Hồ SƠ MỜi thầu dự án: NÂng công suất trạm biếN ÁP 20kv bình long gói thầu số : Cung cấp, lắp đặt hệ thống pccctải về 2.98 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích2.98 Mb.
#2391
1   2   3   4   5

2.2.6. Yêu cầu lắp đặt hệ thống PCCC

Các đường ống cấp nước chữa cháy lắp mới được đặt nổi trên mặt đất và kê trên các gối bê tông nhằm chống rỉ và dễ kiểm tra sự rò rỉ.

Các đoạn ống qua đường (nếu có) được đặt trong ống lồng bằng thép để bảo vệ.

Nối ống bằng phương pháp hàn đối đầu, riêng mối nối tại các vị trí qua đường và nối với thiết bị được liên kết bằng bulông và mặt bích để dễ tháo dỡ.

Toàn bộ ống phải dùng ống thép tráng kẽm chuyên dụng và sơn màu đỏ bên ngoài, trước khi nối phải làm vệ sinh mặt trong ống.

Yêu cầu an toàn PCCC trong quá trình thi công: • Đường ống mới được thi công trước và không ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống PCCC hiện hữu của trạm.

 • Luôn đảm bảo công tác an toàn PCCC trong quá trình thi công.

 • Thi công cải tạo hệ thống thiết bị nhà trạm bơm: Cô lập máy bơm diesel hiện hữu, tháo dỡ máy bơm điện trong nhà trạm bơm để có vị trí lắp đặt máy bơm điện mới, bình điều áp, bơm bù áp và các chi tiết đường ống trong nhà trạm bơm. Sau khi kiểm tra hệ thống máy bơm động điện lắp mới đã hoạt động tốt, tiến hành tháo dỡ máy bơm diesel hiện hữu và lắp đặt tủ bảng điện mới, lắp đặt máy bơm diesel mới cho nhà trạm bơm. Kiểm tra nghiệm thu hệ thống bơm chữa cháy.

 • Hệ thống đường ống và trụ nước chữa cháy sử dụng lại: Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy hiện có tại trạm là hệ thống không áp. Giai đoạn này chữa cháy tự động nên hệ thống đường ống và trụ chữa cháy này được sử dụng lại luôn có nước, là hệ thống có áp. Do đó, phải kiểm tra các điều kỹ thuật, thử áp hệ thống, xác định các vị trí không đáp ứng yêu cầu thì phải sữa chữa, thay thế.

 • Các thiết bị chữa cháy như vòi phun, bình điều áp, các tủ bảng… đều phải được kiểm tra trước khi lắp đặt và phải tuân thủ các chỉ dẫn cụ thể trên bản vẽ.

 • Thí nghiệm, chạy thử để bảo đảm sau khi thay hệ thống bơm và phần đường ống lắp mới sau khi đấu nối với đường ống hiện hữu hệ thống PCCC luôn luôn đáp ứng yêu cầu chữa cháy khi xảy ra sự cố.

 • Trong quá trình thi công, trường hợp hệ thống PCCC của trạm hoàn toàn bị cô lập thì phải có phương án chữa cháy tạm thời bằng xe cứu hỏa để đề phòng xảy ra cháy.

2.2.7. Các tiêu chuẩn áp dụng

 • TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí kiểm tra, bảo dưỡng.

 • Quyết định số 708/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế phòng cháy, chữa cháy trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

 • Quyết định số 1130/QĐ-EVNNPT ngày 18/5/2015 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Quy chế phòng cháy và chữa cháy trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia.

 • TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về lắp đặt và sử dụng.

 • TCNV 4513:1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

 • TCN 20 TCN-33-85 Cấp nước mạng lưới bên ngoài nhà và công trình.

 • TCVN 5738:2000 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật.

 • TCVN 5739:1993 Thiết bị chữa cháy - Đầu nối.

 • TCVN 5740:1993 Thiết bị chữa cháy - Vòi chữa cháy tổng hợp tráng cao su.

 • TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

 • Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006.

 • Sổ tay công tác chữa cháy.

 • NFPA 15. Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt hệ thống phun sương.

 • Tiêu chuẩn NFPA 20 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống bơm cứu hỏa.

II. BẢNG TIÊN LƯỢNG

1. PHẠM VI CUNG CẤP

Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống PCCC cho dự án: "Nâng công suất trạm biến áp 220kV Bình Long" theo đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành, các qui định trong nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an và quyết định số 708/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của EVN... và các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, các tiêu chuẩn và qui định hiện hành của Chính Phủ về thi công xây dựng các công trình về PCCC...

Nhà thầu phải có trách nhiệm tổ chức thi công, tổ chức nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng có sự tham dự của cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền và các bên liên quan theo qui định hiện hành. Toàn bộ chi phí tổ chức thi công và nghiệm thu do nhà thầu chi trả.

Các tiêu chuẩn vật tư thiết bị nêu trong bảng tiên lượng mời thầu nhà thầu có thể chào với các tiêu chuẩn được nêu trong đặc yêu cầu cảu bảng đặc tính kỹ thuật. Ðối với phần vật tư thiết bị do nhà Thầu cung cấp, Nhà thầu phải kê khai thông số kỹ thuật, nguồn gốc và phải cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật, xuất xứ.

Bảng tiên lượng mời thầu chỉ mang tính hướng dẫn, tham khảo và phải được đọc chung với hồ sơ bản vẽ thiết kế.

Chi phí nghiệm thu, lấy mẫu thí nghiệm toàn bộ phần PCCC (nếu có) sẽ do nhà thầu chịu.

Bất kể các ghi chú trong phần Bảng tiên lượng này, tất cả các đơn giá và giá do Nhà thầu chào trong Biểu Khối lượng sẽ được coi là đã bao gồm tất cả các chi phí như vật liệu, nhân công, máy thi công, giám sát, lắp đặt, bảo dưỡng, công trình tạm/phụ trợ, biện pháp thi công, bảo hiểm, các loại thuế và phí, và lợi nhuận cần thiết để nhà thầu thực hiện các yêu cầu của Hợp đồng.

Khối lượng nêu trong Bảng Khối lượng là ước tính và Nhà thầu phải chào giá theo các khối lượng này để làm cơ sở chung cho việc xét thầu. Khối lượng thanh toán cho Nhà thầu sẽ là khối lượng thực tế hoàn thành của Nhà thầu được Chủ đầu tư nghiệm thu và chấp nhận thanh toán theo điều khoản Hợp đồng. Nhà thầu phải sử dụng mẫu Bảng kê Khối lượng kèm theo ở phần này để thể hiện giá chào thầu.

(Xem bảng đặc tính kỹ thuật tập 2: Các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ).

Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các tài liệu kỹ thuật của vật tư thiết bị hệ thống PCCC, trình bảng đăng ký vật tư thiết bị PCCC cho chủ đầu tư xem xét và chấp nhận trước khi thi công.III. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phần này nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

Thời gian vận chuyển vật tư, chuẩn bị công trường, triển khai thi công, lắp đặt, nghiệm thu tại trạm biến áp 220kV Bình Long là 120 ngày kể từ ngày hoàn tất ký hợp đồng và chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công, trong đó:

- Thời gian cung cấp vật tư và thi công trước giai đoạn cắt điện thay MBA là: 119 ngày.

- Hoàn thành các hạng mục khi đã cắt điện MBA: 24 giờ (khi có thông báo lịch cắt điện từ chủ đầu tư).

IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. CÁC BIỂU MẪU KỸ THUẬT

1.1. Các yêu cầu chung

Để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tin cậy các nhà thầu nên sử dụng thiết bị có tính tương thích cao, xuất xứ từ các nước có trình độ kỹ thuật cao.

Nhà thầu phải điền các thông tin, các dữ liệu kỹ thuật và nhà sản xuất của thiết bị cùng với các đề nghị các đặc tính kỹ thuật như dưới dây1.2. Các biểu mẫu kỹ thuật của các thiết bị báo cháy

Tủ trung tâm báo cháy

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào

A

Tổng quát1

Tiêu chuẩn chế tạo

NFPA 72
2

Xuất xứ3

Nơi đặt

Nơi khô ráo
B

Các tính năng kỹ thuật chủ yếu4

Điện áp làm việc

220V/380V/50Hz ±10%-15%
5

Ắc quy dự phòng

Ni-Cd /24Vdc/16Ah
6

Rơ le điều khiển

30W/60VA 1,5A 1,5A/250V,
7

Nhiệt độ làm việc

-5°C đến 40°C
8

Số kênh đầu vào

30 kênh
9

Số kênh đầu ra

8 kênh
10

Số lượng rơ le điều khiển

20
11

Tải lớn nhất của bộ nguồn

2,7A
12

Điện áp kênh báo cháy

9V
13

Dòng chờ

5mA
14

Điện trở cuối dây

1,8kΩ
15

Điện trở lớn nhất mỗi kênh

50Ω
16

Điện trở đầu báo

470Ω bis 1kΩ
17

Số đầu báo tối đa lắp đặt trên 1 kênh

32 đầu
18

Điện áp chờ mỗi kênh chữa cháy

2,6V
19

Dòng điện chờ 1 kênh báo cháy

2,6mA
20

Điện áp điều khiển thiết bị chữa cháy

24V
21

Dòng điện lớn nhất khi đóng điện mỗi kênh

4A
22

Điện trở cuối dây

1kΩ/500Mw
23

Độ ẩm môi trường

0- 93%
24

Nguyên lý cảm ứng nhiệt:

Cảm ứng
25

Loại chống nổ

Lắp ngoài trời
Chữ ký của nhà thầu:__________________Ngày: _____________________

Đầu dò nhiệt chống nổ cho MBA

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào

A

Tổng quát1

Tiêu chuẩn chế tạo:

NFPA 72
2

Xuất xứ3

Nơi đặt

Nơi khô ráo
B

Các tính năng kỹ thuật chủ yếu4

Điện áp làm việc

24VDC
5

Diện tích bảo vệ ở độ cao 4m

30m2
6

Dạng báo cháy nhiệt

Gia tăng
7

Điện áp hoạt động

Từ 12 đến 30VDC
8

Cấp bảo vệ

IP65
9

Nhiệt độ tác động

90oC
10

Độ ẩm môi trường

0- 95%
11

Nguyên lý cảm ứng nhiệt:

Cảm ứng SUS321
12

Loại chống nổ

Lắp ngoài trời
Chữ ký của nhà thầu:_________________ Ngày: _____________________

Nút báo cháy bằng tay ngoài trời

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào

A

Tổng quát1

Tiêu chuẩn chế tạo:

NFPA 72
2

Xuất xứ3

Nơi đặt

Nơi khô ráo
B

Các tính năng kỹ thuật chủ yếu4

Điện áp sử dụng

24VDC
5

Cấp bảo vệ và độ kín

NEMA4/IP54
6

Dạng

Ấn nút kính vỡ
7

Điện áp hoạt động

Từ 12 đến 30VDC
8

Dòng điện và điện áp làm việc lớn nhất

125VAC/10A
9

Nhiệt độ làm việc

0 - 50°C
10

Độ ẩm môi trường

0 - 95%
11

Màu sắc

Đỏ
12

Loại chống nổ

Lắp ngoài trời kín nước IP-65
Chữ ký của nhà thầu:_________________ Ngày: _____________________

Dây dẫn báo cháy

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào

A

Tổng quát1

Tiêu chuẩn chế tạo

IEC 60502, IEC331
2

Vỏ bọc

XLPE/Mica/PVC
3

Chủng loại

Đồng nhiều sợi
4

Xuất xứB

Các tính năng kỹ thuật chủ yếu5

Điện áp làm việc

600/1000V
6

Lõi đồng

Dây đồng bện
7

Tiết diện cáp tín hiệu

1mm2
8

Tiết diện dây điều khiển

1mm2
9

Lớp cách điện tổng hợp

PVC (hoặc XLPE)
10

Lớp đệm

Chất dẻo tổng hợp
11

Lớp bảo vệ ngoài

Nhựa tổng hợp PVC (hoặc XLPE) màu đen, có khả năng chống chuột.
12

Nhiệt độ làm việc

0°C đến 70°C
13

Độ ẩm môi trường

0- 95%
Chữ ký của nhà thầu:__________________Ngày: _____________________

Ống bảo vệ dây đi trong đất

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào

A

Tổng quát1

Nguồn gốc2

Tiêu chuẩn chế tạo:

BS 731;
3

Chủng loại:

Ống xoắn HDPE
4

Xuất xứ5

Kích cở:

Ø32/25
B

Các tính năng kỹ thuật chủ yếu6

Nhiệt độ làm việc

0 oC đến 70oC
7

Độ ẩm môi trường

0- 95%
Chữ ký của nhà thầu:__________________Ngày: _____________________

Ống bảo vệ dây đi trên dàn phun sương

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào

A

Tổng quát1

Nguồn gốc2

Tiêu chuẩn chế tạo:

BS 731;
3

Chủng loại:

Ống thép ruột gà tráng kẽm
4

Xuất xứ5

Kích cở:

Ø26/31
B

Các tính năng kỹ thuật chủ yếu6

Nhiệt độ làm việc

0 oC đến 70oC
7

Độ ẩm môi trường

0- 95%
Chữ ký của nhà thầu:__________________Ngày: _____________________

1.3. Các biểu mẫu kỹ thuật của các thiết bị chữa cháy

Bơm cha cháy đng cơ điện (sốợng : 01 bộ)

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào
Bơm ly tâm loại chuyên dùng cho chữa cháy:1

Tiêu chuẩn chế tạo

NFPA 20, UL kiểm định, FM chứng nhận
2

Xuất xứ3

Lưu lượng

Q = 210 m³/giờ
4

Cột áp

H = 90m Cột nước
5

Tốc độ vòng quay

3000 vòng/phút.
6

Vật liệu chế tạo vỏ bơm

Gang đúc
7

Cánh bơm

Đồng đúc
8

Trục bơm

Thép có tính đàn hồi cao (SAE teel)
9

Phương thức làm kín trục

Phớt mềm (soft packed)
10

Các phụ kiện kèm theo

Mặt bích đầu vào / ra, van xả khí tự động D15, van xả áp tự động D20, đồng hồ đo áp suất cửa hút và cửa đẩyMô tơ:11

Bơm được dẫn động bằng mô tơ điện chuyên dụng cho bơm chữa cháy12

Tiêu chuẩn

NEMA MG 1-2003; được UL/ FM kiểm định và chấp thuận
13

Công suất thiết kế

Đáp ứng yêu cầu lưu lượng và cột áp
14

Tốc độ vòng quay

3000 vòng/phút
15

Nguồn điện lưới:

380VAC/3phase/50HzTủ điều khiển:16

Tiêu chuẩn chế tạo

NEMA2, NFPA20; được UL/ FM kiểm định và chấp thuận
17

Phương thức khởi động

trực tiếp (direct of line)
18

Hình thức khởi động

đổi nối Y/∆.
19

Cách thức khởi động động cơ


Chế độ tự động

Bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc áp lực, hay tín hiệu khởi động từ xa như nút ấn, tín hiệu từ hệ thống báo cháy
Chế độ khởi động bằng tay: ấn nút START trên tủ.

ấn nút START trên tủ.
Khởi động trường hợp khẩn cấp:

kéo cần khởi động EMERGENCY START
20

Hiển thị

- Điện áp nguồn.

- Dòng điện làm việc của 3 phase.

- Tình trạng bơm: hoạt động, dừng, lỗi hệ thống nguồn cấp, lỗi quá tải.

- Chế độ làm việc của bơm: tự động/ bằng tay


21

Báo động

- Chuông khi bơm đang trong tình trạng có sự cố.

- Phát tín hiệu bơm hoạt động.

- Phát tín hiệu bơm dừng.

- Phát tín hiệu lỗi.


22

Phụ kiện kèm theo

Công tắc áp lực được lắp đặt trong tủ điều khiển
Chữ ký của nhà thầu:__________________Ngày: _____________________

Bơm cha cháy đng cơ Diesel (sợng : 01 bộ)

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào
Bơm ly tâm loại chuyên dùng cho chữa cháy:1

Tiêu chuẩn chế tạo

NFPA 20, UL kiểm định, FM chứng nhận
2

Xuất xứ3

Lưu lượng

Q = 210 m³/giờ
4

Cột áp

H = 90m Cột nước
5

Tốc độ vòng quay

3000 vòng/phút.
6

Vật liệu chế tạo vỏ bơm

Gang đúc
7

Cánh bơm

Đồng đúc
8

Trục bơm

Thép có tính đàn hồi cao (SAE teel)
9

Phương thức làm kín trục

Phớt mềm (soft packed)
10

Các phụ kiện kèm theo

Mặt bích đầu vào / ra, van xả khí tự động D15, van xả áp tự động D20, đồng hồ đo áp suất cửa hút và cửa đẩyĐộng cơ diesel:11

Nơi sản xuất


12

Kiểu

Động cơ Diesel chuyên dùng cho bơm chữa cháy
13

Tiêu chuẩn chế tạo

NFPA 20; được UL/ FM kiểm định và chấp thuận
14

Công suất thiết kế

Đáp ứng yêu cầu lưu lượng và cột áp
15

Tốc độ vòng quay

3000 vòng/phút
16

Loại động cơ

Diesel 4 thì, hệ thống làm mát bằng nước
17

Điện điều khiển

2 nguồn ắc qui: 12VDC
18

Điện áp khởi động

12VDC
19

Các phụ kiện kèm theo

Công tơ mét tốc độ động cơ và thời gian hoạt động của động cơ, nhiệt kế, vôn kế, đồng hồ áp suất dầu, bộ lọc khí, lọc dầu, lọc dầu bôi trơn, ắc qui khởi động, giá đỡ ắc qui, thiết bị giảm thanh cho động cơ, khớp nối mềm thép không gỉ, thùng đựng nhiên liệu đáp ứng điều 8-4.3 tiêu chuẩn NFPA20, bộ đo mức bồn dầu.Tủ điều khiển:20

Nơi sản xuất chế tạo21

Tiêu chuẩn chế tạo

NEMA 2, NFPA20
22

Bộ sạc ắcquy

12VDC
23

Cách thức khởi động động cơ

Chế độ tự động: bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc áp lực, hay tín hiệu khởi động từ xa như nút ấn, tín hiệu từ hệ thống báo cháy.

Chế độ khởi động bằng tay: ấn nút START trên tủ.


24

Chỉ thị các thông số của hệ thống

Điện áp nguồn sạc

Dòng điện sạc ắc qui.

Điện áp ắc qui.

Dòng điện khởi động.


25

Hiển thị


Áp xuất dầu thấp.

Nhiệt độ nước cao.

Lỗi khởi động.

Điện áp ắc qui thấp.

Động cơ quá tốc độ cho phép

Chế độ làm việc của bơm: tự động/ bằng tay


26

Báo động

- Chuông khi bơm đang trong tình trạng có sự cố.

- Phát tín hiệu bơm hoạt động.

- Phát tín hiệu bơm dừng.

- Phát tín hiệu lỗi.


27

Phụ kiện kèm theo

Công tắc áp lực được lắp đặt trong tủ điều khiển
Chữ ký của nhà thầu:__________________Ngày: _____________________

Bơm bù áp (sợng : 01 bộ)

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào
Dạng bơm ly tâm trục đứng1

Tiêu chuẩn chế tạo

NFPA20
2

Xuất xứ3

Lưu lượng

Q = 5,4 m3/giờ
4

Cột áp

100m cột nước
5

Tốc độ vòng quay

3000 vòng/phút.
6

Vật liệu chế tạo vỏ bơm

Gang đúc
7

Cánh bơm

Thép không gỉ
8

Trục bơm

Thép không gỉ
9

Buồng bơm

Thép không gỉ
10

Công suất thiết kế

Đáp ứng yêu cầu lưu lượng và cột áp
11

Nguồn điện lưới:

380VAC/3phase/50Hz
12

Các phụ kiện kèm theo

Đồng hồ đo áp suất cửa hút và cửa đẩy, van xả áp tự động D20, công tắc áp lựcTủ điều khiển:13

Tiêu chuẩn chế tạo

NEMA2, NFPA20.
14

Hình thức khởi động

Trực tiếp.
15

Cách thức khởi động động cơ16

Chế độ tự động:

Bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc áp lực, hay tín hiệu khởi động từ xa như nút ấn, tín hiệu từ hệ thống báo cháy.
17

Chế độ khởi động bằng tay: ấn nút START trên tủ.

ấn nút START trên tủ.
18

Hiển thị

-Điện áp nguồn.

-Dòng điện làm việc của 3 phase.

- Tình trạng bơm: hoạt động, dừng, lỗi hệ thống nguồn cấp, lỗi quá tải

19

Báo động:

- Chuông khi bơm đang trong tình trạng có sự cố.

- Phát tín hiệu bơm hoạt động.

- Phát tín hiệu bơm dừng.

- Phát tín hiệu lỗi.


20

Phụ kiện kèm theo

Công tắc áp lực được lắp đặt trong tủ điều khiển
Chữ ký của nhà thầu:__________________Ngày: _____________________

Bình điều áp

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào

1

Tiêu chuẩn

PED 97/23/CE
2

Dung tích

50 lít
3

Vỏ bình

thép chịu áp lực cao
4

Dạng

khí nén đàn hồi
5

Áp suất làm việc

0 đến 16 kg/cm3.
Chữ ký của nhà thầu:__________________Ngày: _____________________
Đu phun sương

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Chào

1

Tiêu chuẩn chế tạo

NFPA 15; UL/FM;
2

Xuất xứ3

Loại đầu phun tốc độ cao

HV14, HV17
4

Lưu lượng phun

HV14 là 46 lít/phút, HV17 là 52 lít/phút ở áp suất 4 Bars (40 m cột nước)
5

Khoảng cách phun thẳng góc tối đa

HV14 là 1m, HV17 là 1,8m ở góc 90 độ so với phương thẳng đứng
6

Độ phun tối đa

HV14 là 1,7m, HV17 là 3,9m
7

Góc phun

HV17 là 30o ngang x 300 đứng, HV14 là 120o ngang x 120o đứng
8

Vật liệu chế tạo

Đồng hoặc thép không gỉ
9

Áp lực làm việc

3.5-12 kg/cm2
Chữ ký của nhà thầu:__________________Ngày: _____________________


tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương