Hệ thống nông nghiệp (Agricultural System as)


Giải thích về khái niệm đầu vào và đầu ra kinh tế và phi kinh tế. Cho ví dụ cụ thể về đầu vào phi kinh tế và đầu ra kinh tếtải về 10.05 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích10.05 Mb.
#3045
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

3. Giải thích về khái niệm đầu vào và đầu ra kinh tế và phi kinh tế. Cho ví dụ cụ thể về đầu vào phi kinh tế và đầu ra kinh tế.

 • 4. Cơ sở phân loại các kiểu AS. Cho 02 ví dụ cụ thể. • Vai trò của nông nghiệp trong bối cảnh xã hội hiện nay.

  • Vai trò của nông nghiệp trong bối cảnh xã hội hiện nay.

  • Nêu các vấn đề của nông nghiệp Việt nam hiện nay. Từ đó đề xuất hướng giải quyết.

  • Nêu và phân tích các dạng tác động của con người vào AS.

  • Giải thích đặc điểm cung về năng suất và cầu về đầu vào mang tính thời vụ của nông nghiệp.1

  • Giải thích ý kiến: Tình trạng nghèo đói tại khu vực nông thôn của các nước đang phát triển không phải do họ làm nông nghiệp, mà do có quá nhiều người cùng sản xuất trên một đơn vị diện tích nông nghiệp.

  • Ảnh hưởng của nông nghiệp đến môi trường qua các yếu tố biofuel (nhiên liệu sinh học)carbon sequestration (bồn chứa cacbon).

  • Giải thích các khái niệm về AS: Vissac (1979) và Mazoyer (1986)  Nêu các điểm chung và khác biệt trong mô hình AS của Spedding (1979), Đ.T.Tuấn (1989) & Robert (1982). Giải thích nguyên nhân.

  • Nêu các điểm chung và khác biệt trong mô hình AS của Spedding (1979), Đ.T.Tuấn (1989) & Robert (1982). Giải thích nguyên nhân.

  • Phân tích mô hình hệ thống sinh thái/ mô hình hệ thống xã hội nhân văn/ mô hình hệ thống sinh thái nhân văn.

  • Giải thích về khái niệm đầu vào và đầu ra kinh tế và phi kinh tế. Cho ví dụ.

  • Những đặc tính chính của hệ thống sinh thái nông nghiệp.

  • Tại sao nông dân VN còn nghèo. Hãy đề xuất một số giải pháp.

  • Hãy nêu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nông dân. Từ đó đề xuất giúp nông dân nên làm gì.  Phân biệt các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nông dân & sự quyết định của nông dân.

  • Phân biệt các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nông dân & sự quyết định của nông dân.

  • Nêu những việc nông dân cần được giúp đỡ. Nông dân có thể làm những việc gì.

  • Giải thích nội dung tài nguyên cơ sở/sử dụng tài nguyên

  • Nêu các yếu tố gây ra khó khăn của địa phương và chiến lược cải thiện. Tiêu chuẩn so sánh các địa phương.

  • Vai trò của nông dân.

  • Vai trò của chế biến nông sản và tiếp thị. Cho ví dụ.

  • Vai trò của từng yếu tố môi trường xung quanh các AS.

  • Tính đa mục đích của đầu ra của nông trại (SX&DV).

  • Yếu tố ảnh hưởng đến LS phát triển của NN  Hãy nêu các yếu tố cơ bản tạo nên sự khác biệt giữa các AS/SALT. Cho ví dụ cụ thể.

  • Hãy nêu các yếu tố cơ bản tạo nên sự khác biệt giữa các AS/SALT. Cho ví dụ cụ thể.

  • Phân biệt nông nghiệp công nghiệp hóa/ sinh học/ nông nghiệp sinh thái học. Nông nghiệp du canh/ du cư/ chuyên môn hóa/ hỗn hợp.

  • Giải thích nội dung vai trò của tổ chức và nội dung lịch thời vụ trong RRA/PRA.

  • Nêu chỉ tiêu đánh giá về xã hội & môi trường trong AS.

  • Từ kinh nghiệm phát triển của Malaysia/Malawi và kiến thức đã học, hãy nêu một số đề xuất để phát triển hệ thống nông nghiệp.

  • Nêu định hướng phát triển nông nghiệp VN

  • Phân biệt hai phương pháp RRA/PRA. Nêu các nội dung chính của hai phương pháp này.

  • Mục đích của phương pháp SWOT/ WEB/ ABC/ KIP. Cho ví dụ

  THE END  Câu hỏi

  • Nêu 3-5 câu hỏi liên quan đến môn học  Các nội dung chính của tiểu luận

  • DL gắn với thời gian: số liệu gần đây về quá trình sx, xói mòn đất, dt rừng, sức khỏe cộng đồng, thu nhập, DS…

  • DL về tổ chức XH: các đòan thể và tổ chức, tầm quan trọng & mức độ ảnh hưởng

  • DL kỹ thuật: thông tin về đất & nước

  • Lịch thời vụ

  • Cơ sở PL hộ gia đình: sản lượng, số gia súc, LĐ, kinh nghiệm, nhà cửa & vật dụng…

  • Phân tích kinh tế hộ  Điều khiển trong sx NN

  • Điều khiển SV sản xuất

  • Điều khiển MT sống

  • Điều khiển HST  Bổ sung

  • Những biện pháp nâng cao tính bền vững cho AS

  • Phân tích tiềm năng của nông hộ trong phát triển kinh tế xã hội.  Khi nha kinh

  • dioxide carbon (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluoro carbon (HFC), polyfluoro carbon (PFC) và hexafluorur sulfur (SF6)

  deforestation, expansion of agricultural land, urban and peri-urban growth, and unsustainable use of freshwater resources climatic conditions (unusual droughts, excessive rainfall, hurricanes and cyclones) human life, health and settlements, agricultural production, food security and biodiversity developing countries continue to confront major challenges related to poverty and food insecurity, lack of productive technologies and unsustainable livelihoods  reductions in fallow periods, soil nutrients, organic matter, soil fertility and permeability

  • reductions in fallow periods, soil nutrients, organic matter, soil fertility and permeability

  • Processes of land degradation include soil compaction, soil and water erosion, soil fertility decline, reduction of biomass, salinity, loss of soil biodiversity and other physical and chemical alterations as a result of inadequate drainage and misuse of soils, as well as loss of soil biodiversity

  • Land degradation affects freshwater availability and quality and alters the water regimes of rivers and streams, groundwater recharge and flooding  Land degradation affects freshwater availability and quality and alters the water regimes of rivers and streams, groundwater recharge and flooding

  • Land degradation affects freshwater availability and quality and alters the water regimes of rivers and streams, groundwater recharge and flooding

  • Potential impacts include silting of reservoirs and estuaries, lowering of groundwater levels, intrusion of salt water into aquifers, pollution of water by suspended particles, and salinization  Indicators of sustainable land use

  • Sustainable forest management

  • Biological diversity

  • Desertification

  • Land quality  VOA Science in the NEWS 6/6/2007

  • rising sea levels, damaging storms and severe lack of rain in different areas

  • extreme heat, more floods, and shortages of clean water to drink

  • food production and more world hunger  More rural families earning money from non-farm work

  • More rural families earning money from non-farm work

  • But limited skills mean agriculture is still main source of income

  • 5 June 2007, Rome – A growing proportion of rural family income is coming from non-farm activities such as commerce, service provision and immigrant remittances. However earnings from agriculture continue to be a fundamental source of livelihood for 90 percent of rural households, particularly the poor, according to a report released today by the FAO during a seminar on rural incomes.

  • The report, Rural Income Generating Activities: A Cross Country Comparison, is part of a larger project on Rural Income Generating Activities (RIGA) overseen by FAO’s Agricultural Sector in Economic Development Service (ESAE). It is based on a recently developed cross-country database of rural household surveys, which includes information on multiple categories of rural household income and access to wealth generating assets. Kostas Stamoulis, ESAE Chief, said “Non-farm rural activities, even when more remunerative than agricultural work, are not accessible to the poorest of households because they often lack the education, capital and credit needed to participate in these areas. This systematic study of the sources of rural household income will fill some of the gaps that exist in our understanding of who has access to what type of income and such information could be very helpful to policy-makers looking for ways to reduce poverty.” Improved data resulted from institutional cooperation The new reports were made possible by a multi-agency project that saw FAO, the World Bank and the American University (Washington, DC) working together on the RIGA project. The RIGA project combines information on the sources of rural household income using 23 datasets from 15 countries. These sources include agriculture and livestock, non-agricultural wage and self-employment, and public and private transfers. The project is designed to help development analysts and practitioners understand rural household behaviour so they can map pathways out of poverty. “The project’s aim is to contribute to better-informed policies and programmes for poverty reduction,” said Mr Stamoulis.  No longer measuring apples and oranges According to Benjamin Davis, an FAO economist and principal investigator in the project, “The FAO report marks the first time that we are able to base statements about non-farm and farm sources of income on data that have been collected and compiled in such a way that we can measure the same thing in different countries. Until now, we have been basing our analyses on country-specific case studies and data collection methods, and it was like trying to compare apples to oranges, so this is a really big breakthrough for the analysis of rural development.” Overall, the study paints a clear picture of multiple activities across rural areas and diversification across rural households. This is true across countries in all four continents, though less so in the African countries in the study. For most countries the largest share of income stems from off-farm activities, and the largest share of households have diversified sources of income. Diversification, not specialization, is the norm. The poor are handicapped in their effort to escape poverty, the report says. While incentives to diversify may be there, their capacities to enter more lucrative income activities is limited. In Guatemala for example, the poorest households derive only 18 percent of their income from non-agricultural wages and self-employment. For the rich that share exceeds 50 percent. Education may make the difference. Average education of poor household heads is 1.3 years, compared to almost 4 for rich households. A related study, which analyzed more than 40 agricultural censuses and 120 demographic censuses in an attempt to provide a global long-term perspective on farming and demographic trends, was also presented at the seminar. According to Gustavo Anríquez, an FAO economist, “this global view of rural demographics allows us to observe that although at a global level nine out of ten farms are small, there are important regional differences. Small farms are less common in Latin America, and parts of sub-Saharan Africa.” “A global perspective clearly shows us that the feminization of rural areas is present only in sub-Saharan Africa,” he said. Rural Income Generating Activities: A Cross Country Comparison was written by Benjamin Davis, Katia Covarrubias, Esteban Quinones, Alberto Zezza, Kostas Stamoulis, Genny Bonomi and Stefania DiGiuseppe of FAO, Paul Winters of American University and Gero Carletto of the World Bank.

  • No longer measuring apples and oranges According to Benjamin Davis, an FAO economist and principal investigator in the project, “The FAO report marks the first time that we are able to base statements about non-farm and farm sources of income on data that have been collected and compiled in such a way that we can measure the same thing in different countries. Until now, we have been basing our analyses on country-specific case studies and data collection methods, and it was like trying to compare apples to oranges, so this is a really big breakthrough for the analysis of rural development.” Overall, the study paints a clear picture of multiple activities across rural areas and diversification across rural households. This is true across countries in all four continents, though less so in the African countries in the study. For most countries the largest share of income stems from off-farm activities, and the largest share of households have diversified sources of income. Diversification, not specialization, is the norm. The poor are handicapped in their effort to escape poverty, the report says. While incentives to diversify may be there, their capacities to enter more lucrative income activities is limited. In Guatemala for example, the poorest households derive only 18 percent of their income from non-agricultural wages and self-employment. For the rich that share exceeds 50 percent. Education may make the difference. Average education of poor household heads is 1.3 years, compared to almost 4 for rich households. A related study, which analyzed more than 40 agricultural censuses and 120 demographic censuses in an attempt to provide a global long-term perspective on farming and demographic trends, was also presented at the seminar. According to Gustavo Anríquez, an FAO economist, “this global view of rural demographics allows us to observe that although at a global level nine out of ten farms are small, there are important regional differences. Small farms are less common in Latin America, and parts of sub-Saharan Africa.” “A global perspective clearly shows us that the feminization of rural areas is present only in sub-Saharan Africa,” he said. Rural Income Generating Activities: A Cross Country Comparison was written by Benjamin Davis, Katia Covarrubias, Esteban Quinones, Alberto Zezza, Kostas Stamoulis, Genny Bonomi and Stefania DiGiuseppe of FAO, Paul Winters of American University and Gero Carletto of the World Bank.  Kiểm tra 15 ph

  • Anh chị hãy phân tích ngắn gọn ảnh hưởng của các yếu tố (đầu tư, đất đai, lao động, quản lý) đến quyết định của nông dân.  Điều khiển họat động của HST

  • Tăng vòng quay quá trình SH, tăng vòng quay chu chuyển VC

  • Điều chỉnh các giai đọan của chu trình chu chuyển VC

  • Tạo ra một cơ cấu hợp lý cho ra sản lượng cao  Tư duy hệ thống

  • Hiểu rõ vấn đề

  • Giải quyết thách thức: tính phức tạp

  • Phản ánh sự thay đổi về chất

  • Xử lý các mqh nhân quả phi tuyến

  • Phát hiện logic tiến hóa & phát triển

  • Tăng tính nhạy bén của tư duy  Nông nghiệp là nguồn sống chính của 73% dân số Việt Nam, nhưng tốc độ phát triển chỉ đạt 4% (REF?)

  • Nông nghiệp là nguồn sống chính của 73% dân số Việt Nam, nhưng tốc độ phát triển chỉ đạt 4% (REF?)

  Kiểm tra 10ph

  • Giải thích về khái niệm đầu vào và đầu ra kinh tế và phi kinh tế. Cho ví dụ cụ thể về đầu vào phi kinh tế và đầu ra kinh tế..

  1. Thành phần cấp hạt (soil particles)

  • 1. Thành phần cấp hạt (soil particles)

  • 2. Thành phần cơ giới (soil texrure)

  • Cách xếp loại đất theo thành phần cát, limon, sét theo tỷ lệ quy định.

  TPCG Theo Katrinsky

  • TPCG % sét VL % cát VL

  • Cát xốp 0 -5 95–100

  • Cát chặt 5-10 90-95

  • Cát pha 10-20 80-90

  • Thịt nhẹ 20-30 70-80

  • Thịt TB 30-40 60-70

  • Thịt nặng 40-50 50-60

  • Sét nhẹ 50-70 30-50

  • Sét TB 70-80 20-30

  • Sét nặng > 80 < 20

  MPOWER

  • M means monitoring tobacco use & prevention policies

  • P is for protecting people by establishing smoke-free areas

  • O is for offering services to help people stop smoking

  • W means warning people about the dangers of tobacco

  • E is for enforcing bans on tobacco advertising & other forms of marketing

  • R is for raising taxes on tobacco  Kiem tra 15p

  • Hay neu cac tac dong cua he thong XH len cac TP cua he sinh thai  Kiểm tra 15p

  • Hãy nêu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nông dân. Từ đó đề xuất giúp nông dân nên làm gì.  Kiểm tra 15 ph

  • Anh Chị hãy nêu các yếu tố cơ sở cho sư phân loại các AS. Cho 2 ví dụ minh họa.  Forests and the global economy: 10 million new jobs (FAO 3/2009)

  • forests and trees are vital storehouses of carbon climate change mitigation & adaptation efforts

  • Increased investment in forestry could provide jobs in forest management, agroforestry and farm forestry, improved fire management, development and management of trails and recreation sites, expansion of urban green spaces, restoring degraded forests and planting new ones. Activities can be tailored to local circumstances, including availability of labour, skill levels and local social, economic and ecological conditions.  Institutions, data and tools for effective urban management

  • Institutions, data and tools for effective urban management

  • Land use planning policies and regulations

  • Effective land use planning policies and incentives

  • How to integrate land use planning and infrastructure

  • Making land markets work for sustainable urban growth

  • Slums and social equity: the role of land use planning
  tải về 10.05 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương