Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp. Th s Trương Đoàn Thể. Đại học ktqdtải về 0.98 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu12.01.2022
Kích0.98 Mb.
#13893
  1   2   3   4Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp. Th.s Trương Đoàn Thể. Đại học KTQD

 • Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp. Th.s Trương Đoàn Thể. Đại học KTQD

 • Quản trị sản xuất và tác nghiệp. TS Đặng Minh Trang

 • Quản trị sản xuất và dịch vụ. GS.TS Đồng Thị Thanh Phương

 • Production and Operations Management. Norman Gaither

 • Operations Management. Jamé B. Dilworth

 • Operations and Supply Management. Chase-Jacobs- Aquilano

Mục đích:

 • Mục đích:

 • Nhiệm vụ:Lựa chọn vị trí sản xuất

 • Lựa chọn vị trí sản xuất

 • Phân bổ, sắp đặt thiết bị

 • Hoạch định quy trình lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực

 • Lập kế hoạch sản xuất tổng thể

 • Lập lịch trình sản xuất

 • Theo dõi tiến độ thực hiện lịch sản xuất

 • Kiểm tra, điều chỉnh, chỉnh lý để đảm bảo quá trình sản xuất an toàn, hiệu quả

tải về 0.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương