Hệ thống nông nghiệp (Agricultural System as)


Vd: sữa bò 20%, trứng gà 10-11%tải về 10.05 Mb.
trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích10.05 Mb.
#3045
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Vd: sữa bò 20%, trứng gà 10-11%...

 • Hiệu quả sử dụng năng lượng

 • NL trong sp/lượng đầu tư

 • Vd: Lúa gạo: 3-3,4 – Bắp: 2,8-5,4…

 • : 0,18 – : 0,11… • SUMMARY  Chương III Hộ nông dân & hệ thống nông trại

  • 1. Hộ nông dân

  • 2. Hệ thống nông trại

  • 3. Vai trò của nông dân trong NC AS

  • 4. Lý thuyết về họat động của hội nông dân

  • 5. PT NN nước ta trên quan điểm hệ thống  1. Hộ nông dân

  • Biến đổi & phát triển qua các thời kỳ

  • Là đối tượng NC của khoa học NN & PTNT

  • Là hộ thu hoạch từ ruộng đất, sử dụng LD gia đình, trình độ chưa hoàn chỉnh

  • Đặc điểm:

  • -Là đơn vị sản xuất & đơn vị tiêu dùng

  • -Tự cấp tự túc đến sx hoàn toàn

  • -Tham gia các họat động phi NN  Đặc điểm chung HND VN

  • Chiếm > 70% DS, nghèo, lạc hậu, chậm pt

  • Quy mô sx (đất + LĐ) quá nhỏ, LĐ thủ công, sx chủ yếu cho tiêu dùng

  • CN & h.động PNN kém p.triển nhàn

  • Thời gian dài hợp tác hóa, đv kinh tế tự chủ phụ thuộc tự nhiên

  • Cần cù, chịu khó nhưng bảo thủchậm tiếp thu KHKT, rủi ro cao

  Total capital

  • the natural capital (the land, the water, the air, genetic material, ecosystems, etc.);

  • the human capital (knowledge, science, culture, health, nutrition);

  • the institutional capital (schools, universities, research facilities, infrastructure);

  • the social capital (democracy, good governance, civil rights, equity, social harmony).  2. Hệ thống nông trại  2.2 Hệ thống nông trại  Đặc điểm sys N.Trại

  • Phức tạp: đa mục đích

  • Năng động, phát triển theo t.gian, xh

  • Kết hợp kiến thức địa phương

  • Có thể điều chỉnh  Sys n.trại & MT xung quanh

  • Môi trường VL

  • Khí hậu – đất đai – địa hình – nước – TV – CSHT

  • Môi trường VH-XH

  • Cộng đồng – Văn hóa

  • Môi trường chính sách-thể chế

  • Phạm vi c.sách – cơ cấu tổ chức CS – cơ cấu PL – Nghiên cứu & khuyến nông – Dịch vụ NN  Phạm vi của chính sách

  • Phạm vi của chính sách

  • Ưu tiên phát triển: nông, CN, DV, CSHT…

  • Chính sách giá cả, tiền tệ, xuất-nhập khẩu…

  • Cơ cấu tổ chức của CS:

  • Cấu trúc CS & tham gia trong quá trình lập & thực hiện kế hoạch

  • Cơ cấu pháp lý:

  • Quyền làm chủ & điều khiển n.tố sx & quá trình sx

  • NC & khuyến nông: hướng tới TT, FS, phát triển KV hóa, khuyến nông

  • DV NN: t.chức & QL, t.thị-tín dụng-cung ứng input  Chính sách-thể chế

  • Chính sách giá

  • C.sách trao đổi hàng hóa nước ngoài

  • Tỷ lệ lãi suất

  • Hệ thống thuế (car, milk..)

  • Chế độ trợ cấp, trợ giá

  • Luật pháp & quy định  Phân vùng theo chỉ tiêu STNN

  • Khí hậu

  • Độ cao tuyệt đối & địa hình

  • Tính chất đất

  • Nguồn nước

  • Thực vật

  • Khả năng thích hợp của đất  Spatial determinants of poverty in rural Kenya

  • Slope (>30%)

  • Soil type

  • Distance/Travel time to public resources

  • Elevation

  • Type of land use (grass/farnland/wooded/built up)

  • Demographic variables

  • Length of growing period

  •  roads + improvements in soil fertility

  Phân vùng theo chỉ tiêu hệ canh tác

  • Tài nguyên cơ sở (1)

  • Sử dụng tài nguyên

  • Nông hộ

  • Cộng đồng

  • Các vấn đề & trở ngại

  • Các cơ hội cho cải thiện (thủy lợi, cơ khí, nguồn nước, nhà cửa)  (1) Tài nguyên cơ sở

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương