GiáO ÁN Âm nhạc khốI 1tải về 0.84 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  1. Củng cố và dặn dò: (5’)

- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Đi tới trường (Nhạc: Đức Bằng – Lời: Theo Học vần lớp 1(cũ)) – trang 24, 25 Sách Tập bài hát 1.

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Đi tới trường (Nhạc: Đức Bằng – Lời: Theo Học vần lớp 1(cũ)) – trang 24, 25 Sách Tập bài hát 1, chuẩn bị một vài động tác phụ họa đơn giản trước ở nhà.

- Nhận xét tiết học.  1. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tên bài hát

Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ))

Rhythm

87

Ska

Tempo

100
Transpose

0
Tên bài hát

Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân)

Rhythm

15

8 Beat 3

Tempo

115
Transpose

0
Tên bài hát

Đi tới trường (Nhạc: Đức Bằng – Lời: Theo Học vần lớp 1(cũ))

Rhythm

34

Sft rock 2

Tempo

130
Transpose

0




GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 5


Thứ ba

Ngày

06

tháng

04

năm

2010

Tiết: 29.

Bài: Ôn tập TĐN số 7 – Em tập lái ô tô - trang 40 Sách Âm nhạc 5

TĐN số 8 – Mây chiều - trang 43 Sách Âm nhạc 5.

Nghe nhạc.

Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục tiêu cần đạt:

- Mục tiêu chung:

+ Học sinh biết hát lại những bài hát đã học.

+ Tập biểu diễn.

+ Học sinh biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 7.

+ Nghe bài Hát xoan - Dân ca Phú Thọ (Bài số 14 – CD Âm nhạc 5).

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém:

+ Học sinh biết hát lại những bài hát đã học.

+ Tập biểu diễn.

+ Nghe bài Hát xoan - Dân ca Phú Thọ (Bài số 14 – CD Âm nhạc 5).- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 5A: Hồ Gia Bảo, Nguyễn Thị Bích Loan, Thổ Nguyên Chăm Pa, Huỳnh Thị Thạch Thảo. Lớp 5B: Nguyễn Thị Kim Nhi, Trần Phan Ái Quyên, Nguyễn Huỳnh Trúc Thi, Mai Ngọc Thuyên, Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Hồng Vy, Nguyễn Thảo Vy. Lớp 5C: Nguyễn Thị Thanh Liêu, Lâm Huỳnh Bảo Trân, Hoa Lâm Tú Trinh, Võ Thị Thanh Tuyền)

+ Học sinh biết hát lại những bài hát đã học.

+ Tập biểu diễn.

+ Học sinh biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 7, số 8.

+ Nghe bài Hát xoan - Dân ca Phú Thọ (Bài số 14 – CD Âm nhạc 5).

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép bài TĐN số 3, số 4.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn), Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn); ôn tập 2 bài TĐN số 7 – Em tập lái ô tô - trang 40 Sách Âm nhạc 5 và bài TĐN số 8 – Mây chiều - trang 43 Sách Âm nhạc 5, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:


  1. Ổn định tổ chức:

  2. Giảng bài mới: (30’)

- Giới thiệu nội dung bài học.

Nội dung

TL

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung 1

8’

Tổ chức biểu diễn một số bài hát đã học
Mục tiêu:

+ Học sinh biết hát lại những bài hát đã học.

+ Tập biểu diễn.

- Tổ chức ôn tập và tập biểu diễn 2 bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn), Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn) theo nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn theo nhóm, cá nhân.

- Nhận xét chung.


- Luyện tập 2 bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.Nội dung 2

14’

Ôn tập TĐN số 7, số 8

Hoạt động 1:

Ôn tập TĐN số 7

Mục tiêu: - Học sinh biết đọc và ghép lời ca bài TĐN số 7

7’

- Hướng dẫn luyện đọc, nghe cao độ (đọc - nghe - đoán nốt nhạc).

- Hướng dẫn luyện đọc tiết tấu (đọc tên hình nốt, gõ đệm theo tiết tấu, ráp âm tượng thanh).

- Cho đọc và ghép lời ca.

- Hướng dẫn đọc kết hợp vỗ tay theo phách.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.


- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập luyện tiết tấu và cao độ theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập đọc, ghép lời ca và vỗ tay (theo phách) theo sự hướng dẫn của giáo viên.Hoạt động 2:

Ôn tập TĐN số 8

Mục tiêu: - Học sinh biết đọc và ghép lời ca bài TĐN số 8.

7’

- Hướng dẫn luyện đọc, nghe cao độ (đọc - nghe - đoán nốt nhạc).

- Hướng dẫn luyện đọc tiết tấu (đọc tên hình nốt, gõ đệm theo tiết tấu, ráp âm tượng thanh).

- Cho đọc và ghép lời ca.

- Hướng dẫn đọc kết hợp vỗ tay theo nhịp.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.


- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập luyện tiết tấu và cao độ theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập đọc, ghép lời ca kết hợp vỗ tay (theo nhịp) theo sự hướng dẫn của giáo viên.Nội dung 3

8’

Nghe nhạc
Mục tiêu: Học sinh nghe bài Hát xoan - Dân ca Phú Thọ (Bài số 14 – CD Âm nhạc 5).
- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát Hát xoan - Dân ca Phú Thọ (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời…).

- Cho nghe bài hát.

- Cho học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét, phân tích và kết luận.

- Cho nghe lại bài hát Hát xoan - Dân ca Phú Thọ một lần nữa.- Chú ý quan sát, lắng nghe.

- Xung phong phát biểu cảm nhận của mình về bài hát.

- Chú ý lắng nghe.


  1. Kết thúc tiết học: (5’)

- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn).

- Dặn dò học sinh ôn tập 2 bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn), Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn) ở nhà, xem trước bài Dàn đồng ca mùa hạ (Nhạc: Lê Minh Châu - Lời: Phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên) – trang 48, 49 Sách Âm nhạc 5.

- Nhận xét tiết học.  1. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………Tên bài hát

Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn)

Rhythm

098

Enka

Tempo

90
Transpose

-4
Tên bài hát

Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn)

Rhythm

102
Tempo

120
Transpose

-3
Tên bài hát

TĐN số 7 – Em tập lái ô tô

Rhythm

087

Ska

Tempo

100
Transpose

0
Tên bài hát

TĐN số 8 – Mây chiều

Rhythm

66

Waltz 1

Tempo

110
Transpose

0


GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 2

Thứ ba

Ngày

06

tháng

04

năm

2010

Tiết: 29.

Bài: Học hát: Bài Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân) – trang 24, 25 Sách Tập bài hát 2.

Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung:+ Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời 1. Tập hát lời 2.

+ Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém:

+ Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời 1. Tập hát lời 2.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 2A: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thanh Nữ, Trương Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Hồ Bảo Trâm, Lê Trần Hạ Vy, Nguyễn Thị Anh Thư. Lớp 2B:Minh Khanh, Hương Thị My, Phạm Lê Thanh Ngân, Lê Nguyễn Quỳnh Như, Đào Thị Tuyết Nhi, Trần Vũ Trúc Phương, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Minh Thi. Lớp 2C: Nguyễn Huệ Trúc Mai, Nguyễn Hoàng Xuân Mai, Lê Vòng Kim Ngân, Lê Nguyễn Ánh Tuyền, Nguyễn Minh Trúc, Mai Xuân Thắng, Nguyễn Khoa Trúc Trân, Nguyễn Lê Y Vân.)

+ Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời 1. Tập hát lời 2. Thuộc 2 lời của bài hát.

+ Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. Tập biểu diễn bài hát.

- Qua bài hát, học sinh biết tên một số loài chim, cá; noi gương học tập chăm chỉ của chú ếch con; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép bài hát.

- Học sinh ôn tập lời 1 bài hát Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân), xem trước lời 2 và chuẩn bị một vài động tác vận động phụ họa ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:


  1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)

- Cho lớp ôn lại lời 1 bài hát Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân) kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.

  1. Giảng bài mới: (25’)

- Giới thiệu nội dung bài học.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Ghi chú

Hoạt động 1:

Học hát

(15’)

Mục tiêu:

+ Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời 1. Tập hát lời 2. Thuộc 2 lời của bài hát.

+ Qua bài hát, học sinh biết tên một số loài chim, cá; noi gương học tập chăm chỉ của chú ếch con.- Hát mẫu cả bài và hát riêng lời 2.

- Cho đọc lời ca – lời 2- (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý chỗ ngân dài 2 phách, hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

* Hát theo thanh sắc:C1: Kìa chu chu ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà.

C2: Chú hoc thuộc bai xóng rồi chu hát thi cùng hòa mi.

C3: Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi.

C4: Nghe tiêng hát mê li cùng vui thich chí cươi khì.

- Tổ chức luyện tập lời 2 theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Hướng dẫn ghép và tổ chức luyện tập cả bài hát theo lớp, tổ, nhóm kết hợp vỗ tay (theo nhịp, theo phách).

- Hướng dẫn hát nối tiếp từng câu theo nhóm, cá nhân.- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca – lời 2.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý các chỗ lấy hơi, ngân dài 2 phách).


Kìa chúKìa chu

là chúlà chu

họchoc

bàibai

xongxóng

chú hátchu hát

họa mihòa mi

tiếngtiêng

thíchthich

cườicươi

- Luyện tập lời 2 và bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay (theo nhịp, theo phách) theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chú ý quan sát và tập hát nối tiếp từng câu theo sự hướng dẫn của giáo viên.- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

Hoạt động 2:

Tập vận động phụ họa và biểu diễn

(10’)

Mục tiêu:

+ Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. Tập biểu diễn bài hát.

+ Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.


- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.


- Chú ý quan sát và luyện tập vận động phụ họa cho bài hát nhiều lần theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.


- Chú ý động viên, khuyến khích học sinh biểu diễn.

  1. Củng cố và dặn dò: (5’)

- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân).

- Tổ chức các trò chơi: “Nghe tiết tấu đoán câu hát” (Chú ý âm hình tiết tấu câu 1 giống câu 2, câu 3 giống câu 4), “Hát lời mới” (Cho thi hát 2 lời mới: Mùa xuân đẹp tươi đã sang, nắng xuân bừng trên xóm làng, chúng em cùng nhau đến trường tay nắm tay cùng cười vang; Kìa em là em bé xinh cớ sao lại hay khóc nhè, ô kìa một cô chích chòe đang hót vang từ ngọn tre - theo giai điệu của câu 1 và câu 2).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân), xem trước bài hát Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ - Lời mới: Việt Anh) – trang 26, 27 Sách Tập bài hát 2 - ở nhà.

- Nhận xét tiết học.


  1. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


Tên bài hát

Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân)

Rhythm

15

8 Beat 3

Tempo

110
Transpose

-2


GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 3

Thứ tư

Ngày

07

tháng

04

năm

2010

Tiết: 29.

Bài: Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc.

Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung:+ Học sinh ôn lại và tập biểu diễn một số bài hát đã học.

+ Học sinh tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: :+ Học sinh ôn lại và tập biểu diễn một số bài hát đã học.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 3A: Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Trần Ngọc Trâm, Mai Thị Xuân Thi, Ngô Hoàng Anh Thư, Trần Thị Diệu Uyên, Văn Thị Như Uyên, Nguyễn Trần Tố Viên. Lớp 3B: Nguyễn Thanh Uyên Chi, Phạm Võ Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Trần Ái Diễm Phúc, Nguyễn Đặng Như Quỳnh. Lớp 3C: Nguyễn Thị Duyên, Lâm Huỳnh Đăng Khoa, Phan Lê Anh Quân.)

+ Học sinh ôn lại và tập biểu diễn một số bài hát đã học.

+ Học sinh tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, thêm yêu thích môn Âm nhạc

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương