Họ và tên : Tạ Ngọc Anh Lớp : cq57/32. 2LT2 stt: 05 marketing dịch vụ TÀi chíNHtải về 18.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích18.27 Kb.
#184203
05 Tạ-Ngọc-Anh
Bài-ktra-đk-MDVTC

Họ và tên : Tạ Ngọc Anh
Lớp : CQ57/32.2LT2
STT: 05 
MARKETING DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 
Đề bài: Phân tích danh mục sản phẩm kinh doanh của một Ngân hàng thương mại/Công ty kiểm toán/Công ty bảo hiểm từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện danh mục sản phẩm của họ theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Bài làm: 
1.1.1. Khái niệm:
- Danh mục sản phẩm là một tập hợp tất cả những loại sản phẩm và mặt hàng, mà một người bán có thể cung ứng trên thị trường.
1.1.2. Danh mục sản phẩm được đặc trưng bởi 4 đại lượng cơ bản:
+ Chiều rộng danh mục sản phẩm: thể hiện công ty có bao nhiêu loại sản phẩm khác nhau
+ Chiều dài danh mục sản phẩm: tổng số mặt hàng trong danh mục sản phẩm
+ Chiều sâu danh mục sản phẩm: có bao nhiêu phương án của mỗi sản phẩm trong loại.
Mật độ của danh mục sản phẩm: thể hiện mối quan hệ mật thiết đến mức độ nào giữa các sản phẩm khác nhau xét theo cách sử dụng cuối cùng, thiết bị sản xuất, kênh phân phối hay một phương diện nào khác.
1.2.1. Khái niệm:
- Marketing ngân hàng là toàn bộ quá trình tổ chức và quản lý một ngân hàng, từ việc phát hiện nhu cầu của khách hàng đã chọn và thỏa mãn nhu cầu của họ bằng hệ thống chính sách, biện pháp thích ứng có giá trị trong nhận thức của khách hàng so với đối thủ cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu như đã dự kiến.
1.2.2. Đặc điểm:
- Là loại hình marketing dịch vụ tài chính:
+ Tính vô hình: sản phẩm ngân hàng thực hiện theo quy trình, không dễ quan sát, nắm giữ. Do đó, khách hàng rất khó khăn trong việc ra quyết định lựa chọn để sử dụng sản phẩm của ngân hàng, họ chỉ nhận biết được chất lượng của sản phẩm trước trong và sau khi sử dụng.
+ Tính không tách rời, không lưu trữ được của sản phẩm dịch vụ: do quá trình cung ứng sản phẩm và quá trình tiêu thụ xảy ra đồng thời có sự tham gia trực tiếp của khách hàng, vì vậy sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang đậm tính không thể tách biệt.
+ Tính không ổn định, khó xác định chất lượng: sản phẩm được cấu thành bởi nhiều yếu tố như: trình độ công nghệ, tính chuyên nghiệp của cán bộ ngân hàng,… Những yếu tố này đan xen và chi phối trực tiếp đến chất lượng sản phẩm dịch vụ, nhưng chúng lại luôn biến động.
Hoạt động marketing ngân hàng cần phải có những biện pháp đặc biệt để làm chủ tình thế nhằm hạn chế rủi ro
+ Các NHTM đều kinh doanh quyền sử dụng vốn và cung ứng các dịch vụ cho thị trường nhằm tìm kiếm lợi nhuận tối ưu. Do vậy, ngân hàng thường gặp nhiều rủi ro trong kinh doanh (rủi ro tín dụng, lãi suất, ...)
+ Rủi ro được xác định, đo lường một cách chính xác nhờ việc phân tích các tổn thất.
=> Do vậy hoạt động marketing ngân hàng cần phải có những biện pháp đặc biệt để làm chủ tình thế nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra.
Hoạt động quản trị marketing ngân hàng rất đa dạng và phức tạp vì có nhiều sản phẩm dịch vụ. Công nghệ ngân hàng ngày càng đa dạng với nhiều spdv được thực hiện đòi hỏi kỹ thuật cao và phức tạp. Trong khi các NHTM có quan hệ với nhiều KH có nhiều nhu cầu khác nhau. Vì vậy, hoạt động quản trị Marketing ngân hàng phải xử lý được các mối quan hệ dọc ngang diễn ra trong quá trình kinh doanh bị chi phối bởi những điều kiện vĩ mô và môi trường kinh doanh luôn thay đổi.
Marketing ngân hàng là thường xuyên làm tốt hơn và có những sản phẩm mới độc đáo hơn để thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng.
Quá trình tái sản xuất của ngân hàng là quá trình tái sản xuất các sản spdv. Sản phẩm ngân hàng có sự tham gia đồng thời của 3 yếu tố: khách hàng, nhân viên NH và trang thiết bị.
Marketing ngân hàng phải chú ý đến yếu tố pháp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Hoạt động của ngân hàng luôn hàm chứa nhiều yếu tố rủi ro đặc biệt là rủi ro hệ thống. Do đó, hoạt động của ngân hàng phải tuân thủ những quy chế quản lý chặt chẽ trong hành lang pháp lý cho phép. Khi thực hiện các hoạt động marketing ngân hàng phải ……
1.2.3. Nhiệm vụ:
Phát hiện đầy đủ và chính xác nhất nhu cầu của khách hàng
Nội dung của nhiệm vụ này là phải đo lường được cầu, phát hiện tất cả sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng và xác định khối lượng cầu. Đo lường cầu hiện tại và dự đoán cầu tương lai.
Đổi mới và hoàn thiện hệ thống marketing-mix nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu.
Nội dung của nhiệm vụ này là: Nghiên cứu thị trường hoạt động để đa dạng hóa sản phẩm. dịch vụ với chất lượng tốt; luôn đổi mới sp dịch vụ để thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng.
Phải xác định các biện pháp và thời hạn thực hiện các sản phẩm dịch vụ; phối hợp hành động với các bộ phận khác.
Thực hiện chính sách cung cấp sản phẩm dịch vụ trọn gói đối với khách hàng lớn, nhu cầu cao và khả năng thanh toán lành mạnh.
Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của marketing ngân hàng
Marketing ngân hàng không coi lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu và duy nhất mà cho rằng lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng và là thước đo trình độ và hiệu quả marketing của ngân hàng.
tải về 18.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương