Hồ SƠ DỰ thầu góI thầU “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016”


Tên nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Công nghệ - Dịch vụ - Thương mại ANAtải về 1.13 Mb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích1.13 Mb.
#1697
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tên nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Công nghệ - Dịch vụ - Thương mại ANA.


Địa chỉ: Số 2 Ngõ 83 Trần Duy Hưng – Trung hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Danh mục một số hợp đồng tiêu biểu đã thực hiện trong 03 năm gần đây ( từ năm 2011 đến 2015):


Đơn vị tính:(VND, USD)

Stt

Tên hợp đồng

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)

Giá trị phần công việc chưa hoàn thành

Ngày hợp đồng có hiệu lực

Ngày kết thúc hợp đồng

1

Cung cấp phần mềm Quản lý tài chính dự án (cả tập huấn) cho Ban quản lý dự án HPET.

Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực Y tế phục vụ cải cách hệ thống Y tế (HPET), Bộ Y tế

Bộ Y tế

1.290.000.000

0

20/11/2015


20/01/2016


2

Cung cấp phần mềm Kế toán dự án cho Ban quản lý dự án trung ương và các ban quản lý dự án các tỉnh.

Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng

Bộ Y tế

1.036.000.000

0

19/06/2014


19/07/2014


3

Cung cấp phần mềm Quản lý tài chính

Ban quản lý dự án “Nâng cáo năng lực phòng chống HIV/AIDS Khu vực tiểu vùng Mê công mở rộng”

Bộ Y tế

635.800.000
12/08/2015

12/12/2015

4

Cung cấp phần mềm Kế toán dự án

Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

405.000.000

0

05/06/2014


05/06/2014


5

Cung cấp phần mềm Kế toán dự án

Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến tre

UBND tỉnh Bến tre và Trà Vinh

622.000.000

0

05/2014


08/2014


6

Cung cấp phần mềm Kế toán 15 tỉnh Tham gia dự án

Dự án hỗ trợ xử lý giác thải Bệnh viện

Bộ Y tế

926.000.000

0

06/2013


07/2013


7

Cung cấp phần mềm Kế toán cho 20 tỉnh Tham gia dự án

Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng Sông Mê Kông giai đoạn 2

Bộ Y tế

818.000.000

0

03/2013


03/2013


8

Cung cấp phần cứng và phần mềm quản lý dữ liệu cho chương trình kiểm soát chất lượng xét nghiệm HIV bên ngoài (EQA)

Dự án Nâng cao Chất lượng Giám sát và Xét nghiệm HIV ở VN, giai đoạn 2011-2016

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương – Bộ Y tế

855.090.000

0

16/11/2012


16/02/2013


9

Cung cấp phần mềm Kế toán Dự án cho Ban quản lý Dự án Phát triển nguồn nhân lực Y tế

Dự án Phát triển nguồn nhân lực Y tế

Bộ Y tế

412.000.000

0

12/2011

01/2012

10

Cung cấp Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp cho Bệnh viện TW Huế

Cung cấp phần mềm kế toán phục vụ công việc cho Bệnh viện TW Huế

Bệnh viện Trung ương Huế - Bộ Y tế

65.000.000

0

31/05/2011

05/06/2011

11

Cung cấp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dự án cho Ban quản lý dự án hỗ trợ nâng cao năng lực Ngành Y tế

Dự án Cung cấp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dự án cho Ban quản lý dự án hỗ trợ nâng cao năng lực Ngành Y tế

Bộ Y tế

152.000.000

0

18/01/2011

28/01/2011

12

Cung cấp phần mềm Kế toán dự án cho Ban quản lý các dự án hợp tác phát triển nâng cao năng lực Ngành thanh tra giai đoạn 2009-2014

Dự án hợp tác phát triển nâng cao năng lực Ngành thanh tra giai đoạn 2009-2014

Thanh tra Chính phủ

490.000.000

0

05/10/2011

05/12/2011VI - KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH

1. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA

Địa chỉ: Số 2 Ngõ 83 Trần Duy Hưng – Trung hòa – Cầu giấy - Hà Nội2. Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính


 • 2015:
  - Tháng 1: Triển khai xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu cho chương trình kiểm soát chất lượng xét nghiệm HIV từ bên ngoài (EQA).

- Tháng 6: Ký hợp đồng cung cấp phần mềm kế toán cho Ban quản lý dự án phòng chống dịch truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Công giai đoạn 2.

- Tháng 7: Ký hợp đồng cung cấp phần mềm kế toán cho Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện.

- Tháng 12: Kỷ niệm 9 năm thành lập Công ty tại Văn phòng Công ty ANA.


 • 2014:
  - Tháng 1: Liên tục ký kết các hợp đồng nâng cấp phần mềm kế toán cho 63 Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh và các huyện trong cả nước .

- Tháng 8: Ký hợp đồng cung cấp phần mềm kế toán cho Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị Đồng bằng Sông Cửu long cho Bộ Xây dựng và 9 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu long.

- Tháng 9: Ký hợp đồng cung cấp phần mềm kế toán cho Ban quản lý dự án Giáo dục mầm non – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tháng 12: Ký hợp đồng cung cấp phần mềm kế toán dự án cho Ban điều phối Quỹ chuẩn bị dự án PPTAFF – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và dự án hỗ trợ nông nghiệp tỉnh Bắc Cạn 3PAD.


 • 2013:
  - Tháng 6: Cung cấp phần mềm Kế toán dự án cho Ban quản lý các dự án hợp tác phát triển nâng cao năng lực Ngành thanh tra giai đoạn 2009-2014

- Tháng 11: Cung cấp phần mềm Kế toán Dự án cho Ban quản lý Dự án Phát triển nguồn nhân lực Y tế.

- Tháng 12: Cung cấp phần mềm Quản lý tài chính kế toán cho Bệnh viện Trung ương Huế. Và Dự án Cung cấp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dự án cho Ban quản lý dự án hỗ trợ nâng cao năng lực Ngành Y tế • 2012:
  - Tháng 1: Cung cấp phần mềm Kế toán dự án cho BQL Dự án hỗ trợ Y Tế các tỉnh Miền Núi Phía Bắc và Cung cấp phần mềm Kế toán dự án cho Ban quản lý dự án Chăm Sóc Sức Khỏe cho người nghèo các tỉnh Miền núi phía bắc và Tây nguyên

 • Tháng 2: Cung cấp phần mềm Kế toán dự án cho Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng.

 • Tháng 3: Cung cấp phần mềm kế toán Dự án cho Ban quản lý dự án Hỗ trợ y tế Bắc Trung Bộ – Bộ Y tế.

 • Tháng 9: Cung cấp phần mềm Kế toán chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án 2 PMU 2.

 • 2011:
  - Tháng 5: Ra mắt Bộ phần mềm Quản lý Tổng thể Bệnh viện ANA Hospital Software.

- Tháng 9: Cung cấp phần mềm Quản lý tổng thể Bệnh viện cho Cơ sở 2 Bệnh viện Phong Da liễu trung ương Quỳnh Lập.

- Tháng 10: Cung cấp phần mềm Kế toán Doanh nghiệp cho Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi). • 2010:
  - Tháng 6: Ra mắt Bộ phần mềm Quản lý Tài chính kế toán Doanh, Kế toán Dự án, Kế toán Hành chính sự nghiệp, kế toán chủ đầu tư nghiệp phiên bản 7.0 trên nền tảng Dotnet.

- Tháng 12: Ký hợp đồng cung cấp phần mềm Quản lý tài chính và phát hành sách cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật.

Giai đoạn từ 2004 – 2009

 • Trong giai đoạn này Công ty liên tục cho ra mắt các Bộ phần mềm về kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Hành chính sự nghiệp, Kế toán Dự án, Kế toán chủ đầu tư, Quản lý tổ chức cán bộ... Được nhiều Khách hàng tin tưởng lựa chọn. Trong giai đoạn này Công ty đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, doanh thu hàng năm đều đạt tăng trưởng ấn tượng.

3. Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính trong 3 năm gần đây:

a) Sản xuất: Danh sách các giải pháp và phần mềm của nhà thầuSTT

Tên sản phẩm

1

Phần mềm Cổng thông tin điện tử

2

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến

3

Phần mềm Kế toán Chủ đầu tư PMU-ANA 7.0

4

Phần mềm Kế toán dự án P-ANA 7.0

5

Phần mềm Quản lý dự án Project.ANA

6

Phần mềm Quản lý Bệnh viện ANA Hospital

7

Phần mềm Quản lý nhân sự HR. ANA 5.0

8

Phần mềm Quản lý lương S-ANA 2.0

9

Phần mềm Quản lý bán hàng Esale-ANA 5.0

10

Phần mềm Quản lý nhà sách

11

Phần mềm quản lý hệ thống thông tin MIS

12

Phần mềm Quản lý tổng hợp báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp

13

Phần mềm Quản lý lập kế hoạch sản xuất kinh doanh PL-ANA 2.0

14

Phần mềm Quản lý học viên lái xe

15

Phần mềm EQA (Cơ sở dữ liệu về quản lý xét nghiệp HIV/AIDS)

16

Phần mềm quản lý Công văn Edoc-ANA 2.0

17

Phần mềm Quản lý hợp đồng C-ANA 2.0

4. Tổng số lao động hiện có:

a) Trong lĩnh vực sản xuất: 25 NgườiTrong đó, cán bộ chuyên môn: 20 Người

b) Trong lĩnh vực kinh doanh: 11Trong đó, cán bộ chuyên môn: 9 Người


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦUPHẦN 3:

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT THAM GIA DỰ ÁN

BẢN ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

1

Vị trí công việc: Giám đốc

Tên: Nguyễ Hoài Nam

2

Vị trí công việc: Trưởng phòng triển khai và hỗ trợ sản phẩm

Tên: Mai Thị Tuyết

3

Vị trí công việc: Trưởng phòng phát triển phần mềm

Tên: Vũ Hồng Chinh

4

Vị trí công việc: Phòng Phát triển phần mềm

Tên: Nguyễn Văn Thụy

5

Vị trí công việc: Phòng Phát triển phần mềm

Tên: Bùi Quốc Quân

6

Vị trí công việc: Phòng Phát triển phần mềm

Tên: Phạm Anh Tuân

7

Vị trí công việc: Phòng Phát triển phần mềm

Tên: Ngô Thị Hà

8

Vị trí công việc: Phòng Phát triển phần mềm

Tên: Vũ Văn Hà


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU


BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Dịch vụ- Thương mại ANA

Tên giao dịch quốc tế: ANA TECHNOLOGY – SERVICE - TRADE JOINT STOCK COMPANY


Vị trí: Tư vấn trưởng- Chủ nhiệm dự án

Thông tin nhân sự

Tên: Nguyễn Văn Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

14/11/1971Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Công việc hiện tại

Tên người sử dụng lao động: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ người sử dụng lao động: Phòng 407, nhà K, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0473038885

Điện thoại: 0473.038.885

Người liên lạc( trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự): Nguyễn Thị Kim Chung

Fax: 0473.038.885

E-mail: anavn.com.vn@gmail.com

Chức danh: Phó giám đốc

Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại: 16 năm


BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Từ

Đến

Công ty/ Dự án/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan

2006

Nay

 • Điều hành, theo dõi tiến độ dự án, phân công công việc cho tư vấn, thiết kế và triển khac

 • Tham gia nhóm tư vấn quy trình quản lý tài chính dự án, tham gia xây dựng sổ tay kế toán của dự án.

 • Tư vấn quy trình nghiệp vụ kế toán đầu ra theo quy trình nghiệp vụ đã mô tả.

 • Tư vấn giải pháp tích hợp số liệu các dự án hợp phần chạy trên nền tảng mạng riêng ảo tích hợp và quản lý toàn bộ số liệu kế toán và hoạt động giải ngân của dự án về máy chủ tại Ban QLDA TW.

 • Đào tạo, hướng dẫn sử dụng

2003

2006

 • Kiểm toán viên Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

 • Chỉ đạo và triển khai kiểm toán BCTC, Báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, Báo cáo các Dự án. Các Dự án đã tham gia chỉ đạo và triển khai bao gồm:Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng, Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1, Dự án Giáo dục dạy nghề, Dự án thủy lợi đa mục tiêu Phước Hòa, Dự án phát triển họat động và nâng cao năng lực quản lý cho các Ngân hàng tại Việt Nam….

 • Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, tư vấn đánh giá lựa chọn các phần mềm ứng dụng trong quản lý và điều hành cho các doanh nghiệp.

 • Biên tập các tài liệu và đào tạo nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán - kiểm toán cho các nhân viên trong đơn vị các doanh nghiệp

 • Tham gia đào tạo các khóa học về kế toán, kế toán trưởng cũng như kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 • Chỉ đạo và triển khai công tác kiểm toán với vai trò và điều phối dự án.

 • Chịu trách nhiệm và rà soát chất lượng công tác kiểm toán.

1994

2003

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính các Doanh nghiệp Nhà nước, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Ngân hàng Cổ phần thương mại và các Dự án có tài trợ bởi các tổ chức quốc tế.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Dịch vụ- Thương mại ANATên giao dịch quốc tế: ANA TECHNOLOGY – SERVICE - TRADE JOINT STOCK COMPANY

Vị trí: Trưởng nhóm triển khai

Thông tin nhân sự

Tên: Mai Thị Tuyết

Ngày, tháng, năm sinh: 13/7/1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Công việc hiện tại

Tên người sử dụng lao động: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ người sử dụng lao động: Phòng 407, nhà K, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0473038885

Điện thoại: 0473.038.885

Người liên lạc( trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự): Nguyễn Thị Kim Chung

Fax: 0473.038.885

E-mail: anavn.com.vn@gmail.com

Chức danh: Phó giám đốc

Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại: 8 năm


BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Từ

Đến

Công ty/ Dự án/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan

2012

2017

 • Tên dự án : Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • Địa điểm thực hiện : Cần Thơ, Cao Lãnh, Cà Mau, Mỹ Tho, Rạch Giá, Trà Vinh

 • Khách hàng : BQLDA Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • Mục tiêu chính của dự án : Nâng cấp hạ tầng ở sáu tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi bộ mặt 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tốt đẹp.

 • Vị trí : Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán

2012

2016

 • Tên dự án : Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hỗ trợ y tế miền Trung

 • Địa điểm thực hiện : Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An

 • Khách hàng : BQLDA hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hỗ trợ y tế miền Trung

 • Mục tiêu chính của dự án : Tăng cường năng lực của các cơ quan y tế địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch và ngân sách, cung cấp các dịch vụ y tế.

 • Vị trí : Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán.

2009

2014

 • Tên dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển)

 • Thời gian dự án: 2009-2014

 • Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nôi, TP Hồ Chí Minh

 • Khách hàng: BQLDA Các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (POSCIS)

 • Mục tiêu chính của dự án: Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 • Vị trí: Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán.

2011

2011

 • Tên dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển Nông Lâm Nghiệp tỉnh Bắc Kạn” (IFAD)

 • Địa điểm thực hiện: Bắc Kạn

 • Khách hàng: BQLDA Grant 997

 • Mục tiêu chính của dự án: Xóa đói giảm nghèo bền vững, công bằng và cải thiện sinh kế cho những người nghèo khu vực miền núi.

 • Vị trí: Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán.

 • Công việc: Soạn thảo,viết tài liệu, trực tiếp giảng dạy cán bộ dự án giao và đào tạo phần mềm cho các dự án


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Dịch vụ- Thương mại ANA

Tên giao dịch quốc tế: ANA TECHNOLOGY – SERVICE - TRADE JOINT STOCK COMPANY

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT


Vị trí: Chuyên gia lập trình hệ thống

Thông tin nhân sự

Tên: Vũ Hồng Chinh

Ngày, tháng, năm sinh:

19/5/1983Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Công việc hiện tại

Tên người sử dụng lao động: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ người sử dụng lao động: Phòng 407, nhà K, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0473038885

Điện thoại: 0473.038.885

Người liên lạc( trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự): Nguyễn Thị Kim Chung

Fax: 0473.038.885

E-mail: anavn.com.vn@gmail.com

Chức danh: Phó giám đốc

Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại: 8 năm

BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Từ

Đến

Công ty/ Dự án/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan

2009

2014

 • Tên dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển)

 • Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nôi, TP Hồ Chí Minh

 • Khách hàng: BQLDA Các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (POSCIS)

 • Mục tiêu chính của dự án: Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình

 • Công việc: Khảo sát, thiết kế, xây dựng phần mềm Quản lý tài chính kế toán dự án ODA theo tiêu chuẩn kỹ thuật được trình bày tại TOR

2009

2013

 • Tên dự án: Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y Tế (EC).

 • Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang

 • Khách hàng: BQLDA Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y Tế

 • Mục tiêu chính của dự án: Tăng cường năng lực của Bộ Y tế và cơ quan y tế các địa phương Hà Nam, Bắc Ninh và Bắc Giang trong lĩnh vực hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch và ngân sách, cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng với trọng tâm là chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng.

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình

 • Hoạt động thực hiện: Trưởng đoàn – Trực tiếp chỉ đạo, lập kế hoạch kiểm toán, rà soát công việc và kiểm soát chất lượng.
2011

2015

 • Tên Dự án: Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê Kông (ADB)

 • Địa điểm: Hà Nội và 15 tỉnh thành phố

 • Khách hàng: BQLDA Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê Kông

 • Đặc điểm Dự án: Dự án được thực hiện theo Hiệp định viện trợ không hoàn lại số 0027-VIE (SF) ký ngày 07/04/2006 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

 • Mục tiêu Dự án: Ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh tại địa phương và làm giảm gánh nặng của các bệnh lưu hành phổ biến ở các quốc gia thành viên dự án

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình

 • Hoạt động thực hiện: Chịu trách nhiệm giám sát tổng thể trong việc khảo sát, nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, chuyển giao và đào tạo phần mềm cho các dự án.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Dịch vụ- Thương mại ANA

Tên giao dịch quốc tế: ANA TECHNOLOGY – SERVICE - TRADE JOINT STOCK COMPANY

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT


Vị trí: Tư vấn viên

Thông tin nhân sự

Tên: NGUYỄN VĂN THỤY

Ngày, tháng, năm sinh:

24/9/1985Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Công việc hiện tại

Tên người sử dụng lao động: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ người sử dụng lao động: Phòng 407, nhà K, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0473038885

Điện thoại: 0473.038.885

Người liên lạc( trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự): Nguyễn Thị Kim Chung

Fax: 0473.038.885

E-mail: anavn.com.vn@gmail.com

Chức danh: Phó giám đốc

Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại: 6 năm

BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Từ

Đến

Công ty/ Dự án/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan

2009

2014

 • Tên dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển)

 • Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nôi, TP Hồ Chí Minh

 • Khách hàng: BQLDA Các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (POSCIS)

 • Mục tiêu chính của dự án: Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình

 • Công việc: Khảo sát, thiết kế, xây dựng phần mềm Quản lý tài chính kế toán dự án ODA theo tiêu chuẩn kỹ thuật được trình bày tại TOR

2009

2013

 • Tên dự án: Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y Tế (EC).

 • Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang

 • Khách hàng: BQLDA Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y Tế

 • Mục tiêu chính của dự án: Tăng cường năng lực của Bộ Y tế và cơ quan y tế các địa phương Hà Nam, Bắc Ninh và Bắc Giang trong lĩnh vực hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch và ngân sách, cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng với trọng tâm là chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng.

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình

 • Hoạt động thực hiện: Trưởng đoàn – Trực tiếp chỉ đạo, lập kế hoạch kiểm toán, rà soát công việc và kiểm soát chất lượng.
2015

2015

 • Tên dự án “Xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ điều hành và quản lý của Uỷ ban dân tộc”

 • Địa điểm: 18 Phan Đình Phùng Hà Nội

 • Vị trí đảm nhiệm: Chủ trì dự án


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Dịch vụ- Thương mại ANA

Tên giao dịch quốc tế: ANA TECHNOLOGY – SERVICE - TRADE JOINT STOCK COMPANY

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT


Vị trí: Lập trình viên

Thông tin nhân sự

Tên: Bùi Quốc Quân

Ngày, tháng, năm sinh:

6/11/1983Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Công việc hiện tại

Tên người sử dụng lao động: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ người sử dụng lao động: Phòng 407, nhà K, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0473038885

Điện thoại: 0473.038.885

Người liên lạc( trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự): Nguyễn Thị Kim Chung

Fax: 0473.038.885

E-mail: anavn.com.vn@gmail.com

Chức danh: Phó giám đốc

Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại: 7 năm

BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Từ

Đến

Công ty/ Dự án/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan

2009

2014

 • Tên dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển).

 • Khách hàng: BQLDA Các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (POSCIS)

 • Mục tiêu chính của dự án: Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình

 • Công việc: Khảo sát, thiết kế, xây dựng phần mềm Quản lý tài chính kế toán dự án ODA theo tiêu chuẩn kỹ thuật được trình bày tại TOR

2009

2013

 • Tên dự án: Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y Tế (EC).

 • Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang

 • Khách hàng: BQLDA Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y Tế

 • Mục tiêu chính của dự án: Tăng cường năng lực của Bộ Y tế và cơ quan y tế các địa phương Hà Nam, Bắc Ninh và Bắc Giang trong lĩnh vực hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch và ngân sách, cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng với trọng tâm là chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng.

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình

 • Hoạt động thực hiện: Trưởng đoàn – Trực tiếp chỉ đạo, lập kế hoạch kiểm toán, rà soát công việc và kiểm soát chất lượng.2015

2015

 • Tên dự án “Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông Dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang” (TNSP)

 • Địa điểm thực hiện: Tuyên Quang

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình2015

2015

 • Tên dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện

 • Địa điểm thực hiện: Ban QLDA Trung ương và 15 đơn vị tham gia thực hiện dự án.

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Dịch vụ- Thương mại ANA

Tên giao dịch quốc tế: ANA TECHNOLOGY – SERVICE - TRADE JOINT STOCK COMPANY

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT


Vị trí: Phòng phát triển phần mềm

Thông tin nhân sự

Tên: Phạm Anh Tuân

Ngày, tháng, năm sinh:

17/3/1986Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Công việc hiện tại

Tên người sử dụng lao động: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ người sử dụng lao động: Phòng 407, nhà K, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0473038885

Điện thoại: 0473.038.885

Người liên lạc( trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự): Nguyễn Thị Kim Chung

Fax: 0473.038.885

E-mail: anavn.com.vn@gmail.com

Chức danh: Phó giám đốc

Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại: 5 năm

BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Từ

Đến

Công ty/ Dự án/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan

2013

2017

 • Tên dự án : Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • Địa điểm thực hiện : Cần Thơ, Cao Lãnh, Cà Mau, Mỹ Tho, Rạch Giá, Trà Vinh

 • Khách hàng : BQLDA Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • Mục tiêu chính của dự án : Nâng cấp hạ tầng ở sáu tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi bộ mặt 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tốt đẹp.

 • Vị trí : Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán

2013

2016

 • Tên dự án : Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hỗ trợ y tế miền Trung

 • Địa điểm thực hiện : Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An

 • Khách hàng : BQLDA hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hỗ trợ y tế miền Trung

 • Mục tiêu chính của dự án : Tăng cường năng lực của các cơ quan y tế địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch và ngân sách, cung cấp các dịch vụ y tế.

 • Vị trí : Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán
 • 2013

 • 2014

 • Tên dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển)

 • Thời gian dự án: 2009-2014

 • Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nôi, TP Hồ Chí Minh

 • Khách hàng: BQLDA Các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh Tra (POSCIS)

 • Mục tiêu chính của dự án: Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 • Vị trí: Chuyên gia lập trình

 • Công việc: Khảo sát, thiết kế, xây dựng phần mềm Quản lý tài chính kế toán dự án ODA theo tiêu chuẩn kỹ thuật được trình bày tại TOR


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Dịch vụ- Thương mại ANA

Tên giao dịch quốc tế: ANA TECHNOLOGY – SERVICE - TRADE JOINT STOCK COMPANY

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT


Vị trí: Phòng phát triển phần mềm

Thông tin nhân sự

Tên: Ngô Thị Hà

Ngày, tháng, năm sinh:

13/7/1990Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Công việc hiện tại

Tên người sử dụng lao động: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ người sử dụng lao động: Phòng 407, nhà K, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0473038885

Điện thoại: 0473.038.885

Người liên lạc( trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự): Nguyễn Thị Kim Chung

Fax: 0473.038.885

E-mail: anavn.com.vn@gmail.com

Chức danh: Phó giám đốc

Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại: 3 năm

BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Từ

Đến

Công ty/ Dự án/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan

2014

2016

 • Tên dự án : Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hỗ trợ y tế miền Trung

 • Địa điểm thực hiện : Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An

 • Khách hàng : BQLDA hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hỗ trợ y tế miền Trung

 • Mục tiêu chính của dự án : Tăng cường năng lực của các cơ quan y tế địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch và ngân sách, cung cấp các dịch vụ y tế.

 • Vị trí : Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán

2014

2017

 • Tên dự án : Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • Thời gian dự án : 2012 – 2017

 • Địa điểm thực hiện : Cần Thơ, Cao Lãnh, Cà Mau, Mỹ Tho, Rạch Giá, Trà Vinh

 • Khách hàng : BQLDA Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • Mục tiêu chính của dự án : Nâng cấp hạ tầng ở sáu tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi bộ mặt 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tốt đẹp.

 • Vị trí : Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Dịch vụ- Thương mại ANA

Tên giao dịch quốc tế: ANA TECHNOLOGY – SERVICE - TRADE JOINT STOCK COMPANY

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT


Vị trí: Phòng phát triển phần mềm

Thông tin nhân sự

Tên: Vũ Văn Hà

Ngày, tháng, năm sinh:

25/11/1988Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Công việc hiện tại

Tên người sử dụng lao động: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ người sử dụng lao động: Phòng 407, nhà K, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0473038885

Điện thoại: 0473.038.885

Người liên lạc( trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự): Nguyễn Thị Kim Chung

Fax: 0473.038.885

E-mail: anavn.com.vn@gmail.com

Chức danh: Phó giám đốc

Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại: 4 năm

BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Từ

Đến

Công ty/ Dự án/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan

2012

2016

 • Tên dự án : Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hỗ trợ y tế miền Trung

 • Thời gian dự án : 2012 – 2016

 • Địa điểm thực hiện : Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An

 • Khách hàng : BQLDA hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hỗ trợ y tế miền Trung

 • Mục tiêu chính của dự án : Tăng cường năng lực của các cơ quan y tế địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch và ngân sách, cung cấp các dịch vụ y tế.

 • Vị trí : Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán.

2014

2017

 • Tên dự án : Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • Địa điểm thực hiện : Cần Thơ, Cao Lãnh, Cà Mau, Mỹ Tho, Rạch Giá, Trà Vinh

 • Khách hàng : BQLDA Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • Mục tiêu chính của dự án : Nâng cấp hạ tầng ở sáu tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi bộ mặt 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tốt đẹp.

 • Vị trí : Tư vấn thiết kế và chuyển giao phần mềm quản lý tài chính kế toán.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU


PHẦN 4:

CAM KẾT THỰC HIỆN

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU

Ngày: 26/09/2016

Tên gói thầu: “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016”.

Kính gửi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và các tài liệu đính kèm hồ sơ mời thầu do Trường Đại học Luật Hà Nội phát hành, chúng tôi, Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA, có địa chỉ tại số 02 Ngõ 83 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để xây dựng hệ thống có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong bản cam kết này.


Đại diện hợp pháp của nhà thầu


CAM KẾT BÀN GIAO SẢN PHẨM

KINH GỬI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Căn cứ vào : • Gói thầu Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016.

 • Khả năng của Công ty cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA.

Trong trường hợp được lựa chọn là nhà cung cấp gói thầu Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016 và hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng, chúng tôi, Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA cam kết:

 • Sản phẩm Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội do chính Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA thiết kế và xây dựng.

 • Sản phẩm thuộc bản quyền của Công ty CP Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA, và chịu trách nhiệm về sự vi phạm bản quyền có liên quan tới sản phẩm.

 • Cung cấp Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu hướng dẫn cài đặt và quản trị hệ thống cho các cán bộ của các đơn vị, địa phương theo yêu cầu.

Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các nội dung cam kết trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng.Đại diện hợp pháp của nhà thầuCAM KẾT TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

KINH GỬI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Căn cứ vào : • Gói thầu Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016.

 • Khả năng của Công ty cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA.

Trong trường hợp được lựa chọn là nhà cung cấp gói thầu Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016 và hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng, chúng tôi, Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA cam kết:

 • Cử các cán bộ hỗ trợ thường trực 24h/7ngày thực hiện các công việc tiếp nhận thông tin và hỗ trợ cho các cán bộ của Trường đại học Luật Hà Nội và các cán bộ có liên quan.

 • Thực hiện việc tiếp nhận thông tin từ người dùng bằng các hình thức: Email, Điện thoại...

 • Thời gian khắc phục sửa lỗi sau khi tiếp nhận thông tin trong vòng 24 giờ.

 • Tiến hành soạn thảo, chuẩn bị đầy đủ tài liệu và lập kế hoạch đào tạo chi tiết và gửi tới đơn vị chủ đầu tư để nhận được sự thống nhất và chấp thuận.

Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các nội dung cam kết trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng.

Đại diện hợp pháp của nhà thầuGIẤY CAM KẾT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

KINH GỬI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Căn cứ vào: • Gói thầu Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016.

 • Khả năng của Công ty cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA.

Trong trường hợp được lựa chọn là nhà tư vấn, chúng tôi, Công ty cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA xin cam kết sẽ thực hiện vận hành, kiểm chứng theo đúng tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư với thời gian là 30 (Ba mươi) ngày.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm khi những cam kết trên không được đảm bảo trong quá trình triển khai dự án.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu


CAM KẾT BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ

KINH GỬI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Căn cứ vào : • Gói thầu Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016.

 • Khả năng của Công ty cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA.

Chúng tôi xin cam kết bảo hành và thời gian bảo hành sản phẩm với những điều kiện dưới đây:

 • Thời hạn bảo hành và bảo trì:

Thời gian bảo hành sản phẩm 12 tháng.

 • Thời điểm tính bảo hành:

Được tính kể từ thời điểm bên mua tiếp nhận và ký nhận biên bản bàn giao nghiệm thu sản phẩm.

 • Địa điểm bảo hành:

Sản phẩm được bảo hành tại chỗ với địa điểm cài đặt phần mềm của Bên mua theo danh sách phạm vi các đơn vị thực hiện.

 • Thời gian khắc phục sự cố:

Sau khi nhận được thông tin về yêu cầu bảo hành của bên mua, trong vòng 24 giờ cán bộ chúng tôi sẽ có trách nhiệm để xử lý sự cố (trường hợp nhận yêu cầu bảo hành vào các ngày nghỉ, lễ, tết, chúng tôi sẽ thực hiện bảo hành vào các ngày đầu tiên kể từ thời điểm kỳ nghỉ kết thúc).

 • Nguyên tắc bảo hành:

 • Sản phẩm được bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của công ty cung cấp.

 • Công ty có trách nhiệm khắc phục các sự cố phát sinh trong phạm vi của phần mềm, miễn phí chỉnh sửa bổ sung thêm các chức năng và báo cáo tuân thủ theo quy định của Nhà nước ban hành (nếu có).

 • Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi yêu cầu về bảo hành của bên mời thầu theo hồ sơ mời thầu.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm khi những cam kết trên không được thực hiện trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.


Đại diện hợp pháp của nhà thầu
CAM KẾT TÀI CHÍNH

KINH GỬI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Căn cứ vào : • Gói thầu Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016.

 • Khả năng của Công ty cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện yêu cầu cam kết tài chính của Công ty cho gói thầu “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016” với những nội dung như sau:

 1. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh.

 2. Nhà thầu hoạt động không bị thua lỗ trong thời gian thực hiện tham gia gói thầu này.

 3. Có bản kê khai tài chính hai năm gần nhất kèm theo Hồ sơ chào giá này.

Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các nội dung cam kết trong quá trình tham gia thực hiện đấu thầu của gói thầu này.


Đại diện hợp pháp của nhà thầu
PHẦN 5:ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
 1. tải về 1.13 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương