GiáO ÁN Âm nhạc khốI 1tải về 0.84 Mb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Biểu diễn bài hát.

Mục tiêu: - Tập biễu diễn lời 1 bài hát.

5’

- Tổ chức biểu diễn theo nhóm, cá nhân.

- Nhận xét chung.- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.  1. Kết thúc tiết học: (5’)

- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại lời 1 bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước).

- Dặn dò học sinh về nhà ôn tập lời 1 bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước), chuẩn bị một số động tác múa phụ họa cho bài hát, , xem trước lời 2 và bài TĐN số 8 – Bầu trời xanh – Trang 41 Sách Âm nhạc 4.

- Nhận xét tiết học.  1. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


Tên bài hát

Chú voi con ở Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên)

Rhythm

93

F. Gospel

Tempo

88
Transpose

-2
Tên bài hát

TĐN số 7 - Đồng lúa bên sông

Rhythm

98

Enka

Tempo

100
Transpose

0
Tên bài hát

Thiếu nhi thế giới liên hoan (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước)

Rhythm

062

March 1

Tempo

110
Transpose

-2


TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 1

Thứ năm

Ngày

01

tháng

04

năm

2010

I. Yêu cầu:

- Ôn tập các bài hát: Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1, Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1, Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng) – trang 24 Tập bài hát Đi học, Bông hồng (Nhạc: Phúc Tiến-Thơ: Nguyễn Thùy Dinh) – trang 94 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-tập 1.II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập 4 bài hát: Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1, Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1, Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng) – trang 24 Tập bài hát Đi học, Bông hồng (Nhạc: Phúc Tiến-Thơ: Nguyễn Thùy Dinh) – trang 94 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-tập 1 - ở nhà trước.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

- Tổ chức ôn tập 2 bài hát: Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1, Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1 - theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa. (10’)

- Tổ chức ôn tập 2 bài hát: Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng) – trang 24 Tập bài hát Đi học, Bông hồng (Nhạc: Phúc Tiến-Thơ: Nguyễn Thùy Dinh) – trang 94 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-tập 1 - theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa. (10’)

- Tổ chức biểu diễn 4 bài hát theo nhóm, cá nhân và nhận xét.(10’)IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tên bài hát

Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ))

Rhythm

87

Ska

Tempo

100
Transpose

0
Tên bài hát

Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân)

Rhythm

15

8 Beat 3

Tempo

115
Transpose

0
Tên bài hát

Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng)

Rhythm

98

Enka

Tempo

100
Transpose

-2
Tên bài hát

Bông hồng (Nhạc: Phúc Tiến-Thơ: Nguyễn Thùy Dinh)

Rhythm

098

Enka

Tempo

100
Transpose

-2


TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 2

Thứ sáu

Ngày

02

tháng

04

năm

2010

I. Yêu cầu:

- Ôn tập các bài hát: Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2, Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân) – trang 24, 25 Sách Tập bài hát 2, Đi học (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo ) – trang 18 Tập bài hát Đi học, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Nhạc và lời: Phong Nhã) – Trang 55 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-Tập 2.II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập 4 bài hát: Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2, Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân) – trang 24, 25 Sách Tập bài hát 2, Đi học (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo ) – trang 18 Tập bài hát Đi học, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Nhạc và lời: Phong Nhã) – Trang 55 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-Tập 2 - ở nhà trước.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

- Tổ chức ôn tập 2 bài hát: Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2, Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân) – trang 24, 25 Sách Tập bài hát 2 - theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa. (10’)

- Tổ chức ôn tập 2 bài hát: Đi học (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo ) – trang 18 Tập bài hát Đi học, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Nhạc và lời: Phong Nhã) – Trang 55 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-Tập 2 - theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa. (10’)

- Tổ chức biểu diễn 4 bài hát theo nhóm, cá nhân và nhận xét.(10’)IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tên bài hát

Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình)

Rhythm

98

Enka

Tempo

85
Transpose

+2
Tên bài hát

Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân)

Rhythm

15

8 Beat 3

Tempo

110
Transpose

-2
Tên bài hát

Đi học (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo )

Rhythm

34

Sft Rock 2

Tempo

120
Transpose

0
Tên bài hát

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Nhạc và lời: Phong Nhã)

Rhythm

102

Pf ballad 3

Tempo

90
Transpose

-4

Duyệt của Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh PhươngDuyệt của Chuyên môn:

Huỳnh Xuân ThọTUẦN 29:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 1

Thứ hai

Ngày

05

tháng

04

năm

2010

Tiết: 29.

Bài: Học hát: Bài Đi tới trường (Nhạc: Đức Bằng – Lời: Theo Học vần lớp 1(cũ)) – trang 24, 25 Sách Tập bài hát 1.

Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung:

+ Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca;

+ Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém:

+ Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca.

+ Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 1A: Huỳnh Duy Khoa, Phạm Thị Bé Xuân Mai, Hoàng Huyền My, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thanh Minh Thư. Lớp 1B: Huỳnh Ngọc Minh Kha, Lâm Trương Bảo Ngân, Mai Phương Thu Yến. Lớp 1C: Trần Duy Bảo, Nguyễn Hoàng Hảo, Nguyễn Hữu Phổ, Nguyễn Xuân Thơ.)

+ Học sinh biết bài hát do nhạc sĩ Đức Bằng sáng tác dựa trên lời thơ trong sách Học vần lớp 1 (cũ)Từ nhà sàn xinh xắn

Chúng em đi tới trường

Lội suối lại lên nương

Nghe véo von chim hót

+ Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca;

+ Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách cho bài hát.

- Qua tiết học giúp học sinh cảm nhận được niềm vui tới trường, thêm chăm chỉ, cố gắng học tập; mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1, Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1, xem trước bài Đi tới trường (Nhạc: Đức Bằng – Lời: Theo Học vần lớp 1(cũ)) – trang 24, 25 Sách Tập bài hát 1 - ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:


  1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)

- Giáo viên cho lớp ôn lại 2 bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1, Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1 - kết hợp vỗ tay theo phách và vận động phụ họa.

  1. Giảng bài mới: (25’)

- Giới thiệu nội dung bài học.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Ghi chú

Hoạt động 1:

Học hát

(15’)

Mục tiêu:

+ Học sinh biết bài hát do nhạc sĩ Đức Bằng sáng tác dựa trên lời thơ trong sách Học vần lớp 1 (cũ)Từ nhà sàn xinh xắn

Chúng em đi tới trường

Lội suối lại lên nương

Nghe véo von chim hót

+ Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca;

+ Qua tiết học giúp học sinh cảm nhận được niềm vui tới trường, thêm chăm chỉ, cố gắng học tập.


- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu


- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý các chỗ nghỉ, luyến, hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).


* Hát theo thanh sắc:C1: Tư nha-à sàn xinh xăn-ắn đo-ó.

C2: Chúng em-èm đi tới trường-ương nào-ao.

C3: Lồi suôi-uối lài lên nường-ương cào-ao.

C4: Nghe veo-éo von chim hot-ót hay.

C5: Thât là hay-áy hay-áy.
- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý các chỗ lấy hơi, nghỉ, luyến).
Từ

nhànha-à

xắnxăn-ắn

đóđo-ó

emem-èm

trườngtrường-ương

nàonào-ao

LộiLồi

suốisuôi-uối

lạilài

nươngnường-ương

caocào-ao

véoveo-éo

hóthot-ót

hay hayhay-áy hay-áy

- Luyện tập bài hát nhiều lần.

- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

Hoạt động 2:

Vỗ tay và biểu diễn bài hát

(10’)

Mục tiêu:

+ Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách.

+ Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.


- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo phách theo lớp, nhóm, cá nhân.
- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo phách theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương