Học viện nông nghiệp việt nam danh mục ngành đÚNG/PHÙ HỢP, ngành gần và CÁc môn thi tuyểN SInh đÀo tạo trình đỘ thạc sĩtải về 336 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích336 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

PHỤ LỤC 1

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

line 688


DANH MỤC
NGÀNH ĐÚNG/PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Kèm theo Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

số /TB-HVN ngày / /2017)

1. CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Mã số: 60 62 01 121. Ngành đúng và ngành phù hợp:

Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông học, Di truyền và chọn giống cây trồng, Cử nhân nông nghiệp, Khoa học cây trồng tiên tiến.2. Ngành gần:

Nhóm I: Dâu tằm ong, Làm vườn, Làm vườn và sinh vật cảnh, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Nông hóa thổ nhưỡng.

Nhóm II: Sinh học, Công nghệ sinh học, Lâm nghiệp, Lâm học, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Khuyến nông, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp, Nông lâm kết hợp, Lâm nghiệp đô thị, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Bảo quản chế biến nông sản, Sư phạm sinh.

Các môn học bổ túc kiến thức:TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Côn trùng chuyên khoa 1

3

x

X

2

Bệnh cây chuyên khoa 1

2

x

X

3

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

3

x

X

4

Côn trùng đại cương 1

2
x

5

Bệnh cây đại cương 1

2
x

6

Kiểm dịch thực vật đại cương

2
x

3. Các môn thi tuyển sinh:

Bảo vệ thực vật đại cương, Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, Tiếng Anh.
2. CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Mã số: 60 62 01 11

1. Ngành đúng và ngành phù hợp:


Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông học, Di truyền và chọn giống cây trồng, Làm vườn, Làm vườn và sinh vật cảnh, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Hoa viên cây cảnh. Bảo vệ thực vật.

2. Ngành gần:


Nhóm I: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp, Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Nông hóa thổ nhưỡng, Cử nhân nông nghiệp.

Nhóm II: Sinh học, Công nghệ sinh học, Lâm nghiệp, Lâm học, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Khuyến nông, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Môi trường, Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Nông lâm kết hợp, Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp - kỹ thuật nông nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Sư phạm sinh.

Các môn học bổ túc kiến thức:TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Cây lương thực 1

2

x

X

2

Cây công nghiệp 1

2

x

X

3

Cây ăn quả 1

2

x

X

4

Cây rau

2
X

5

Côn trùng đại cương 1

2
X

6

Bệnh cây đại cương

2
X

3. Các môn thi tuyển sinh:

Sinh lý thực vật, Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, Tiếng Anh.3. CHUYÊN NGÀNH DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG

Mã số: 60 62 01 11

1. Ngành đúng và ngành phù hợp:

Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Di truyền học, Di truyền và chọn giống cây trồng, Nông học.2. Ngành gần:

Nhóm I: Sinh học, Công nghệ sinh học, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Làm vườn, Cử nhân nông nghiệp.

Nhóm II: Lâm học, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Nông lâm kết hợp, Sư phạm kỹ thuật.

Các môn học bổ túc kiến thức:
TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Di truyền ứng dụng

2

X

x

2

Sản xuất giống và công nghệ hạt giống

2

X

x

3

Nguyên lý chọn tạo giống cây trồng

3

X

x

4

Di truyền thực vật đại cương

2
x

5

Cây lương thực đại cương

2
x

6

Cây công nghiệp đại cương

2
xПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương