Giới thiệu ngành Kế tế quốc tếtải về 144.07 Kb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích144.07 Kb.
#4181
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

22. Kinh tế vĩ mô


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Tri Khiêm + Phùng Ngọc Triều (2010). Kinh tế vĩ mô. Đại học An Giang 339 /Kh304/2008 (GT00146)

[2]N. Gregory Mankiw (2003). Nguyên lý Kinh tế học I & II (Bản dịch). NXB Thống Kê 330 /M266-T1 (TK01663), 330 /M266-T2 (TK01665)

[3] Dương Tấn Diệp, (2008). Kinh tế Vĩ mô. Nhà xuất bản thống kê 339 /D307/1996 (MD052297)

[4] Nguyễn Như Ý – Trần Thị Bích Dung (2009). Kinh tế vĩ mô. Trường đại học kinh tế Tp. HCM. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn ;

[2] Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam: www.mpi.gov.vn;

[3] Bộ Tài chính Việt Nam: www.mof.gov.vn;

[4] Quỹ Tiền tệ Quốc tế: www.imf.org;

[5] Tổng cục thống  kê Việt Nam: www.gso.gov.vn

23. Pháp luật kinh tế


 • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Thương mại, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 346.59707/Gi108-T1/2009 (TK01532); 346.59707/Gi108-T2/2009 (TK01534)

[2] Phan Huy Hồng (2012), Giáo trình pháp luật Thương mại, Hàng hoá Dịch vụ, Đại học Luật TP.HCM. 346.59707 /Gi108/2016 (MD068638)

[3] Trần Lê Đăng Phương (2016), Tập bài giảng môn Pháp luật Kinh tế, Đại học An Giang. (Đang bổ sung)


 • Các văn bản pháp luật:

[1] Bộ luật Dân sự 2015.

[2] Luật Doanh nghiệp 2014.

[3] Luật Thương mại 2005.

[4] Luật Đầu tư 2014.

[5] Luật Trọng tài Thương mại 2010.

[6] Luật Hợp tác xã 2013.

[7] Luật Phá sản 2014.

[8] Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.


24. Quản trị học


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (2010), Quản trị học, Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Phương Đông. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Đức Minh. (2008). Những điều hay trong quản trị hiện đại. Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa. (Đang bổ sung)

[2] Vũ Trọng Hùng. (2000). Quản trị học căn bản. (Vũ Trọng Hùng, Biên dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê (Quyển sách gốc được xuất bản năm 1997). 658 /D685/2008 (MD013562)

[3] Nguyễn Thị Liên Diệp. (2008). Quản trị học. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 658/D307/1997 (MD013165)

[4] Phan Thăng & Nguyễn Thanh Hội.(2006). Quản trị học. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê 658 /H452/1999 (MD004686)


25. Marketing căn bản


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Quách Thị Bửu Châu – Đinh Tiên Minh – Nguyễn Công Dũng – Đào Hoài Nam-Nguyễn văn Trưng. 2010. Marketing căn bản. Khoa Thương mại Du lịch. Đại học Kinh tế TP.HCM. NXB Lao động. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Cao Minh Toàn. 2008. Tài liệu giảng dạy Marketing căn bản. Trường Đại học An Giang. Lưu hành nội bộ. 658.8 /T406/2003 (GT00093)

[2] Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang. 2007. Nguyên lý marketing. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 658.8 /Th400 (MD017931)

[3] Trần Minh Đạo. 2008. Giáo trình Marketing căn bản. Đại học Kinh tế Quốc Dân. NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân. 658.8/ Đ108/2006 (MD057359)

[4] Lưu Thanh Đức Hải. 2007. Quản trị tiếp thị. NXB Giáo dục. (Đang bổ sung)


26. Nguyên lý kế toán


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy:

[1] Bộ môn tài chính Kế toán (2015). Nguyên lý kế toán. Nhóm tác giả Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH An Giang. 657/ T103/0 (GT00138)

 • Tài liệu khác:

[1] PGS.TS. Võ Văn Nhị (2015). Nguyên lý kế toán. Nhà xuất Kinh tế TP.HCM. 657/Nh300/2004 (MD050428)

[2] Quốc Hội (2015), Luật kế toán Việt Nam, số: 88/2015/QH13. (Đang bổ sung)

[3] Bộ tài chính (2014), Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp VN, Thông tư 200/2014-BTC. (Đang bổ sung)

[4] Chuẩn Mực kế toán Việt Nam. (Đang bổ sung)


27. Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] PGS.TS Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng (2008). Nhập môn Tài chính - Tiền tệ. Trường đại học kinh tế TPHCM, Khoa tài chính nhà nước. NXB: Lao động xã hội – 2008 332 /Nh123/ 2006 (TK01576)

 • Tài liệu tham khảo

[1] GS.TS Dương Thị Bình Minh – TS. Sử Đình Thành (2004). Lý thuyết tài chính tiền tệ. Trường đại học kinh tế TPHCM, Khoa tài chính nhà nước. NXB: thống kê. (Đang bổ sung)

[2] Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và có hiệu luật ngày 01/01/2004. (Đang bổ sung)

[3] Các Luật; Quyết định; thông tư của Bộ tài chính; Tổng cục thuế; Ngân hàng nhà nước; … có liên quan đến chính sách tài chính, tiền tệ.

28. Kinh tế lượng


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Lê Thị Thiên Hương, Dương Phú Điền, Cao Tiến Sỹ . (2016). Tài liệu giảng dạy Kinh tế lượng. Lưu hành nội bộ. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Quang Dong (2003). Bài giảng Kinh Tế Lượng. Nhà xuất bản thống kê Hà Nội. 330.1/ D431 (MD048911)

[2] Hoàng Ngọc Nhậm và các tác giả khác (2008). Giáo trình Kinh tế lượng. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. (Đang bổ sung)

[3] Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải (2009). Kinh tế lượng – Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải các bài tập. Nhà xuất bản Tài chính. (Đang bổ sung)

[4] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản Hồng Đức. 519.0285 /Tr431-T1 (MD063986 ), 519.0285 /Tr431-T2 (MD063985)

[5] Damoda N. Gujarati (2004). Basic Econometrics. © The McGraw – Hill Companies. 330.01 /G952/2003 (MD051365)


 • Phần mềm

[1] Microsoft (năm phát hành/ 2010). Excel 2010.

[2] SPSS Inc (năm phát hành/18). PASW Statistics 18.
tải về 144.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương