Học viện nông nghiệp việt namtải về 32.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích32.04 Kb.
#2012

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ỨNG DỤNG

NGÀNH ĐÀO TẠO: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Mô hình hóa trong nghiên cứu môi trường nâng cao

(AdvanceModelling for Environmental studies)

I. Thông tin về học phần

  • Mã học phần: MT07032

  • Số tín chỉ: 3

  • Giờ tín chỉđối với các hoạt động học tập

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 2

+ Làm bài tập và thảo luận để viết bài luận:

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 1

+ Thực tập thực tế ngoài Học viện

+ Tự học: 6


  • Đơn vị phụ trách học phần

   • Bộ môn: Sinh thái nông nghiệp

   • Khoa: Môi trường

  • Là học phần: Bắt buộc

  • Môn học kiên quyết: khôngII. Thông tin về đội ngũ giảng viên

- Họ và tên:Ngô Thế Ân

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ

- Địa chỉ liên hệ:Bộ môn Sinh thái nông nghiệp

- Điện thoại: 0912254886 email:ntan@vnua.edu.vn

- Họ và tên:Nguyễn Duy Bình

- Chức danh, học hàm, học vị:Tiến Sỹ

- Địa chỉ liên hệ:Bộ môn Tài nguyên nước

- Điện thoại: email: ndbinh@vnua.edu.vn
III. Mục tiêu học phần (theo tiêu chuẩn Bloom)


 • Về kiến thức: Sau khi học môn học này học viên có thể áp dụng được các nguyên lý xây dựng mô hình để mô phỏng và dự báo ô nhiễm môi trường tạo cơ sở đề xuất các giải pháp khiểm soát và quản lý môi trường một các hiệu quả.

 • Về kỹ năng: học viên có thể sử dụng phần mềm máy tính để thiết lập mô hình mô phỏng các quá trình cơ bản của môi trường và phối hợp những mô hình có sẵn để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác nghiên cứu và quản lý môi trường.

 • Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Học viên có thể tổ chức làm việc độc lập và theo nhóm để viết một báo cáo khoa học, biết tôn trọng bản quyền và trung thực với số liệu nghiên cứu.


IV. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

MT07032. Mô hình hóa trong nghiên cứu môi trường nâng cao (AdvanceModelling for Environmental Studies). (3TC: 2-1-6). Khái niệm chung về mô hình hóa; Các bước xây dựng mô hình. Thực hành: Mô hình ô nhiễm không khí; Mô hình cân bằng nhiệt toàn cầu và hiệu ứng nhà kính; Mô hình động thái về chất lượng nước kênh sông; Học viên tự phát triển mô hình theo các chủ đề lựa chọn.
V. Nhiệm vụ của học viên

- Dự giờ lý thuyết: 15 tiết

- Tham gia thực hành: 15 tiết

- Tự trang bị giáo trình, tài liệu học tậpVI. Tài liệu học tập

- Giáo trình/bài giảng:

1. Bùi Tá Long (2008). Giáo trình mô hình hóa môi trường, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM.

- Tài liệu tham khảo khác:

2. Các bài báo theo chủ đề (sẽ được cung cấp trong quá trình học):
VII. Tiêu chuẩn đánh giá nghiên cứu sinh

- Dự giờ


- Thực hành, thảo luận, tiểu luận/ bài tập

- Kiểm tra giữa học kỳ

- Thi cuối học kỳ

VIII. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10 (lấy một chữ số thập phân)

- Kiểm tra giữa học kỳ, báo cáo thực hành/thực tập/tiểu luận: 30%

- Điểm thi cuối kỳ: 70%

IX. Nội dung chi tiết học phần


Tuần

Nội dung

Tài liệu đọc bắt buộc

1

1. Khái niệm chung về mô hình hóa môi trường (2 tiết);

2. Xây dựng mô hình (5 tiết)[1], [2]

2

3. Hiệu chỉnh và đánh giá mô hình (5 tiết)

[1], [2]

3

4. Ứng dụng mô hình, phân tích kịch bản (3 tiết)

[1], [2]

4

Thực hành 1: Mô hình ô nhiễm không khí (3 tiết)

[1], [2]

5

Thực hành 2: Mô hình cân bằng nhiệt toàn cầu và hiệu ứng nhà kính (3 tiết)

[1], [2]

6

Thực hành 3: Mô hình động thái về chất lượng nước kênh sông (3 tiết)

Thực hành 4: Học viên tự phát triển mô hình theo các chủ đề lựa chọn (6 tiết)[1], [2]

7

Thi hết môn học


X. Hình thức tổ chức dạy học

Lịch trình chung: (ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột)


Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần

Tổng

Lên lớp

Thực hành,

thí nghiệm
Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

2


4

6

2

5


10

15

3

5


10

15

4

3


6

9

Thực hành 1


3

6

9

Thực hành 2


3

6

9

Thực hành 3


3

6

9

Thực hành 43

3

12

18

Tổng

15

0

3

12

60

90


X. Yêu cu ca ging viên đối vi hc phần

- Yêu cầu của giảng viên vềđiều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: phòng máy tính để thực hành; có máy chiếu.

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên:


 • Tham dự đầy đủ các giờ giảng lý thuyết theo quy định của Học viện

 • Hoàn thành các bài tập về nhà, bài luận

 • Tham dự đầy đủ các buổi thực hành

 • Thi kết thúc môn học đạt kết quả.
P.Trưởng bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)
TS. Nguyễn Thị Bích Yên


Phụ trách học phần

(Ký và ghi rõ họ tên)
TS. Ngô Thế Ân


Trưởng khoa Duyệt của Học viện

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

tải về 32.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương