Giới thiệu trò chơi dân gian mục tiêutải về 146.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2020
Kích146.64 Kb.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY – NĂM HỌC 2014 - 2015

TUẦN 23

Thứ hai ngày 02 tháng 2 năm 2015

HĐNK1 (12) : GIỚI THIỆU TRÒ CHƠI DÂN GIAN


 1. Mục tiêu :

- Giúp học sinh nắm được một số trò chơi dân gian. Như trò chơi Cướp cờ, Nhảy lò cò.

- HS biết luật chơi và cách chơi qua đó các em áp dụng trò chơi này vào thực tế.

- Rèn luyện tính khéo léo, sự nhanh trí ...


 1. Chuẩn bị :

- Cờ. Sân chơi.

 1. Các hoạt động lên lớp :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

 1. Ổn định :

 • Tập trung theo đội hình hàng dọc

 • Hát tập thể

 1. Các bước thực hiện :

 1. Giới thiệu nội dung hoạt động.

 2. Hướng dẫn HS thực hiện trò chơi.

* Trò chơi : Cướp cờ :

- Bước 1: H/d luật chơi.

- Bước 2: H/d cách chơi : GV làm mẫu.

- Bước 3: Cho HS chơi theo nhóm

- Bước 4 : Thi đấu theo tổ

Nhận xét biểu dương

* Trò chơi : Nhảy lò cò

- Bước 1: H/d luật chơi.

- Bước 2: H/d cách chơi : GV làm mẫu.

- Bước 3: Cho HS chơi theo nhóm

- Bước 4 : Thi đấu theo tổ

Nhận xét biểu dương 1. Dặn dò :

- Nên tuyên truyền trò chơi cho mọi người cùng chơi.

- Thực hiện theo yêu cầu

- Nghe

- HS q/s
- Chơi theo nhóm- Thực hiện

- Q/s


- Q/s

- Nghe và q/s

- Thực hiện

-------------------------------------------------------------

TN&XH (Khối 3) : LÁ CÂY

I/ Mục tiêu :

Sau bài học, HS biết :

- Mô tả sự đa dạng về màu sắc, hình dạng và độ lớn của lá cây

- Nêu đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của lá cây.

- Phân loại các lá cây sưu tầm được.

II/ Chuẩn bị :

Các hình trong SGK trang 86, 87, sưu tầm các lá cây khác nhauIII/ Các hoạt động dạy học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Bài cũ :

+ Rễ cây có chức năng gì ?

- Nhận xét bài cũ

2.Bài mới :

*Giới thiệu bài

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm

Y/c HS biết mô tả sự đa dạng về màu sắc, hình dạng và độ lớn của lá cây

-Nêu đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của lá cây

- Cho học sinh làm việc theo nhóm:

+ Quan sát các hình 1, 2, 3, 4 trang 86, 87 trong SGK và kết hợp quan sát những lá cây học sinh mang đến lớp.

+ Nói về màu sắc, hình dạng, kích thước của những lá cây quan sát được.

+ Hãy chỉ đâu là cuống lá, phiến lá của một số lá cây sưu tầm được.

- Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.® Kết luận: Lá cây thường có màu xanh lục, một số ít lá có màu đỏ hoặc vàng. Lá cây có nhiều hình dạng và độ lớn khác nhau. Mỗi chiếc lá thường có cuống lá và phiến lá, trên phiến lá có gân lá.

Hoạt động 2: Làm việc với vật thật

Y/c HS biết phân loại các lá cây sưu tầm được

- HS đem lá lên đính vào tờ bìa. Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đính các lá cây đã sưu tầm được theo từng loại và ghi chú ở dưới theo từng nhóm có kích thước, hình dạng tương tự nhau.

- Các nhóm giới thiệu bộ sưu tập các loại lá của mình trước lớp và nhận xét nhóm nào sưu tầm được nhiều, trình bày đúng, đẹp và nhanh.

* Liên hệ giáo dục học sinh BVMT.3. Nhận xét – Dặn dò :

-GV nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bài: Khả năng kì diệu của lá cây.

-Học sinh trình bày

- Quan sát, thảo luận nhóm và ghi kết quả ra giấy

-Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

-Các nhóm khác nghe và bổ sung.

- Quan sát, thảo luận nhóm và ghi kết quả ra giấy


- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

- Các nhóm khác nghe và bổ sung.

-----------------------------------------------------------------


Thứ ba ngày 3 tháng 2 năm 2015

TN&XH (Khối 3) : KHẢ NĂNG KÌ DIỆU CỦA LÁ CÂYI/ Mục tiêu :

Sau bài học, HS biết :

- Nêu chức năng của lá cây

- Kể ra những ích lợi của lá cây

- GDKNS:

+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích thông tin để biết giá trị của lá cây đối với đời sống của cây, đồi sống động vật và con người.

+ Kĩ năng làm chủ bản thân: Có ý thức trch nhiệm, cam kết thực hiện những hành vi thân thiện với các loại cây trong cuộc sống: Không bẻ cành, bứt lá, làm hại với cây.

+ Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán, lên án, ngăn chặn, ứng phó với những hành vi làm hại cây.II/ Chuẩn bị :

Các hình trong SGK trang 88 , 89III/ Các hoạt động dạy học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức :

2. Bài cũ : Lá cây

+ Lá cây có những màu nào?

+ Lá cây gồm những bộ phận nào ?

- GV nhận xét3. Bài mới :

1.Phần đầu: Khám phá

Giới thiệu bài

- Học sinh trình bày
2.Phần hoạt động: KẾT NỐI

Hoạt động 1 : Chức năng của lá câyMục tiêu : Biết nêu chức năng của lá cây.

GDKNS: Kĩ năng tìm kiếm, xử lí thông tin.

- Yêu cầu học sinh quan sát hình 1 SGK trả lời câu hỏi

- HS quan sát hình 1 , thảo luận theo bàn.

+ Quá trình quang hợp diễn ra trong điều kiện nào ?

- Quá trình quang hợp diễn ra dưới ánh sáng mặt trời.

+ Bộ phận nào của cây thực hiện quá trình quang hợp ?

- Lá cây là bộ phận chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp

+ Khi quang hợp , lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì ?

- Khi quang hợp , lá cây hấp thụ khí các –bô-nic , thải ra khí oxy

+ Quá trình hô hấp diễn ra khi nào ?


- Quá trình hô hấp diễn ra suốt ngày đêm.

+ Bộ phận nào của cây thực hiện quá trình hô hấp ?

- Lá cây là bộ phận chủ yếu thực hiện quá trình hô hấp.

+ Khi hô hấp , lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì ?

- Khi hô hấp , lá cây hấp thụ khí oxy, thải ra khí cac-bô-nic và hơi nước.

+ Ngoài chức năng quang hợp và hô hấp lá cây còn có chức năng gì ?

+ Vậy lá cây có chức năng gì ?- Lá cây còn làm nhiệm vụ thoát hơi nước.

- HS trả lời.® Kết luận: Lá cây có 3 chức năng là quang hợp, hô hấp và thoát hơi nước.

-HS lắng nghe.


+ Khi đứng dưới tán của cây ta thấy mát mẻ vì sao ?

- Vì lá cây thoát hơi nước làm không khí mát mẻ.

+ Lá cây thoát ra khí gì là khí cần thiết cho sự sống của con người ?

- Khí oxy.


® Kết luận: Hai quá trình hô hấp và quang hợp diễn ra ở lá cây. Người ta nói lá cây có khả năng kì diệu vì lá cây quang hợp đã tạo ra các chất nuôi sống cây đồng thời từ lá cây thoát ra hơi nước giúp điều hoà không khí , cung cấp oxy giúp người và động vật hô hấp

-Lắng nghe.

- HS nhắc lạiHoạt động 2 : Ích lợi của lá cây
Mục tiêu : Kể được những ích lợi của lá cây.

GDKNS: Kĩ năng làm chủ bản thân, Kĩ năng tư duy, phê phán.
- Yêu cầu học sinh quan sát hình 2 ® 7 SGK và thảo luận theo cặp cho biết trong hình lá cây được dùng để làm gì ?
-Nêu ích lợi của lá cây mà em biết ?

® Kết luận : Lá cây có nhiều ích lợi cho cuộc sống. Bảo vệ cây cối cũng là bảo vệ duy trì sự sống của con người và các sinh vật khác trên trái đất- HS quan sát hình và thảo luận

- Đại diện nhóm trình bày

+ Hình 2 : Lá cây để gói bánh

+ Hình 3 : Lá cây để lợp nhà …

-HS nêu.


3. Nhận xét – Dặn dò :

- GV nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài : Hoa

-HS lắng nghe.

-Tiếp thu.

------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 5 tháng 2 năm 2015

TN&XH (2) : OÂN TAÄP: XAÕ HOÄI


 1. Mục tiêu :


 • Kể được về gia đình, trường học của em; nghề nghiệp chính của người gần nơi em đang ở. Phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa phong cảnh, nhà ở, nghề nghiệp của mọi người ở nông thôn, thành thị.

 • Hệ thống được kiến thức đã học trong phần xã hội. Kể được với mọi người về cuộc sống xung quanh.

 • Giáo dục học sinh có tình cảm yêu mến, gắn bó với gia đình, trường học. Biết trân trong nơi mình đang sống …

 1. Chuẩn bị :

- Phiếu bài tập, tranh ảnh liên quan.

 1. Các hoạt động dạy học :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø


1. Kiểm tra bài cũõ : Cuoäc soáng xung quanh

 • Keå teân moät soá ngaønh ngheà ôû thaønh phoá maø em bieát?

 • Ngöôøi daân nôi baïn soáng thöôøng laøm ngheà gì? Baïn coù theå moâ taû laïi ngaønh ngheà ñoù cho caùc baïn trong lôùp bieát ñöôïc khoâng?

 • GV nhaän xeùt.

2. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng 1: Thi huøng bieän veà gia ñình, nhaø tröôøng vaø cuoäc soáng xung quanh.

+Caùch tieán haønh:


 • Yeâu caàu: Baèng nhöõng tranh, aûnh ñaõ söu taàm ñöôïc, keát hôïp vôùi vieäc nghieân cöùu SGK vaø huy ñoäng voán kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc, caùc nhoùm haõy thaûo luaän ñeå noùi veà caùc noäi dung ñaõ ñöôïc hoïc.

 • Nhoùm 1 – Noùi veà gia ñình.

 • Nhoùm 2 – Noùi veà nhaø tröôøng.

 • Nhoùm 3 – Noùi veà cuoäc soáng xung quanh.

* Caùch tính ñieåm:

+ Noùi ñuû, ñuùng kieán thöùc: 10 ñieåm

+ Noùi sinh ñoäng: 5 ñieåm

+ Noùi theâm tranh aûnh minh hoïa: 5 ñieåm

Ñoäi naøo ñöôïc nhieàu ñieåm nhaát, seõ laø ñoäi thaéng cuoäc.


 • GV nhaän xeùt caùc ñoäi chôi.

 • Phaùt phaàn thöôûng cho caùc ñoäi chôi.

Hoaït ñoäng 2: Laøm phieáu baøi taäp.

+MT : Giuùp HS laøm ñuùng caùc baøi taäp.

+Caùch tieán haønh:


  • GV phaùt phieáu baøi taäp vaø yeâu caàu caû lôùp HS laøm.

  • GV thu phieáu ñeå chaám ñieåm.

PHIEÁU HOÏC TAÄP

1. Khoanh vaøo tröôùc caùc caâu em cho laø ñuùng:

a) Chæ caàn giöõ gìn moâi tröôøng ôû nhaø.

b) Coâ hieäu tröôûng coù nhieäm vuï ñaùnh troáng baùo heát giôø.

c) Khoâng neân chaïy nhaûy ôû tröôøng, ñeå giöõ gìn an toaøn cho mình vaø caùc baïn.

d) Chuùng ta coù theå ngaét hoa ôû trong vöôøn tröôøng ñeå taëng caùc thaày coâ nhaân ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam: 20 – 11.

e) Ñöôøng saét daønh cho taøu hoûa ñi laïi.

g) Baùc noâng daân laøm vieäc trong caùc nhaø maùy.

h) Khoâng neân aên caùc thöùc aên oâi thiu ñeå ñeà phoøng bò ngoä ñoäc.


 1. Thuoác taây caàn phaûi ñeå traùnh xa taàm tay cuûa treû em.

2. Noái caùc caâu ôû coät A vôùi caâu töông öùng ôû coät B.

3. Haõy keå teân:   1. Hai ngaønh ngheà ôû vuøng noâng thoân:

   2. Hai ngaønh ngheà ôû thaønh phoá:

   3. Ngaønh ngheà ôû ñòa phöông baïn:

3. Cuûng coá – Daën doø (3’)

 • Nhaän xeùt tieát hoïc.

 • Chuaån bò: Caây soáng ôû ñaâu?

- 2 HS trả lời

Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm.


 • Caùc nhoùm HS thaûo luaän, sau ñoù cöû ñaïi dieän trình baøy.

Caùc thaønh vieân khaùc trong nhoùm coù theå boå sung kieán thöùc neáu caàn thieát vaø giuùp baïn minh hoïa baèng tranh aûnh.

Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.

 • HS nhaän phieáu vaø laøm baøi. • HS thöïc haønh noái caùc caâu ôû coät A vôùi caâu töông öùng ôû coät B.
 • HS keå. Baïn nhaän xeùt.


HĐNK2 (11) : XEM PHIM CỔ TÍCH

 1. Mục tiêu :

 • Học sinh xem được bộ phim cổ tích “Nàng Công chúa ngủ trong rừng”.

 • Hiểu được ý nghĩa câu chuyện của bộ phim.

 • Giúp bản thân định hướng và rèn luyện tính gan dạ, lòng dũng cảm.

 1. Chuẩn bị :

- Phim, máy chiếu …

 1. Các hoạt động :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

 1. Ổn định :

 2. Cách tiến hành :

a/ Giới thiệu tên bộ phim cổ tích :

Nàng Công chúa ngủ trong rừng.

b/ Xem phim

c/ Tìm hiểu một số nội dung câu chuyện :

H: Câu chuyện nói lên điều gì ?
Nhận xét

c/ Hướng dẫn xem thêm bộ phim “Mụ phù thủy và bọn trẻ con”. 1. Dặn dò :

Nhận xét

 • Hát và ổn định

 • Lòng gan dạ, dũng cảm của anh chàng hoàng tử.

- Xem phim


----------------------------------------------------------Tiếng việt (31) : ÔN LUYỆN

Tập làm văn : Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết

 1. Mục tiêu :

- Rèn kĩ năng nói : Kể lại một cách tự nhiên, rõ ràng một người lao động trí óc mà em biết.

- Rèn kĩ năng viết : Dựa vào những điều em vừa kể, viết được một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật.

- Giáo dục học sinh rèn luyện trí nhớ, biết cách dùng từ đặt câu sao cho hợp lý.


 1. Chuẩn bị :

- Vở ôn luyện, viết …

 1. Các hoạt động dạy học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

 1. Ổn định :

 2. Cách tiến hành :

Bài 1: Rèn luyện kỹ năng kể về một người lao động trí óc mà em biết.

 • HS nhớ lại người định kể là ai ?

 • Người đó làm những công việc gì ?

 • Người đó làm việc như thế nào ?

Nhận xét

Bài 2 : Viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu nói về một người lao động trí óc mà em biết. • Quan sát, gợi ý và nhận xét cách viết của học sinh.

 • Chấm chữa và nhận xét

 1. Dặn dò :

- Nhận xét tiết học

 • Hát và ổn định
 • HS đọc yêu cầu
 • HS đọc gợi ý

 • Mô tả công việc • Học sinh viết bài theo yêu cầu

- Nghe để rút kinh nghiệm

---------------------------------------------------------------


HĐNK2 (31) : XEM PHIM CỔ TÍCH

  1. Mục tiêu :

 • Học sinh xem được bộ phim cổ tích “Nàng Công chúa ngủ trong rừng”.

 • Hiểu được ý nghĩa câu chuyện của bộ phim.

 • Giúp bản thân định hướng và rèn luyện tính gan dạ, lòng dũng cảm.

  1. Chuẩn bị :

- Phim, máy chiếu …

  1. Các hoạt động :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

 1. Ổn định :

 2. Cách tiến hành :

a/ Giới thiệu tên bộ phim cổ tích :

Nàng Công chúa ngủ trong rừng.

b/ Xem phim

c/ Tìm hiểu một số nội dung câu chuyện :

H: Câu chuyện nói lên điều gì ?
Mỗi một chúng ta cần học điều gì qua nội dung câu chuyện này ?
Nhận xét

c/ Hướng dẫn xem thêm bộ phim “Mụ phù thủy và bọn trẻ con”. 1. Dặn dò :

Nhận xét

 • Hát và ổn định • Nghe

 • Lớp xem phim • Lòng gan dạ, dũng cảm của anh chàng hoàng tử.

- Xem phimToán (31): ÔN LUYỆN

I. Môc tiªu :

- Cñng cè phÐp céng sè cã 4 ch÷ sè vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.

- RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n cho HS

- GD HS ch¨m häc.II. Đồ dùng dạy học :

Bảng con, phấn, vở bài tập …III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :

Hot đng dy

Hot đng hc

1. Bài mới :

a.Giới thiệu bài: -Nêu yêu cầu giờ học

b. Luyện tập - Thùc hµnh.

* Bµi 1:

- §äc ®Ò?

- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn tÝnh?

- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng


- ChÊm bµi, nhËn xÐt.* Bµi 2:

- §äc ®Ò?

- Muèn ®iÒn ®­îc dÊu ta lµm ntn?
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng

- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.* Bµi 3:

- §äc ®Ò?

- BT cho biÕt g×?
- BT hái g×?

- Muèn t×m sè s¸ch hai líp ñng hé ta lµm ntn?

- Lµm thÕ nµo t×m ®­îc sè s¸ch cña líp 3B?

- Gäi 1 HS gi¶i trªn b¶ng.

- ChÊm bµi, nhËn xÐt.

2. Củng cố, dặn dò :

- §¸nh gi¸ giê häc.


- §Æt tÝnh råi tÝnh

- Hs nªu

- líp lµm vë3546 5673 4987

+ + +

2145 1876 35645691 7549 8551

- §iÒn dÊu >; <; =

- Ta tÝnh tæng cña biÓu thøc råi so s¸nh sè cã 4 ch÷ sè.

- Líp lµm vë347 + 2456 < 3456

7808 < 4523 + 2987

3498 + 2345 = 5843
- HS ®äc

- Líp 3 A thu ®­îc 121 cuèn s¸ch. Líp 3 B thu gÊp ®«i sè s¸ch líp 3 A.

- Tæng sè s¸ch 2 líp

- LÊy sè s¸ch 3A céng sè s¸ch 3B


- lÊy sè s¸ch cña líp 3A nh©n 2.

- Líp lµm vëThứ sáu ngày 6 tháng 2 năm 2015

Tiếng việt : ÔN LUYỆN

PHÂN BIỆT L/N: ƯƠC/ƯƠT

I. Mục tiêu

- Viết đúng đoạn văn trong bài “Bác sĩ Sói” đoạn từ Sói mừng rơn … mũ văng ra ….

- Làm đúng các bài tập phân biệt l/n hoặc ươc/ươt.

- Giúp học sinh năm vững các tiếng có chứa âm ươc/ươt và thêm yêu tiếng Việt.II. Đồ dùng dạy – học

- Vở, bảng, …

III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- GV đọc: nối liền, lối đi, lần lượt

- Gv nhận xét, cho điểm

3. Bài mới

a/ Giới thiêu bài :

b/ Hướng dẫn học bài :

* Chính tả :

- Đọc đoạn văn

- Viêt bài

* Bài tập :

Bài 1: Điển vào chỗ trống l hay n, ước

hoặc ướt:

Mẹ gà con vịt Mẹ đi mỗi bước

Quấn quýt bên nhau mỗi b… con theo

Nhặt cỏ vườn sau Đến cạnh bờ ao

Tìm giun sân tr… Con nhào xuống …ước

Mẹ ga hoảng hốt Vịt con phía dưới

Chạy ng… chạy xuôi Bơi …ôi tung tăng

- Mau cứu con tôi Cười với nhau rằng

Cả đàn chết đuối - Mẹ mình đùa đấy

- GV cùng cả lớp nhận xét4. củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học- 1HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con • Nghe

 • Thực hiện

- Đọc yêu cầu bài tập

- HS làm bài vào vở, một số

- HS trình bày bảng lớp


- Nghe

----------------------------------------------------Toán (31): TÌM THõA SỐ CỦA MỘT PHÉP NHÂN

I. Mục tiêu

- Làm đúng các bài tập theo yêu cầu đề ra

- Rèn kỹ năng tính toán

- Học sinh thêm yêu môn toán.

II. Đồ dùng dạy – học

- vở, bảng, …

III. Hoạt động dạy - học


Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Tính : x x 3 = 18

- GV nhận xét, cho điểm

3. Bài ôn

Bài 1: Tìm x

a) x x 3 = 18 b) 3 x = 27

c) 2 x x = 8 d) x x 3 = 30

- GV cùng cả lớp nhận xét
Bài 2:

a) Có 32 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được bao nhiêu quyển vở?

b) Có 32 quyển vở chia đều cho các tổ , mỗi tổ được 4 quyển vở. Hỏi có mấy tổ được chia vở ?

- GV cùng HS nhận xét4. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết họcHát
- 1 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con

- Đọc yêu cầu bài tập

- Nêu cách tìm thừa số chưa biết

- HS làm bài vào vở, một số HS trình bày


- Đọc yêu cầu bài tập

- HS tóm tắt và giải vào vở, 1 HS làm bảng lớp


- Đọc yêu cầu bài tập

- Hs làm vào vở, 1 HS trình bày bảng lớp---------------------------------------------------------------


HĐNK1 (22) : GIỚI THIỆU TRÒ CHƠI DÂN GIAN

   1. Mục tiêu :

- Giúp học sinh nắm được một số trò chơi dân gian. Như trò chơi Cướp cờ, Nhảy lò cò.

- HS biết luật chơi và cách chơi qua đó các em áp dụng trò chơi này vào thực tế.

- Rèn luyện tính khéo léo, sự nhanh trí ...


   1. Chuẩn bị :

- Cờ. Sân chơi.

   1. Các hoạt động lên lớp :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

 1. Ổn định :

 • Tập trung theo đội hình hàng dọc

 • Hát tập thể

 1. Các bước thực hiện :

a/ Giới thiệu nội dung hoạt động.

b/ Hướng dẫn HS thực hiện trò chơi.

* Trò chơi : Cướp cờ :

- Bước 1: H/d luật chơi.

- Bước 2: H/d cách chơi : GV làm mẫu.

- Bước 3: Cho HS chơi theo nhóm

- Bước 4 : Thi đấu theo tổ

Nhận xét biểu dương

* Trò chơi : Nhảy lò cò

- Bước 1: H/d luật chơi.

- Bước 2: H/d cách chơi : GV làm mẫu.

- Bước 3: Cho HS chơi theo nhóm

- Bước 4 : Thi đấu theo tổ

Nhận xét biểu dương 1. Dặn dò :

- Nên tuyên truyền trò chơi cho mọi người cùng chơi.

- Thực hiện theo yêu cầu

- Nghe

- HS q/s
- Chơi theo nhóm- Thực hiện

- Q/s


- Q/s

- Nghe và q/s- Thực hiện
Giáo viên Trần Hùng Trường tiểu học thị trấn Khe TreПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương