Giới thiệu ngành Kế tế quốc tếtải về 144.07 Kb.
trang7/11
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích144.07 Kb.
#4181
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

29. Kinh tế quốc tế


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1]Hoàng Thị Chỉnh (chủ biên) và các tác giả khác. 2010. Giáo trình Kinh tế quốc tế. Nhà xuất bản Thống Kê. 337 /Ch312 (MD012952)

[2] Nguyễn Phú Tụ và Trần Thị Bích Vân. 2012. Giáo trình Kinh tế quốc tế. Nhà xuất bản tổng hợp Tp. HCM. (Đang bổ sung)

[3] Trần Bích Vân và các tác giả khác. 2007. Tài liệu môn học Kinh tế Quốc tế. (Đang bổ sung)

[4] Paul R.Krugman, Maurice Obstfeld. 1996. Kinh tế học quốc tế - Lý thuyết và chính sách. Nhà xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội. tập I. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Đỗ Đức Bình và Nguyễn Thị Thúy Hồng, 2010. Giáo trình Kinh tế Quốc tế. NXB Giáo dục Việt Nam. (Đang bổ sung)

[2] Đỗ Đức Bình và Nguyễn Thường Lạng. 2008. Giáo trình Kinh tế Quốc tế. Nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân. 337 /B312/2005 (MD054959)

[3] Hoàng Vĩnh Long và các tác giả khác. 2004. Kinh tế học quốc tế. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp.HCM. 337 /K312 (MD050865)

[4] Hoàng Thị Chỉnh (chủ biên) và các tác giả khác. 2005. Bài tập Kinh tế quốc tế. Nhà xuất bản Thống kê. (Đang bổ sung) • Phần mềm


30. Quản trị tài chính 1


 • Giáo trình, tài liệu giảng dạy chính

[1] Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu (Biên tập). (2009). Tài chính doanh nghiệp. Hồ Chí Minh: NXB Tài chính. 658.15 /T103 (MD065861)

[2] Eugene F. Brigham & Joel F. Houston. (2009). Quản trị tài chính (Nguyễn Thị Cành, Biên dịch). Hồ Chí Minh: NXB Cengage. 658.15 /B855 (MD063281)

[3] Nguyễn Văn Thuận (Biên tập). (2006). Quản trị tài chính. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê. 658.15 /Th502 (TK02132)

[4] Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang & Nguyễn Thị Mỹ Phương (Biên tập). (2009). Giáo trình tài chính doanh nghiệp (Quyển 1, 2, 3). Hồ Chí Minh: NXB Tài chính.658.15 /Gi108-T1 (TK02099)

658.15 /Gi108-T2 (TK02134)

658.15 /Gi108-T3 (TK02136)

[5] Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (Biên tập). (2007). Tài chính doanh nghiệp hiện đại. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê.658.15 /T103/2007 (MD014506)

658.15 /T103/2009 (TK02123)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu. (2009). Tài chính doanh nghiệp: hệ thống bài tập và bài giải. Hồ Chí Minh: NXB Tài chính. 658.15076 /H250/2008 (TK02108)

[2] Nguyễn Văn Thuận. (2006). Quản trị tài chính: câu hỏi và bài tập. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê. 658.15076 /Th502/2009 (MD014313)

658.15076 /Th502/2006 (TK02130)

31. Kế toán tài chính 1


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Đại Học Kinh Tế TP.HCM. 2015. Giáo trình Kế toán tài chính quyển 1 (Tái bản lần 4). TP.HCM: Kinh tế 657.48 /Gi108- P1,2/2011 (TK01599)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Phan Đức Dũng. 2015. Giáo trình Kế toán tài chính. TPHCM: Thống kê (Đang bổ sung)

[2] Đại Học Kinh Tế TP.HCM. 2015. Bài tập Kế toán tài chính. TPHCM: Phương Đông. (Đang bổ sung)

[3] Phan Đức Dũng. 2015. Bài tập kế toán tài chính. TP.HCM: Thống Kê 657.48076 /D513/2009 (MD059542)

[4] Bộ Tài chính. 2014. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. (Đang bổ sung)


32. Kinh tế phát triển


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Đinh Phi Hổ (2006). Kinh tế phát triển. Nhà xuất bản thống kê Tp.HCM.

(Đọc chương 6; 7; 8) 338.9 /H450/2006 (MD057348)

338.9 /H450/2014 (MD066232)

[2] Vũ Thị Ngọc Phùng (2006). Giáo trình kinh tế phát triển. Nhà xuất bản Lao động Xã hội. 338.9/ Ph513/2005 (MD055269)

(Đọc các chương 1; 2; 3; 5; 7; 8)


 • Tài liệu tham khảo

[3] Nguyễn Trọng Hoài (2010), Kinh tế phát triển, nhà xuất bản Lao động 338.9/ K312 (TK01670)

[4] Phan Thúc Huân, 2003. Kinh Tế Phát Triển, nhà xuất bản Thống Kê. (Đang bổ sung) • Trang web tham khảo

[5] Tổng cục thống kê (GSO): www.gso.gov.vn

[6] Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP): www.undp.org

[7] Ngân hàng thế giới (WB): www.worldbank.org

[8] Ngân hàng phát triển châu Á (ADB): www.adb.org

[9] Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF): www.imf.org


 • Phần mềm


33. Thuế


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Đăng Khoa (2016). Thuế. Tài liệu giảng dạy. Đại học An Giang. 336.2 /Kh401/2003 (GT00044)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2008, 2013). Luật thuế Giá trị gia tăng. (Đang bổ sung)

[2] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2008, 2013). Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. (Đang bổ sung)

[3] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2007, 2012). Luật thuế Thu nhập cá nhân. (Đang bổ sung)

[4] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2016). Luật thuế Xuất nhập khẩu. (Đang bổ sung)

[5] Các luật thuế: Tiêu thụ đặc biệt (2008, 2014); Tài nguyên (2009); Sử dụng đất nông nghiệp (1993); Sử dụng đất phi nông nghiệp (2010); Quản lý thuế (2006, 2012) và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành các Luật của Quốc hội trong lĩnh vực thuế. (Đang bổ sung)


 • Phần mềm:

[1] Tổng Cục thuế (2016). Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) 3.3.8. Hà Nội.tải về 144.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương