Học viện báo chí VÀ tuyên truyền khoa xây dựng đẢng  MÔN: ĐẢng lãnh đẠo hệ thống chính trịtải về 77.86 Kb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu08.01.2023
Kích77.86 Kb.
#185601
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
08.12 Đoàn T Hà Vi

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
------

MÔN:
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÁC LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG XÃ HỘI


ĐỀ TÀI:
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VỀ LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thọ Ánh
Sinh viên: Đoàn Thị Hà Vi
Mã sinh viên: 1952020043
Lớp :Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước K39


Hà Nội - 2021


MỤC LỤC
Phần mở đầu ………………………………………………………….. 3

  1. Lý do chọn đề tài ………………………………………..….. 3

  2. Mục đích và nhiệm vụ của tiểu luận ………………………. 5

  3. Đối tượng và phạm vi tiểu luận ………………………….… 5

  4. Cơ sở lý luận và phương pháp tiểu luận …………………… 5

  5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tiểu luận ……………..….. 5

Phần nội dung ………………………………………………………….. 7
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về báo chí và Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí trong thời kỳ đổi mới …………………………………..……… 7

    1. Một số vấn đề lý luận về báo chí ……………..…………….….. 7

    2. Một số vấn đề lý luận về Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí trong thời kỳ đổi mới. ……………………………………..………………. 11

Chương 2: Thực trạng của báo chí và Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí trong thời kỳ đổi mới. ………………………………………………… 14
2.1. Thực trạng của báo chí trong thời kỳ đổi mới ………………… 14
2.1.1. Ưu điểm ……………………………………….……………….... 14
2.1.2. Hạn chế ………………………………………………..………… 16
2.2. Thực trạng Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí trong thời kỳ đổi mới …………………………………………………………………………. 18
2.2.1. Thành tựu ……………………………………………………… 18

tải về 77.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương