gs tk. Giác nguyên ai minh: con kính lễ Sư GiotMuaCuoiMua: DẠ nghe rõ Phu du21: da nghe tinhnghiem1: da nghero ai minh: DẠ thưA nghe rõ Ais Lynn: Dạ con nghe rõ vominhve tud3tải về 0.53 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4

namtruyen: bhagava the ton

GiotMuaCuoiMua: Bhagàvà= Thế Tôn

namtruyen: kinh ngu

GiotMuaCuoiMua: Kính ng dùng đ xưng hô thi Đc Pht( Bhagàvà= Thế Tôn)

Phu du21: D THƯA NGHE RÕ

AI MINH:

namtruyen: kasava

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

GiotMuaCuoiMua: kàsàva=lúc đu ch tên gi màu (c úa, đt sét ....)

AI MINH:

AI MINH: ?????D

GiotMuaCuoiMua: D âm thanh rõ

GiotMuaCuoiMua: Th By 07/02/2015 Tương Ưng Ca Diếp

namtruyen: trong doi moi duc Phat co it nhat mot lan tu tay minh luom vai lam y mac

AI MINH:

namtruyen: punna no ty chet va bi nem xac trong rung, xac co duoc quan bang mot tam vai re tien

VOMINHVE TUD3: Nghe RÕ & hay

Ais_Lynn:

GiotMuaCuoiMua: Trong đi mi Đc Pht có ít nht mt ln t tay mình lưm vãi làm y mc. Punna nô t chết và b ném xác trong rng , xác có đưc qun bng mt tm vãi r tin

NguyenThuyPP:

namtruyen: tu chuyen doi y nay moi co hai tinh tiet noi tieng sau nay

AI MINH: sadhu sadhu

GiotMuaCuoiMua: T chuyn đi y này mi có hai tình tiết ni tiếng sau này

VOMINHVE TUD3: wow tuyêt vơi

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

GiotMuaCuoiMua:

AI MINH: Quá tuyt

VOMINHVE TUD3: 13 hạnh đầu đà

GiotMuaCuoiMua: Sau khi đc Pht Niết Bàn không lâu , anh em huynh đ bt đng nhau v giáo lý, hành trì, trong cách hiu v hành trì , tu tp . Ny sinh chia r nên tách ri nhau

VOMINHVE TUD3: con đang nghe rỏ

GiotMuaCuoiMua:

Chan -Duc: oh

VOMINHVE TUD3: oh

Chan -Duc:

Ais_Lynn:

namtruyen: bo de dat ma la to 28 cua an do

namtruyen: nhung la to so 1 o tau khi qua tq truyen dao

GiotMuaCuoiMua: T B Đ Đt Ma là t 28 ca nhưng là s 1 Tàu khi qua Trung Quc truyn đo

GiotMuaCuoiMua: d biết

Ais_Lynn: d biết

VOMINHVE TUD3: THÌ ra LÀ vậy băt' đầu từ đây chuyên đôi? y lần đầu tiên

GiotMuaCuoiMua: D NGHE ÂM THANH RÕ

VOMINHVE TUD3: hihi

Chan -Duc:

DuongTieu: hee

GiotMuaCuoiMua: HIHHI

AI MINH:

Ais_Lynn:

Thy an lac: hihi

Phu du21:

VOMINHVE TUD3: hihi QUÁ động trời chiu khong nôi?

Ais_Lynn:

namtruyen: hoa dung chiem bai bau than bat hoai cua luc to

namtruyen: quang dong

GiotMuaCuoiMua:

VOMINHVE TUD3: oh

Ais_Lynn:

namtruyen: trong kinh dien pali thi ngai MKL gan lien voi su tich bat hieu trong qua khu

namtruyen: va hinh anh dai hieu that ra la cua ngai XLP

Ais_Lynn:

GiotMuaCuoiMua: Trong kinh đin Pali thì Ngài Mc Kin Liên gn lin vi s tích bt hiếu trong quá kh . Hình nh đi hiếu tht ra là ca Ngài Xá Li Pht

AI MINH:

Ais_Lynn: Duy Ma Cat^.

Ais_Lynn:

AI MINH:

VOMINHVE TUD3: Oh sao lạ vậy

VOMINHVE TUD3: xuyên tac.

Ais_Lynn:

Ais_Lynn:

Phu du21: D THƯA NGHE RÕ

GiotMuaCuoiMua: Tht là ti li

AI MINH: huhuhuhu, quá ti li

VOMINHVE TUD3: QUÁ xá ba Tàu NÀY

namtruyen: tang trieu voi tanh khong cua tkn Tue Hanh

AI MINH: hãi hùng luôn

namtruyen: quang nhon

NguyenThuyPP:

Ais_Lynn:

VOMINHVE TUD3: Quảng Nhơn

AI MINH: sadhu sadhu

VOMINHVE TUD3: Sư cô TUỆ HANH

namtruyen: kinh duy ma la mot am muu cua BLM giao

Ais_Lynn: wow

NguyenThuyPP: "Tăng Triu và Tánh Không hc Đông Phương" -- tác gi : Tu Hnh dch , ttp://www.daophatngaynay.com/vn/Tang-Trieu-va-Tanh-Khong-hoc-Dong-Phuong/

AI MINH: Oh!

DuongTieu: Ni Su Tue Hanh hien o dau thua su* ?

Ais_Lynn:

VOMINHVE TUD3: Oh kinh duy ma cua ngai MÃN Giac LÀ cua balamon

GiotMuaCuoiMua: Kinh Duy Ma là mt âm mưu ca Bà La Môn giáo ( theo Ngài HT Mãn Giác )

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

MOTRANGDAYNUOC: KL Su G.N

VOMINHVE TUD3: bà La môn Trà trộn vao pgpt

AI MINH:

DuongTieu: 70

DuongTieu: Da

DuongTieu: de con kiem

AI MINH:

Ais_Lynn:

VOMINHVE TUD3: CŨNG còn Tre?

namtruyen: cuc kyn uyen bac

AI MINH: sadhu sadhu

GiotMuaCuoiMua: Con có nghe tiếng v Ni Sư này

MOTRANGDAYNUOC: men chao quy anh chi ..xuong xuong

VOMINHVE TUD3: cưc kỳ Uyên Bac'

GiotMuaCuoiMua: Sadhu

AI MINH: D, HT ln tuoi nhưng rt khe và minh mn

AI MINH:

DuongTieu: Con thay Ni Su Lieu Phap' rat th^ng minh

DuongTieu: hhee

Thy an lac: hihi

DuongTieu: cung~ duoc va`o ha`ng ngoa.i ha.ng

GiotMuaCuoiMua: VN mình có nhiu n nhân tài

Thy an lac: yes ni su lieu phap nua su

AI MINH: Vâng,

Ais_Lynn:

VOMINHVE TUD3: chữ cưc kỳ rat LÀ hiêm'

Thy an lac: hihi

Chan -Duc:

GiotMuaCuoiMua: NS Liu Pháp còn tr có tài

Ais_Lynn:

AI MINH:

VOMINHVE TUD3:

DuongTieu: Doi voi con NI Su Lieu Phap rat thong minh

GiotMuaCuoiMua:

GiotMuaCuoiMua: hihihi

Thy an lac: ni su biet 4 ngon ngu

VOMINHVE TUD3: ĐĂc biêt

Chan -Duc:

Thy an lac: hihi

Phu du21: Nga`i Ho Phap'

NguyenThuyPP: ngài Thin Nhơn ; ngài Tu S ; gs. Lê Mnh Thát; Ni sư Tu Hnh; Ni sư Liu Pháp

VOMINHVE TUD3: hihi Sư CŨNG number one

Ais_Lynn:

GiotMuaCuoiMua: NS rt hin và vui

GiotMuaCuoiMua: hihihi

Ais_Lynn:

GiotMuaCuoiMua: d

AI MINH: hihihi

VOMINHVE TUD3: hihi

Thy an lac: hihi

GiotMuaCuoiMua: D nghe rõ

VOMINHVE TUD3: đăc biêt

namtruyen: 5 kiep ve truoc la me ruot cua ngai

namtruyen: do ac hanh nen bi doa lam nga quy

VOMINHVE TUD3: úi choy

GiotMuaCuoiMua: Ng qu này 5 kiếp v trưc là m rut ca Ngài , do ác hnh nên b đa làm ng qu

Ais_Lynn:

GiotMuaCuoiMua: D NGHE RÕ

AI MINH:

VOMINHVE TUD3: CÓ lơi yêu cầu cua vua

GiotMuaCuoiMua: VÌ có li yêu cu ca Vua nên Ngài dùng đến trong trưng hp rt đc bit

Ais_Lynn:

MOTRANGDAYNUOC: cai chuyen ong ...Duy Ma Cat ...Ma quy gi do ....la mot ten " Ma giao " Balamon pha hoai dao phat ! .... ma Motrangdaynuoc tui da noi (chat ) ben room ppnm nen cai dam o hop troi oi ben do chui Mo ....te tua cho den gio la vay !

Chan -Duc:

Ais_Lynn:

AI MINH:

Ais_Lynn:

Thy an lac:

GiotMuaCuoiMua:

VOMINHVE TUD3: kê đi MÒ

MOTRANGDAYNUOC: su

Thy an lac:

VOMINHVE TUD3: Phước ai nấy hương?

AI MINH: đt tin tht đi tin gi/ ngưi bán tin gi ly tin tht

Ais_Lynn:

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

GiotMuaCuoiMua: Ngài XLP là đi hiếu

MOTRANGDAYNUOC: Mo so gi ma khong that ? so da khong dam noi ?! vmvt

Thy an lac:

GiotMuaCuoiMua: còn khóc na

AI MINH: đó là pháp tri ân, báo ân

AI MINH:

VOMINHVE TUD3: Đám Băc truyền SẼ chiu nhân qua? bôi bac Thanh tăng

MOTRANGDAYNUOC: cuoi ...chay nuoc mat .

AI MINH:

VOMINHVE TUD3: hihi

Ais_Lynn:

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

Ais_Lynn: wow

Alerte: You have invited battrimai

Ais_Lynn:

VOMINHVE TUD3: hên qua ' không co sư trong đao Thơ bà

MOTRANGDAYNUOC:

Ais_Lynn:

Ais_Lynn:

AI MINH:

VOMINHVE TUD3: hôm nay buôi nghe phap Tuyêt Vơi

namtruyen: dighanakha

namtruyen: xem trong kinh trung bo

Thy an lac: het nghe rui ah

GiotMuaCuoiMua: d nghe

AI MINH: sadhu sadhu

Chan -Duc: da ngh ero

Thy an lac: da nghe lai rui

GiotMuaCuoiMua: d âm thanh liên tc

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

Ais_Lynn:

AI MINH: Kính chào ch battrimai

VOMINHVE TUD3: NAM MÔ ĐAI HIÊU XA LƠI PHÂT

namtruyen: sau khi xuat gia roi, ngai CD tro thanh de nhat dau da

GiotMuaCuoiMua: Sau khi xut gia ri Ngài Ca Diếp tr thành đ nht đu đà

Ais_Lynn:

GiotMuaCuoiMua: Sut đi không nm

VOMINHVE TUD3: KASASAPA

AI MINH: sadhu sadhu

VOMINHVE TUD3: ĐÊ NHÂT VÊ NGỒI

GiotMuaCuoiMua: bt h thì có ch da

Ais_Lynn:

AI MINH:

NguyenThuyPP: Trào ngưc

GiotMuaCuoiMua:

Ais_Lynn:

Chan -Duc:

AI MINH: dư acid cung bao t

Ais_Lynn:

VOMINHVE TUD3: BỊNH bao tư?

AI MINH:

VOMINHVE TUD3: hihi

GiotMuaCuoiMua: Sut đi đi bát

VOMINHVE TUD3: hihi

Ais_Lynn:

GiotMuaCuoiMua: Con nghe chuyn này thy cũng n ri

AI MINH:

Ais_Lynn: o

Каталог: phap -> tuongungkinh -> note
note -> GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 21- 10 2014 Chương XI tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasaṃyuttaṃ
note -> Welcome to vietheravada ! sao ky vay ne1
note -> Namtruyen: osho, krishnamurti
note -> Namtruyen: cuu canh cua pham hanh la thay ro tu de trong 5 uan: sac, sac tap khoi, sac doan diet, con duong dan den su doan diet do
note -> Alerte: C'est un salon classé g destiné au public général, y compris des mineurs. Le langage vulgaire n'est pas autorisé. Alerte
note -> Alert: This is a g rated room intended for a General Audience including minors. Offensive language is not permitted. Alert
note -> Metmoikhoinoi: cam on tn
note -> GiotMuaCuoiMua
note -> GiotMuaCuoiMua: Con kính đảnh lễ Sư Trưởng kinh chào quý đạo hữu mới vào


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương