GưƠng hi sinhtải về 186.08 Kb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích186.08 Kb.
#268
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

NGUYỄN HIẾN LÊ


GƯƠNG HI SINH


Nhà Xuất Bản Văn hóa Thông tín

Mục Lục


NGUYỄN HIẾN LÊ 1

GƯƠNG HI SINH 1

LỜI ĐẦU SÁCH 1

ISAAC NEWTON 1

LOUIS PASTEUR 10

THOMAS ALVA EDISON 17

JOHN BOYD DUNLOP 28

ÔNG BÀ CURIE 32

GUGLIELMO MARCONI 45

RUDOLF DIESEL 52

JOHN LOGIE BAIRD 58

NORBERT WIENER 66

IGNACE PHILIPPE SEMMELWEIS 70LỜI ĐẦU SÁCH


Cuốn này tiếp cuốn Gương danh nhân và là cuốn thứ nhì trong loại Sách Thanh niên.

Chúng tôi gom lại ở đây tiểu sử mười nhà bác học hoặc phát minh Âu Mỹ. Những vị đó đều có công lớn với khoa học, đều làm thay đổi đời sống của chúng ta, đều nêu những tấm gương hi sinh cho cái Chân, đôi khi cả cho cái nữa và đều coi thường vinh hoa phú quí mà chỉ tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của nhân loại. Một vài nhà cũng có những tật nhỏ, nhưng chính vì vậy mà họ rất gần với chúng ta và tiểu sử cửa họ mới cảm động.

Lần lượt chúng tôi sẽ cho ra những cuốn dưới đây, hầu hết đã soạn xong:

Gương danh nhân

Gương mạo hiểm

Gương chiến đấu

để gom thành một bộ đọc vừa vui, vừa có lợi cho sự trau giồi trí thức và đào luyện tâm hồn của Thanh niên. (1)

Sài Gòn, ngày 1-2-1962

NGUYỄN HIẾN LÊ

(1) Hiện nay (2000) đa xuất bản Gương Danh nhân, Gương Kiên mkấn, Gương Chiến đâu, Gương Mạo hiểm...
tải về 186.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương