũng sợ hãi52 lo sợ53 . Chúng đều cho là đại sư huynh chuyến này việc làm quá lố . Vụ y uống rượu với lão ăn xin thì không dính líu mấy , nhưng kéo một ni cô nhỏ54 lên lầu uống rượu là nghĩa lý gì ? Huống chi55 ni cô này lại là học trò56 trường Hằng Sơn . Ðịnh Dật sư thúc tính nóng như lửa . Chuyến này đại sư huynh mà không bị thầy giết chết thế nào57 cũng cũng bị đuổi ra khỏi cửa .

Bé Ninh trong lòng nóng nảy , nước mắt đầy . Cô cất giọng run run nói :

- Sư thúc ! Chắc chắn58 là em Nghi Quang đã coi lầm người rồi .

Nghi Quang lạnh lùng59 nói :

- Em không coi lầm đâu . Em Nghi Lâm là người cùng trường thì còn lầm thế nào60 được ? Cả anh Lệnh Hồ cũng chắc chắn61 là đúng .

Bé Ninh hỏi :

- Thế thì . . . sao em không kêu em Nghi Lâm xuống ?

Nghi Quang đáp :

- Em không dám .

Bé Ninh lại hỏi :

- Có phải em sợ đại cư ca ta lại kéo cả mình lên uống rượu không ?

Mọi người62 nghe cô nói đều buồn cười63 mà không dám cười lên tiếng64 .

Ðịnh Dật sư quá mứct lên :

- Bé Ninh ! Ðừng nói bậy nữa .

Nghi Quang nói :

- Trên bàn rượu họ còn có một người nữa , em không dám nhìn mặt hắn .

Bé Ninh hỏi :

- Ai vậy ?

Nghi Quang đáp :

- Ðiền Bá Quang .

Mọi người65 “ồ” lên một tiếng , đều đứng bật dậy .

Nguyên Ðiền Bá Quang tên hiệu là “Vạn lý độc hành66“ , bọn người trong hai hắc đạo67Bạch đạo nghe thấy đều phải điên đầu . Hắn là một tên cướp lẻ , võ công68 cực cao lại gian dối không dò . Dấu vết hắn vô định , ra mặt bất thường . Hắn ra tay thật là ác độc69 . Ðốt nhà cướp của , gian dâm70 đàn bà con gái , chẳng một tội ác nào là hắn không làm . Những tay người đáng khen trong võ lâm71 đã nhiều lần vây bắt mà đều bị hắn nấp trốn rất tài tình , chẳng thấy hình bóng đâu . Ðến lúc những người bao vây72 bỏ đi , hắn đánh lén73 từng người một , hoặc ra tay ngầm hoặc bỏ thuốc độc74 . Không biết bao nhiêu75 anh hùng76 hào kiệt77 đã chết về tay hắn . Tệ hại nhất là tính thèm muốn đàn bà của Ðiền Bá Quang ! Người đàn bà nào hơi có chút78 đẹp mà lọt vào tay hắn thì đừng hòng giữ được trong sạch ? Mọi người79 võ lâm80 đều nghiến răng81 căm hận82 , còn bọn đàn bà con gái nghe tiếng hắn là sợ điếng người .

Lao đức Nặc nói :

- Em Nghi Quang ! Em cũng biết Ðiền Bá Quang hay sao83 ?

Nghi Quang đáp :

- Trên trán hắn có một vết chàm84 xanh rất lớn . Trên vết chàm này lại mọc lông dài , vừa trông thấy85 đã nhận ra86 ngay .

Chính vì Ðiền Bá Quang trên mặt có dấu vết đặc biệt87 nên trong võ lâm88 ai cũng biết cả . Người ta cho là ông trời dựng ra người vẫn có lòng thương người . Tuy trời tạo nên Ðiền Bá Quang , một tên hết sức89 độc ác90 , nhưng cũng để dấu trên mặt khiến cho91 mọi người92 dễ nhận mà coi chừng93 . Nếu mặt mũi94 hắn cũng như người thường , không có chỗ nào khác lạ95 thì e rằng96 số người bị hại về tay Ðiền Bá Quang còn tăng lên gấp nhiều lần hơn .

Ðịnh Dật lớn tiếng97 nói :

- Thằng thú vật Lệnh Hồ Xung mà đánh bạn98 với tên cướp dữ Ðiền Bá Quang thì còn gì mà không tội lỗi99 chẳng ra người nữa . Thầy các ngươi có chiều chuộng100 gã , không chịu phạt cho đến nơi thì ta đây mà gặp gã quyết chẳng tha cho , phải hớt cái đầu trên cổ gã mới nghe . Hừ ! Người ta sợ Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang nhưng ta đây lại quyết liều sống chết với hắn .

Ðáng tiếc là lúc ta được tin , cầm kiếm rượt theo thì bọn Ðiền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung đã bắt Nghi Lâm đem đi rồi .

Mấy tiếng về sau , mụ rít lên the thé , chân dậm bình bịch nói :

- Nghi Lâm Con ! Trời ơi ! Nghi Lâm Con bị chúng ăn hiếp rồi !

Bọn học trò101 Chùa Bạch Vân có người xúc động102 khóc thút thít đều cho là em Nghi Lâm xinh đẹp103 nhút nhát104 mà lọt vào tay bọn này thế nào105 cũng không còn hy vọng gì qua khỏi được chuyện dâm ô106 . Người nào cũng buồn cho cô gái107 xấu số .

Bọn Lao đức Nặc cũng trái tim đập thình thịch , nghĩ thầm108 :

- Nếu đại sư huynh một mình uống rượu với Nghi Lâm cũng đủ xấu tên tuổi của người ta và phạm lỗi109 của trường rồi . Huống chi110 y bắt tay111 với Ðiền Bá Quang thì tội ác càng không thể112 tha thứ được .

Hồi lâu Lao đức Nặc lại lên tiếng113 :

- Thưa sư thúc ! Có khi anh Lệnh Hồ không ngờ114 gặp Ðiền Bá Quang chứ không phải chuyện bắt tay115 quen biết116 . Mấy bữa nay anh Lệnh Hồ uống rượu say mềm , đầu óc117 mê man . Việc làm của người say rượu không khỏi118 có chỗ sai lầm . . .

Ðịnh Dật tức giận119 nói :

- Say rượu thì cũng còn có mấy phần tỉnh táo . Con người lớn tuổi là thế có lý120 đâu không biết phải trái được ?

Lao đức Nặc nói :

- Dạ dạ ! Không biết anh Lệnh Hồ đi đâu mà bọn cháu trông chờ mãi không thấy . Y tới đây , bọn em sẽ lấy lẽ phải trái mà phiền trách121 y , dục y đến dập đầu xin lỗi122 cùng sư thúc trước rồi sẽ trình thầy phạt sau .

Ðịnh Dật tức giận123 nói :

- Chớ bộ ta đến đây để báo tin cho sư huynh các ngươi chăng ?

Thình lình124 mụ giơ tay ra nắm lấy cổ Bé Ninh .

Bé Ninh tưởng chừng cổ tay125 bị đóng đai sắt , cô la hoảng :

- Trời ơi ! Sư thúc !

Ðịnh Dật nói :

- Bọn người cướp Nghi Lâm của ta đem đi thì ta bắt một tên học trò126 gái của bọn ngươi để đánh đổi . Bao giờ127 các ngươi đem Nghi Lâm trả ta , ta sẽ buông tha Bé Ninh .

Mụ nói xong trở gót lôi Bé Ninh đi ngay .

Bé Ninh thấy nửa người tê nhức128 , không chịu được , loạng choạng129 đi theo Ðịnh Dật ra ngoài đường phố130 .

Lao đức Nặc và Lương Phát cùng lúc tiến lên đứng chắn trước mặt Ðịnh Dật sư thái .

Lao đức Nặc khom lưng nói :

- Thưa Ðịnh Dật sư thúc ! Ðại sư huynh của cháu phạm lỗi131 với sư thái không dính dấp132 gì đến em . Xin sư thái giơ cao đánh khẽ .

Ðịnh Dật nói :

- Ðược lắm ! Ðể ta giơ cao đánh khẽ cho .

Mụ giơ tay phải lên hất tạt ngang ra .

Lao đức Nặc và Lương Phát chợt thấy một luồng kình phong hết sức133 mạnh134 xô tới như thể135 ngạt thở . Chúng không chịu được bị hất về phía sau . Lao đức Nặc sống lưng đụng mạnh vào cánh cửa ván một tiệm buôn trước mặt đánh binh một tiếng . Cánh cửa bị gẫy làm đôi . Lương Phát bị bay vọt về phía gánh hoành thánh . Ai trông thấy136 cũng cho là sẽ đụng phải gánh này . Nồi nước sôi sẽ bắn lên tung tóe và người gã thế nào137 cũng bị thương138 nặng .

Bỗng139 lão già bán bánh hoành thánh giơ tay trái ra đỡ lấy lưng Lương Phát để gã hạ mình đứng xuống đất một cách không sao hết .

Ðịnh Dật sư thái quay đầu lại trừng mắt lên nhìn lão già bán hoành thánh nói :

- Té ra là ngươi .

Lão già kia cười đáp :

- Phải rồi chính là tôi . Sư thái nóng nảy quá xá !

Ðịnh Dật hỏi :

- Việc gì đến ngươi mà ngươi xía vào ?

Giữa lúc ấy ngoài đầu đường phố140 có hai người che dù , tay cầm đèn lồng141 rảo bước tới nơi , miệng lớn tiếng142 hỏi :

- Trong đó có thần ni trường Hằng Sơn không ?

Ðịnh Dật nghe hai người kia xưng hô143 mình bằng thần ni thì trong lòng sung sướng144 đáp ngay :

- Không dám ! Ðịnh Dật ở Hằng Sơn có đây . Ông là ai ?

Hai người kia chạy tới gần . Mọi người145 nhìn thấy tay chúng cầm đèn lồng146 trên viết hai chữ đỏ “Nhà họ Lưu” .

Gã đi trước nói :

- Cháu vâng lời thầy mời Ðịnh Dật sư bá147 cùng các vị sư tỷ đến nhà ăn một bữa cơm chay . cháu chưa được hay các vị tới Hành Sơn , không kịp ra đón từ ngoài xa . Xin các vị tha tội cho .

Gã nói xong khom lưng chào .

Ðịnh Dật nói :

- Hai vị không cần gì phải nhiều lễ . Phải chăng148 hai vị là học trò149 Lưu tam gia ?

Người kia đáp :

- Cháu là Hướng đại Niên . Còn đây là sư đệ Mê Ô Nghĩa xin vâng lời hỏi thăm150 sư bá .

Ðịnh Dật có tính ưa nịnh . Mụ thấy hai gã Hướng , Mễ rất lễ phép151 kính trọng152 , thì trong lòng sung sướng153 đáp :

- Hay lắm ! Chúng ta đang định đến lạy hỏi Lưu tam gia đây .

Hướng đại niên quay về phía Lương Phát hỏi :

- Vị này là . . .

Lương Phát đáp ngay :

- Tôi là Lương Phát ở trường Hoa Sơn .

Hướng đại Niên có vẻ vui mừng154 nói :

- Té ra là Lương Phát tam ca trong “Cửu đỉnh phủ” trường Hoa Sơn . Tôi đuợc nghe biết tiếng lớn đã lâu . Xin mời các vụ cùng tới nhà . Thầy kỹ càng155 dặn bảo bọn tôi đi tới đâu là phải đón các vị anh hùng156 hào kiệt157 tới đó . Vì đông người quá thành ra cách đón tiếp có điều thiếu sót158 để phạm lỗi159 với các vị bạn bè160 . Nào xin mời các vị . . . .

Lúc này Lao đức Nặc cũng lại tới nơi nói :

- Bọn em đang tính chờ đại cư ca rồi cùng nhau161 tới Lưu tam thúc hỏi thăm162 .

Hướng đại Niên hỏi :

- Vị này chắc là Lao anh Hai ? Thầy thường khen ngợi các vị sư huynh là những tay hào kiệt163 dưới cờ Nhạc sư bá ở trường Hoa Sơn . Nhất là anh Lệnh Hồ cùng Lao sư huynh lại càng anh hùng164 xuất chúng . Bây giờ165 anh Lệnh Hồ chưa tới nơi thì các vị đi trước cũng vậy .

Lao đức Nặc nghĩ thầm166 :

- Em bị Ðịnh Dật sư thúc lôi đi , xem chừng người không chịu buông tha . Bọn mình phải đi theo mới được .

Lão nghĩ vậy liền nói :

- Nếu vậy thì bọn tôi xin đến quấy phá167 nhà anh .

Hướng đại Niên nói :

- Các vị đến tới Hành Sơn là vui mừng168 cho bọn tôi . Sao các vị còn khách sáo169 thế ? Nào xin mời !

Ðịnh Dật chỉ vào lão già bán hoành thánh hỏi :

- Còn vị này nữa có mời không ?

Hướng đại Niên nhìn lão già một lúc chợt hiểu khom lưng nói :

- Té ra là Hà sư bá ở núi Nhạn đăng . cháu thật là thiếu lễ phép170 . Xin mời Hà sư bá tới thăm nhà .

Nguyên lão bán hoành thánh này tên gọi là Hà Tam Thất . Lão là một tay giỏi võ ở Nhạn đăng sơn tỉnh Triết Giang . Từ thuở nhỏ171 lão sống bằng nghề bán bánh hoành thánh . Khi học võ thành công , lão vẫn giữ gánh hoành thánh qua lại172 giang hồ173 . Tuy lão có gánh hoành thánh làm sống qua ngày , nhưng khắp hang cùng ngõ hẻm các thành phố174 có đến hàng ngàn hàng vạn người bán hoành thánh mà không quen biết175 thì cũng chẳng tài nào nhận ra176 được . Ðã làm nghề bán hoành thánh mà lại là người võ lâm177 thì chỉ có một mình là Hà Tam Thất .

Hà Tam Thất cười ha hả nói :

- Hà ta đang định đến quấy phá178 đây .

Lão dọn dẹp những chén bát trên bàn . Lao đức Nặc nói :

- Cháu có mắt mà không biết núi Thái Sơn . Xin Hà tiền bối đừng trách179 .

Hà tam thất cười nói :

- Không trách180 đâu . Không trách181 đâu ! Các bạn lo cho đến món hàng của ta là giúp cơm áo cho ta thì còn trách182 móc gì nữa ? Năm đồng một bát , mười bốn bát bảy chục đồng tất cả .

Lão nói xong xòe tay trái ra . Lao đức Nặc có vẻ ngượng ngùng183 . Lão không hiểu có phải Hà Tam Thất đùa mình chăng ?

Lão còn đang ngần ngừ184 thì Ðịnh Dật nói :

- Ăn hoành thánh thì phải trả tiền , chứ Hà Tam Thất có thết khách185 đâu .

Hà Tam Thất cười nói :

- Phải đấy ! Làm nghề buôn căn bản186 ít ỏi này cần tiền để giao dịch187 . Dù rất thân hay bạn bè188 cũng tính trả đầy đủ189 cho !

Lao đức Nặc vội đáp :

- Dạ dạ !

Nhưng lão không dám trả nhiều , đếm đủ bảy chục đồng , hai tay lễ phép190 dâng lên .

Hà Tam Thất thu tiền rồi quay sang ngửa tay trước mặt Ðịnh Dật nói :

- Sư thái đánh bể của tôi hai cái bát và hai cái thìa canh , cộng lại là mười hai đồng . Xin đền cho đi .

Ðịnh Dật cười nói :

- Ðồ quỉ trêu chọc191 cả người vào chùa . Nghi Quang đâu bồi thường192 cho lão .

Nghi Quang đếm mười hai đồng lễ phép193 đưa lại .

Hà Tam Thất đón lấy194 tiền bỏ vào ống rồi quẩy gánh hàng lên nói :

- Chúng ta đi thôi .

Hướng đại Niên quay lại bảo chủ phòng trà :

- Tiền trà nước quý vị ở đây rồi sẽ tính sau . Ngươi cứ195 ghi vào chỗ Lưu tam gia .

Chủ quán nói :

- Quýkhách của Lưu tam gia , quán nhỏ mời còn chưa được . Ha ha ! Khi nào còn dám tính tiền trà ?

Hướng đại Niên đi trước dẫn đường . Ðịnh Dật dắt cô gái196 trường Hoa Sơn cùng Hà tam thất sóng vai mà đi . Bọn học trò197 trường Hằng Sơn và Hoa Sơn theo sau .

Lâm Bình Chi nghĩ thầm198 :

- Ta phải theo dõi199 xa xa rồi liệu xem có thể200 trà trộn vào nhà Lưu Chính Phong được chăng ?

Chàng chờ đoàn người chuyển qua góc đường liền đứng lên chạy tới chỗ rẽ thì thấy mọi người201 đi về hướng bắc . Dù trời mưa lớn chàng cũng theo dõi202 vừa đi vừa nấp vào hiên nhà . Ði hết ba đường phố203 dài thì thấy một tòa nhà lớn ở mé trái . Ngoài cổng treo bốn chiếc đèn lồng204 lớn . Mười mấy205 người hoặc cầm đuốc , hoặc xách đèn lồng206 đang vội vã đón khách .

Bọn Ðịnh Dật và Hà Tam Thất qua cổng rồi , còn nhiều khách từ hai đầu đường đi tới . Lâm Bình Chi đánh bạo207 tới gần trước cổng . Lúc này vừa gặp hai bọn khách giang hồ208 do các học trò209 nhà họ Lưu dẫn vào . Lâm Bình Chi không nói năng gì đi theo sau đám này . Người đón khách tưởng chàng là khách đến mừng , niềm nở đón chào nói :

- Xin mời vào nhà khách uống trà .

Chàng vừa tiến vào phòng lớn đã nghe tiếng người ồn ào210 .

Nguyên trong phòng khách đã có hơn hai trăm người ngồi khắp mọi chỗ . Ai cũng cười cười nói tự nhiên211 .

Lâm Bình Chi lặng yên đầu óc212 nghĩ thầm213 :

- Trong này đông người , chắc chẳng ai để ý214 đến mình . Mình chỉ cần tìm sao được bọn ác độc215 trường Thanh Thành là có thể216 dò la217 tin tức218 cha mẹ .

Chàng ngồi vào một cái bàn nhỏ trong góc phòng . Chẳng bao lâu người nhà bưng trà xanh và đưa khăn mặt nóng . Xem ra cách đón khách nhà họ Lưu rất dễ chịu và đầy đủ219 . Chàng để ý220 nhìn chuyện thì thấy các ni cô trường Hằng Sơn ngồi ở bên mé trái , bọn học trò221 trường Hoa Sơn ngồi vào một bàn khác ở gần bên . Cô gái222 kia cùng ngồi với họ . Xem chừng Ðịnh Dật đã buông tha cô ta rồi . Nhưng chính mụ và Hà Tam Thất cùng ngồi cả trong đám này . Lâm Bình Chi đảo mắt nhìn qua hết mọi bàn . Thình lình223 chàng giật mình224 . Bầu máu nóng sôi lên sùng sục vì đã nhìn thấy hai gã Phương Nhân Trí , Vu Nhân Hào cùng nhiều người ngồi ở hai bên bàn gần đó . Rõ ràng225 chúng đều là học trò226 trường Thanh Thành . Chàng không thấy cha và mẹ , chẳng hiểu bị bọn chúng cầm tù ở đâu . Chàng vừa bị thương227 vừa tức giận228 lại vừa lo ngay ngáy vì chàng sợ cha mẹ bị chúng ra tay giết người rồi . Chàng muốn rời đến ngồi bên cạnh họ để nghe lén xem chúng nói gì . Nhưng chàng lại nghĩ rằng mình đã có công trà trộn vào đây mà cử động229 một cách ẩu tả để bọn Phương Nhân Trí biết rõ dấu vết thì nát bét230 .

Giữa lúc ấy bỗng231 cánh cửa rung động232 , mấy tên233 áo xanh khiêng hai tấm ván cây lật đật234 đi vào . Trên hai tấm ván này có hai người nằm , mình phủ vải trắng máu dính loang lổ .

Mọi người235 trong phòng khách thấy thế liền chạy lại gần coi hỏi nhau :

- Dường như236 là người trường Thái Sơn .

- Ðịa Tuyệt đạo nhân trường Thái Sơn bị thương237 nặng , còn người kia là ai ?

- Y là học trò238 của Thiên môn chân nhân chưởng môn239 trường Thái Sơn . Gã họ đồng dường như240 chết mất rồi .

- Ngươi coi một nhát đao đâm từ trước ngực suốt tới sau lưng241 còn gì mà không chết ?

Mọi người242 bàn tán xôn xao . Cả người chết lẫn người bị thương243 đều khiêng vào phía sau phòng khách . Có nhiều người theo cả vào .

Các người ở lại phòng khách bàn cãi244 xôn xao , mỗi người một câu :

- Ðịa Tuyệt đạo nhân là một tay giỏi võ trường Thái Sơn . Không hiểu kẻ nào lớn mật245 dám đánh y đến thương nặng .

- Ðả thương được Ðịa Tuyệt đạo nhân thì chắc chắn246 võ công247 phải cao hơn y . Người tài nghề thật cao , thế nào248 cũng lớn mật249 có chi là lạ ?
tải về 235 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương