Hệ thống nông nghiệp (Agricultural System as)


Giao thông: Thủy - Bộ - HK - Biểntải về 10.05 Mb.
trang13/14
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích10.05 Mb.
#3045
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Giao thông: Thủy - Bộ - HK - Biển

 • TP HCM: 380 km, C.Thơ: 180 km

 • Lấn biển: 30m/n, bờ biển phía Đông bị mài mòn

 • Ttb= 26,50C, Mưa: 2400 mm/n

 • Tổng nhiệt: 9.500-10.0000C

 • Bốc hơi tb: 1.022 mm/n

 • Gió: khô: ĐB or Đ, mưa: TN or T • Đất đai

  • Nhóm đ.mặn: 205 nghìn ha (39,4% DTTN)

  • Nhóm đất phèn: 284 nghìn ha (54,6%)

  • Nhóm đất phèn, mặn: 30,4 ng. ha (5,9%)

  • Nhóm đất lầy&than bùn: 11,3 ng ha (2,2%)  Cây trồng chính

  • Lúa (91% DTNN)

  • Rau đậu

  • Mía

  • CAQ (nhãn, vải)

  • Dừa (xu hướng giảm)

  • Dứa

  • Con (Quy mô nhỏ: gia cầm, heo & trâu)  Công nghiệp

  • CN khai thác & chế biến

  • Nước mắm, đường, TĂGS

  • May mặc

  • Xay xát gạo - bắp củi trấu?

  • Cá tôm đông lạnh

  • Đóng tàu  Ngành khác

  • Giao thông thủy, bộ

  • Thương mại

  • Du lịch

  • Kinh tế biển+DL+TL+NTTS+L.nghiệp

  • (Nguồn: Địa lý các tỉnh & TP Việt nam – Tập 6: vùng ĐBSCL, 2006, Lê thông et al.)  SUMMARY  Ôn tập chương I

  • Nêu vai trò của nông nghiệp

  • Nêu và phân tích các dạng tác động của con người vào AS.

  • Lịch sử phát triển của NN phụ thuộc vào những yếu tố nào, giải thích lý do.

  • Tại sao nói NN là họat động có mục đích (kiểm soát và điều khiển) của con người.

  • Đặc điểm & thực trạng vấn đề tam nông  Ôn tập chương II

  • Định nghĩa hệ thống & các thành phần chính của sys.

  • Nêu thành phần chính và tương tác giữa các thành phần trong AS.

  • Các khái niệm về AS và giải thích.

  • Mô hình sys sinh thái & hệ thống xã hội nhân văn. Phân tích mlh giữa 2 sys.

  • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả sinh học.

  • Nêu & phân tích mô hình AS của Spedding, Đ.T.Tuấn & Robert.

  • Đặc tính chính của hệ thống sinh thái NN  Ôn tập chương III

  • K. niệm hộ nông dân và sys nông trại

  • Các loại QĐ của nông dân. Nội dung của các QĐ này.

  • Vai trò của nông dân trong nghiên cứu AS

  • Nêu & phân tích hàm mục tiêu & hàm sản xuất của hộ nông dân.

  • Các yếu tố ảnh hưởng đến QĐ của ND

  • Tính đa mục đích của các QĐ của ND  Ôn tập chương IV

  • Phân biệt các loại AS đã học

  • Các yếu tố cơ bản tạo nên sự khác biệt giữa các loại AS.

  • Những lợi ích của mô hình nông lâm kết hợp (SALT).

  • Phân biệt nông nghiệp công nghiệp hóa, sinh học & sinh thái học.

  • Thực trạng & vai trò của công tác bảo quản chế biến NS+tiếp thị  Ôn tập chương V

  • -Mục đích của phương pháp SWOT/KIP/ABC/WEB

  • -Phân biệt RRA&PRA. Mục đích của 2PP.

  • -Những thông tin cần thu thập trong nghiên cứu AS

  • -RRA(dữ liệu cần thiết)/PRA(công cụ chủ yếu)

  • -Kinh nghiệm của Malaysia & Malawi  Một số câu hỏi cần chú ý

  • Tại sao nông dân Việt nam còn khó khăn. Hãy đề xuất một số giải pháp.

  • Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến QĐ của nông dân, từ đó đề xuất giúp nông dân.

  • Từ kinh nghiệm phát triển của Malaysia & Malawi, nêu một số đề xuất để phát triển AS.

  • Vai trò của hệ thống nông nghiệp trong bối cảnh xã hội hiện nay.

  HƯỚNG DẪN SDĐ LÀM GIÀU BẰNG KINH TẾ GĐ

  • Nông nghiệp BV & đạo đức

  • Sinh thái học – nền tảng

  • Tìm hiểu kỹ khu đất của mình

  • Khí hậu & tiểu KH

  • Đất – một cơ thể sống

  • Họat động & chức năng của nước

  • Cây trồng – di sản của chúng ta

  • Cây rừng & hàng cây chắn gió  tt

  • Khu zero – nơi ở

  • Khu 1 – vườn: nởi dự trữ thức ăn

  • Khu 2 – rừng thực phẩm

  • Gia cầm & ong trong rừng thực phẩm

  • Khu 3 – trang trại

  • Khu 4 – những dấu hiệu của hy vọng

  • Khu 5 – rừng tự nhiên

  • Nuôi trồng thủy sản

  • Thiết kế chống thiên tai  ĐỀ THI MÔN HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP

  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương