Hà NỘI 2014 BỘ XÂy dựng qcvn 01: 2014/bxd quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựNG


QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1Yêu cầu về đơn vị ởtải về 148.08 Kb.
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích148.08 Kb.
#561
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1Yêu cầu về đơn vị ở

2.1.1Quy mô các công trình công cộng dịch vụ phải đáp ứng được các quy định trong bảng 2.1, phù hợp với quy mô dân số trong khu vực thiết kế, đồng thời xem xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận.

2.1.2Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ (tính theo đường tiếp cận thực tế gần nhất) không lớn hơn 300m.

2.1.3Trong đơn vị ở có các loại hình nhà ở đa dạng, chỉ tiêu đất ở phải được tính toán cho từng loại hình nhà ở riêng biệt, chỉ tiêu các loại đất còn lại được tính là chỉ tiêu trung bình.

2.1.4Các quy định về sử dụng đất đơn vị ở như sau:


  • Diện tích đất đơn vị ở tối thiểu là 8m2/người. Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình của toàn đô thị không lớn hơn 50m2/người. Trường hợp đặc biệt (đô thị du lịch, đô thị miền núi, đô thị có điều kiện khí hậu đặc biệt, điều kiện tự nhiên đặc biệt...) phải có luận cứ để lựa chọn chỉ tiêu thích hợp;

  • Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu phải đạt 2m2/người, trong đó đất cây xanh trong nhóm nhà ở tối thiểu phải đạt 1m2/người;

  • Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở tối thiểu phải đạt 2,7m2/người;

  • Đất giao thông trong đơn vị ở tuân thủ quy định tại phần quy hoạch giao thông trong quy chuẩn này;

  • Đất các khu vực sử dụng đa chức năng, được quy đổi ra loại đất tương ứng.

CHÚ THÍCH: Đất các khu vực sử dụng đa chức năng, được quy đổi ra loại đất tương ứng theo tỷ lệ diện tích sàn sử dụng cho mỗi loại chức năng.

2.2Yêu cầu về các công trình dịch vụ đô thị


  • Các công trình dịch vụ đô thị phục vụ trong đơn vị ở (trường học, chợ…) cần đảm bảo bán kính phục vụ không quá 500m. Riêng đối với khu vực có địa hình phức tạp, bán kính phục vụ của các loại công trình này không quá 1,0km.

  • Các công trình dịch vụ khác trong đô thị phải phù hợp với cấu trúc đô thị và có mối liên kết với các khu chức năng khác trong đô thị.

  • Chiều cao công trình phải tuân thủ quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD;

  • Đối với khu vực có quy mô dân số từ 20.000 người trở lên, cần bố trí ít nhất 01 trường phổ thông trung học.

Bảng 2.: Quy định về quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ đô thị cơ bản (*)

Loại công trình

Cấp quản lý

Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu

Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

1. Giáo dục

a. Trường mầm non

Đơn vị ở

chỗ/1.000 người

50

m2/1 chỗ

15

b. Trường tiểu học

Đơn vị ở

chỗ/1.000 người

65

m2/1 chỗ

15

c. Trường trung học cơ sở

Đơn vị ở

chỗ/1.000 người

55

m2/1 chỗ

15

d. Trường trung học phổ thông

Đô thị

chỗ/1.000 người

40

m2/1 chỗ

15

2. Y tế

a. Trạm y tế

Đơn vị ở

trạm/đơn vị ở

1

m2/trạm

500

b. Phòng khám đa khoa

Đô thị

công trình/đô thị

1

m2/trạm

3.000

c. Bệnh viện đa khoa

Đô thị

giường/1000 người

4

m2/giường bệnh

100

d. Nhà hộ sinh

Đô thị

giường/1000 người

0,5

m2/giường

30

3. Thể dục thể thao công cộng
a. Sân luyện tập

Đơn vị ởm2/người

ha/công trình0,5

0,3


b. Sân thể thao cơ bản

Đô thịm2/người

ha/công trình0,6

1,0


c. Sân vận động

Đô thịm2/người

ha/công trình0,8

2,5


d. Trung tâm TDTT

Đô thịm2/người

ha/công trình0,8

3,0


4. Văn hoá công cộng (**)
a. Thư viện

Đô thịha/công trình

0,5

b. Bảo tàng

Đô thịha/công trình

1,0

c. Triển lãm

Đô thịha/công trình

1,0

d. Nhà hát

Đô thị

số chỗ/ 1000người

5

ha/công trình

1,0

e. Cung văn hoá

Đô thị

số chỗ/ 1000người

8

ha/công trình

0,5

g. Rạp xiếc

Đô thị

số chỗ/ 1000người

3

ha/công trình

0,7

h. Cung thiếu nhi

Đô thị

số chỗ/ 1000người

2

ha/công trình

1,0

5. Chợ dân sinh

Đơn vị ở

Đô thị

công trình/đơn vị ở

1


ha/công trình

0,2

1,0

CHÚ THÍCH:

(*) Các công trình dịch vụ công cộng khác được tính toán theo nhu cầu của đô thị;(**) Các chức năng được khuyến khích hợp bố trí kết hợp trong một công trình hoặc cụm công trình.


tải về 148.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương