Giới thiệu ngành Kế tế quốc tếtải về 144.07 Kb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích144.07 Kb.
#4181
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

34. Thanh toán quốc tế A


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Minh Kiều và cs. Năm 2014. Thanh toán Quốc tế. TP.Hồ Chí Minh: NXB Lao động xã hội. 332.152 /Th107 (MD066244)

[2] Nguyễn Trọng Thùy. 2014. Toàn tập UCP 600 (Phân tích và Bình luận toàn diện tình huống tín dụng chứng từ). TP. Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Hill, C. W. 2014. Kinh doanh quốc tế hiện đại. Tập thể giảng viên khoa Thương mại – Du lịch – Marketing Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịch và hiệu đính. TP.Hồ Chí Minh: NXB Kinh tế TP.HCM. (Đang bổ sung)

[2] Ashley, A. 2005. Oxford Handbook of Commercial Correspondence (New.) (Đang bổ sung)


35. Phương pháp nghiên cứu khoa học – KTQTKD


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính:

[1] Nguyễn Đình Thọ. & Nguyễn Thị Mai Trang. (2007). Nghiên cứu thị trường. Nhà XB Đại học Quốc gia TPHCM. 381/ Th400 (MD017764)

[2] Nguyễn Đình Thọ. (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Nhà XB Lao Động Xã Hội. 650.072 /Th400/2012 (MD063990)

[3] Mark Saunders., Philip Lewis., & Adrian Thornhill. (2007). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Hà Nội: NXB Tài chính. 650.072 /S257/2010 (MD063988)


 • Tài liệu tham khảo:

[1] Hoàng Trọng. & Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, TPHCM: NXB Hồng Đức. 519.0285/Tr431-T1 (MD063986 ), 519.0285 /Tr431-T2 (MD063985)

[2] Nguyễn Đình Thọ. & Nguyễn Thị Mai Trang. (2008). Nghiên cứu khoa học Marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM . Nhà XB Đại học Quốc gia TPHCM 658.8 /Th400/2007 (MD017935)

[3] Nguyễn Đình Thọ. & Nguyễn Thị Mai Trang. (2009). Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh . Nhà XB Thống kê. (Đang bổ sung)

36. Nghiệp vụ ngoại thương


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Lê Phương Dung. 2008. Nghiệp vụ ngoại thương. Tài liệu giảng dạy. Đại học An Giang 382/ D513/2014 (GT00139)

[2] Võ Thanh Thu. 2011. Kỹ Thuật Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Lao Động- Xã Hội 382.1 /Th500/2005 (MD054992)

[3] ICC (Internatinal Chamber of Comerce), Incoterms 2000, Incoterms 2010 (Đang bổ sung)

[4] ICC (Internatinal Chamber of Comerce), 1933, UCP (The Uniform Customs and practices for Documentary of credit) 500. (Đang bổ sung)

[5] ICC (Internatinal Chamber of Comerce), 2006, UCP – DC (Doccumentary collection) 600. (Đang bổ sung)


 • Tài liệu tham khảo

[1] Đoàn Thị Hồng Vân. 2007. Giáo trình Kỹ Thuật Ngoại Thương. Hà Nội: NXB Lao Động – Xã Hội 382.104 /V121/2000 (MD013125) MD054817

[2] Hoàng Văn Châu. 1999. Vận tải – Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Hà nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật 388 /Ch125 (MD005741)

[3] Phạm Mạnh Hiền. 2012. Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm ngoại thương. Hà Nội: NXB Lao Động & Xã Hội (Đang bổ sung)

[4] Vũ Hữu Tửu. 2006. Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Hà Nội: NXB Giáo Dục 382.104 /T566/2002 (MD055133)


37. Kế toán chi phí


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Đoàn Ngọc Quế, Phạm Văn Dược, Huỳnh Lợi (2014). Giáo trình Kế toán chi phí. Nơi xuất bản: NXB Kinh tế TPHCM. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Huỳnh Lợi (2009). Kế toán chi phí (Dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế). Nơi xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải. 657.42 /L462/2010 (MD063101)

[2] Bùi Văn Trường (2010). Kế toán chi phí. Nơi xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội 657.42076 /Tr561/2014 (MD066280)

[3] Huỳnh Lợi (2010). Bài tập – Bài giải Kế toán chi phí. Nơi xuất bản: NXB Thống Kê 657.42 /L462/2012 (MD063011)

[4] Bùi Văn Trường (2011). Bài tập – Bài giải Kế toán chi phí. Nơi xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội. (Đang bổ sung)
38. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại


 • Giáo trình/Tài liệu liệu giảng dạy

[1] ThS. Trần Công Dũ (2015). Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Tài liệu giảng dạy. Đại học An Giang. 332.12 /D500/2010 (GT00159)

 • Tài liệu tham khảo

[1] TS. Nguyễn Đăng Dờn (2012). Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Trường đại học kinh tế TPHCM. 332.12 /Ngh307/2011 (MD063105)

[2] PGS. TS. Lê Văn Tề (2004). Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. NXB: TP.HCM. (Đang bổ sung)

[3] TS. Hồ Diệu (2000). Tín dụng ngân hàng. NXB: Thống kê. (Đang bổ sung)

[4] GS.TS.Lê Văn Tư (2000). Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ. NXB: Thống kê. 332.17 /T550/2000 (MD004755) • Văn bản pháp luật

[1] Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 01/01/2011

[2] Luật NHNN Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 01/01/2011

[3] QĐ 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc ban hành quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, ngày 31/12/2001

[4] Các văn bản hướng dẫn khác của Chính phủ và NHNN • Tạp chí

[1] Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Tầng 4_Quầy tham khảo)

[2] Tạp chí Tài chính - Tiền tệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. (Tầng 4_Quầy tham khảo)

[3] Thời báo Ngân hàng, NHNN Việt Nam. (Tầng 4_Quầy tham khảo)

[4] Các kỷ yếu hội thảo ngành NH. (Tầng 4_Quầy tham khảo)
tải về 144.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương