Hệ thống nông nghiệp (Agricultural System as)


Tiến trình xác định & điều khiển thảo luậntải về 10.05 Mb.
trang11/14
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích10.05 Mb.
#3045
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Tiến trình xác định & điều khiển thảo luận

 • Xác định thông tin cần thiết

 • T.xúc lãnh đạo đp, tổ chức. Giải thích mục đích

 • Xác định tiêu chuẩn cho thành viên nhóm KIP

 • Dự kiến số người tham gia nhóm

 • Tiếp xúc người tham gia để xd việc tham gia

 • Ấn định ngày giờ và địa điểm thảo luận

 • Khi bắt đầu TL cần giới thiệu lý do, mục đích cần đạt, sử dụng KQ và lợi ích của KQLợi ích của KIP

 • Mọi người tham gia & đóng góp tích cực

 • Tăng mức chính xác của thuật ngữ

 • Gia tăng số mẫu đại diện (ở ngòai)

 • Chi phí thấp

 • Người tham dự đối thọai với nhauNhược điểm

 • Ý kiến cực đoan, khác thường, hay sẽ bị triệt tiêu

 • Người có trình độ và kn ăn nóichi phối

 • Người điều khiển cần đủ bản lĩnh trong việc điều phối, gợi ýPhương pháp SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats)

 • S: điều kiện, phẩm chất, nguồn tài nguyên

 • W: yếu tố bất lợi, không thích hợp

 • thời điểm hiện tại

 • O: phương hướng tối ưu hóa các đk phát triển, biện pháp thực hiện

 • T: kết quả xấu, không mong đợi

 • dự báo tương laiTiến trình thực hiện

 • Tiếp xúc lãnh đạo. Giải thích mục đích

 • Xác định thành phần, số người tham gia

 • Ấn định ngày giờ và địa điểm thảo luận

 • Cử người ghi biên bản về SWOT

 • Cử một người phụ trách (NPT)

 • NPT cần giới thiệu lý do, mục đích cần đạt

 • Nhóm cử người trình bày KQ

 • Nhóm nghiên cứu tập hợp KQPhân loại ABC

 • Lập DS chủ hộ

 • Viết tên lên những thẻ riêng

 • Họp nhóm theo KIP: phân lọai giàu-TB-nghèo, đưa ra tiêu chuẩn phân lọai

 • Tiêu chuẩn: vốn, diện tích đất…Phương pháp WEB

 • Phân tích những khó khăn hiện hữu

 • Tiến trình:

 • -Xác định các khó khăn

 • -XD nguyên nhân và hệ quả liên hệ

 • -Biểu diễn mlh bằng mũi tên ()

 • Hạn chế:

 • Mang tính thời điểmNhững thông tin cần thu thập

 • Hệ thống sx & tiêu thụ sp

 • Lịch sx & lịch cung cấp lương thực

 • Nguyên nhân biến động NS, pp sx chính

 • Đất đai, LD, khả năng vốn

 • Kỹ thuật trồng trọt

 • Kỹ thuật CNuôiKhả năng tăng NS

 • Giống cây trồng

 • Phân bón

 • Bảo vệ mùa màngChỉ số đánh giá tính bền vững

 • Kinh tế: hiệu quả sx, tốc độ tăng trưởng

 • Sinh thái MT:

 • Tính bv của đất: NS, pH, OM, NPK dễ tiêu& vi lượng q. trọng, lượng & ch. lượng nước

 • Tính bv sinh vật: chỉ số đa dạng

 • Tính bv MT: in/out được & không được QL

 • Xã hội: sử dụng & hiệu quả sd LĐ, thị trường tiêu thụ, cung ứng vật tư, họat động VH-XH, hiểu & thực hiện các chính sáchMục tiêu

 • Số cây tối đa trên ĐVDT

 • Số bông tối ưu trên cây

 • Số hạt và trọng lượng hạt

 • Chất lượng hạt

Phát triển cọ dầu ở Malaysia

 • Thị trường & chiếm lĩnh TT

 • Giống tốt nhất

 • Phương pháp canh tác thích hợp & hướng dẫn nông dân

 • Miễn thuế & cho vay ưu đãi

 • Vay vốn WB XD NT cọ dầu: thiết kế, phân lô, xd nhà, đường… và nhà máy sơ chế

 • Lập viện NC chế biến các sp từ CD

 • Cục xúc tiến tiêu thụ CD khắp TG

 • Người dân trả hết nợ sau 15 năm

 • & Malaysia bá chủ thế giới về XK CDKinh nghiệm Malawi (WRI, 2008)

 • 2005, tổng thống đtư 8% ngân sách QG cho phân bón & giống tốt

 • Mỗi nông dân nhận 2 bao phân+2kg giống với giá < 50%

 • Trước 2005, 1/3 DS cần trợ giúp LT

 • 2005: 1,2 tr T; 2006: > 2,4 tr T

 • 2007: 3,4 tr T & 2008: 3,3 tr T bắp

 •  nước XK bắpBàn tiếp chuyện phát triển bền vững & nông thôn, nông dân

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương