Hồ SƠ DỰ thầu góI thầU “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016”tải về 1.13 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích1.13 Mb.
#1697
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


3


HỒ SƠ DỰ THẦU

GÓI THẦU

Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016”HÀ NỘI 9/ 2016AC
MỤC LỤC HỒ SƠ

NỘI DUNG HỒ SƠ

Trang

PHẦN 1: ĐƠN CHÀO HÀNG VÀ BIỂU GIÁ CHI TIẾT

3

PHẦN 2: NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM NHÀ THẦU

11


  1. Thông tin chung
  1. Năng lực và kinh nghiệm
PHẦN 3 : NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN

33

PHẦN 4: CÁC CAM KẾT THỰC HIỆN


35


PHẦN 1:

ĐƠN DỰ THẦU VÀ BẢNG GIÁ CHI TIẾT

ĐƠN DỰ THẦU
Ngày: 26 tháng 09 năm 2016

Tên gói thầu: “ Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2016 ”.

Kính gửi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA, cam kết thực hiện gói thầu“ Xây dựng cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội” theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là 522.000.000 ( Bằng chữ: Năm tram hai mươi hai triệu đồng chẵn./.) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 30(Ba mươi ngày) ngày.

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ đề xuất này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực.

Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian 30 ngày, kể từ 8 giờ, ngày 26 tháng 09 năm 2016.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

STT

Nội dung

Giá chào

1

Hàng hóa

2.055.000.000

2

Dịch vụ liên quan

142.000.000

Tổng cộng giá chào
(Kết chuyển sang đơn chào hàng)

2.197.000.000


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU


BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓASTT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng mời thầu

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Đơn giá

Thành tiền
(Cột 4x6)


1

Xây dựng giao diện cổng

Phân hệ

01

ANA.PortalGD

45.000.000

45.000.000

2

Quản lý người dùng, xác thực và bảo mật

Phân hệ

01

ANA.PortalBM

40.000.000

40.000.000

3

Xây dựng chức năng phần mềm cổng lõi.

Phân hệ

01

ANA.PortalCL210.000.000

210.000.000

4

Xây dựng chức năng quản trị nội dung

Phân hệ

01

ANA.PortalND220.000.000

220.000.000

Tổng cộng giá chào của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

515.000.000


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU


BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

STT

Danh mục hàng hóa

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Ngày hoàn thành

Đơn giá

Thành tiền
(Cột 3x7)


1

Triển khai cài đặt, cấu hình hệ thống cổng thông tin

1

Ngày

Tại trường đại học luật Hà Nội

2

1.500.000

3.000.000

2

Đào tạo, tập huấn hệ thống tại đại học Luật Hà Nội

1

Lớp

Tại trường đại học luật Hà Nội

1

4.000.000

4.000.000

Tổng cộng giá chào của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)7.000.000


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

PHẦN 2:

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM NHÀ THẦU
tải về 1.13 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương