Hà NỘI 2014 BỘ XÂy dựng qcvn 01: 2014/bxd quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựNG


Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôntải về 148.08 Kb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích148.08 Kb.
#561
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.16Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

2.16.1Yêu cầu đối với khu đất xây dựng


 • Có điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, thủy văn, khí hậu…) đảm bảo, có các lợi thế về kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

 • Yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: hạn chế xây dựng trong khu vực đất tiềm ẩn nguy cơ tai biến địa chất nguy hiểm, vùng thường xuyên ngập lụt, lũ ống, lũ quét; đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven biển, cửa sông phải tính đến mực nước biển dâng;

 • Không thuộc phạm vi khu vực được xác định để khai thác mỏ, bảo tồn thiên nhiên, khu khảo cổ; khu vực ô nhiễm môi trường chưa được xử lý;

 • Hạn chế sử dụng đất canh tác đặc biệt là đất canh tác nông nghiệp năng suất cao, phải tận dụng đất đồi, núi, gò bãi, đất có năng suất trồng trọt kém để xây dựng và mở rộng các điểm dân cư nông thôn.

2.16.2Chỉ tiêu sử dụng đất


 • Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không được nhỏ hơn quy định trong Bảng 2..

Bảng 2.: Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn

Loại đất

Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)

Đất xây dựng công trình nhà ở

25

Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ

5

Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật

5

Cây xanh công cộng

2

CHÚ THÍCH: Không bao gồm đất để bố trí các công trình hạ tầng thuộc cấp Quốc gia, tỉnh, huyện;

2.16.3Các khu chức năng của xã


 • Khu ở (gồm lô đất ở gia đình và các công trình phục vụ trong thôn, xóm);

 • Khu trung tâm;

 • Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất;

 • Các công trình hạ tầng kỹ thuật;

 • Các công trình hạ tầng xã hội;

 • Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nếu có);

 • Khu dành cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các mục đích khác.

2.16.4Các yêu cầu về phân khu chức năng


 • Sử dụng tiết kiệm đất đai;

 • Thuận tiện cho giao thông, sản xuất, sinh hoạt;

 • Bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu;

 • Tận dụng địa hình, cảnh quan tự nhiên;

 • Phù hợp với bản sắc văn hóa từng vùng;

 • Phù hợp với các đặc điểm cụ thể của địa phương về tập quán định cư, tập quán sản xuất, mức độ và khả năng phát triển kinh tế...

2.16.5Quy hoạch khu ở

2.16.5.1Đất xây dựng khu ở phải đảm bảo:


 • Kế thừa hiện trạng phân bố dân cư và phù hợp với quy hoạch mạng lưới phân bố dân cư của khu vực lớn hơn có liên quan;

 • Phát triển được một lượng dân cư thích hợp theo dự báo, thuận lợi cho tổ chức các công trình công cộng cần thiết như nhà trẻ, trường phổ thông cơ sở, cơ sở dịch vụ...;

 • Phù hợp với đất đai, địa hình, có thể dựa vào địa hình, địa vật tự nhiên như đường sá, ao hồ, kênh mương, đồi núi, dải đất để phân định ranh giới.

2.16.5.2Các chức năng cơ bản cho lô đất gia đình gồm:


 • Công trình nhà ở chính;

 • Các công trình phụ;

 • Sân, vườn.

2.16.5.3Yêu cầu cho lô đất gia đình


 • Phải đảm bảo bố trí hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, cảnh quan chung;

 • Các công trình sản xuất, chăn nuôi trong lô đất gia đình phải có hệ thống kỹ thuật thu gom và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.16.6Quy hoạch khu trung tâm xã

2.16.6.1Khu trung tâm chính xã bố trí các công trình sau:


 • Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đảng uỷ, công an, xã đội, các đoàn thể;

 • Các công trình công cộng cấp xã: nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, nhà trẻ, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế xã, trung tâm văn hoá - thể thao, chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, điểm phục vụ bưu chính viễn thông;

 • Các xã có quy mô dân số lớn hơn hoặc bằng 20.000 dân, phải quy hoạch trường trung học phổ thông.

2.16.6.2Trụ sở làm việc cơ quan xã


 • Trụ sở cơ quan xã phải được bố trí tập trung để thuận lợi cho giao dịch và tiết kiệm đất;

 • Tổng diện tích đất trụ sở cơ quan xã tối thiểu là 1.000m2;

 • Định mức diện tích đất sử dụng mỗi trụ sở quy định như sau: khu vực đồng bằng, trung du không quá 500 m2; khu vực miền núi, hải đảo không quá 400 m2.

2.16.6.3Các công trình công cộng, dịch vụ


Bảng 2.: Quy định về quy mô tối thiểu của các công trình công cộng,dịch vụ

Loại công trình

Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu

Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

Bán kính phục vụ tốt đa (m)

1. Giáo dục

a. Trường, điểm trường mầm non

- Vùng đồng bằng:

- Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa:


50 chỗ/1.000 dân

12 m2/chỗ

1km


2km

b. Trường, điểm trường tiểu học

- Vùng đồng bằng:

- Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa:


65 chỗ/1.000 dân

10 m2/chỗ

1km


2km

c. Trường trung học

55 chỗ/1.000 dân

10 m2/chỗ
2. Y tế

Trạm y tế xã

- Không có vườn thuốc

- Có vườn thuốc


1 trạm/xã

500 m2/trạm

1.000 m2/trạm

3. Văn hóa, thể thao công cộng (*)

a. Nhà văn hóa
2.000 m2/công trình
b. Phòng truyền thống
200 m2/công trình
c. Thư viện
200 m2/công trình
d. Hội trường
100 chỗ/công trình
e. Cụm công trình, sân bãi thể thao
8.000 m2/cụm
4. Chợ, cửa hàng dịch vụ (**)

a. Chợ

1 chợ/xã

2.000 m2
b. Cửa hàng dịch vụ trung tâm

1 công trình/khu trung tâm

300 m2
5. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (bao gồm cả truy cập Internet)

1 điểm/xã

150m2/điểm
CHÚ THÍCH:

(*) Các hạng mục văn hóa, thể thao công cộng phải kết hợp trong cùng nhóm công trình để đảm bảo sử dụng khai thác hiệu quả;(**) Tùy theo đặc điểm địa phương có thể bố trí cho xã hoặc liên xã.

2.16.7Quy hoạch khu vực chăn nuôi, sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp


 • Các khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng cách ATMT. Khoảng cách từ nhà ở tới các khu vực chăn nuôi, sản xuất, kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật phải lớn hơn 200 m;

 • Khu sản xuất phải bố trí gần các trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước;

 • Các công trình phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân hoá học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí nông cụ,... phải bố trí liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng. Khoảng cách từ các kho phân hoá học đến khu ở không được nhỏ hơn 100 m.

2.16.8Quy hoạch khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung


 • Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường có thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình;

 • Cơ sở sản xuất có tác động xấu tới môi trường phải bố trí thành các cụm, nằm ngoài khu ở, gần đầu mối giao thông;

 • Khoảng cách ATMT giữa cụm sản xuất và khu ở phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường (khoảng cách ly vệ sinh) lấy theo phụ lục 3 - TCVN 4449-1987.

2.16.9Quy hoạch cây xanh


 • Phải bố trí cây xanh công cộng tại khu trung tâm, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo;

 • Kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài đồng ruộng, cây phòng hộ chống cát ven biển, cây chống xói mòn để tạo thành một hệ thống cây xanh trong xã;

 • Không trồng các loại cây có nhựa độc, có hoa quả hấp dẫn ruồi muỗi, cây có gai trong trạm y tế, trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần trồng các loại cây cao, bóng mát và có tác dụng làm sạch không khí;

 • Bố trí cây xanh trong khoảng cách ly của cụm công nghiệp.

2.16.10Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt

2.16.10.1Yêu cầu về phòng chống thiên tai


 • Đối với khu vực dân cư cũ hiện hữu thì phải có biện pháp bảo vệ, hướng dòng lũ quét ra khỏi khu vực hoặc di dời trong trường hợp cần thiết;

 • Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải kết hợp với quy hoạch hệ thống thuỷ lợi tiêu, thoát lũ;

 • Nếu áp dụng giải pháp tôn nền, cao độ nền phải cao hơn mực nước lũ lớn nhất (max) hàng năm tối thiểu là 0,3m;

 • Đối với điểm dân cư nông thôn vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai phải bố trí điểm sơ tán khẩn cấp, sử dụng các công trình công cộng làm nơi tránh bão, lụt.

2.16.10.2Quy hoạch cao độ nền


 • Phải quy hoạch san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ở, nhà và công trình công cộng, nhà sản xuất, đường giao thông). Phần đất còn lại được giữ nguyên địa hình tự nhiên;

 • Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp; bảo vệ cây lưu niên, lớp đất màu.

2.16.10.3Quy hoạch thoát nước mặt


 • Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở;

 • Đối với khu dân cư nằm bên sườn đồi, núi phải bố trí các mương đón hướng dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không chảy tràn qua khu dân cư.

2.16.11Quy hoạch giao thông


 • Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên hoàn với đường huyện, đường tỉnh; Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lưới đường thuỷ phục vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách;

 • Phù hợp với địa hình, giảm khối lượng đào đắp và các công trình phải xây dựng trên tuyến;

 • Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng xã, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp và phù hợp phương tiện vận chuyển;

 • Hệ thống đường giao thông nông thôn phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Giao thông Vận tải quy định.

2.16.12Quy hoạch cấp nước

2.16.12.1Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt


 • Trường hợp cấp nước đến hộ gia đình đảm bảo tối thiểu 60 lít/người/ngày đêm;

 • Trường hợp cấp nước đến vị trí lấy nước công cộng đảm bảo tối thiểu 40lít/người/ngày đêm;

 • Với chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt lấy theo quy định hiện hành.

2.16.12.2Chỉ tiêu cấp nước cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp


 • Nước cấp cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại hộ gia đình lớn hơn hoặc bằng 8% lượng nước cấp cho sinh hoạt;

 • Nước cấp cho cụm công nghiệp tập trung được xác định theo bảng mục 2.9.2.

2.16.12.3Khu vực bảo vệ nguồn nước công cộng:


 • Đối với nguồn nước ngầm: trong khu đất có bán kính 20m tính từ giếng, không được xây dựng các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước;

 • Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước.

2.16.13Quy hoạch cấp điện

2.16.13.1Yêu cầu chung


 • Phải đảm bảo cung cấp điện cho tất cả các hộ gia đình và nhu cầu sản xuất;

 • Đối với các khu vực không có khả năng cấp điện từ lưới điện quốc gia quy hoạch các nguồn năng lượng khác thay thế như thủy điện nhỏ, năng lượng mặt trời, gió;

 • Hệ thống cấp điện đảm bảo an toàn sử dụng, phòng chống cháy nổ.

2.16.13.2Phụ tải điện


 • Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu là 150W/người;

 • Nhu cầu điện cho công trình công cộng phải đảm bảo lớn hơn 15% nhu cầu điện sinh hoạt;

 • Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải tính toán dựa trên các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản xuất.

2.16.13.3Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng


 • Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt;

 • Mạng lưới điện trung và hạ thế hạn chế vượt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, đường giao thông chính, các khu vực sản xuất công nghiệp;

 • Chiếu sáng công cộng: tỷ lệ đường khu vực trung tâm xã được chiếu sáng không nhỏ hơn 50%;

 • Khoảng cách an toàn từ hệ thống cấp điện tới công trình phải tuân thủ các quy định tại Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn;

 • Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định tại QCVN QTĐ 8:2010/BCT.

2.16.14Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

2.16.14.1Thoát nước thải


 • Phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo yêu cầu về môi trường. Cho phép nước thải đã xử lý qua bể tự hoại sử dụng chung với hệ thống thoát nước mặt. Cần tận dụng các ao hồ, kênh, rạch tự nhiên để thoát nước và làm sạch nước thải;

 • Nước thải từ cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề phải được thu gom ra hệ thống tiêu thoát riêng và xử lý đạt yêu cầu về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận;

 • Tối thiểu phải thu gom đạt 80% lượng nước cấp để xử lý.

CHÚ THÍCH: Đối với các vùng nông thôn ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa cho phép giảm chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt lớn hơn hoặc bằng 60% lượng nước cấp.

2.16.14.2Quản lý chất thải rắn


 • Chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom và xử lý;

 • Điểm tập kết, trạm trung chuyển: khu vực đồng bằng mỗi thôn có một điểm tập kết/ trạm trung chuyển; khu vực miền núi mỗi thôn có 2 -3 điểm tập kết, trạm trung chuyển. Điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. Khoảng cách ATMT của điểm tập kết, trạm trung chuyển phải lớn hơn hoặc bằng 20m;

 • Khoảng cách ATMT từ cơ sở xử lý chất thải rắn của khu vực nông thôn đến khu dân cư không nhỏ hơn 1.000m; Trường hợp sử dụng công nghệ xử lý triệt để chất thải rắn và phần chôn lấp nhỏ hơn 15% cho phép giảm khoảng cách ATMT nhưng không nhỏ hơn 500m;

 • Phải xây dựng nhà xí hợp vệ sinh, không xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá;

 • Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m và có cây xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu gom và có giải pháp xử lý hợp vệ sinh.

2.16.14.3Nghĩa trang


 • Yêu cầu quy hoạch địa điểm nghĩa trang phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài;

 • Quy mô nghĩa trang phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 0,04 ha/1.000 người;

 • Khoảng cách ATMT của nghĩa trang phải đảm bảo các quy định tại bảng 2.;

 • Các tuyến đường chính và nhánh trong nghĩa trang phải có rãnh thoát nước mặt.

3QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

3.1Các đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được lập mới hoặc điều chỉnh phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này.

3.2Trong các trường hợp đặc biệt, khi không đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn này phải có sự chấp thuận của Bộ Xây dựng.

4TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn này cho các đối tượng có liên quan.

4.2Các cơ quan quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ Quy chuẩn này trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

4.3Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý.
tải về 148.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương