Hồ SƠ MỜi thầu dự án: NÂng công suất trạm biếN ÁP 20kv bình long gói thầu số : Cung cấp, lắp đặt hệ thống pccctải về 2.98 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích2.98 Mb.
#2391
  1   2   3   4   5

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

stern_2

HỒ SƠ MỜI THẦU

Dự án:

NÂNG CÔNG SUẤT

TRẠM BIẾN ÁP 220KV BÌNH LONG

Gói thầu số 3 :

Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC
Tập 2: Phần Kỹ thuật

TP.HCM, tháng 09/2016

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIACÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

stern_2

HỒ SƠ MỜI THẦU

Dự án:

NÂNG CÔNG SUẤT

TRẠM BIẾN ÁP 220KV BÌNH LONG

Gói thầu số 3 :

Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC
Tập 2: Phần Kỹ thuật


CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3


TP. HCM, ngày tháng 9 năm 2016
CÔNG TY

TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4GIỚI THIỆU BIÊN CHẾ

HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

Hồ sơ mời thầu xây lắp Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc dự án Nâng công suất trạm biến áp 220kV Bình Long gồm 02 tập được biên chế như sau:TẬP 1: HỒ SƠ THƯƠNG MẠI

TẬP 2: HỒ SƠ KỸ THUẬT

MỤC LỤC


PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

4

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

4

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

4

II. BẢNG TIÊN LƯỢNG

14

III. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

20

IV. YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

21

V. CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ

62

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

1.1. Dự án

 • Tên dự án: Nâng công suất trạm biến áp 220kV Bình Long

 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

 • Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT)

 • Quyết định số 1392/QĐ-EVNNPT ngày 28/6/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất TBA 220kV Bình Long.

 • Quyết định số 1820/QĐ-EVNNPT ngày 26/8/2016 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng công suất TBA 220kV Bình Long.

1.2. Địa điểm xây dựng

 • Dự án Nâng công suất trạm biến áp 220kV Bình Long được thực hiện bên trong hàng rào trạm biến áp 220kV Bình Long hiện hữu thuộc xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

1.3. Quy mô công trình

 • Nâng công suất trạm từ (1x125+1x125)MVA lên (1x250+1x125)MVA.

 • Cải tạo móng máy biến áp 220kV-125MVA hiện hữu và xây dựng móng tạm cho MBA 250MVA trong thời gian thi công và sử dụng cho MBA 125MVA thu hồi sau này.

 • Cải tạo hệ thống PCCC đáp ứng qui định hiện hành.

 • Phần điện nhất thứ

 • Trang bị mới MBA 220/110/22kV-250MVA, tháo dỡ MBA220/110/22kV -125MVA,

 • Trang bị mới cáp ngầm 22kV & đầu cáp 22kV từ MBA AT1 đến tủ 431 trong nhà điều hành do thiếu hụt cáp khi lắp MBA 220/110/22kV-250MVA mới và tháo dỡ thu hồi cáp ngầm 22kV cũ.

 • Di dời 03 chống sét van 110kV về phía gần MBA AT1 để đảm bảo quy phạm trang bị điện.

 • Phần điện nhị thứ

 • Bổ sung rơ le F90 để điều khiển tự động 2 MBA vận hành song song.

 • Bổ sung mạch sai thải phụ tải.

 • Đấu nối lại phần mạch dòng, bảo vệ và mạch đo lường của MBA lắp mới vào các tủ điều khiển bảo vệ 220kV, 110kV, 22kV hiện hữu.

 • Hiệu chỉnh đấu nối các tín hiệu cảnh báo và mạch trip nội bộ MBA AT1 lắp mới trong các tủ điều khiển bảo vệ.

 • Bổ sung tín hiệu điều khiển, cảnh báo cho hệ thống bơm dầu của MBA AT1 lắp mới cho BCU hiện hữu.

 • Cập nhật HMI phần mềm điều khiển cho phù hợp MBA AT1 lắp mới.

 • Phần SCADA: Do công trình chỉ tháo dỡ MBA hiện có 220/110kV-125MVA ra khỏi vị trí và lắp đặt mới MBA 220/110kV - 250MVA vào vị trí cũ, không thay đổi tín hiệu SCADA cho MBA lắp mới từ trạm kết nối về điều độ A2.

 • Phần xây dựng

 • Cải tạo móng MBA 125MVA - AT1 để lắp đặt MBA - 250MVA.

 • Bổ sung 03 móng lắp chống sét van 110kV và phá dỡ 03 cổ móng chống sét van hiện hữu.

 • Gia công nâng cao 03 trụ đỡ chống sét van 110kV.

 • Làm móng tạm bằng gỗ để đặt MBA 220/110kV-250MVA khi lắp đặt và lọc dầu và đặt MBA 220/110kV -125MVA khi tháo dỡ.

 • Mở rộng hố dầu sự cố.

 • Bổ sung bể nước cứu hỏa 120m³.

 • Phần thay phần PCCC

 • Trang bị tủ trung tâm báo cháy.

 • Tháo dỡ thu hồi tủ trung tâm (mã hiệu P4-A0103 Tyco) báo cháy thường xuyên bị nhiễu đã sửa chữa nhiều lần.

 • Trang bị mới 01 máy bơm động cơ điện, 01 máy bơm động cơ Diesel (lưu lượng Q=210m³/h, cột áp H=90m), đường ống cấp nước chữa cháy trong nhà trạm bơm.

 • Tháo dỡ thu hồi 01 máy bơm động cơ điện, 01 máy bơm động cơ Diesel (lưu lượng Q=48m³/h, cột áp H=60m), đường ống chữa cháy trong nhà trạm bơm do không đảm bảo lưu lượng.

 • Lắp đặt giàn phun sương cho MBA 250MVA AT1 lắp mới, đầu dò nhiệt và đấu vào đường ống chữa cháy hiện có.

2. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU

Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc dự án “Nâng công suất trạm biến áp 220kV Bình Long”.2.1. Phạm vi công việc của gói thầu

Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC. Cụ thể: • Cung cấp vật tư thiết bị PCCC.

 • Thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC.

 • Thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao hoàn chỉnh các hạng mục thực hiện.

 • Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, giám sát và các Nhà thầu xây lắp, cung cấp khác của công trình trong quá trình thực hiện gói thầu này.

2.2. Đặc điểm công trình về PCCC

2.2.1. Tính chất cháy nổ của các hạng mục công trình

Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế, tham chiếu điều 2.2 bảng 2 và điều 2.3 bảng 1, các hạng mục công trình của dự án có hạng sản xuất và bậc chịu lửa như sau:STT

Tên hạng mục công trình

Khối tích (m3)

Hạng sản xuất

Bậc chịu lửa

1

Khu vực máy biến áp 220kV

300

C

I

2

Khu vực nhà trạm bơm (hiện hữu)

110

D

II

3

Khu vực nhà điều khiển (hiện hữu)

1450

D

II

Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; tham chiếu điều 10.4, 10.5 và 10.7, với tổng diện tích trạm là 25.152m2, do đó có số đám cháy trong cùng một khoảng thời gian là 01 (diện tích trạm nhỏ hơn 150 ha) và lưu lượng nước chữa cháy yêu cầu cho hệ thống chữa cháy căn cứ theo lưu lượng nước chữa cháy lớn nhất của hạng mục công trình cần chữa cháy.

2.2.2. Khoảng cách phòng cháy, đường đi lối thoát nạn:

Trạm biến áp 220kV Bình Long hiện hữu được bố trí tổng mặt bằng về khoảng cách phòng cháy, đường đi lối thoát nạn đều đảm bảo theo các qui định sau: • Yêu cầu 7 - TCVN 2622:1995: các yêu cầu về PCCC về lối thoát nạn.

 • Yêu cầu 8 - TCVN 2622:1995: các yêu cầu về giao thông nội bộ và khoảng cách PCCC.

Bao xung quanh các hạng mục công trình trạm hiện hữu là hệ thống đường giao thông nội bộ khép kín và được nối với đường giao thông của khu vực thông qua 1 cổng ra vào. Trong khuôn viên trạm dọc theo khu vực máy biến áp đường rộng 5m và HTPP 110kV & 220kV đường rộng 4m. Bề mặt đường là bê tông.

2.2.3. Hệ thống thiết bị phương tiện phòng cháy

a) Tổng quát

Hệ thống phòng cháy hiện có của công trình bao gồm các giải pháp kết cấu, vật liệu xây dựng và phương thức bố trí mặt bằng tổng thể cho các hạng mục công trình. Tất cả các hạng mục công trình được thiết kế và thi công bằng các vật liệu không cháy.

b) Hệ thống báo cháy

Sử dụng hệ thống báo cháy tự động hiện hữu. Hệ thống báo cháy tự động cung cấp tín hiệu báo cháy cho van tràn của hệ thống chữa cháy trong trường hợp máy biến áp bị quá nhiệt.

Trang bị bổ sung thiết bị chính như sau: • Thiết bị dò đám cháy: Đầu báo nhiệt cảm nhận hơi nhiệt phát ra từ đám cháy. Đầu báo khói cảm nhận khói phát ra từ đám cháy. Tại MBA 220kV-250MVA lắp mới được bố trí lắp đặt các đầu báo cháy nhiệt ngoài trời.

 • Thiết bị báo cháy bằng tay: nút ấn báo cháy khẩn cấp dạng nút ấn kính vỡ.

 • Thiết bị báo động: Chuông, còi cho khu vực MBA.

 • Các đầu báo cháy, nút ấn báo cháy cho thiết bị lắp mới sử dụng kênh giám sát mới được kết nối với tủ trung tâm báo cháy bằng các dây tín hiệu. Tiết diện lõi đồng của dây tín hiệu là 1mm², có lớp giáp chống nhiễu, chống chuột và chống cháy. Vỏ cách điện các lõi đồng của cáp tín hiệu và dây tín hiệu phải được mã hóa bằng màu hoặc bằng số.

c) Phương án bố trí thiết bị báo cháy

Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5738:2000, hệ thống báo cháy - yêu cầu kỹ thuật, phương án bố trí thiết bị bổ sung cho từng khu vực như sau:STT

Tên hạng mục công trình

Thiết bị báo cháy

1

Khu vực máy biến áp 220kV lắp mới

1.1

Thân máy biến áp

Đầu báo nhiệt chống nổ ngoài trời

d) Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy

Trong điều kiện bình thường

Tại tủ điều khiển trung tâm báo cháy: đèn LED báo nguồn bật sáng và đèn LED báo bộ xử lý đang làm việc nhấp nháy. Khi bất kỳ một thiết bị nào bị tháo dỡ hay che lấp, hoặc đường dây bị đứt hay ngắn mạch thì sẽ có thông báo hiện lỗi bằng đèn LED tương ứng trên mặt hiển thị của tủ và thông báo này chỉ dứt khi lỗi của hệ thống đã được sửa chữa.Khi có cháy

Trong trường hợp có sự cố xảy ra ở các máy biến áp 220kV và nhiệt độ của vỏ máy biến áp lên tới 100°C thì ba kênh báo cháy của máy biến áp đó sẽ đồng thời gởi tín hiệu về trung tâm báo cháy. Lúc này trung tâm xử lý báo cháy phát tín hiệu báo động, hiển thị khu vực cháy bằng đèn LED trên bảng hiển thị của tủ điều khiển.

Khi ở những nơi lắp đặt các đầu báo cháy khói xuất hiện khói (nồng độ đạt ≥15% thể tích) thì đầu báo tác động và truyền tín hiệu qua hệ thống cáp về trung tâm báo cháy. Hoặc khi ấn nút báo cháy, lúc đó trung tâm báo cháy phát tín hiệu báo động cháy cho chuông báo cháy và chỉ rõ vùng cháy bằng đèn LED trên bảng hiển thị của tủ điều khiển.

Ngoài tủ trung tâm báo cháy còn có trang bị nút ấn chữa cháy cho máy biến áp từ nhà điều khiển.2.2.4. Hệ thống thiết bị phương tiện chữa cháy

a) Tổng quát

Hệ thống chữa cháy bao gồm hệ thống giàn phun sương chữa cháy và làm mát cấu kiện cho máy biến áp và các phương tiện chữa cháy như trụ nước chữa cháy, bình bọt, bình khí CO2 xách tay, bình khí CO2 xe đẩy và bi cát…

Trong giai đoạn này, trang bị hệ thống phun sương cho MBA 250MVA lắp mới và đoạn đường ống cấp nước cứu hỏa nối từ hệ thống đường ống chính hiện hữu đến giàn phun sương MBA 250MVA lắp mới, cải tạo thiết bị nhà trạm bơm đồng thới trang thiết bị PCCC kèm theo. Các thiết bị, phương tiện hệ thống chữa cháy hiện hữu được sử dụng lại.

Quá trình lắp đặt các hạng mục PCCC nêu trên phải theo đúng qui trình kỹ thuật của nhà cung cấp và các qui định của trạm về vận hành hệ thống PCCC.

b) Phương án bố trí thiết bị chữa cháy

Đây là trạm hiện hữu nên đã trang bị và bố trí phương tiện chữa cháy cho từng khu vực. Trong giai đoạn này thiết kế bổ sung máy biến áp 220kV-250MVA lắp mới.

Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 - hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng, đề ra phương án trang bị và bố trí phương tiện chữa cháy cho từng khu vực như sau:STT

Tên hạng mục công trình

Thiết bị chữa cháy

1

Khu vực máy biến áp 220kV lắp mới

Hệ thống phun sương

2.2.5. Hệ thống cấp nước chữa cháy

a) Nguồn nước chữa cháy

Hiện nay, tại trạm đă có sẵn 01 bể nước có dung tích bể V=120m3. Như vậy, Theo quy định chữa cháy bằng phun sương cho máy biến áp 250MVA lắp mới thì lượng nước dự trữ chữa cháy khoảng 240m3. Do đó, phải xây dựng bổ sung 01 bể có dung tích V=120m3. Tổng dung tích của 2 bể này là 240m3, đảm bảo cấp đủ lượng nước cho các phương tiện chữa cháy với thời gian là 3 giờ liên tục với lưu lượng nước chữa cháy lớn nhất được xác định ở mục 10.14 bảng 14 tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 và cấp đủ lượng nước chữa cháy thiết kế cho hệ thống phun sương và một họng nước cứu hỏa trong thời gian tối thiểu là 1 giờ theo mục 4-5.4.2 tiêu chuẩn NFPA-15 (thiết kế và lắp đặt hệ thống chữa cháy phun sương)

Thời gian phục hồi nước dự trữ chữa cháy không vượt quá 36 giờ (Áp dụng điều 10.23 tiêu chuẩn TCVN 2622-1995). Nguồn nước phục hồi được lấy từ nguồn cấp nước hiện có tại trạm. Trong trường hợp xảy ra cháy và sử dụng hết nguồn nước chữa cháy tại trạm thì có thể bổ sung nước vào bể bằng các nguồn cấp nước khác như mua từ nơi khác đến nhưng vẫn đảm bảo phục hồi trước 36 giờ.

b) Hệ thống thiết bị chữa cháy


 • Máy bơm chữa cháy

Trong nhà trạm bơm hiện hữu có 02 máy bơm chữa cháy: 01 máy bơm động cơ điện và 01 máy bơm động cơ Diesel có cùng thông số lưu lượng Q=48m3/h, cột áp H=60m cột nước để cấp nước cho hệ thống cứu hỏa của trạm.

Theo các số liệu tính toán cho thấy với các thông số của máy bơm chữa cháy động cơ điện và động cơ Diesel hiện hữu không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật để chữa cháy cho MBA 250MVA bằng giàn phun sương. Do đó, phải thay thế các thiết bị này bằng các thiết bị mới có thể đáp ứng được các yêu cầu đề ra: Trang bị mới 02 máy bơm chữa cháy gồm 01 máy bơm chính động cơ điện, 01 máy bơm dự phòng động cơ Diesel có cùng thông số lưu lượng Q=210m³/h và cột áp H=90m cột nước; Và 01 máy bơm duy trì áp lực động cơ điện có lưu lượng Q=5,4m³/h, cột áp H=100m cột nước. • Hệ thống đường ống nước

Hệ thống đường ống cấp nước PCCC đang sử dụng vận hành tốt, đảm bảo yêu cầu PCCC.

Nhà trạm bơm liên kết với các thiết bị chữa cháy (họng nước cứu hỏa, giàn phun sương) bởi hệ thống đường ống áp lực cao. Việc bố trí thiết kế họng cứu hỏa, đường ống cấp nước chữa cháy đáp ứng yêu cầu 10.8, 10.9 tiêu chuẩn TCVN 2622:1995- phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình. Đường ống cấp nước chữa cháy được thiết kế theo sơ đồ mạch vòng. Đường kính ống được tính chọn phụ thuộc lưu lượng nước chữa cháy và lưu tốc nước kinh tế nhất trong ống nhưng không nhỏ hơn 100mm. Các họng nước cứu hỏa bố trí dọc theo đường giao thông.

Hệ thống đường ống được lắp nổi, định vị trên gối đỡ bê tông. Ống cấp nước chữa cháy bằng thép chuyên dụng được sơn phủ 2 lớp màu đỏ (bên ngoài) với độ dày tối thiểu 50 microns cho mỗi lớp. Phần đường ống qua đường (nếu có) được đi trong ống lồng chôn ngầm dưới đất. Ống chôn ngầm được quét 2 lớp bi tum nhựa đường dày tối thiểu 2mm. Ống cấp nước chữa cháy được nối với nhau bằng phương pháp hàn đối đầu. Các vị trí ống qua đường, vị trí lắp thiết bị, vị trí đường ống liên quan đến việc tháo lắp bão dưỡng máy biến áp được bố trí mối nối ghép mặt bích, bu lông, roăng amiăng theo tiêu chuẩn ANSI B16 class 125.

Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy sau khi lắp đặt xong được thử kín, thử bền bằng biện pháp nén nước vào trong hệ thống với áp lực gấp 1.5 lần áp lực làm việc của hệ thống và đảm bảo rằng sau 12 giờ độ sụt áp không vượt quá 5% áp lực thử.

Trong giai đoạn này lắp mới máy biến áp 250MVA, theo “Quyết định số 1130/QĐ-EVNNPT ngày 18/5/2015 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Quy chế phòng cháy và chữa cháy trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia” phải lắp đặt hệ thống chữa cháy bằng phun sương cho máy biến áp và các thiết bị PCCC đi kèm. Xây dựng đoạn đường ống đấu nối từ hệ thống đường ống chính hiện hữu để cấp nước vào giàn phun sương chữa cháy cho máy biến áp lắp mới.

Hệ thống đường ống và trụ nước chữa cháy sử dụng lại: Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy hiện có tại trạm là hệ thống không áp. Giai đoạn này chữa cháy tự động nên hệ thống đường ống và trụ chữa cháy này được sử dụng lại luôn có nước, là hệ thống có áp. Do đó, phải kiểm tra các điều kỹ thuật, thử áp hệ thống, xác định các vị trí không đáp ứng yêu cầu thì phải sữa chữa, thay thế. Qua khảo sát tại trạm có 2 trụ nước chữa cháy hiện hữu và một số bích nối có hiện tượng rò rỉ nước nên phải thử áp để xem xét mức sụt áp nếu quá giới hạn cho phép thì phải thay thế.

Các đoạn ống chữa cháy băng qua đường hiện hữu đi ngầm dưới nền được tháo dỡ và thay thế bằng các ống mới, lắp đặt ống lồng bên ngoài các đoạn ống này, ống lồng được nối với hố ga hai bên đường để thuận lợi trong quá trình kiểm tra và vận hành.


 • Họng nước chữa cháy

Các họng nước chữa cháy hiện hữu được xây lắp ngoài trời. Trên mặt bằng hiện hữu của trạm hiền có bố trí 04 trụ phun nước chữa cháy dọc theo các đường ô tô và nhà điều khiển. Thân trụ chữa cháy có đường kính 100mm, mỗi trụ chữa cháy có 2 họng ra Ø65. Họng ra được trang bị van chữa cháy và khớp nối nhanh phù hợp với khớp nối vòi chữa cháy của Công an PCCC. Các chi tiết cấu thành trụ chữa cháy có áp lực làm việc tối thiểu là 16kg/cm². Hộp đựng vòi chữa cháy gồm 02 cuộn vòi chữa cháy (dạng sợi tổng hợp tráng cao su) Ø65, mỗi cuộn dài 20m và 01 lăng phun nước chữa cháy Ø65 đường kính miệng lăng phun Ø22. Vòi chữa cháy đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 5740:1993.

Hộp vòi chữa cháy được sơn màu đỏ, trên bề mặt hộp có ghi hàng chữ “ PCCC – họng nước chữa cháy” màu vàngdưới dạng tủ chữa cháy.

Việc bố trí vòi phun, lăng phun, trụ cứu hỏa… hiện hữu đã đảm bảo các yêu cầu về quy định PCCC.


 • Hệ thống phun sương

Hệ thống giàn phun sương cho máy biến áp 220kV-250MVA lắp mới: Toàn bộ diện tích mặt ngoài của máy biến áp 250MVA được bảo vệ bởi các đầu phun sương. Giàn phun sương được bố trí 03 tầng vòi phun cho thân máy và 01 tầng vòi phun cho bình chứa dầu. Hệ thống phun sương bao gồm các đầu phun sương có tốc độ phun cao và mạnh, tập trung theo kiểu hình nón nhằm hạ nhiệt độ máy biến áp, dập tắt đám cháy hoặc ngăn chặn không cho đám cháy phát sinh và lan sang các khu vực khác.

Ống thép cho giàn phun sương là ống thép tráng kẽm. • Nối đt cho đường ống cấp nước chữa cháy

Đường ống cấp nước chữa cháy được nối đất an toàn với mạng tiếp địa của trạm. Căn cứ bố trí hệ thống đường ống chữa cháy cho trạm, bố trí 2 vị trí nối đất cho hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy bổ sung. Bố trí dây lèo nối 2 đầu ống với nhau ở các vị trí mối ghép mặt bích nhằm đảm bảo tiếp xúc về điện trên hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy được thông suốt. Dây lèo và dây tiếp đất nối với mạng tiếp địa của trạm là dây đồng có tiết diện 50mm².

c) Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống làm việc trên nguyên lý tự động


 • Ở trạng thái bình thường: (trực chữa cháy)

Bơm bù (Jockey pump) sẽ duy trì áp lực trong hệ thống lớn hơn áp lực cần thiết chữa cháy từ 0,3 đến 0,8 bar. Bơm bù sẽ tự động khởi động khi áp lực trong đường ống giảm đến mức nhất định cho phép và ngừng hoạt động khi bơm bù đủ áp theo quy định.

Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy hiển thị tình trạng của hệ thống như: nguồn điện cung cấp, điện áp ắc quy, dòng điện xạc và lỗi của hệ thống như mất nguồn, điện áp ắc quy thấp, bộ xạc ắc quy hỏng…

Tại tủ điều khiển trung tâm báo, chữa cháy: đèn LED báo nguồn bật sáng và đèn LED báo bộ xử lý đang làm việc nhấp nháy. Khi bất kỳ một thiết bị nào bị tháo dỡ hay che lấp, hoặc đường dây bị đứt hay ngắn mạch thì sẽ có thông báo hiện lỗi bằng đèn LED tương ứng trên mặt hiển thị của tủ. Thông báo này chỉ dứt khi lỗi của hệ thống đã được sửa chữa.


 • Khi có cháy xảy ra

Trong trường hợp cháy xảy ra ở khu vực bố trí trụ chữa cháy, nhân viên chữa cháy khởi động hệ thống bơm chữa cháy và mở họng ở trụ nước chữa cháy để phun nước vào đám cháy.

Trong trường hợp có sự cố cháy xảy ra ở máy biến áp hoặc máy kháng điện, khi nhiệt độ của vỏ máy lên tới 90°C thì các kênh báo cháy của máy đó sẽ đồng thời gởi tín hiệu báo cháy về trung tâm báo và chữa cháy. Lúc này trung tâm xứ lý phát tín hiệu báo động và cấp tín hiệu điện cho van điện từ kích hoạt van tràn, mở van cấp nước chữa cháy cho dàn phun sương.

Trường hợp ấn nút chữa cháy ở phòng điều khiển, trung tâm báo chữa cháy sẽ cấp tín hiệu điện cho van điện từ kích hoạt van tràn, mở van cấp nước chữa cháy cho dàn phun sương.

Hoặc mở van chặn song song với van tràn tại vị trí đầu ống nhánh dàn phun sương máy kháng điện để cấp nước chữa cháy cho dàn phun sương.

Khi phun nước chữa cháy, áp lực của hệ thống giảm nhanh. Tuy bơm bù đã hoạt động song không đủ bù áp suất (vì bơm bù có công suất nhỏ) do vậy áp lực trong hệ thống tiếp tục giảm. Khi áp lực trong hệ thống giảm thấp hơn 5% so với áp lực ban đầu của hệ thống thì bơm chữa cháy chính hoạt động. Trong trường hợp máy bơm chính ngừng hoạt động với bất kỳ lý do nào (hỏng hóc, mất điện tự dùng) lúc đó áp lực trong hệ thống giảm cho tới khi áp lực hệ thống thấp hơn áp lực khởi động bơm chữa cháy chính 1 bar thì bơm dự phòng hoạt động. Bơm chữa cháy sẽ dừng khi được ấn nút STOP ở trên tủ điều khiển máy bơm chữa cháy, hoặc khi đã khôi phục đủ áp lực cần thiết trong đường ống.

Ngoài hình thức khởi động tự động, bơm chữa cháy có thể khởi động thông qua việc ấn nút START trên tủ điều khiển máy bơm chữa cháy, hoặc tín hiệu ấn nút chữa cháy từ xa hoặc cần khởi động bơm chữa cháy ở chế độ khẩn cấp (EMERGENCY).
tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương