Giới thiệu ngành Kế tế quốc tếtải về 144.07 Kb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích144.07 Kb.
#4181
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Toán B1


 • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường (2007). Toán cao cấp, Giải tích toán học. Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.

512.5 /C123/2016 (2 bản: TK01658)

[2] Nguyễn Thị Khánh Minh (2016). Toán cao cấp .Tài liệu lưu hành nội bộ. (Đang bổ sung)

[3] Nguyễn Quốc Hưng (2004). Toán cao cấp và một số ứng dụng trong kinh tế. Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.

515/ H556/2009 (3 bản: MD065927)


 • Tài liệu tham khảo

[1] Đỗ Công Khanh – Nguyễn Minh Hằng – Ngô Thu Lương (2006). Toán cao cấp, Giải tích hàm một biến (Toán 1). Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.

515.93 /Kh107/1997(3 bản: MD032629)

[2] Đỗ Công Khanh – Nguyễn Minh Hằng – Ngô Thu Lương (2003). Toán cao cấp, Giải tích hàm nhiều biến (Toán 3).Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.

(Đang bổ sung)

[3] Đỗ Công Khanh – Nguyễn Minh Hằng – Ngô Thu Lương (2003). Toán cao cấp, Chuỗi và phương trình vi phân (Toán 4). Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.515 /Kh107/T4/1998 (3 bản: MD032700)

[4] Nguyễn Huy Hoàng (2014). Toán cơ sở cho kinh tế. Hà Nội: NXB Giáo dục.330.0151/ H407/2014 (2 bản: MD066917)

[5] Nguyễn Huy Hoàng – Lê Tuấn Anh – Phùng Minh Đức – Bùi Quốc Hoàng – Phạm Bảo Lân – Nguyễn Mai Quyên – Đoàn Trọng Quyến – Hoàng Văn Thắng (2007). Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Tp. Hồ Chí Minh. NXB Thống kê. (Đang bổ sung)


 1. Toán B2


 • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Hoàng Xuân Quảng - Lê Văn Chua - Lê Công Nhàn, Giáo trình Toán cao cấp B2, 2013, Đại học An Giang.

512/Qu106/2014(GT00213)

[2] Hoàng Xuân Quảng - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Thị Ngọc Giàu, Ngân hàng câu hỏi Toán B2 – Đại học An Giang, 2012. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Viết Đông – Lê Thị Thiên Hương – Nguyễn Anh Tuấn – Lê Anh Vũ, Toán Cao cấp tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.

515/T406/2003(5 bản: MD049277)

[2] Nguyễn Viết Đông – Lê Thị Thiên Hương – Nguyễn Anh Tuấn – Lê Anh Vũ, Bài tập Toán Cao cấp tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.515/DD-T2/2000(18 bản: MD059463)

[3] Lê Tuấn Hoa, Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2006. (Đang bổ sung)

[4] Ngô Việt Trung, Giáo trình Đại số tuyến tính, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. (Đang bổ sung)

[5] Nguyễn Huy Hoàng, Một vài ứng dụng Toán cao cấp vào phân tích kinh tế, Bộ môn Toán – Thống kê, Khoa cơ bản, Đại học Tài chính – marketing, TP.HCM. (Đang bổ sung)

[6] Carl D Meyer, Linear Algebra And Its Applications (Đang bổ sung)

[7] David C lay, Linear Algebra And Its Applications. (Đang bổ sung)

[8] Nicholson - W. Keith, Linear Algebra with Applications 3rd Edition. (Đang bổ sung)

 1. Xác suất thống kê A


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Diệp Hoàng Ân (2016). Xác suất Thống kê A. Tài liệu lưu hành nội bộ. 519.2/ Â121 (GT00271)

[2] Phạm Đức Thông (2008). Giáo trình xác suất thống kê dùng cho các lớp đại học không chuyên toán (lưu hành nội bộ). (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Đặng Hùng Thắng (2009). Bài tập Thống kê . NXB Giáo dục.

519.5076 /Th116 (MD063696)

[2] Đặng Hùng Thắng (2009). Bài tập Xác suất . NXB Giáo dục.519.2 /Th116/1998 (MD001483)

[3] Đặng Hùng Thắng (2009). Thống kê và Ứng dụng. NXB Giáo dục. (Đang bổ sung)

[4] Hoàng Ngọc Nhậm (2003). Giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán. NXB Thống kê. (Đang bổ sung)

[5] Lê Sĩ Đồng (2013). Giáo trình Xác suất – Thống kê. NXB Giáo dục Việt Nam. (Đang bổ sung)

[6] Lê Sĩ Đồng (2013). Bài tập Xác suất – Thống kê. NXB Giáo dục Việt Nam. (Đang bổ sung)

[7] Nguyễn Cao Văn (cb) (2009). Bài tập Xác suất và Thống kê toán. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.519.2/ V115/ 2002 (MD048851)

[8] Nguyễn Đình Hiền (2006). Giáo trình Xác suất thống kê. NXB Đại học Sư phạm.519.2/ H305/2004 (MD051731)

[9] Phạm Văn Kiều (2008). Giáo trình Xác suất và Thống kê. NXB Giáo dục (Đang bổ sung)3.3. Phần mềm

[1] Microsoft (2003/ 2003). Excel 2003.


 1. Quy hoạch tuyến tính


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Thành Cả. 2011. Tối ưu hóa tuyến tính. Nhà xuất bản Lao động. (Đang bổ sung)

[2] Dương Phú Điền. 2015. Tài liệu quy hoạch tuyến tính (Đang chờ nghiệm thu). Trường Đại học An Giang. (Đang bổ sung)

[3] Hồ Hữu Hòa. 1999. Giáo trình quy hoạch tuyến tính. Trường Đại học Cần Thơ. (Đang bổ sung)

[4] Phan Quốc Khánh. 2003. Quy hoạch tuyến tính. Nhà xuất bản Giáo dục. (Đang bổ sung)

[5] Lê Khánh Luận. 2006. Quy hoạch tuyến tính. Nhà xuất bản Lao Động. (Đang bổ sung)


 • Tài liệu tham khảo

[1] Trần Đình Ánh. 2007. Bài tập quy hoạch tuyến tính. Nhà xuất bản Giáo dục. 512.50076/ A107 (TK01646)

[2] Đặng Hấn. 1995. Quy hoạch tuyến tính. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. (Đang bổ sung)

[3] Nguyễn Hải Thanh. 2006. Tối ưu hóa. Nhà xuất bản Bách khoa – Hà Nội. (Đang bổ sung)

[4] Bùi Đức Thắng – Nguyễn Huy Hoàng. 2008. Quy hoạch tuyến tính. Trường Đại học An Giang. 512.5 /Th116 (GT00151)

[5] Trần Xuân Sinh. 2003. Quy hoạch tuyến tính. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. (Đang bổ sung)
 1. tải về 144.07 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương