Họ và tên: Lớptải về 23.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.07.2020
Kích23.22 Kb.

Họ và tên: ....................................

Lớp: ..............

Trường Tiểu học Phượng Hoàng


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2014 - 2015

Môn: Toán - Lớp 3

(Thời gian 40 phút không kể giao đề)

Ngày ....... tháng ...... năm 2015


Điểm


Nhận xét của giáo viên
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1 (0,5 điểm). Số liền sau số 12075 là:

A. 12085                       B. 12076                      C. 12074                 Câu 2 (0,5 điểm). 2m5cm = ..........cm

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 205 B. 250 C. 2005

Câu 3 (0,5 điểm). Dãy số nào được viết theo thứ tự lớn dần:

A. 2450; 2350; 2510; 2600

B. 2350; 2450; 2510; 2600

C. 2350; 2510; 2450; 2600Câu 4 (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 78946 – 42 560 : 7 là:

A. 4660 B. 74 562 C. 72 866Câu 5 (0,5 điểm). Ngày 26 tháng tư là chủ nhật. Vậy ngày mồng sáu tháng năm là thứ mấy?

A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tưCâu 6 (0,5 điểm).

Một tờ giấy thủ công hình chữ nhật có diện tích 90cm2, chiều rộng 5 cm. Chu vi tờ giấy thủ công hình chữ nhật đó là:

  A. 23cm     B. 46 cm                  C. 90 cm

II. Phần tự luận (7 điểm).

Câu 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính


60709 + 8863

…………………


…………………

…………………


…………………

75291 - 8257

…………………


…………………

…………………


…………………

3058 x 

…………………


…………………

…………………


…………………


80649 : 4

…………………


…………………

…………………


…………………

Câu 2 (2 điểm). Tìm y

  7840 : y = 7  

………………………………………

………………………………………

………………………………………(45 : 5 ) x y = 99909
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Câu 3 (2 điểm). Mua 9 bút chì hết 45000 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

.................................................................................................................................

….............................................................................................................................

.................................................................................................................................

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm). An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 206 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó.

............................................................................................................................

.................................................................................................................................

….............................................................................................................................

.................................................................................................................................

….............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

….............................................................................................................................

.................................................................................................................................
Giáo viên coi: ………………………; Giáo viên chấm: ……………………………..


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương