Giáo viên yêu cầu sinh viên đọan viao1ptải về 80.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2019
Kích80.8 Kb.

ÐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA NGOẠI NGỮ

------------


ÐỀ DẪN DẠY VÀ HỌC

Môn: Ngữ pháp - Tập Làm Văn 3I. THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN:

1. Họ và tên: Phan Thị Lệ Hoa

  • Giảng viên

  • Thạc sĩ

2. Ðịa chỉ liên lạc: 20A2 / 31 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình,

thành phố Hồ Chí Minh 1. Ðiện thoại: 8151742 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC:

 1. Tên môn học: Ngữ pháp - tập làm văn 3

 2. Số đơn vị học trình: 3 - Số tiết quy ra lý thuyết: 45

 3. Kiến thức căn bản cần biết trước:

Qua những môn học về kỹ năng viết trước, sinh viên đã:

 • Nắm vững cách viết và thực hành viết một đọan văn khỏang 100-150 từ, cụ thể:

 • cách viết câu chủ đề (Topic Sentence);

 • cách phát triển ý từ câu chủ đề (Supporting Sentences): trình bày lý lẽ, dẫn chứng bằng các ví dụ cụ thể sao cho đủ ý, rõ ràng và thuyết phục người đọc;

 • cach viết câu kết luận (Concluding Sentence);

 • dùng các loại từ nối thích hợp, các dạng sắp xếp ý để liên kết câu và chuyển ý trong một đoạn văn sao cho mạch lạc và hợp lý.

 1. Giáo trình giảng dạy:

 • Blass, Laurie and Pike - Baky, Meredith. A Content-Based Writing Book, Mosaic One. 3rd ed. Singapore: The Mc Graw-Hill Companies, Inc,.c.1996.

 1. Tài liệu tham khảo:

 • Arkin, Marian and Macheski, Cecilia. Research Papers. Boston: Houghton Mifflin Company, c. 2001.

 • Coffey, Margaret Pogemiller. Communication Through Writing. USA: Prentice Hall Regents. c.1987.

 • Oshima, Alice and Hogue, Ann. Writing Academic English. 2nd ed. 1997.

 • Smalley, Regina L. and Ruetten, Mary K. Refining Composition Skills. 2nd ed. New York: Macmillan Publishing Company, c. 1986. 1. MÔ TẢ VẮN TẮT MÔN HỌC:

 • Với môn học này, sinh viên sẽ được hướng dẫn theo từng bước cách viết bài luận (essay) từ đơn giản đến phức tạp, cụ thể:

 1. Bước đầu làm quen với cách viết một bài luận (từ 4 đến 5 đoạn văn) thông qua so sánh đối chiếu từ cấu tạo của một đoạn văn hoàn chỉnh (a complete paragraph).

 2. Viết bài luận theo chủ đề của từng chương bằng cách đọc tìm ý (Reading for Ideas), suy nghĩ và vận dụng ngôn ngữ để phát triển ý (từ vựng và cấu trúc) cho phù hợp với chủ đề.

 3. Vận dụng lý thuyết về cách viết một bài luận sao có tính học thuật (an academic essay) như cách viết câu luận điểm (thesis statement), cách viết đoạn văn nhập đề (introduction), cách phát triển ý, (developmentaland organizational patterns) và cách viết đoạn kết thúc (a conclusion paragraph).

 4. Vận dụng một cách thành thạo ba dạng bài luận sau:

 • Nêu nguyên nhân - kết quả (cause-and effect)

 • So sánh hai sự vật (comparison-and-contrast)

 • Nêu những mặt thuận lợi và bất lợi của vấn đề (advantages and disadvantages)

 1. Ngoài ra, sinh viên còn được học 2 trong số những kỹ năng viết quan trọng hỗ trợ cho kỹ năng viết essay như cách viết Paraphrase (diễn giải nội dung đọc được và viết theo lời văn của mình), viết summaries (tóm tắt) nội dung bài đọc ngay trong bài học của mỗi chương nhằm nâng cao kỹ năng phát triển ý, dẫn chứng, chứng minh 1 vấn đề trong 1 bài luận. 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

 1. Sau khi hòan tất khóa học, sinh viên có khả năng:

 • Mở rộng và phát triển ý từ một đọan văn (a complete paragraph) sang một bài luận (an essay).

 • Phát triển ý một cách độc lập dựa trên phương pháp có hệ thống (ngôn ngữ và kỹ năng), kết hợp phát triển ý theo từng bước (writing process) mà sinh viên đã học qua ở những kỳ trước.

 • Viết tốt câu luận điểm (thesis statement), câu chủ đề của từng đoạn văn phát triển (developmental topic sentences), và ứng dụng một cách linh hoạt những phương pháp nhập đề và kết thúc vấn đề thích hợp theo từng chủ đề sao cho ý được mạch lạc, thống nhất, và đầy đủ bằng cách giải thích, miêu tả, chứng minh hoặc kết hợp hai trong những cách này.

 1. Nắm vững kiến thức của môn học này, sinh viên có khả năng học cách viết các dạng essay với nhiều thể loại đa dạng hơn tạo một nền tảng chắc chắn cho kỹ năng viết kế tiếp của các học kỳ sau.

 2. Bên cạnh học kỹ năng viết bài essay (45 đọan), sinh viên sau khi hoàn tất môn học có thể nắm vững các kỹ năng khác hỗ trợ cho môn học thuộc kỹ năng viết nâng cao hơn như Viết Tiểu Luận, cũng như những môn học khác có liên quan đến việc đọc tài liệu tham khảo, chuyển đổi ngôn ngữ, cấu trúc câu theo cách diễn đạt của mình (paragraphing), viết tóm tắt (summarizing). 1. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC:

Bài 1: REVIEW: PARAGRAPH WRITING (Chapters 1 & 2) (6 tiết)

 1. Mục tiêu: Kết thúc buổi học, SV có khả năng:

 • Hệ thống hóa kỹ năng viết một đọan văn (đặc điểm cấu tạo 1 đoạn văn, câu chủ đề, tính thống nhất ý trong một đoạn văn, cách sắp xếp ý trong một đoạn văn).

 • Ôn lại các bước tiến hành viết ((steps of process writing)

 • Vận dụng ngôn ngữ, cấu trúc câu, từ vựng vào văn viết (cụ thể là qua một đoạn văn)

 1. Nội dung chi tiết:

  1. Giới thiệu chủ đề bài viết (Chapter One): New Challenges: first impressions of a new culture

  2. Làm thế nào để có một đoạn văn hay:

 • (The Paragraph) ( Review) (p.12)

 • Bài tập thực hành (exercise 1/p.14)

  1. Câu chủ đề của đoạn văn

 • The Topic Sentence (Review) (p.13)

 • Bài tập thực hành (Exercises 2,3 & 4 / pp.14-19)

  1. Tính thống nhất trong một đoạn văn:

 • Paragraph Unity (p.38)

 • Bài tập thực hành (p.38)

 1. Sự sắp xếp ý trong một đoạn văn:

 • Paragraph Organization (p.39) (TBER)

 • Bài Tập Thực Hành (pp..39-40), exercise 1 (pp.40-41), exercise 2 (pp.42-43)

 1. Luyện viết: (Writing Assignments) (Bài tập về nhà)

a) Write a paragraph about possible problems one could encounter adjusting to life in a big city.

( Sinh viên tham khảo bài đọc : "A Letter to Alex" - pp. 4-5)

b) Write a paragraph in which you show the advantages or disadvantages of one of the following issues in education:


 • Pursuing an education for professional training pursuing a career for self-fulfillment

 • Cooperation versus competition among students

 1. Write a paragraph explaining what it takes to succeed in school. Consider the following to help you get started: intelligence, self-description, interest and motivation, supportive parents, financial support.

(Sinh viên tham khảo bài đọc "Where College Paid Us" (pp.29-32)

BÀI 2: (Chapter 3) Relationship (p.49) (6 tiết)

 1. Mục tiêu: Sau khi hoàn tất buổi học, sinh viên có khả năng:

 • Có cái nhìn khái quát về cấu tạo của một bài luận khoảng 4 đến 5 đoạn văn như thế nào

 • So sánh đối chiếu thành phần nào của một bài luận giống hay tương tự với một đoạn văn.

 • Hiểu rõ tại sao cũng cùng một vấn đề nhưng tùy theo số từ giới hạn người viết có thể viết được một đoạn văn đủ ý và logic và nếu số từ giới hạn đó tăng lên gấp ba đến bốn lần thì người viết có thể phát triển ý, giải thích, minh họa và đưa ví dụ cụ thể một cách phong phú hơn trong bài luận gồm bốn đến năm đoạn.

 1. Nội dung chi tiết:

  1. How to expand a paragraph into an essay:

 • Review points: (p.60)

 • New points: (p.62)

Thực hành: Sinh viên đọc đoạn văn p.61. Trong lúc đọc, sinh viên làm những hoạt động sau:

 • Gạch dưới câu chủ đề (topic sentence)

 • Tìm ra những từ hoặc cụm từ chuyển ý dùng để giới thiệu câu phát triển ý (supporting sentences) từ câu chủ đề.

 • Viết dàn ý cho đọan văn theo format sau:

I.

A.

B.C.

2.2. Bài tập thực hành • Exercise 3/p.66

 • Exercise 4/p.67

2.3. Bài tập về nhà (Writing Assignments) (p.68)

Topic 1 (bài đọc để tìm ý và phát triển ý: pp.52 - 54)Ðể có thể phát triển ý, giải thích, giải thích, minh họa và đưa ra ví dụ cụ thể một cách phong phú hơn trong một bài luận từ 4 5 đoạn, kỹ năng viết của người viết cần phải nâng cao hơn. Hai trong những kỷ năng quan trọng đó là: viết dẫn chứng minh họa ý từ nguồn tham khảo khác bằng lời văn của mình và viết tóm tắt.

BÀI 3: HOW TO PARAPHRASE ( 4 Tiết)

 1. Mục tiêu: Sau khi hoàn tất buổi học, sinh viên có khả năng:

 1. Hiểu khái niện Paraphrasing là gì;

 2. Nắm vững kỹ năng Paraphrasing;

 3. Ứng dụng vào văn viết để hổ trợ ý chính trong một đoạn văn, đồng thời phát triển kỹ năng đọc và dẫn chứng tài liệu, tránh tối đa hình tượng đạo văn (plagiarism) trong văn viết.

 1. Nội dung chi tiết:

  1. What is the Paraphrase? (p.100)

  • Supplemented: A Paraphrase is an expression in your own words or passage written by someone else.

  1. Guidelines for paraphrasing: (Supplemented )

 • Begin be reading carefully and thinking about what you have read?

 • Cover the material that you are paraphrasing with a piece of paper (or your hand) so that you cant see it.

 • Paraphrase the material:

 • Paraphrase your paraphrase

 • Check what you have written against the original, and make more changes where necessary.

 • if you are really stuck, quote the original word or phrase, but only if you simply cant put it into your own words

 • Dont forget to cite the source in a paraphrase.

  1. What is a good paraphrase?

 • In a good paraphrase, you show that you understand what has been written by changing the language white remaining faithful to the original meaning.

 • Words, phrase, and syntax tend to stay in your head and intrude in your writing.

  1. Ví dụ minh họa:

 • Sách giáo khoa (p.100)

 • Bổ sung: Giảng viên tự tìm thâm ví dụ trong sách tham khảo để minh họa cho sinh viên hiểu kỹ hơn.

 • Ðề nghị: Giang viên có thể lấy ví dụ p.151, p.153, p.155 (sách tham khảo số 1 - I.5)

  1. Bài tập thực hành

 • Exercise 2 (p.101)

 • Bài tập bổ sung: Giảng viên tự sọan)

 • Ðề nghị: Sách tham khảo số 1 (I.5) exercise pp.152-153)

  1. Bài tập về nhà: Sinh viên đọc trước bào đọc pp. 197-198, pp.211)

BÀI 4: HOW TO SUMMARIZE (P.207) (4 tiết)

 1. Mục tiêu: Sau khi hòan tất buổi học, sinh viên có khả năng:

 • Phân biệt sự khác nhau giữa paraphrasing và summarizing.

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của paraphrasing đối với summarizing.

 • Viết tóm tắt một bài viết, một tài liệu mình đã đọc một cách có phương pháp.

 1. Nội dung chi tiết:

  1. Ôn tập về kỹ năng paraphrasing

 • Giảng viên minh họa bằng một bài viết (pp. 197-198) (SGK)

 • Yêu cầu sinh viên tự paraphrase theo cặp (pair work) hoặc nhóm (gruop)

 • Sau đó sinh viên trao đổi bài làm cho nhau, tự đánh giá xem cặp nào hay nhóm nào viết paraphrase tốt hơn cả. Gia3ng viên có thể cùng hội ý và chọn ra một bài tốt.

 • Cả lớp cùng nhận xét

2.2 Giới thiệu bài học: Summarizing

 • Giảng viên yêu cầu sinh viên đọc bài tóm tắt của bài viết (pp.197-198)

 • So sánh với bài paraphrase ở trên, điểm tích cực (advantages) của kỹ năng paraphrase trong một số trường hợp và giải thích một cách tổng quát khi nào ta nên paraphrase và khi nào nên viết summarizies (tóm tat)

BÀI 5: (CHAPTER 4): HEALTH (4 tiết)

 1. Mục tiêu: Cuối bài đọc sinh viên có thể:

 • viết được câu luận điểm một cách có phương pháp, không viết theo cảm tính.

 • Lấy câu luận điểm làm cơ sở để viết câu chủ đề cho phần thân bài.

 • Biết cách cân nhắc để chọn lọc ý phát triển sao cho có tính nhất quán và đồng đều, không khập khiểng.

 1. Nội dung chi tiết:

  1. Review: parts of an academic essay (p.82)

  2. How to write the thesis statement and where to put it (p.82)

  3. Một số ví dụ về câu luận điểm)

Example 1: How lifestyle affects a persons health

Thesis statement: A positive mental attitude, regular exercise, and a well-balanced diet are all aspects of a lifestyle that can lead to good health.

 • Controlling idea: aspects of a lifestyle that can lead to good health

 • Plan of development: - A positive mental attitude

- Regular exercise

- A well balanced diet

(What contributes to good health?)

Example 2: Learning to write has influenced me in three ways:

I think more clearly, I have more self-discipline, and I am able to concentrate better.Example 3: There are three advantages to the traditional grading system: it motivates students to work harder, it provides a standardized measure of student achievement, and it is objective rather than subjecttive.

Example 4: Although they are different, both physical and mental leisure-time activities have benefits that a stimulating and constructive.

Example 5: It is important to learn the nonverbal language of a new culture in order to communicate effectively in that culture and to have a complete understanding of it.

Example 6: the use of computers in education has important benefits for both students and teachers.

 1. Bài tập thực hành:

 • Exercise 1 /p.85

 • Exercise 2/p.85 (4, 5, 8, 10)

 1. Bài tập về nhà (writing assignments) (topics 1, 2 & 5)

 • Cấu trúc câu gợi ý tham khảo (pp.80-81)

BÀI 6: (CHAPTER 5) HIGHT TECH, LOW TECH (3 tiết)

 1. Mục tiêu: Cuối buổi học, sinh viên có khả năng:

 • Nắm vững 3 trong những phương pháp nhập đề để viết một đọan văn nhập đề có phương pháp.

 • Phát triển ý trong phần thân bài một cách cân xứng và có chiều sâu.

 1. Nội dung giảng dạy:

  1. Methods of introduction (pp. 102 - 103)

  2. Bài tập thực hành:

Giáo viên yêu cầu sinh viên đọc đọan văn nhập đề của bài luận ở trang 104. Phương pháp nhập đề được sử dụng trong đọan văn này là gì?

  1. Balance and equal depth in an essay: (p.104)

(Tính cân bằng và chiều sâu trong một bài luận)

  1. Bài tập về nhà(Writing assignment) (p.107)

Topic 4:

BÀI 7: CHAPTER 7 (p.127) Leisure Time(3 tiết)

 1. Mục tiêu: Cuối buổi học, sinh viên có khả năng:

 • biết sử dụng những kỹ thao để đọan văn có tính mạch lạc.

 • dùng phương pháp phổ biến nhất trong số những phương pháp dùng để viết đọan văn kết luận.

 • phát triển ý một cách logic và có chiều sâu, đủ ý bằng cách dùng những kỹ thuật phát triển ý cụ thể.

 • sử dụng những cấu trúc câu đặc biệt để phân loại ý.

 1. Nội dung chi tiết:

 1. Paragraph Coherence (p.120) (45)

 • Phân tích ba ví dụ ở pp. 120-121 để xem tác giả sử dụng những đại từ (pronouns), nhắc lại những từ cốt yếu (repetition of key words) và sử dụng cách giải nghĩa (paraphases) để văn viết có tính mạch lạc.

 • Practice: (Thực hành phân tích tính mạch lạc.)

 • Exercise 1 & 2 (p.122)

 • Exercise 6 (p.124)

  1. Writing well-developed paragraph (p.142) (30)

Những kỹ thuật cơ bản dùng để phát triển ý: (p.142)

 • Giải thích:

 • Cung cấp dữ liệu

 • Ðưa ra ví dụ

 • Bổ sung những chi tiết cụ thể

 • Kết hợp những kỹ thuật trên

 • Phân tích hai đọan văn mẫu A & B (p.142) và cho biết tại sao hai đọan văn này chưa đạt yêu cầu về tính đủ ý? (support)

 • Phân tích hai đọan văn mẫu A & B (P.144); CHÚ Ý NHỮNG CHI TIẾT GẠCH DƯỚI. Hai đọan văn này có tính đủ ý vì khi phát triển ý tác giả đã đóan trước được câu hỏi mà người đọc có thể đặt ra như: What advantages? Why? How?

 • Practice: Exercise 1 & 2 (p.145)

  1. Useful expressions in classifying information (p.138) (30)

 • Practice: Exercise 1 & 2 (pp140-141)

 1. Bài tập về nhà: (Writing Assignments) (p.146)

 • Topic 1 & 4

BÀI 8 : CHAPTER 8: CREATIVITY(3 tiết)

 1. Mục tiêu: Cuối buổi học, sinh viên có khả năng:

 • Biết cách dùng những từ chuyển ý thích hợp để sắp xếp ý theo thứ tự thời gian (chronological order)

 • Phân biệt và sử dụng đúng những từ nối câu.

 • Biết cách sắp xếp ý trong một đọan văn so sánh - tương phản

 1. Nội dung chi tiết:

  1. Listing Signals (p.159P

 • Phân tích và gạch dưới những từ chuyển tiếp trong hai d9ao5n văn mẫu ở trang 159.

 • Practice: Exercise 1 (p.162)

 1. Sentence Connectors (p.159)

 • Conjuctive Adverbs (p.160)

S1+V1.Conjuctive Adverb, S2+V2

Or: S1+V1; Conjuctive Adverb, S2+V2

Ví dụ: Hai câu ví dụ trong trang 160.


  1. Review: Hai cách sắp xếp ý trong khi viết văn So sánh: (p.162)

 • Point order (Paragraph B / p. 161, A / p. 163)

 • Block order (Paragraph B / p.163)

 1. Bài tập thực hành:

 • Giáo viên yêu cầu sinh viên tự viết Outline cho các đọan văn mẫu ở trên để từ đó hiểu sâu sắc hơn về 2 cách sắp xếp ý của thể lọai văn này.

 1. Bài tập về nhà: Topics 1 và 3 trang 165.

BÀI 9: (CHAPTER 9): HUMAN BEHAVIOR(3 tiết)

       1. Mục tiêu: Cuối buổi học, sinh viên có khả năng:

 • Phát triển ý trong một đoạn văn theo một trong hai cách thông dụng :"devided" và "top-down".

 • Viết dàn ý cho cả một bài luận (từ đoạn nhập đề cho đến đoạn kết thúc vấn đề)

 • Viết một bài luận theo chủ đề: giao tiếp ngôn ngữ không thông qua lời nói.

       1. Nội dung chi tiết:

 • Paragraph development (p.181)

 1. A "divided" organizational pattern:

Sử dụng cách này tùy theo nội dung của từng đoạn văn mà người viết cần truyền đạt. Nếu người viết muốn sử dụng cách phát triển ý này, khi lập dàn ý người viết cần phải chú ý rằng đoạn văn của mình có ít nhất hai ý có nội dung diễn đạt ngang nhau (the same level generality). Ngay câu chủ đề người viết cần phải nêu lên điều này.

Giáo viên có thể yêu cầu sinh viên đọc câu chủ đề của đoạn văn ở trang p.182 • Practice for "divided" organizational pattern (pp. 183-184)

  1. A "top-down" organizational pattern: (p.181.2)

 • Từ câu chủ đề (câu đầu tiên) của đoạn văn, người viết sẽ phát triển ý theo mức độ giảm dần. Tức là câu cuối cùng trong phần phát triển ý là câu cụ thể nhất. Ðoạn văn mẫu minh họa cho cách phát trểin ý này ở cuối trang 181.

   • Pratice in paragraph development (pp. 183-184)

 1. Practice

 • Exercise 3 & 4 (p.187)

 1. Writing Assignments

Sinh viên chọn 1 trong 3 topics 1, 2, 3 (p.188) và viết bài essay về nhà theo nhóm hoặc cá nhân.

BÀI 10 (CHAPTER 11): THE PHYSICAL WORLD (P.217) (3 tiết)

1. Mục tiêu: Cuối buổi học, sinh viên có khả năng: • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát triển ý từ ý chung đến ý chi tiết

 • Sử dụng những chi tiết có tính miêu tả nhằm gợi lean các giác quan của người đọc để bài viết được gợi tả hơn, sinh động hơn

2. Nội dung chi tiết:

 • What are sensory details?

 • Thực hành: (pp. 231-232)

3. Writing Assignments

  1. Topic 1 (Ðọc tìm ý pp. 223-224)

  2. Topic 3: Answer the following question:

What are some of the effects of living in a crowed urban area?

BÀI 11: (CHAPTER 12): TOGETHER ON A SMALL PLANET (3 tiết)

1. Mục tiêu: Trong buổi học này, sinh viên sẽ: • Ôn lại hệ thống sắp xếp ý của một bài luận (essay organization), thứ tự các bước để tiến hành một bài luận

 • Nắm vững các cách nêu định nghĩa của các vấn đề

2. Nội dung chi tiết:

 • Review: Essay Organization (p.247) (p.249)

 • Thực hành (review): p. 248

 • Steps of writing an assay (p.254)

 • Writing Definitions (p.246)

 • Practice (Definitions)

Exercise 2 (p.247)

3. Writing Assignments:

Topic 1 & 2 (p. 255)

Tuần 15: (3 tiết): Ôn Tập thi cuối học kỳ

VI. ÐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP


 1. Phương pháp đánh giá và hình thức đánh giá:

 • Giữa học kỳ: 30%

Sau mỗi chương SV viết một đoạn tại lớp theo nhóm (group work) hay cặp (pair work), hay viết tại nhà (individual work). Cuối học kỳ GV sẽ lấy 5 bài viết có điểm cao nhất làm điểm giữa kỳ(30%)

 • Cuối học kỳ: 70 %

SV thi chung 1 đề, thời gian làm bài 120 phút.

 • Part 1: Paraphrase (2 marks)

 • Part 2: Essay Writing (4 to 5 paragraphs) (8 marks)

Students are to choose one of the three options:

Option 1: Choose a given topic and write an essay.

Option 2: Expand a given paragraph into an essay.

Option 3: Develop an essay outline into an essay.Assessment Criteria for the essay: 8 marks / 10 marks

1. Introduction paragraph: Students must use one or a combination of two of the following common kinds of introductions: (0.5 m)

 1. General to narrow

 2. Starting with an opposite

Good thesis statement (1 m)

2.Developmental Paragraphs: (2 or 3 paras) (6 marks)

 • Each paragraph must satisfy:

 • Good topic sentence:

 • ideas related to the topic sentence:

 • sufficient ideas to develop the topic sentence:

 • clear ideas and smooth transition:

 • good sentence skills: 2 marks for the whole essay

3.Conclusion Paragraph:

If the student can use one or a combination of two of the following common methods: (0.5m) • Summary and final thought

- Specific to general

  1. Phân loại và cho điểm khi đánh gia:

  • Giỏi (A): 9 - 10 điểm

  • Khá (B) : 7 - cận 9 điểm

  • Trung bình (C ) : 5 - cận điểm 7

  • Kém (F) : từ 4 điểm trở xuống

TP. HCM, ngày tháng năm 200.

Người soạn thảoPhan Thị Lệ Hoa


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương