Hồi 10 : Hào kiệt ngang nhiên uống rượu độctải về 262.5 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu04.05.2018
Kích262.5 Kb.
#19485
  1   2   3   4   5   6

Hồi 10 : Hào kiệt1 ngang nhiên uống rượu độc


Cô gái2 bán rượu uốn éo tiến vào trong quán cười nói :

- Tôi cũng biết trường Hoa Sơn và trường Thanh Thành vốn3 có tình qua lại4 tốt đẹp5 . Nhưng tôi nghe trong trường của ông có một vị sư huynh họ Dư hay trêu chọc6 con gái nhà hiền lành7 để người ta thấy chuyện không bằng lòng vì lòng nghĩa hiệp8 mà giết đi . Ðó là chuyện đáng mừng . Việc này sửa sang9 lại tên tuổi cho trường của ông tưởng là việc rất hay . Tôi tin rằng Dư quán chủ có biết ra cũng vui mừng10 vô cùng11 . Ba vị về chùa Tùng Phong thế nào12 cũng được quán chủ thưởng nhiều . . . Vì thế13 mà tôi đặc biệt14 sửa soạn ba ly rượu Hạc đính hồng , Tỳ sương , Thất khổng lưu huyết để mừng cho ba vị .

Mặt mũi15 cô tuy xấu xa16 nhưng giọng nói17 hết sức18 thánh thót nghe rất lọt tai . Nhưng mỗi câu đều có ý mỉa mai19 trêu chọc20 , thành ra giọng nói21 tuy véo von mà bọn Phương Nhân Trí lại lấy làm khó chịu22 .

Giả Nhân Ðạt la lên :

- Phương . . . Anh Phương ! Dư sư đệ . . . Vì thị mà phải chết . . .

Phương Nhân Trí lấy làm lạ hỏi :

- Tại sao23 vậy ?

Gã cũng biết Dư Nhân Ngạn hạng người không được đứng đắn24 , nhưng là vì một cô gái25 mà phải chết thì cô đó chẳng đẹp như tiên trên trời ít ra cũng phải có chút26 đẹp mới là đúng lý , chắc chắn27 không phải cô gái28 trước mắt rỗ sì rỗ sứt , xấu như ma lem , ai trông vào thấy cũng phải phát ớn này . Giả Nhân Ðạt nói tiếp :

- Ðúng thế ! Chính vì con tóc đen xấu xa29 này . Dư sư đệ thấy thị xấu như quỷ dạ xoa có nói đùa mấy câu rồi . . . Thằng nhỏ lộn giống30 họ Lâm gây chuyện31 ra tay .

Phương Nhân Trí gật đầu32 nói :

- Té ra là thế !

Ðoạn gã ngắm nghía cô gái33 từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên thì thấy người cô mảnh dẻ , dáng điệu rất xinh , chỉ đáng tiếc34 bộ mặt chẳng những rỗ sì rỗ sứt mà còn lệch lạc . Thật là một người xấu xa35 hiếm thấy ở khắp nơi36 . Phương Nhân Trí lại gật đầu37 nói tiếp :

- Té ra là thế ! Người ta vì cô nương mà không chịu được rồi cô nương cũng vì người ta mà không chịu được hay sao38 ?

Giả Nhân Ðạt đứng ngoài tiệm ăn . Nguyên người gã ướt như chuột và nặng mùi khó ngửi39 . Người gã không ngớt40 lảo đảo41 như con chó vừa bị rớt xuống nước lên đứng lúc lắc cái mình . Gã nói :

- Thằng thú vật nhỏ nhoi nhà họ Lâm có bộ mặt xinh đẹp42 như một ả Ðào Hát , chắc con quỷ dạ xoa này trông gã vừa mắt rồi hùa theo gã . Anh Phương ! Vu sư đệ ! Anh em không ra tay đi còn đợi đến bao giờ43 ?

Cô gái44 kia tay cầm lưỡi dao ngắn sắc vàng ngắm nghía hoài . Cô thấy trên lưỡi đao khắc năm chữ : “bé Bình thập chu tuế” và bốn chữ lớn “Phúc thọ miên miên” . Cô không khỏi45 tủm tỉm46 cười đưa mắt ngó Lâm Bình Chi nằm lăn dưới đất miệng lẩm bẩm47 :

- Té ra đây là lễ mừng sinh nhật48 lúc anh chàng đó đủ mười tuổi mà anh chàng đã vì mình mà dùng nó để giết người .

Cô gái49 lại nhìn Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào nói :

- Thanh Thành cũng được kể vào trường lớn trong bạch đạo trong võ lâm50 không ngờ51 lại cho ra những hạng lưu manh52 mất dạy53 như hạng này .

Cô nói xong giơ lưỡi dao ngắn lên như muốn đâm vào Giả Nhân Ðạt .

Giả Nhân Ðạt như con chim phải tên , sợ cô cầm dao ngắn liệng vào mình vội né tránh54 sang bên hai bước , vẻ mặt hết sức55 sợ hãi56 . Không ngờ57 cô gái58 chỉ khoe loè rồi nói :

- Hạng này giết đi thì phải . Ðể gã sống chỉ tổ làm nhục59 cho trường . Chẳng lẽ con người như gã mà cũng anh em với hai vị anh hùng60 hào kiệt61 được hay sao62 ?

Hai gã họ Phương và họ Vu tuy ngầm ngầm tức giận63 cô gái64 , nhưng cô nói mấy câu này đánh trúng vào tim gan chúng . Hai người vẫn cậy mình là anh hùng65 nghĩa hiệp66 , thật quả không xứng anh em với Giả Nhân Ðạt , nhưng gã lại đúng là anh em cùng trường , nên không biết nói thế nào67 .

Cô gái68 lại cười hỏi :

- Phải chăng69 hai vị không muốn có gã này là anh em với mình ? Vậy thì hay lắm ! Tôi giúp hai vị một tay giết gã lưu manh70 này đi .

Cô nói xong đứng thẳng người lên từ từ71 đi về phía Giả Nhân Ðạt .

Giả Nhân Ðạt la hoảng :

- Trời ơi ! . . . Ngươi . . . Ðịnh làm gì đây ?

Gã thấy Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào không có ý ra tay giúp đỡ , dường nthật hay láo tình muốn cho cô ả giết mình . Gã đành quay mình chạy trốn72 vào rừng trúc73 rồi không biết đi đâu .

Cô gái74 cười khanh khách75 quay vào trong tiệm ăn nói76 :

- Ðây là một sự đáng mừng nữa . Như vậy còn chưa đủ uống một ly rượu mừng hay sao77 ?

Cô chỉ vào ba ly rượu đỏ như máu để trên bàn làm bộ kỹ càng78 mời mọc .

Phương Nhân Trí cùng Vu Nhân Hào đưa mắt nhìn nhau . Trong lòng hai gã đều ngần ngừ79 không chắc . Chẳng biết nên chống lại80 thế nào81 với cô gái82 quỷ quái này . Hai gã cùng cho là cô gái83 vẫn có ác ý , không còn nghi ngờ gì nữa . Nhưng trường Hoa Sơn lại là một trường võ đứng đầu Ngũ Nhạc trong võ lâm84 , dĩ nhiên người nhiều thế lớn . Trường này đủ người đông sức mạnh85 lại rộng bề quen biết86 , thân thiết87 với rất nhiều trường . Nếu gây sự với bọn họ là rắc rối88 cho mình .

Phương Nhân Trí trong lòng ngờ vực89 nghĩ thầm90 :

- Cô gái91 này không hiểu có ý riêng gì ? Cái chết của Dư sư đệ là do thị mà ra , e rằng92 thị không dúng tay vào cứu gã tiểu tử họ Lâm không được . Nếu Dư sư đệ mà không chết thì bọn mình nhường bước93 thị một chút cũng chẳng sao . Người ta thường nói trai hào kiệt94 không đánh nhau95 với bọn con gái . Dù có tiếng đồn ra ngoài trường Thanh Thành cũng không vì thế96 mà mất thể lòng hăng hái97 . Khốn nỗi Dư sư đệ lại là con cưng của thầy . Mình đưa y đến Phúc Châu để y mất mạng nơi đất khách là một điều rất tội lỗi98 đối với thầy . Nếu mình không bắt được hung phạm đưa về thì còn mặt mũi99 nào đứng ở trong chùa Tùng Phong nữa ?

Lâm Bình Chi nghĩ tới Hạc đính hồng cùng Tỳ sương đều là những vật rất độc trên đời . Nhất là Hạc đính hồng chỉ để vào môi cũng đủ chết liền . Những thứ rượu đỏ như máu kia chắc chắn100 độc vô cùng101 . Vậy thì uống làm sao được ? Chàng đưa mắt nhìn quanh thấy Phương Nhân Trí cùng Vu Nhân Hào vẻ mặt bình tĩnh102 . Chàng vừa bị hai gã làm nhục103 , lửa giận bốc lên ngùn ngụt mà không nơi ra được . Bây giờ104 chàng trông thấy105 mặt hai gã thì không sao dẹp nổi cơn tức giận106 . Trong đầu óc107 chàng bỗng108 nảy ra một ý niệm109 :

- Nếu cô nương này không mở huyệt đạo110 cho mình , hai gã kia thế nào111 cũng bắt mình lên núi Thanh Thành thì chẳng biết còn phải chịu bao nhiêu112 nỗi đánh cho đau đớn113 nói không xiết được . Mình bị chúng đánh cho làm nhục114 mà rồi sau cùng vẫn không khỏi115 cái chết . Hai gã tự cho mình là anh hùng116 hào kiệt117 , coi ta không vào đâu , tưởng ta nhát gan118 sợ chết . Hừ Lâm ta chết thì chết , sợ cóc gì các ngươi . Nếu ta không uống chén rượu độc này thì cả cô nàng kia cũng cho ta là kẻ nhát gan119 .

Nghĩ tới đây đầu óc120 chàng nổi lên sôi nổi121 . Khi người trẻ đã nổi khùng thì chẳng kể gì đến hậu quả122 . Chàng liền bưng ly rượu lên uống một hơi . Lâm Bình Chi uống một ly vào rồi , trong lòng đau khổ123 . Nhưng chàng vẫn tiếp tục124 uống đến chung thứ hai rồi chung thứ ba nữa . Chàng nói :

- Lâm ta thà được uống rượu độc của cô nương đây mà chết , còn hơn chết về tay bọn hèn mọn125 kẻ hèn126 này trường Thanh Thành các ngươi nhiều .

Chàng vừa dứt lời cảm thấy chất độc trong rượu đầy vị thơm tho . Chàng lấy làm lạ nói với mình :

- Té ra mùi vị Hạc đính hồng cùng Tỳ sương cũng như mùi son phấn hương hoa .

Lâm Chấn Nam và Vương phu nhân thấy con không nhịn nổi lời nói khích127 , uống liền một hơi ba ly rượu độc vào bụng thì trong lòng đau xót vô cùng128 .

Phương Nhân Trí vẻ mặt mắc cở . Còn Vu Nhân Hào ngầm rất phục chàng trẻ gan dạ129 . Gã lẩm bẩm130 :

- Thằng nhỏ này nghề võ thường nhưng lại là một tên131 có gan dạ132 .

Cô gái133 giơ ngón tay134 cái lên nói :

- Hay lắm ! Lâm công tử gia học rộng đáng là học trò135 Phước Oai tiêu cục136 .

Rồi cô quay sang hai gã Phương , Vu nói :

- Lâm công tử lỡ tay giết chết Dư đại hiệp bên trường của ông . Hà hà ! Dư đại hiệp ! . . .

Cô nhắc lại137 : hai lần Dư đại hiệp có vẻ mỉa mai138 . Cô nói tiếp :

- Bây giờ139 Vu đại hiệp trở về núi Thanh Thành có thể140 báo lệnh thầy là thù lớn đã trả . Vậy mời hai vị lên đường .

Vu Nhân Hào đứng lên nói :

- Bọn tôi nể mặt cô nương coi việc này như là hết rồi .

Phương Nhân Trí nghĩ thầm141 :

- Vụ này thế nào142 cũng có điều chi ngoắt nghéo . Cô gái143 kia chẳng có lý144 nào lại cho thằng lỏi họ Lâm uống thuốc độc145 ? Hay là thị sợ chùa Tùng Phong chúng ta chăng ?

Sau gã nghĩ tới nghĩ lui hiểu ra mọi lẽ , liền cười ha hả nói :

- Cô nương nói vậy thì ra coi bọn tôi như đứa con nít lên ba . Ba chung này là máu heo máu chó gì đây , đâu phải rượu Hạc đính hồng , Tỳ sương , Thất khổng lưu huyết ? Anh em tôi không ưa uống máu heo , máu chó mà thôi . Nếu phải là rượu độc thật thì anh em phe ta cũng có thuốc thần cắt đi . Ðừng nói ba chung mà là uống đến ba chục chung cũng chẳng hề chi . Cô nương coi thằng lỏi kia uống rượu độc rồi mà gã vẫn nhơn nhơn có việc gì đâu ? Trong rượu chẳng có lấy chất độc chi hết . Cô nương tưởng lừa gạt bọn tôi , nhưng e rằng146 không phải chuyện dễ dàng147 .

Vu Nhân Hào đưa mắt ngó Lâm Bình Chi thấy mặt chàng trắng trẻo má ửng hồng chẳng có chi khác lạ148 . Gã liền chợt hiểu lẩm bẩm149 :

- Té ra đây không phải là rượu độc . Suýt nữa150 mình bị con tóc đen lừa gạt . Anh Phương quả là thông minh151 xoay xởhay , không thẹn với cái tên Phương Nhân Trí .

Cô gái152 tủm tỉm153 cười hỏi lại :

- Nếu là rượu độc thật thì đại hiệp154 uống đến ba chục chung cũng chẳng hề chi hay sao155 ?

Phương Nhân Trí đáp :

- Bọn học trò156 trường Thanh Thành có sợ gì thuốc độchay chất độc .

Vừa rồi Lâm Bình Chi ngang nhiên157 uống rượu độc tỏ ra hai gã sợ sợ chết , không khỏi158 hại đến cái oai trường Thanh Thành . Vì thế159 mà Phương Nhân Trí mới nói cứng như vậy .

Cô gái160 cầm bình trà161 trên bàn rót trà vào ly uống rượu rồi móc trong bọc ra một cái bình sứ162 nhỏ . Cô mở nút lấy một ít bột xanh biếc163 cho vào trong ba chung . Bột vừa chảy ra khỏi bình sứ liền bốc lên một mùi khét lẹt khó ngửi164 . Lâm Bình Chi ngửi165 phải hắt hơi luôn mấy cái .

Bột hòa với nước trà , ba ly trà xanh lập tức166 biến thành167 màu lục đen thẫm nổi lên chất nhờn năm màu như nọc rắn , đầu rết , trông rất lạ lùng168 . Cùng một lúc , những mùi tanh tưởi từ trong ly bốc ra khiến người ta ngửi169 thấy phải buồn mửa .

Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào không nhịn được170 phải lùi lại hai bước .
tải về 262.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương