Hệ Thống Thông Tin Chích Ngừa Massachusettstải về 159.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích159.47 Kb.
#2504

Giới Thiệu

Hệ Thống Thông Tin Chích Ngừa Massachusetts

MIIS
Bản Thông Tin cho Cha Mẹ và Bệnh Nhân
MIIS là hệ thống điện tử mới được áp dụng trên toàn Tiểu Bang để lưu trũ và theo dõi hồ sơ chủng ngừa của quí vị và gia đình. Những hồ sơ này liệt kê các thuốc chủng ngừa mà quý vị và con mình được chích để phòng ngừa bệnh sởi, đậu mùa, uốn ván, và các bệnh khác. Mục đích là để đảm bảo mọi người sống tại Tiểu bang Massachusetts có được thông tin cập nhật và hồ sơ chích ngừa của mình khi cần-chẳng hạn như khi – con của quí vị ghi danh nhập học, hay trong trường hợp cấp cứu y khoa, hoặc là khi thay đổi bác sĩ.
MIIS là gì?

•Là hệ thống điện toán thâu thập và lưu giữ thông tin chích ngừa căn bản cho những người cư trú tại Massachusetts.

•Là hệ thống an toàn và kín đáo, theo đ.i hỏi của luật pháp Massachusetts.

•Là hệ thống có sẵn cho mọi lứa tuổi, chứ không chỉ dành riêng trẻ em.


Hệ thống này có lợi ích gì cho tôi?

MIIS:


•Giúp quý vị và gia đình nhận được sự chăm sóc tốt nhất ở bất cứ nơi nào quí vị đi khám bệnh.

•Đảm bảo cho quí vị và con của quí vị không bị bỏ lỡ bất cứ một chủng ngừa nào hoặc chủng ngừa không cần thiết.

•Có thể in ra hồ sơ cho quý vị hoặc con m.nh khi cần – chẳng hạn như khi quí

vị di chuyển chỗ ở, bác sĩ của quí vị nghỉ hưu, hoặc khi con em quí vị bắt đầu đi học hoặc vào học trại hè.


Tại sao hệ thống này quan trọng?

Cũng như quý vị đã biết, vấn đề kiểm soát lịch biểu chích người cần thiết để giữ sức khỏe tốt có nhiều phần phức tạp. MIIS:

•Giúp nhân viên y khoa theo d.i khi thuốc chủng ngừa nào cần phải chích và khi nào thì nên chích ngừa.

•Lưu giữ toàn bộ hồ sơ chích ngừa cho quý vị, gia đình, và nhân viên y khoa của quý vị.

•Cung cấp bằng chứng hồ sơ chích ngừa cho trẻ của quý vị.

•Giúp ngăn ngừa bộc phát trận dịch bệnh như bệnh sởi và cảm cúm trong cộng đồng của quý vị.

•Giữ an toàn cho hồ sơ chích ngừa trong trường hợp thiên tai như lũ lụt hoặc mưa bão.
Thông tin nào đưc lưu giữ trong MIIS?

•Bản liệt kê các thuốc chủng ngừa mà quý vị hoặc trẻ của quý vị đã được chích – cũng như bất cứ thuốc chủng ngừa nào mà quý vị hoặc con quí vị cần chích trong tương lai.

•Thông tin cần thiết cho sự chủng ngừa được an toàn và chính xác của từng bệnh nhân, chẳng hạn như:

»» Họ tên và ngày sanh.

»» Phái tính (nam hay nữ).

»» Nhũ danh của mẹ (đối với trẻ em).

»» Địa chỉ và số điện thoại.

»» Văn phòng bác sĩ hoặc cơ quan nơi mỗi lần quý vị được chích ngừa


Thông tin này được nhập vào hệ thống như thế nào?

•Thông tin về trẻ em được nhập khi trẻ mới sanh hoặc khi trẻ được chích ngừa những đầu tiên.

•Nhân viên y khoa có thể lập hồ sơ mới cho quý vị hay gia đình nếu chưa có sẵn trong MIIS.
Ai được phép xem hồ sơ của tôi?

•Sở Y Tế Cộng Đồng Tiểu Bang sử dụng kỹ thuật hiện đại để đảm bảo toàn bộ thông tin trong hệ thống MIIS được an toàn và kín đáo.

•Những cá nhân và cơ quan dưới đây có thể lấy thông tin trong MIIS:

»» Cơ quan và nhân viên y khoa hoặc những người khác đảm bảo việc chủng ngừa phù hợp, theo sự cho phép của Sở Y Tế Cộng Đồng Tiểu Bang.

»» Trường Học.

»» Sở Y Tế địa phương.

»» Sở Y Tế Cộng Đồng Tiểu Bang, bao gồm chương trình WIC, cũng như các cơ quan hoặc chương trình khác của Tiểu bang có trách nhiệm phổ biến thông tin và giáo dục quần chúng về thuốc chủng ngừa.

»» Những nghiên cứu được sự chấp thuận đặc biệt của Giám Đốc Sở Y Tế Tiểu Bang mà đáp ứng được các điều lệ an toàn nghiêm ngặt của pháp lý.


Nếu tôi không muốn chia sẻ thông tin của tôi thì sao?

•Quý vị có quyền giới hạn những người có thể nhìn thấy thông tin của quý vị.

•Để giới hạn những người có thể nhìn thấy thông tin của mình, quý vị cần điền đầy đủ vào mẫu ‘Phản Đối hoặc Hủy Bỏ Sự Phản Đối Chia Sẻ Dữ Liệu’ (Objection or Withdrawal of Objection to Data Sharing), quý vị có thể nhận mẫu này từ nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

•Nếu quý vị quyết định giới hạn những người có thể nhìn thấy thông tin của mình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện tại của quý vị có thể nhìn thấy những lần tiêm thuốc của quý vị hoặc con của quý vị, nhưng không thể nhìn thấy toàn bộ lịch sử chủng ngừa của quý vị.

•Nếu quý vị quyết định giới hạn những người có thể nhìn thấy thông tin của mình, quý vị sẽ không sử dụng được hết tất cả các quyền lợi của MIIS, như chia sẻ hồ sơ chủng ngừa của quý vị với trường học và phòng cấp cứu, cũng như hồ sơ tiêm thuốc hoàn chỉnh ở một nơi riêng biệt.

•Quý vị có thể đổi ý (quyết định chia sẻ hoặc không chia sẻ thông tin của mình) vào bất kỳ lúc nào.


Làm cách nào để lấy thêm thông tin?Quý vị có thể vào mạng internet: www.mass.gov/dph/miis, liên lạc trực tiếp với Chương Trình Chích Ngừa của Tiểu bang Massachusetts theo số 617-983-6800 hay 888-658-2850, hoặc hỏi bác sỹ hoăc nhân viên y khoa của quý vị để biết thêm thông tin.
November 2011

MIIS Fact Sheet for Parents and Patients / Vietnamese

tải về 159.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương