Hệ thống nông nghiệp (Agricultural System as)


Kích cầu nông nghiệp (sgtt - N.Q. A, 2009)tải về 10.05 Mb.
trang7/14
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích10.05 Mb.
#3045
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Kích cầu nông nghiệp (sgtt - N.Q. A, 2009)

 • cải thiện HTCS n.thôn; tài trợ tiền cho nông dân

 • đường, trường học, bệnh xá, nâng cấp các công trình TL, sửa chữa đê điều, nâng cấp hệ thống điện…+ cấp tiền (hay phiếu mua hàng)

 • Đưa hàng hoá về nông thôn mà dân không có sức mua thì cũng bằng không

 • Điều chỉnh cơ cấu cây trồng vật nuôi là việc dài hạn, không nên là mục tiêu kích cầu

 • Những việc khác (trợ cấp mua v.tư, máy móc, xây silô chứa hàng trữ…) khó xác định hơnHàm mục tiêu của hộ nông dân:

 • Hàm mục tiêu của hộ nông dân:

 • U (tối đa lợi ích) = f(x1, x2, x3) với

 • x1= Sản lượng tiêu dùng

 • x2= Sản lượng bán ra TT

 • x3= Nông nhàn

 • Hàm sản xuất của hộ nông dân:

 • Y (sản lượng) = f(a, l, k…) với

 • a = lao dộng

 • l = đất đai

 • k = vốnNông nghiệp & Nông dân (Tuổi Trẻ 11/1/08 L.Đ. Thịnh)

 • NN chưa mất gì sau 1 năm vào WTO

 • Giá: gạo = Thái, tiêu tăng 2 lần (3.500 $/tấn)

 • Nhưng CL sống ND giảm  làm thuê

 • Nghịch lý: ĐBSCL (lúa) & TN (cf): m.sống thấp

 • Giá NS cao không hưởng, giá thấp: thiệt trước

 • Do chiến lược giá rẻ, DN nắm in&out+TL lợi nhuận không giảm

 • CS bảo hộ NN&ND đang có vấn đềChương IV T3 Các loại hệ thống nông nghiệp

 • 1. Nông nghiệp du canh

 • 2. Nông nghiệp du mục

 • 3. Nông nghiệp chuyên môn

 • 4. Hệ thống kết hợp (trồng trọt/chăn nuôi/VAC/nông lâm kết hợp/trồng trọt-TS/ trồng trọt-chăn nuôi-TS)

 • 5. NN hóa học/sinh học/sinh thái học/bền vững

 • 6. Chế biến & tiếp thịCơ sở phân loại kiểu AS

 • Phối hợp giữa cây & con

 • Phương pháp trồng trọt & chăn nuôi

 • Cường độ LĐ, vốn, tr.độ t.chức & sx

 • Tính chất h.hóa của sản phẩm

 • Mức độ sử dụng hóa chất

7 hệ thống canh tác chính

 • Du canh

 • Lúa nước vùng trũng

 • Cây ngũ cốc vùng cao

 • Xen canh quy mô nhỏ kết hợp chăn nuôi

 • Canh tác có tưới quy mô nhỏ

 • Agroforestry (NLKH)

 • Cây lâu năm quy mô nhỏ

 • LUT/vùng/diện tích/TL1. Nông nghiệp du canh

 • Định nghĩa: Thay đổi nơi sx khi độ phì đất giảm

 • Đặc trưng:

  • Công cụ giản đơn
  • Kỹ thuật lạc hậu
  • Độ phì nhiêu & sinh thái bị thoái hóa
  • Năng suất giảm, di chuyển nơi khác
  • Tùy khả năng phục hồi
  • Hoàn toàn phụ thuộc tự nhiên
 • Kiểu: định cư du canh & du cư du canhNhững thay đổi trong sys du canh

 • Thời kỳ bỏ hóa

 • Thời kỳ phục hồi dinh dưỡng đất

 • Phát triển cây họ đậu

 • Phát rừng theo vành đai từ thấp lên cao

 • Xen cây rừng+thực phẩm+lương thực

 • Sử dụng một số phân bón

 • Nuôi dưỡng gia súc trong chuồng trại2. Nông nghiệp du mục

 • Định nghĩa: C.nuôi di chuyển liên tục

 • Đặc trưng:

  • Không KN khai phá th.nguyên khô hạn & BKH
  • Di chuyển liên tục
  • Không có nhà cửa cố định
  • Sống ở thảo nguyên
  • Năng suất cỏ thấp
  • Không trồng trọt
  • Kiểu: du mục hoàn toàn & không hoàn toàn


3. Nông nghiệp chuyên môn hóa

 • Sản xuất 1 hoặc 2 sp

 • Do mục tiêu hay phân công XH

 • Sx thừa  xuất & nhập

 • Cạn kiệt một lọai dinh dưỡng  bổ sung

 • Mất cân bằng sinh học

 • Thiếu LD khi thời vụ

 • Dễ dàng tập trung sp

 • Thuận lợi cho NCKH

 • Phù hợp cho nước CN phát triển4. Hệ thống NN hỗn hợp

 • Nhiều loại sp: cây+con

 • Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên

 • Kết hợp chặt chẽ giữa trồng trọt & CN

 • Phải bổ sung dinh dưỡng

 • Bổ sung sp trồng trọt CNuôi cho đất

 • Ở vùng gần đô thị trước4.1 Hệ thống trồng trọt (Brown, 1972)

 • Cây lấy hạt: lúa mì, lúa, bắp

 • Cây hạt có dầu

 • Cây lấy củ

 • Cây họ đậu

 • Cây lấy sợi

 • CĂQ+rau

 • Cây lấy đường

 • Cây để uống + thuốc lá

 • Cây cao suCơ sở phân loại các dạng sys trồng trọt

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương