Hệ thống nông nghiệp (Agricultural System as)


Lịch sử phát triển Ưu, nhược & ứng dụng của RRA/PRAtải về 10.05 Mb.
trang10/14
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích10.05 Mb.
#3045
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Lịch sử phát triển

 • Ưu, nhược & ứng dụng của RRA/PRA

 • Nguyên tắc cơ bản của RRA/PRA

 • Các bước cơ bản

 • Công cụ & kỹ thuật cơ bản

 • Phương pháp SWOT/KIP/WEB/ABC • Lịch sử phát triển

  • RRA: 50-60s đầu tư tài chính CNghệ cho các nước ĐPT

  • RRA tốt cho R&D-AS, sinh thái MT, khuyến nông & phát triển cộng đồng

  • PRA: là RRA bổ sung nghiên cứu dân tộc học hay quan điểm của người dân

  Ưu điểm

  • Tiết kiệm thời gian, nhân lực, tiền

  • Định hướng nghiên cứu & đầu tư

  • Sử dụng k.nghiệm truyền thống (giống đp)  Nguyên tắc cơ bản

  • -Nhóm đa ngành & làm việc theo nhóm

  • -Khám phá vấn đề

  • -Nhắc lại thường xuyên

  • -Nhanh nhưng không vội, hấp tấp

  • -Là quá trình học tập

  • -Nguyên tắc tam giác  Thành phần:

  • Thành phần:

  • Đa ngành: trong & ngoài, nam & nữ

  • Công cụ & kỹ thuật đánh giá:

  • Nâng cao chất lượng thông tin

  • Nguồn thông tin sử dụng:

  • -Sử dụng kiến thức bản địa

  • -Mềm dẻo linh động

  • -Xét đoán tinh tế

  Phương pháp RRA

  • Chủ đề

  • Lập đoàn

  • Xd mục tiêu

  • Chọn địa điểm, đối tượng phỏng vấn

  • Phân công, lập KH

  • Phỏng vấn – K.tra bổ sung  Nội dung dữ liệu của RRA

  • DL k.gian: bản đồ thôn bản, sơ đồ lát cắt và các kiểu nông trại (6-8)

  • DL t.gian: số liệu 30-40 năm về quá trình sx, xói mòn đất, dt rừng, sức khỏe cộng đồng, thu nhập, DS…

  • DL về tổ chức XH: các đoàn thể & tổ chức thôn bản

  • DL kỹ thuật: thông tin về đất & nước  Phương pháp chính để thu thập

  • Từ TL sẵn có

  • Phỏng vấn

  • Quan sát thực địa

  • Lập bản đồ/mô hình với th.gia của người dân

  • XD sơ đồ lát cắt

  • Lịch mùa vụ

  • Tổng hợp & phân tích dữ liệu

  • Sắp xếp các vấn đề

  • Sắp xếp các giải pháp

  • Xây dựng các kế họach QL nguồn lợi

  • Thực hiện kế hoạch

  Phương pháp PRA

  • Xd mục tiêu

  • Đề tài chính

  • Nội dung cần thực hiện

  • Xác định nguồn thông tin

  • Công cụ thu thập và phân tích

  • Thiết kế công cụ  Một số kỹ thuật cơ bản

  • Thu thập tài liệu từ: chính quyền địa phương, CQ chuyên môn, DA chương trình và TL l.quan

  • Tạo mối quan hệ: lãnh đạo, người dân, giải thích lý do & công việc sẽ làm, tạo sự gần gũi.

  • Làm việc với nhóm: nhóm làm vườn, trồng CĂQ, chăn nuôi…

  • Phỏng vấn linh hoạt=câu hỏi mở: who? what? where? when? why? How? How many?

  • Họp dân nhằm k.tra & bổ sung info, bổ sung & thống nhất các giải pháp, thống nhất chương trình hoạt động & cam kết thực hiện  Một số công cụ chủ yếu

  • Lược sử thôn, bản

  • XD sa bàn thôn, bản

  • Vẽ sơ đồ thôn, bản

  • Xây dựng biểu đồ: sử dụng đất, vật nuôi, DS, năng suất hay thu nhập, tình hình y tế, GD..

  • Điều tra theo tuyến & XD lát cắt

  • Phân tích lịch thời vụ

  • Phân loại hộ gia đình: sản lượng, số gia súc, lao động, kinh nghiệm, nhà cửa & vật dụng…

  • Phân tích kinh tế hộ

  • Phân tích tổ chức: tầm quan trọng & mức độ ảnh hưởng  Phân loại, xếp hạng dựa trên một số chỉ tiêu:

  • Phân loại, xếp hạng dựa trên một số chỉ tiêu:

  • Giá trị kinh tế

  • Dễ trồng

  • Giống sẵn có

  • Ít sâu bệnh

  • Vốn đầu tư ít

  • Dễ tiêu thụ

  • XK tốt

  • Thuận lợi, khó khăn & hướng giải quyết  Hỏi những người am hiểu (KIP- Key Informant Panel)

  • Mục đích: đảm bảo độ tin cậy của TT thu thập

  • Thảo luận nhóm gồm những người am hiểu về những sự việc khác nhau

  • Nhóm 7-15 người

  • Vd: Tìm hiểu về họat động kinh tế gồm:

  • -Nông dân -Nhà buôn bán

  • -Chủ ngân hàng -Chủ nhiệm HTX

  • -Chính quyền đp -Khuyến nông

  • -Thầy giáo

  tải về 10.05 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương