gs tk. Giác nguyên ai minh: con kính lễ Sư GiotMuaCuoiMua: DẠ nghe rõ Phu du21: da nghe tinhnghiem1: da nghero ai minh: DẠ thưA nghe rõ Ais Lynn: Dạ con nghe rõ vominhve tud3


namtruyen: hao sang, rong rai khg dong nghia voi hoang phitải về 0.53 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4

namtruyen: hao sang, rong rai khg dong nghia voi hoang phi

namtruyen: thuong nguoi khg dg nghia voi da tinh

Ais_Lynn:

MOTRANGDAYNUOC:

namtruyen: diem dam khg la vo tam

Ais_Lynn:

MOTRANGDAYNUOC:

AI MINH: "TIT KIM, TRI TÚC KHÔNG ĐNG NGHĨA VI HÀ TIN, HÀO SNG KHÔNG ĐNG NGHĨA VI HOANG PHÍ/ THƯƠNG NGƯI KHÔNG ĐNG NGHĨA VI ĐA TÌNH/ĐIM ĐM KHÔNG LÀ VÔ TÂM"

tam_ tinh_: sadhu..

Ais_Lynn:

VOMINHVE TUD3: điềm tĩnh

AI MINH: SADHU SADHU

Ais_Lynn:

GiotMuaCuoiMua: Tiết kim, tri túc không đng nghĩa vi hà tin. Hào sng , rng rãi không đng nghĩa vi hoang phí. Thương ngưi không đng nghĩa vi đa tình ; Đim đm không là vô tâm

VOMINHVE TUD3: ��

AI MINH:

MOTRANGDAYNUOC: kinh dang Su .

Ais_Lynn:

tam_ tinh_: DA THUA CON NGHE RO

DuongTieu: Bai ho^m nay hay qua'

Ais_Lynn:

tam_ tinh_: qua dung.. sadhu..

GiotMuaCuoiMua:

Phu du21: sadhu

VOMINHVE TUD3: Hạnh Tri Tuc

tam_ tinh_:

Chan -Duc:

AI MINH: Sadhu sadhu Tuyt vi

tam_ tinh_:

GiotMuaCuoiMua: Do vy, này các T-kheo, hãy hc tp như sau: "Chúng tôi s tri túc vi bt c loi y nào, và chúng tôi s là ngưi tán thán hnh tri túc vi bt c loi y nào. Và không vì y, chúng tôi s làm điu bt chánh, bt xng. Nếu không đưc y, chúng tôi s không dao đng. Và nếu đưc y, chúng tôi s dùng y y, không tham lam, không say đm, không phm ti, thy s nguy hi, quán xut ly vi trí tu. Chúng tôi s tri túc vi bt c loi đ ăn kht thc nào... vi bt c loi sàng ta nào... vi bt c loi thuc men tr bnh nào, và chúng tôi s là ngưi tán thán s tri túc vi bt c loi thuc men tr bnh nào. Và không vì thuc men tr bnh, chúng tôi s làm điu bt chánh, bt xng. Nếu không đưc thuc men tr bnh, chúng tôi s không dao đng. Và nếu đưc thuc men tr bnh, chúng tôi s dùng thuc men tr bnh y, không tham lam, không say đm, không phm ti, thy nguy hi, quán xut ly vi trí tu. Như vy, này các T-kheo, các ông cn phi hc tp".

AI MINH: Hnh tri túc

MOTRANGDAYNUOC:

tam_ tinh_:

GiotMuaCuoiMua: Sadhu sadhu

GiotMuaCuoiMua: chúng con kính tri ân sư

DuongTieu: cam on su

Chan -Duc: conkinh tri an su
Каталог: phap -> tuongungkinh -> note
note -> GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 21- 10 2014 Chương XI tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasaṃyuttaṃ
note -> Welcome to vietheravada ! sao ky vay ne1
note -> Namtruyen: osho, krishnamurti
note -> Namtruyen: cuu canh cua pham hanh la thay ro tu de trong 5 uan: sac, sac tap khoi, sac doan diet, con duong dan den su doan diet do
note -> Alerte: C'est un salon classé g destiné au public général, y compris des mineurs. Le langage vulgaire n'est pas autorisé. Alerte
note -> Alert: This is a g rated room intended for a General Audience including minors. Offensive language is not permitted. Alert
note -> Metmoikhoinoi: cam on tn
note -> GiotMuaCuoiMua
note -> GiotMuaCuoiMua: Con kính đảnh lễ Sư Trưởng kinh chào quý đạo hữu mới vào


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương