Hồ SƠ DỰ thầu góI thầU “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016”tải về 1.13 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích1.13 Mb.
#1697
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ NHÂN SỰ
STT

Trình độ chuyên môn

Số lượng

1

Thạc sỹ Kinh tế

5

2

Kỹ sư và cử nhân tin học

12

3

Cử nhân kinh tế và cử nhân các nghành khác

15

4

Cao đẳng kỹ thuật

04

Tổng cộng

36
 1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Hình 1 : Sơ đồ tổ chức công ty

II- NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM


I. Năng lực Quản trị

 1. Người sẽ chịu trách nhiệm giám sát tổng thể các hoạt động, phối hợp, quản lý và hoạt động đầu ra của dịch vụ tư vấn.

  Họ và Tên

  Nguyễn Văn Nam

  Trình độ:

  Thạc Sĩ kinh tế

  Kỹ sư CNTT  Kinh nghiệm:

  Tư vấn truởng, chịu trách nhiệm giám sát tổng thể trong việc khảo sát, nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, chuyển giao, đào tạo phần mềm và hỗ trợ cho các ban quản lý dự án sau:

  • Xây dựng Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện cho Viện Phong Da liễu TW Quỳnh Lập.

  • Xây dựng hệ thống Quản lý tài chính kế toán cho Bệnh viện trung ương Huế.

  • Xây dựng hệ thống Quản lý thuốc cho Bệnh viện Bạch Mai.

  • Xây dựng hệ thống tài chính kế toán cho Cục quản lý Dược – Bộ Y tế.

  • Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc” (WB)

  • Dự án “Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho nguời nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên” (WB).

  • Dự án “Nâng cấp cải tạo quốc lộ I” (WB).

  • Dự án “Phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” (WB).

  • Dự án “ Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ”.

  • Dự án “Hỗ trợ Y tế Dự phòng”

  • Dự án “Xây dựng phần mềm quản lý tài chính kế toán ODA cho các nhà tài trợ (ADB, WB, EC..) tại Ban Quản lý dự án PMU 1” – Bộ Giao thông Vận tải.

  • Dự án “Xây dựng phần mềm quản lý tài chính kế toán ODA cho các nhà tài trợ (ADB, WB, EC..) tại Ban Quản lý dự án PMU 2” – Bộ Giao thông Vận tải.

  • Dự án “Xây dựng phần mềm quản lý tài chính kế toán ODA cho các nhà tài trợ (ADB, WB, EC..) tại Ban Quản lý dự án PMU 4” – Bộ Giao thông Vận tải.

  • Dự án “Xây dựng phần mềm quản lý tài chính kế toán ODA cho các nhà tài trợ (ADB, WB, EC..) tại Ban Quản lý dự án PMU 85” – Bộ Giao thông Vận tải.

  • Dự án “Xây dựng phần mềm quản lý tài chính kế toán ODA cho các nhà tài trợ (ADB, WB, EC..) tại Ban Quản lý dự án PMU Thăng Long” – Bộ Giao thông Vận tải.

  • Dự án “Xây dựng phần mềm quản lý tài chính kế toán ODA cho các nhà tài trợ (ADB, WB, EC..) tại Ban Quản lý dự án PMU An toàn Giao thông Quốc gia” – Bộ Giao thông Vận tải.

  • Dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông MeKong” (ADB)

  • Dự án “Hỗ trợ Phát triển Y Tế dự phòng” (ADB)

  • Dự án “Giáo dục dạy nghề” (ADB)

  • Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y Tế” (EC)

  • Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển Nông Lâm Nghiệp tỉnh Bắc Kạn” (IFAD).

  • Dự án “Quỹ chuẩn bị dự án” của Bộ Kế hoạch và đầu tư PPTAF

  • Xây dựng phần mềm tổng hợp quyết toán ngân sách ngành kiểm sát nhân dân.

  • Xây dựng hệ thống phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp cho Tổng công ty Cao Su miền Nam và các đơn vị trực thuộc

  • Khảo sát, thiết kế, xây dựng và chuyển giao phần mềm cho Tổng công ty Vinaconex và các đơn vị trực thuộc

  • ...

 2. Tiêu chuẩn quản lý chính sách, chất lượng, thủ tục hoặc quy trình để thúc đẩy chất luợng tại đơn vị, sự tương tác với các nhân viên và đầu ra của dịch vụ (nếu có).

Công ty cổ phần Công nghệ - Dịch vụ - Thương mại ANA áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng vào quy trình hoạt động. Hệ thống bộ máy nhân sự, quy trình phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ, phân tích và cải tiến đều được hệ thống hóa.

rounded rectangle 5

rounded rectangle 7oval 11


rounded rectangle 9rounded rectangle 10
Quản lý nguồn lực
straight arrow connector 22 straight arrow connector 23

Trách nhiệm của lãnh đạostraight arrow connector 27


Đo lường, phân tích và cải tiếnstraight arrow connector 28


rounded rectangle 8

Tạo sản phẩmSản phẩm
straight arrow connector 21

Đầu vào Đầu rastraight arrow connector 42Ghi chú: Hoạt động tăng giá trị:

straight arrow connector 43 Dòng thông tin:
Để vận hành một cách có hiệu lực, Công ty xác định quản lý nhiều hoạt động có liên hệ mật thiết với nhau, hoạt động hoặc tổ hợp các hoạt động tiếp nhận các đầu vào và chuyển thành các đầu ra có thể được coi như một quá trình, đầu ra của quá trình này sẽ là đầu vào của quá trình tiếp theo. Ưu thế của việc kiểm soát theo quá trình là sự kiểm soát liên tục kết nối các quá trình riêng lẻ.

Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm, việc xem xét này sẽ được ANA tiến hành trước khi ANA cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng (ví dụ Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ bày tỏ quan tâm, Chấp nhận hợp đồng, Đơn đặt hàng, Chấp nhận sự thay đổi trong đơn đặt hàng, hợp đồng) và phải đảm bảo: • Yêu cầu sản phẩm được định rõ

 • Các yêu cầu trong hợp đồng hoặc đơn đặt hàng khác với những gì đã nêu trước đó phải được giải quyết

 • ANA có khả năng đáp ứng các yêu cầu đã định

 • Tất cả các tài liệu sẽ được lưu trữ phát sinh từ việc xem xét

Khi khách hàng đưa ra các yêu cầu không bằng văn bản, các yêu cầu đó sẽ được ANA khẳng định trước khi chấp thuận.

Trao đổi thông tin với khách hàng.

ANA đã sắp xếp có hiệu quả việc trao đổi thông tin với khách hàng có liên quan tới: • Thông tin về sản phẩm: Yêu cầu do khách hàng đưa ra, kể cả các yêu cầu về giao/ nhận sản phẩm. Yêu cầu không được khách hàng công bố nhưng cần thiết cho việc quy định hoặc sử dụng dự kiến khi đã biết, yêu cầu luật định/ chế định khi thiết kế sản phẩm & mọi yêu cầu bổ sung ANA cho là cần thiết. Các hoạt động sau giao nhận như : các hành động theo điều khoản bảo hành, nghĩa vụ hợp đồng, bảo trì, hỗ trợ…

 • Xử lý các yêu cầu, hợp đồng, đơn đặt hàng, các sửa đổi.

 • Phản hồi của khách hàng, kể cả việc khiếu nại.

Thiết kế, phát triển sản phẩm.

ANA kiểm soát và lập kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm, ANA quản lý việc tương tác giữa các nhóm/ phòng ban tham gia thiết kế, phát triển sản phẩm nhằm đảm bảo việc trao đổi thông tin hiệu quả và trách nhiệm rõ ràng.Đầu vào của việc thiết kế, phát triển sản phẩm.

Đầu vào liên quan đến các yêu cầu đối với sản phẩm phải được xác định và duy trì hồ sơ. Đầu vào bao gồm: • Yêu cầu về chức năng và công dụng.

 • Yêu cầu luật định và chế định thích hợp.

 • Các yêu cầu thiết kế khác cho thiết kế và phát triển.

 • Đầu vào phải được xem xét về sự thỏa đáng, các yêu cầu phải đầy đủ, rõ ràng, không mâu thuẫn với nhau.

Đầu ra của thiết kế phải:

 • Đáp ứng các yêu cầu của đầu vào thiết kế (Hồ sơ yêu cầu).

Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

ANA theo dõi các thông tin liên quan đến sự chấp nhận của khách hàng về việc Công ty có đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng hay không. Theo dõi sự thỏa mãn của khách hàng có thể bao gồm : khảo sát sự thỏa mãn của khách hàng, dữ liệu khách hàng về chất lượng, khảo sát ý kiến người sử dụng, phân tích thua lỗ kinh doanh, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì.Kiểm soát tài liệu, hồ sơ.

Phải kiểm soát tài liệu, hồ sơ được thiết lập để cung cấp bằng chứng khi có vụ việc phát sinh, Hồ sơ luôn rõ ràng, dễ nhận biết, dễ sử dụng,
3. Dịch vụ tư vấn sẽ giải quyết những khiếu nại, vấn đề liên quan đến việc thực hiện của nhân viên hoặc chất lượng của quy trình báo cáo cho hợp đồng tư vấn này.

Khi khách hàng không hài lòng về quy trình làm việc, chất lượng, đơn vị phải lập văn bản gửi về ANA để:

 • Xem xét vấn đề

 • Xác định nguyên nhân

 • Đánh giá

 • Thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo vấn đề không tái diễn

 • Lưu hồ sơ

 • Xem xét hiệu lực của các hành động khắc phục đã thực hiện

Sau khi nhận được văn bản khiếu nại/ thắc mắc/ yêu cầu, trong vòng 24 giờ, Chúng tôi sẽ gửi văn bản trả lời chính thức đến các đơn vị có liên quan. Các khiếu nại/ thắc mắc/ yêu cầu này có thể là:

 • Khả năng đáp ứng yêu cầu của sản phẩm

 • Tiến độ công việc giữa thực tế và kế hoạch

 • Chất lượng dịch vụ, thái độ của cán bộ khi làm việc với các đơn vị

 • Yêu cầu mới nảy sinh khi cán bộ dự án muốn hoàn thiện, phát triển phần mềm

 • Yêu cầu khắc phục sự cố

 • Cập nhật, bổ sung các chức năng, biểu mẫu, báo cáo khi có sự thay đổi theo yêu cầu.

 • ...

Căn cứ trên tính chất công việc, mức độ nghiêm trọng của khiếu nại/ thắc mắc/ yêu cầu, trong vòng 4 giờ, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề, bằng hai cách:

 • Sử dụng phương tiện hỗ trợ: điện thoại, email, Fax, Teamviewer... đối với những vấn đề không quá phức tạp, có thể hỗ trợ từ xa được.

 • Trực tiếp đến văn phòng các đơn vị để giải quyết đối với những trường hợp không thể/ không nên sử dụng phương hiện hỗ trợ từ xa.

Thủ tục, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng được Công ty ANA quy định tại Quy trình, quản lý điều hành doanh nghiệp, và các văn bản:

 • Hợp đồng ký kết giữa Công ty ANA và Khách hàng.

 • Biên bản thương thảo hợp đồng

 • Quyết định lựa chọn Công ty cung cấp phần mềm

 • Hồ sơ Đề xuất

 • Các yêu cầu phát sinh trong quá trình làm việc

 • Các văn bản, tài liệu liên quan

Nếu vẫn không thương thảo được, tranh chấp, khiếu nại sẽ được giải quyết theo Luật Định.

II. Năng lực kỹ thuật.

Mô tả tóm tắt về năng lực kỹ thuật:

Công ty cổ phần Công nghệ - Dịch vụ - Thương mại ANA đã khảo sát, tư vấn, xây dựng, chuyển giao thành công giải pháp Quản lý Tài chính – Kế toán cho rất nhiều dự án (vui lòng xem tại Phụ lục I), đáp ứng yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ.

Giải pháp phần mềm Quản lý tài chính do các chuyên gia của ANA thiết kế được xây dựng dựa trên nền công nghệ tiên tiến nhất, luôn cập nhật các yêu cầu quản lý và cải tiến sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

Công nghệ sử dụng:


 • Sử dụng Ngôn ngữ lập trình: Microsoft Visual Basic.NET, C#, ASP, ASP.NET, Java…

 • Sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2012.

 • Công cụ hỗ trợ giao diện : NetAdvantage for .NET 2009

 • Các báo cáo sử dụng công cụ Crystal Report 2012, Microsoft Excel 2010

 • Sử dụng font Unicode - Bộ mã tiếng Việt tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ, hệ thống tra cứu thống kê và báo cáo:

 • Tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất.

 • Thực hiện bám sát các yêu cầu nghiệp vụ quản lý của các đơn vị có liên quan, cũng như của Văn phòng Ban quản lý dự án.

 • Tuân thủ theo các quy định hiện hành có liên quan.

 • Hệ thống tra cứu, thống kê, tìm kiểm được xây dựng một cách linh hoạt, đáp ứng nhiều tiêu chí tìm kiếm.

 • Báo cáo tài chính được thiết kế phù hợp với yêu cầu của hồ sơ chào hàng cũng như các yêu cầu khác trong quá trình thực hiện.

III. Năng lực Địa lý

Công ty cổ phần Công nghệ - Dịch vụ - Thương mại ANA đã cung cấp nhiều giải pháp phần mềm cho, dịch vụ và ứng dụng CNTT cho nhiều đối tượng khách hàng từ các Cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các Doanh nghiệp … thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

Một số khách hàng là các Bộ ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc như: Bộ Y tế (Văn phòng Bộ, Cuộc Quan lý Dược, Cục Quản lý môi trường Y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế Dự phòng, Vụ Kế hoạch – tài chính, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Bạch Mai…); Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dự án Giáo dục Mầm non, Cục Khảo thí và kiểm định giáo dục); Bộ Giao thông vận tải (Các Ban QLDA 1, 2, 4, 85, Thăng Long, An toàn giao thông…); Bộ Xây dựng (Cục Phát triển Đô thị); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn, Tổng cục Thủy lợi); Kiểm toán nhà nước; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và 60 Viện KSND các tỉnh ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư…,Ngoài ra, Công ty cổ phần Công nghệ - Dịch vụ - Thương mại ANA cung cấp phần mềm cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp, hệ thống bệnh viện từ Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn đến Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh… vì vậy, chúng tôi khẳng việc khai phần mềm cho gói thầu “Phần mềm quản lý dự án vốn đầu tư của Bộ Y tế” hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng tôi. 1. BÁO CÁO DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN


tải về 1.13 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương